BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN HEDEFLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN HEDEFLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Ekim 2022 Bilimsel araştırma özellikleri Bilimsel araştırma problem cümlesi örnekleri Bilimsel araştırmanın aşamaları 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN HEDEFLERİ

Daha önce belirtildiği gibi, bilimsel araştırmanın amaçları, geniş anlamda, soruları cevaplamak ve yeni bilgiler edinmektir. Bu, tipik olarak, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki hakkında geçerli çıkarımlar yapılmasına izin veren araştırma yürütülerek gerçekleştirilir.

Sonraki bölümlerde, araştırmacıların araştırmalarından geçerli çıkarımlar yapılmasını sağlamak için kullandıkları belirli teknikleri tartışacağız ve aşina olmanız gereken araştırmayla ilgili bazı terimler sunacağız. Ancak şimdilik, ana tartışmamız daha genel terimlerle bilimsel araştırmanın hedeflerine odaklanacak. Çoğu araştırmacı, bilimsel araştırmanın üç genel amacının tanımlama, tahmin ve anlama/açıklama olduğu konusunda hemfikirdir.

Tanım

Bilimsel araştırmanın belki de en temel ve en kolay anlaşılan amacı betimlemedir. Kısaca betimleme, ilgilenilen fenomenleri tanımlama, sınıflandırma veya kategorilere ayırma sürecini ifade eder.

Örneğin, bir araştırmacı, kardiyovasküler egzersiz ve kolesterol düzeyleri arasındaki ilişki gibi iki şey veya olay arasındaki ilişkiyi tanımlama amacı taşıyan bir araştırma çalışması yürütmek isteyebilir. Alternatif olarak, bir araştırmacı stresin karar verme üzerindeki etkileri gibi tek bir fenomeni açıklamakla ilgilenebilir.

Tanımlayıcı araştırma yararlıdır çünkü bir grubun ortalama üyesi hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Spesifik olarak, yeterince büyük bir grup insan hakkında veri toplayarak, bir araştırmacı, çalışılan belirli bir grubun ortalama üyesini veya bir üyenin ortalama performansını tanımlayabilir. Belki kısa bir örnek, bununla ne demek istediğimizi netleştirmeye yardımcı olacaktır.

Diyelim ki bir araştırmacı prestijli bir üniversitede mevcut birinci sınıftan Scholastic Aptitude Test (SAT) puanları topluyor. Araştırmacı, bazı basit istatistiksel teknikleri kullanarak, üniversitedeki mevcut kolej birinci sınıf öğrencisi için ortalama SAT puanını hesaplayabilecektir. Bu bilgi muhtemelen üniversiteye kabul için başvurmayı düşünen lise öğrencileri için bilgilendirici olacaktır.

Tanımlayıcı araştırmalara bir örnek ilişkisel araştırmadır. İlişkisel araştırmada (daha önce bahsedildiği gibi), araştırmacı bir ilişkinin olup olmadığını, yani iki veya daha fazla değişken arasında bir korelasyon olup olmadığını belirlemeye çalışır.

Örneğin, bir araştırmacı, üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında SAT puanları ile not ortalamaları (GPA) arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek isteyebilir. Korelasyonel araştırmanın birçok kullanımı sonraki bölümlerde tartışılacaktır.

Tahmin

Araştırmanın bir başka geniş amacı da tahmindir. Tahmine dayalı araştırma, genellikle daha önce yapılmış tanımlayıcı araştırmalardan kaynaklanır. Bir araştırmacı, iki değişken arasında bir ilişki (yani korelasyon) olduğunu tespit ederse, o zaman diğer değişkenin bilgisinden bir değişkeni tahmin etmek mümkün olabilir. Örneğin, bir araştırmacı SAT puanları ile GPA’lar arasında bir ilişki olduğunu tespit ederse, yalnızca SAT puanlarının bilgisi, araştırmacının ilgili GPA’ları tahmin etmesine olanak tanır.

Hem bilimdeki hem de sözde gerçek dünyadaki birçok önemli soru, başka bir şeyin bilgisine dayalı olarak bir şeyi tahmin etmeyi içerir. Örneğin, kolej kabul kurulları, başvuranların GPA’larına ve SAT puanlarına dayanarak kolejdeki başarıyı tahmin etmeye çalışabilir.


Bilimsel araştırma özellikleri
Araştırmanın amacı ve önemi
Bilimsel araştırmanın aşamaları
Bilimsel araştırma problem cümlesi örnekleri
Araştırma problemi örnekleri
Bilimsel araştırma Nedir
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Notları


İşverenler, iş örneklerine, test puanlarına ve aday görüşmelerine dayanarak iş başarısını tahmin etmeye çalışabilir. Psikologlar, travmatik bir yaşam olayının depresyona yol açıp açmadığını tahmin etmeye çalışabilirler. Tıp doktorları, hangi obezite ve yüksek tansiyon düzeylerinin kardiyovasküler hastalık ve inme ile ilişkili olduğunu tahmin etmeye çalışabilirler.

Meteorologlar, sıcaklık, barometrik basınç, nem ve hava durumu modellerine dayalı olarak yağmur miktarını tahmin etmeye çalışabilirler. Bu örneklerin her birinde, başka bir şeyin mevcut bilgisine dayalı olarak bir tahmin yapılmaktadır.

Anlama

Bir şeyi tanımlayabilmek ve bir şeyi diğerinin bilgisine dayanarak tahmin etme yeteneğine sahip olmak, bilimsel araştırmanın önemli hedefleridir, ancak araştırmacılara bir fenomen hakkında gerçek bir anlayış sağlamazlar.

Bir fenomenin doğru anlaşılmasının ancak araştırmacıların fenomenin nedenini veya nedenlerini başarılı bir şekilde belirlediği zaman elde edilebileceği iddia edilebilir. Örneğin, bir öğrencinin SAT puanlarına dayalı olarak üniversitedeki genel not ortalamasını tahmin edebilmek önemli ve çok pratiktir, ancak bu bilginin bir sınırı vardır.

En önemli sınırlama, iki şey arasındaki ilişkinin bir nedensellik çıkarımına izin vermemesidir. Başka bir deyişle, iki şeyin birbiriyle ilişkili olması ve bir şeyin bilgisinin (örneğin SAT puanları) diğer şeyin (örneğin GPA) doğru bir şekilde tahmin edilmesine yol açması, birinin diğerine neden olduğu anlamına gelmez.

Örneğin, SAT puanları ile birinci sınıf GPA’ları arasındaki bir ilişki, SAT puanlarının birinci sınıf GPA’larına neden olduğu anlamına gelmez. Büyük olasılıkla, SAT puanları, GPA’lardan daha doğrudan sorumlu olabilecek diğer şeylerin göstergesidir. Örneğin, SAT’den yüksek puan alan öğrenciler aynı zamanda ders çalışmak için çok zaman harcayan öğrenciler olabilir ve yüksek not ortalamasının nedeni büyük olasılıkla ders çalışmakta olan zamandır.

Araştırmacıların geçerli nedensel çıkarımlar yapabilme yeteneği, kullandıkları araştırma tasarımlarının türüne göre belirlenir. Korelasyonel araştırma, daha önce belirtildiği gibi, araştırmacıların birbiriyle bağlantılı iki şey arasındaki ilişkiye ilişkin nedensel çıkarımlar yapmasına izin vermez.

İki olay arasında bir nedensellik çıkarımı yapmak için üç ön koşul vardır. İlk olarak, iki olay arasında bir ilişki (yani bir korelasyon) olmalıdır. Başka bir deyişle, olaylar biri değişirken diğeri de değişmelidir. Eğer iki olay birbirini tutmuyorsa, araştırmacı bir olayın diğer olaya neden olduğu sonucuna varamaz.

Örneğin, televizyon izleme ile görme bozukluğu arasında bir ilişki yoksa, o zaman televizyon izlemenin görme yetisinde bozulmaya neden olduğu sonucuna varılamaz.

İkincisi, bir olay (neden) diğer olaydan (sonuç) önce gelmelidir. Bu bazen bir zaman-sıra ilişkisi olarak adlandırılır. Bu sezgisel bir anlam ifade etmelidir. Açıkçası, iki olay aynı anda meydana gelirse, bir olayın diğerine neden olduğu sonucuna varılamaz. Benzer şekilde, gözlemlenen etki varsayılan nedenden önce gelirse, nedenin sonuca neden olduğu sonucuna varmak pek mantıklı olmaz.

Üçüncüsü, gözlemlenen ilişki için alternatif açıklamalar göz ardı edilmelidir. İşte burası zorlaşıyor. Başka bir deyişle, iki olay arasındaki nedensel açıklama ancak gözlenen ilişkinin diğer olası nedenleri dışlandığında kabul edilebilir. Bir örnek, nedensellik için bu son gerekli koşulu netleştirmeye yardımcı olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir