ATIF ENDEKSLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ATIF ENDEKSLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

17 Eylül 2022 Akademik Teşvik atıf tarama Atıf sayısı sorgulama Atıf Tarama motoru Doçentlik için atıf tarama 0
Kaynak Sütunu

Hangi Konuların Seçileceğine Karar Vermek

Öğrenci araştırmasının etkin yönetimine olan geniş ilgimiz göz önüne alındığında, bu noktada bir uyarıda bulunmak yerinde olur. Pek çok araştırma projesi hızla gelişen alanları kapsayabilir (örneğin, 21. yüzyılın başlarındaki e-iş), diğer faaliyetlere zarar vermemek için araştırmacıların literatürü taramak için harcadıkları zamanı sınırlamaları gerekir.

Hangi araştırma hatlarının takip edilmeyeceğine karar verecek mekanizmalar olmadan, çoğu literatür araştırması kısa sürede tamamen kontrolden çıkar. Bu nedenle birçok araştırmacı, yalnızca “konunun literatürünü” taramanın genellikle biraz keyfi kuralını benimser.

Bazı iyi tanımlanmış alanlarda (örneğin parçacık fiziği) böyle bir strateji çok mantıklıdır. Ekonomi gibi daha az net olan diğer alanlarda bu, literatür araştırmasının kalitesine zarar verebilir.

Bu nedenle, ücret pazarlığı alanındaki araştırmacıya, endüstri ilişkileri literatürünü incelemenin yanı sıra, endüstri ilişkileri uzmanıyla mutlaka ilgili olmadığı düşünülen çatışma teorisi literatürünü de göz önünde bulundurması tavsiye edilebilir. Literatür araştırması “edebiyat”ın deli gömleğine hapsedilmeyecekse, hangi yolların araştırılmayacağına karar vermek için başka yollar bulunmalıdır.

Pratikte bu, üç kuraldan birinin uygulanması anlamına gelir.

1. İlgi alanıyla alakasız olduğu için terk edin.
2. Bunu görmezden gelin, çünkü çalışılacak başka bir konunun literatürü fikirleri daha iyi kapsıyor.
3. Aramanın yürütüldüğü amaç için yeterli bilgi elde edildiğinden, şimdilik bunu daha fazla takip etmeyin.

Bu nedenle, örneğinde, araştırmacımız daha fazla alt bölümlere ayrılmamıştır. Yıldız işaretli öğeler, çünkü hepsinin daha fazla incelenmesi gerekecek olsa da, şu an için bunlar üzerinde yeterince çalışma yapılmıştır. Benzer şekilde, üç kez altı çizili maddeler, muhtemelen literatür araştırmasının sonraki bir aşamasında alakalı olsa da, bu aşamada daha fazla detaylandırmayı gerektirmez.

Yukarıdaki Kural 2’ye bir örnek olarak, araştırmacının bakım yönetiminde görüşmenin rolünü takip etmeme kararı (altı iki kez vurgulanmıştır) belirtilmektedir. Bunun nedeni, görüşmenin vaka çalışmasında çok daha merkezi bir rol oynamasıdır ve bu nedenle bakım yönetimi literatürünün vaka çalışması literatüründe bulunmayan içgörüleri sağlaması pek olası değildir.

Son olarak, tek tek altı çizilen konular, muhtemelen ilgilenilen konuyla alakasız oldukları gerekçesiyle daha fazla çalışmadan çıkarılmıştır.

Araştırmanın çok özel bir konu ile başladığı ve kademeli olarak ilgili alanlara genişletildiği somutlaştırılmış literatür tarama stratejisi genel uygulanabilirliğe sahiptir. Arama her zaman araştırmacının sağlayabileceği en spesifik konu tanımıyla başlamalıdır.

Bol miktarda literatür olduğunda, araştırmacının yeterli referansları toplamak için bu ilk konunun ötesine geçmesine asla gerek kalmayabilir. Daha az yayınlanmışsa, alaka ağacı yaklaşımı, aramayı genişletmek için sistematik bir yol sağlar.

ATIF ENDEKSLERİ

Araştırma niteliğindeki makalelerin çoğu önceki çalışmalara atıfta bulunur ve bunu yaparken ilgi alanındaki ufuk açıcı kitaplara ve makalelere gönderme yapma eğilimindedir. Bu alandaki önemli makaleler, yalnızca geçmiş literatüre yararlı bir yol sağlamakla kalmaz, aynı zamanda atıf dizinlerinin yardımıyla daha sonraki bir tarihte yayınlanan dergi makalelerine de yardımcı olur.

İlkeler basittir. Belirli bir yazara ait her makale için, atıf dizini, belirli bir zaman aralığında o makaleye atıfta bulunan makaleleri listeler.

Başlangıçta bu, aynı konudaki sonraki makaleleri almanın bir yolunu sağladı. Atıf indeksine atıfta bulunarak, bu yazarlar tarafından atıfta bulunulan makalelerin bir listesini üretmek mümkün oldu. Atıf dizinleri, akademik dergilerdeki makaleleri kapsamanın yanı sıra, bu tür dergilerdeki kitap incelemelerini ve konferans bildirilerini de kapsar.

Atıf dizinleri, birçok alanda literatür taraması yapmanın etkili bir yolunu sunar. Yakın tarihli dergi makaleleri, akademik dergilerdeki kitap incelemeleri ve konferans bildirileriyle ilgilendikleri için, hızla gelişen konular için en kullanışlı olanlardır.

Bu tür alanlarda, araştırmacıyı ilgilendiren çoğu yayının son birkaç yılda yayınlanan dergi makalelerinde bulunması muhtemeldir. Tersine, birkaç on yıl önce yayınlanmış makalelerin son derece alakalı olabileceği tarih gibi alanlarda veya kitaplarda en önemli referans materyalinin bulunduğu alanlarda, alıntı dizinleri daha az kullanışlıdır.

Bununla birlikte, çoğu alanda, en azından, önemli makalelerin gözden kaçırılmadığına dair önemli bir kontrol sağlarlar ve bunlara aşina olmayan okuyucuların, kullanımları hakkında daha fazla bilgi için atıf dizinlerine başvurmaları tavsiye edilir.


Atıf sayısı sorgulama
Doçentlik için atıf tarama
Atıf indeksi Nedir
Atıf Tarama motoru
Toplam atıf sayısı nedir
Akademik Teşvik atıf tarama
DergiPark Atıf tarama
Türkiye Atıf Dizini ile TR Dizin aynı mı


Atıf Dizininin Klasik Kullanımı

Başlangıçta atıf dizinleri, esas olarak, anahtar makaleler olduğu varsayılan çok sayıda atıf yapılan makaleleri tanımlamayı amaçlamaktaydı. Bu kullanım için bir fikir vermek için, klasik bir şekilde Science Citation Index kullanılarak 1995 yılında yapılmış olabileceği gibi ileriye dönük bir literatür taraması örneği gösterir. Araştırmacının genel ilgi alanı bilgisayar güvenliği konusudur.

Landwehr’in 1983’te yayınlanan bir makalesinden, zaman içinde ileriye doğru uzanan bir ilişki ağacı oluşturmak mümkündür. Daha sonra görüleceği gibi, atıf dizinleri (Web of Science’da somutlaştırıldığı gibi) ve benzer dizinler, elektronik literatür taraması için ana araç sağlar, ancak artık ileriye dönük aramalardan ziyade geriye dönük aramalar için kullanılmaktadır.

Alıntı Ağacının Kapatılması

Bir konu alaka ağacının büyümesini sınırlamak gerektiği gibi, araştırmacının da alıntı ağacının büyümesini durdurmanın yollarını bulması gerekir. Burada iki fikir özellikle yararlıdır. İlk olarak, temel kitaplar kavramı. Makul olarak kurulmuş herhangi bir alanda, belirli kitaplar konunun ana fikirlerini içerir ve bu, diğer yazarlar tarafından dergi makalelerinde alıntılanma sıklığıyla kanıtlanır.

Benzer şekilde, herhangi bir belirli araştırma alanı, bu alandaki herhangi bir büyük çalışmanın yayınlanma olasılığının en yüksek olduğu temel dergilere sahip olacaktır. Temel kitap ve dergilerin tanımlanması, izlenecek atıfları bu yayınlarla sınırlandırarak atıf ağacını kısıtlar. Çekirdek dergilerin adlarıyla donanmış olan araştırmacı, halihazırda bilinen dergilerdeki makalelerin yazarları tarafından atıfta bulunulan referansların çoğunu taşıyan dergileri belirlemek için hacmi kullanarak listeyi hızla genişletebilir.

Çekirdek dergiler kavramı, birçok konu alanında, dergilerin güncel içerik listeleri gibi bibliyografik hizmetler için veya hangi dergi makalelerinin özetlenmesi gerektiğine karar vermek için bir temel olarak kütüphaneciler tarafından kullanılmaktadır. Buna göre, bir bibliyografik arama sırasında sık sık ortaya çıkan dergilerin incelenmesi, çekirdek dergileri oluşturmanın hızlı bir yolunu sağlar.

Bir araştırmanın kapsamı, referansların takip edilmeyeceği bir yayın tarihi öncesinde belirlenerek daraltılabilir. Parçacık fiziği gibi hızla değişen alanlarda sadece birkaç yıl önce olabilirken, ekonomi veya sosyal tarih gibi alanlarda elli yıl veya daha eski yayınlar çok faydalı olabilir.

Unutulmamalıdır ki, bir alanda ön araştırma yapmak için, çoğu yazar kendinden öncekilerin çalışmalarına atıfta bulunup bunları özetlediğinden, son tarihin çok geriye alınmasına gerek yoktur.

Bu nedenle, son on ya da yirmi yılın literatürü, genellikle, elli yıl ya da daha uzun bir süre için alanın makul bir taslağını sağlayacaktır. Araştırmanın daha sonraki bir aşamasında, konuyla ilgili önemli bir çalışmanın kapanış tarihinden önce yayınlanmış olduğu ortaya çıkarsa, açıkça daha erken bir tarih seçilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir