Arşiv Verileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Arşiv Verileri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Eylül 2022 Arşiv araştırması ekşi Arşiv araştırması nedir Arşiv araştırması neleri kapsar Memur arşiv araştırması 0
Konu Alanı Analizi

Saha Gözlemi

Jeofizik ve ekolojik gibi birçok araştırma türü, saha gözleminden yoğun olarak yararlanır. Mümkün olduğunda, bu tür ölçümleri gerçekleştirmek için saha koşullarında güvenilir şekilde çalışabilen basit, tanıdık, ölçüm ekipmanı kullanmak daha iyidir.

İnsan davranışına ilişkin saha gözlemleri o kadar çok farklı türdedir ki, başlıca avantaj ve dezavantajlarından bazılarını belirtmekten fazlasını yapmak pek mümkün değildir. Gözlemlerin, örneğin antropolojik veri toplamada olduğu gibi, deneklerin bilgisi olmadan gerçekleştirilemediği durumlarda, araştırmacılar temsili olmayan davranış repertuarlarının onların varlığında görüntülenmesine neden olabilir.

Yine, araştırmacının açık amacının incelenen durumda bir değişiklik meydana getirmek olduğu eylem araştırması gibi araştırma türleri vardır. Buradan, araştırmacının durumun önemli bir parçası olduğu ve araştırmacının davranışının da toplanması gereken deneysel verilerin bir parçası olduğu sonucu çıkar.

Bu tür bir gözlemle ilgilenen öğrenci için bariz uzmanlık kaynaklarına, yani kültürel antropologlara veya sapkın gruplarla ilgilenen sosyologlara danışmaya değer.

Buradaki sorunlardan biri, saha gözlemleri ilerledikçe araştırmacının algılarının ve dolayısıyla veri toplamanın temelinin değişebileceğidir. Glaser ve Strauss’un Temellendirilmiş Teori yaklaşımının fikirleri ve özellikle veri toplamanın dayandığı teorinin sürekli olarak yeniden ifade edilmesine yaptıkları vurgu da bu bağlamda oldukça ilgi çekicidir.

Saha gözleminin her zaman tamamen pasif olması gerekmez. Laboratuar durumunun tam kontrolü mümkün olmasa da önemli deneysel manipülasyon mümkün olabilir. Bu, geleneksel olarak, katılımcıların ya da araştırmacının durumun ne olduğunu bilmeden ilacı ya da bir plaseboyu almak üzere rastgele atandığı “çift kör” ilaç testlerinde görülen bir durumdur.

Bu tür durumlar, genellikle tartışılan istatistiksel deneysel tasarım modeliyle analize elverişli olabilir. Bununla birlikte, sonuçların yorumlanması genellikle laboratuvar ortamındaki kadar basit değildir ve saha durumunun ne kadar tipik olduğuna dair şüpheler nedeniyle genellenebilirliği değerlendirmek genellikle daha zordur.

Arşiv Verileri

Birçok konu, bir tür arşiv veya koleksiyonda bulunan verileri kapsamlı bir şekilde kullanır. Birçok ülkede yerel olarak tutulan kayıtlar ve bilgili toplulukların tutanakları tarihçi için önemli veri kaynaklarıdır. Arkeolog, muhtemelen müze koleksiyonlarındaki eserlerden kapsamlı bir şekilde yararlanacaktır. Örneğin, bazı eski uygarlıkların tuttuğu doğru astronomik kayıtlar, astronominin bazı dallarında önemlidir.

Araştırma için kamu finansmanı, genellikle, üretilen verilerin sonunda kamuya açık bir koleksiyonda veya günümüzde çevrimiçi veritabanlarında depolanması koşuluna bağlıdır. Örneğin Birleşik Krallık’taki sosyal bilimlerde böyle bir rol ESRC Veri Arşivi tarafından yerine getirilir. Başka ülkelerde de benzer kuruluşlar var.

Daha az tanınan, özel arşivlerin veya veri koleksiyonlarının varlığıdır. Örneğin, birçok özel resim veya çizim koleksiyonu, sigorta nedenleriyle tanıtılmamaktadır.

Öte yandan, bu sorunun olmadığı normal günlük iş kayıtlarından, örneğin 19. yüzyıl hastanelerinin kayıtlarından, araştırmacının kullanabileceği bir malzeme yığını vardır. Öğrenci böyle bir koleksiyonun varlığını keşfedebilir ve ona erişebilirse, ilginç araştırma bulguları üretme olasılığı ortalamanın oldukça üzerindedir.

Tanınmış koleksiyonlar için genellikle iyi niyetli araştırma amacıyla erişim elde etmek mümkündür. Bu tür arşivlerle ilgilenen araştırmacının sorunları, onları ziyaret etmek için yeterli kaynak elde etmek (çünkü materyali ödünç alma olasılığı çok az olduğundan) ve daha sonra tatmin edici bir kayıt yolu bulmaktır (çünkü ilgili verilerin kaydedilmesi nadiren doğası gereği kolaydır). ve örneğin eski belgelerin fotoğraflanması konusunda sınırlamalar olabilir).


Twitter veri arşivi nedir
Arşiv araştırması neleri kapsar
Memur arşiv araştırması
Arşiv araştırması nedir
Arşiv araştırması ekşi
Twitter verileri indirme
arşiv araştırması e-devlet
Güvenlik SORUŞTURMASI ve arşiv araştırması Yönetmeliği


Bu tür bazı arşivler, örneğin şirket hesaplarının çizimlerinin veya mikrofişlerinin fotoğrafları gibi fakslar olarak mevcuttur ve bunlar için, genellikle önemli öğelerin kopyalarını ödemek için yeterli para bulmak mümkün olmalıdır. Daha sonra tartışılacağı gibi, bu tür materyaller Web’de giderek daha fazla bulunacaktır.

Akademik organlar, geleneksel olarak, özellikle arşivleri ziyaret etmek için seyahat hibeleri ve burslar sağlanmasına olumlu bakmışlardır ve benzer şekilde, öğrencinin araştırmasının sponsorundan fon alma olasılığı olabilir.

Özel koleksiyonlar nadiren araştırma amacıyla derlendiğinden erişim sağlamak zor olabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, uygun akademik statüye sahip biri tarafından kendi adlarına bir talepte bulunulursa, öğrenciler daha kolay erişim elde edebilirler.

Devlet dışı materyallere erişim, eğer verilirse, normalde en fazla birkaç kişiyle sınırlandırılacaktır. O halde, geniş anlamda, diğer araştırmacıların halihazırda üzerinde çalışmakta olduğu özel materyale erişmeye çalışmak nadiren değerdir.

Anketlerle Veri Toplama

Anketler, bilgi toplamanın yaygın bir yöntemidir. Tasarımları burada denenmeyecek geniş bir konudur ve okuyucunun uzman bir metne başvurması tavsiye edilir. Buradaki endişe, anketlerin kullanılmasında ortaya çıkan bazı pratik problemlerle ilgilidir. Bir görüşme sırasında anketlerin yönetimi, görüşme sorunlarının çoğunu paylaştığından, ilk olarak posta anketleri için anketlerin kullanımına odaklanacağız.

Posta anketleri, çok sayıda katılımcıdan veri elde etmek için tercih edilen bir yoldur. Kaçınılmaz olarak, toplanan verilerin kalitesi, bir görüşme sırasında toplanabilecek olandan daha yüzeyseldir, bu nedenle, çalışmanın büyük olması eğilimi vardır. Bu da işlenecek büyük miktarda veri olacağı anlamına gelir. Hemen hemen tüm durumlarda bu, sonuçları daha önce tartışılmış olan bir bilgisayarın kullanımını desteklemektedir.

Posta anketiyle ilgili en büyük sorun, yalnızca biraz belirsiz bir şekilde birincil veri toplama yöntemi olmasıdır. Araştırmacının, soruları araştırmacının niyetinden çok farklı yorumlayabilen katılımcılarla doğrudan teması olmayabilir.

Bu nedenle, mütevazı da olsa bir pilot anket gereklidir. Soruların nasıl yorumlanacağını gerçekçi bir şekilde göstermesi koşuluyla, örnek seçimiyle ilgili olarak daha sonra gerekli olan katı prosedürleri gözlemlemesi gerekmez.

Esas olarak kültürler arası çalışmalarda kullanılan daha az kullanılan bir başka prosedür de geri çeviridir. Anket örneğin bir kişi tarafından İngilizce’den Arapça’ya ve daha sonra bir başkası tarafından Arapça’dan İngilizce’ye çevrildi ve elde edilen versiyon orijinali ile karşılaştırıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir