Bilgi Teknolojileri Boyutları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Teknolojileri Boyutları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

6 Ocak 2023 Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü telefon Bilgi Teknolojileri Ne is Yapar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum 0
UYGULAYICI MODEL

Bilgi Teknolojileri Boyutları

Boyutların, TAM yapıları ve ilişkileri üzerinde doğrudan etkileri veya moderatör etkileri olduğu varsayılmaktadır. Kültürel boyutları TAM’a entegre etmek, ulusal kültürün BT’nin bireysel düzeyde benimsenmesi üzerindeki gerçek etkisini daha iyi anlamaya yönelik bir girişimdir. Gerçekten de, BS’ye ilişkin kültürler arası çalışmalar, BT transferi gibi örgütsel düzeydeki BS fenomenlerine odaklanmıştır.

Ayrıca, tüm yazarlar ulusal kültürü bireysel düzeyde kavramsallaştırmazlar. Her ülkenin farklı bir kültürel değerler kümesiyle karakterize edildiğini varsayarak, farklı ülkelerde BT ile ilgili davranışları az önce incelediler. Bulguları, bir ülkeyi karakterize eden kültürel değerlerin o ülkenin tüm üyeleri tarafından benimsenemeyeceği şeklinde eleştirilebilir.

Örneğin Hofstede, Japonya’nın kolektivist bir ülke olduğunu bulmuştur, ancak bu, her Japon insanının aynı düzeyde kolektivizme sahip olacağı anlamına gelmez. Aslında Hofstede, her bir kültürel değer için ulusal puanlar geliştirerek işle ilgili değerleri makro düzeyde incelemiştir.

Bu nedenle, ulusal kültürü bireysel düzeyde ele alırken kültürel olarak benimsenen değerleri analiz etmeye ve ölçmeye değer.

Bu çalışmada, bireysel düzeyde BT benimseme konusundaki anlayışımızı derinleştirmeye çalıştığımız için, kültürel boyutları TAM’a entegre edilebilmeleri için bireysel düzeyde kavramsallaştırmayı seçtik. Bu entegrasyonun yönlendirdiği kavramsal model sunulmuştur. Sonraki paragraflarda, model önermelerinin altında yatan mantığı sunuyoruz.

Yüksek bağlam yönelimli bireyler daha az kodlanmış mesajları tercih ettikleri için, çok açık içerikleri ima eden elektronik iletişim, bir iletişim aracı olarak pek kullanışlı olmayacaktır. Alıcıyı mesajın içeriği hakkında bilgilendiremez.

Alıcı, muhtemelen mesaj hakkında daha fazla fiziksel ipucu (yüz ifadesi, ses tonlaması) ima eden diğer geleneksel yollarla daha fazla bilgi edinmeye çalışacaktır. Çin kültüründe yönetim bilgi sistemlerinin (MIS) kullanımının yüksek bağlamlı iletişime bağlı olduğunu gösterdiler.

Bilgisayarlar, yüksek bağlamlı bir iletişim ortamında gerekli anlam zenginliğini iletmezler. Gerçekten de, yüksek bağlamlı bir ülke olan Çin’de kodlama çok kısıtlı olduğundan ve bu nedenle mesajlar kısa ve öz olduğundan, bilgisayar tabanlı MIS kullanmak mesajların tam olarak anlaşılmasına izin vermeyecektir.

Aslında, Çinliler kelimeleri daha iyi yorumlamak için ton, dinamik, yüz ifadesi ve vücut dili gibi bilgisayar tabanlı iletişim kullanırken izin verilmeyen diğer ipuçlarına güvenirler.

Monokronik zaman değerlerini benimseyen bireyler, polikronik zaman değerlerini benimseyenlere göre BT’yi daha fazla kullanıyor olacaklardır.

Monokronik zamanı benimseyen bireyler, zamanın izlenmesinden endişe duyarlar ve her seferinde bir işi yapmayı tercih ederler; bu nedenle BT’de zaman üzerinde kontrol sahibi olmanın bir yolunu görebilirler. Eyleme yönelik önyargılı insanların, eşzamansız ortamlarda görevlerini kesintiye uğratmadan koordine etmenin yolunu gördüklerini savundu.

Bu durumda, monokronik kültürel değerleri benimseyen bireyler tarafından e-posta veya sesli mesajın çok beğenilmesini bekleyebiliriz.

Tersine, zamana karşı daha akıcı tutumlara sahip bireyler aynı anda pek çok şeyle meşgul olabilir, kişilerarası ilişkilere programlardan daha fazla dikkat edebilir ve rahatsızlıkları kabul edebilir. Bu nedenle, monokronik değerlere sahip bireylere kıyasla BT’yi daha az yararlı olarak görmeleri beklenecektir.

Yüksek güç mesafesine sahip kültürlerdeki bireyler, düşük güç mesafesine sahip kültürlerdeki bireylere göre BT’yi daha az kabul etmektedir.


Bilgi Teknolojileri Ne is Yapar
BTK
Tarım BAKANLIĞI Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTK Akademi
Yeni bilgi teknolojileri
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü telefon


Yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde BT, ademi merkeziyetçiliği öne sürdüğü için “yukarıdakiler ve alttakiler arasındaki varoluşsal eşitsizliği” yansıtan hiyerarşiyi tehdit edebilir.

Tersine, düşük güç mesafesine sahip kültürlerde, hiyerarşideki sıralamaları ne olursa olsun, bireyler birbirine daha bağımlıdır. Bu nedenle, güç dağılımı algılarıyla çelişmeyen BT’ye daha yakın olacaklardır. Örneğin, Avustralya, Batı Afrika ve Orta Doğu’da BT’nin benimsenmesini karşılaştıran yorumlayıcı bir çalışmada, Orta Doğu’da güç mesafesi yüksek, İnternet gibi modern BT’nin İnternet için bir tehdit olarak görüldüğünü bulmuşlardır. toplumlarının otoriter yapısı.

Aynı şekilde, Çin kültüründe paternalizmin Amerikan kültürüne kıyasla bilgisayar tabanlı MIS kullanımında etkili bir faktör olduğunu açıklayıcı bir teori aracılığıyla da göstermiştir.

TAM’ı üç ülkede (ABD, İsviçre ve Japonya) test etmek, Japonya gibi yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde bilgisayar tabanlı medyanın dengeleyici etkisinin pek takdir edilmediğini de bulmuştur.

Aynı anlamda, yüksek güç mesafesi kültüründe bir BT uygulamasının tanıtılmasının, üstler tarafından kontrol edilmeye alışmış astlar ve otorite rollerine sahip üstler için uyum sağlamanın zor olacağını ileri sürerek genel bir çerçeve de geliştirdiler.

Aslında, yeni bir bilgi teknolojisi, yüksek güç mesafesi kültüründe açıkça tanımlanan yetki ve sorumluluk hatlarını değiştirebilir. Örneğin, yeni bir sistem, son kullanıcılara önceden korunan ve erişilemeyen bilgilere erişim sağlayabilir veya e-posta gibi yeni elektronik iletişim kanalları aracılığıyla yeni yetki hatları da oluşturabilir.

BT’nin algılanan faydası, eril kültürlerde baskın olan başarı değerleri ile yakından ilişkili olduğundan, algılanan fayda, eril değerleri benimseyen bireyler için sistem kullanımı için daha da belirleyici olacaktır.

Feminen kültürlerde, çalışma ortamı ve yaşam kalitesi, hedeflere ulaşmaktan çok daha önemlidir; Bu nedenle, kadınsı değerleri benimseyen bireyler için BT’nin algılanan kullanışlılığının kullanım üzerindeki etkisinin çok daha az olmasını bekliyoruz.

Eril bir kültüre ait olan Meksikalıların İsveçlilerden daha fazla yönetici bilgi sistemlerine (EIS) ilgi gösterdiğini bulmuşlardır. Daha doğrusu Meksikalılar, EIS’yi İsveçlilere göre daha kullanışlı görüyorlar, çünkü böyle bir sistem karar verme hızını artırmaya izin veriyor ve bu nedenle iş hedeflerine de daha kolay ulaşılabiliyor.

Ek olarak, bireylerin oldukça iddialı olduğu eril kültürlerde, e-posta gibi sosyal mevcudiyetten yoksun medya, son kullanıcıların çok agresif ve iddialı olmasına izin vermediği için de tercih edilmeyecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir