BT Ekipleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BT Ekipleri  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Şubat 2023 BT yöneticisi kapatma BT yöneticisi tablet 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

BT Ekipleri

Küresel Örgütsel Uyum Piramidi’nin ilk karar düzeyi olan küresel statü faktörleri, bir bütün olarak dünyayla ilgili konularda alınması gereken kararları içermektedir. Bu düzeyde, küresel ekip ve bireysel ekip üyeleriyle ilgili büyük ölçekli sorunlar dikkate alınır.

Potansiyel ekip üyelerinin milliyeti, dini ve hatta rengi veya ırkı sorun olabilir. Ekip atamaları yapılırken yasal konular ile basmakalıp ön yargılar ve ön yargılar dikkate alınmalıdır. Bir ülkenin yasalarının, bu vatandaşlar yurt dışında çalışırken kendi vatandaşları için bile geçerli olmadığını hatırlamak önemlidir.

Dolayısıyla, bir ülkede yasa dışı olan takım seçim prosedürleri başka bir ülkede yasal olabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Tabii ki, hem genel merkezin anavatanı hem de küresel operasyon sahasının ev sahibi ülke yasalarına uygun yasal prosedürlerin izlenmesini sağlamak için uygun yasal danışma gereklidir ve tavsiye edilir.

BT ekiplerinin oluşturulmasıyla ilgili seçim kararları da yerel ticari operasyonları, endüstrileri ve gelişmeleri korumaya yönelik ulusal politikalara bağlı olacaktır. Bu korumacılık, endüstri ve hükümetin yabancı yatırımcıları ve ürünleri sınırlandırma çabaları yoluyla veya yerel operasyonları sübvanse ederek daha güçlü yerel işletmeler kurmaya yönelik politikalarına bağlı olarak güçlü veya zayıf olabilir.

ABD gibi net ihracatçıların yerel kültürlere yatırım yaparak fayda sağlayabileceğini, Brezilya veya Hindistan gibi net ithalatçıların ise daha zayıf korumacılık engellerini uygulamayı faydalı bulabileceğini öne sürüyor.

Tüm bunlar, yerel yasaları ve ticaret, yatırım ve diğer ticari faaliyetlerin farklı hükümetler tarafından nasıl düzenlendiğini anlamayı gerektirir.

Yasal kısıtlama ve kısıtlamaların sadece ticari faaliyetlerle sınırlı olmadığını unutmamak önemlidir. Dünyanın birçok ülkesinde, bir ülkeye gidiş geliş ve bir ülkede uzun süreli ikamet yerel yönetim tarafından kısıtlanabilir, sınırlanabilir ve hatta yasaklanabilir.

Dikkate alınması gereken başka bir alan, her ulusun geçerli yasalarını içerir. ABD kuruluşlarına uygulanan son iş etiği sorunlarıyla birlikte, Sarbanes-Oxley Yasası (SOX), ABD işletmelerinin, tamamı İK rolleri ve sorumlulukları için geçerli olan operasyonları yürütme ve raporlama şeklini değiştirdi.

Artık şirketlerin “kıdemli mali görevliler için açıkça geçerli olan mali bütünlüğü teşvik eden bir beyan da dahil olmak üzere, suistimali caydırmak için tasarlanmış bir etik kurallarına sahip olmaları” zorunludur. Bununla birlikte, ABD’li iş liderlerinden istenen etik kurallar, yerel yönetimlerin veya vatandaşlarınkiler olmak zorunda değildir. Global İK yöneticilerinin, menşe ülkelerine bakılmaksızın tüm kıdemli görevlilerin, kuruluş ABD’de faaliyet gösterdiğinde bu düzenlemeleri anlamasını ve bunlara uymasını sağlaması gerekir.


BT yöneticisi kapatma
BT yöneticisi iletişim
BT yöneticisi hatası
BT yöneticisi tarafından engellendi
BT yöneticisi tablet
Bt yöneticisi nedir Android
BT yöneticisi telefon
BT yöneticisi açılımı


Dikkate alınması gereken bir diğer husus, ekip üyesi kökenli ulusların veya kültürlerin sosyal sıralaması algısıdır. Farklı milliyetler ve kültürler, genellikle dünya ulusları arasında ya daha yüksek ya da daha düşük sosyal mertebeye sahip olarak görülür.

Bu nedenle, potansiyel bir üyenin uyruğu ve kültürel kökeni, gerçek niteliklerine veya küresel ekibe potansiyel katkılarına bakılmaksızın, belirli ekip üyelerinin sıralamasını veya arzu edilirliğini etkileyebilir.

Sonuç olarak, bireylerin belirli ülkeleri, diğer ekip üyelerinin zihninde daha yüksek veya daha düşük bir statüye sahip olarak görülebilir. Örneğin, Japonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ekip üyelerinin, ekonomik olarak daha az gelişmiş ülkelerden ekip üyelerinden daha fazla bilgi ve değere sahip olduğu düşünülebilir.

Diğer bir özellikle önemli endişe, bir HD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerin yasal sistemleridir. Çatışan yasal sistemler HD ve küresel ekipler için ikilemler oluşturur. Bir örnek, ABD’nin rüşvet veya hediye verme veya kabul etme konusundaki kısıtlamasıdır. ABD vatandaşlarının iş hayatında avantaj sağlamak için parasal hediyeler vermesine veya almasına izin verilmez.

Bununla birlikte, bazı ülkelerde, bürokrasilerde işlem veya muameleyi kolaylaştırmak için armağan sağlama veya kabul etme uygulamaları normdur. Aslında, bu bahşişlerin sağlanmaması, evrak işlerinin ve işlemlerin devam etmemesine neden olabilir. Bu ücretlerin bir nedeni adetten veya normal uygulamadan daha fazla olabilir.

Muhatap olduğumuz yetkililerin yerel geleneklere göre normal gelirlerini belirli bir maaştan ziyade bu kolaylaştırma ücretlerinden elde etmeleri beklenebilir. Bir kez daha, kültürel, ulusal ve yasal beklentiler ve kısıtlamalar, küresel BT ekibi seçim yöneticilerinin anlaması ve birlikte çalışabilmesi gereken faktörlerdir.

Karar vericiler, küresel BT ekibi üyelerinin yalnızca birlikte çalışmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim kuracaklarını ve kuruluşun görevlerini tamamlamak için birbirlerine güveneceklerini hatırlamalı ve dikkate almalıdır. Ayrıca kendilerini ve ailelerini riske atabilecek küresel konumlarda ikamet etmeye zorlanabilirler.

Bu nedenle, klişelerin üstesinden gelinebilse de, uluslararası (küresel) görevler verme süreci, küresel faktörlerin, küresel BT ekibi üyelerinin politik, dini, ırksal ve hatta cinsiyet açısından hoş karşılanmayacağı bir yerde bulunan bir ekip olarak değerlendirilmesini içermelidir.

Sosyal Sıra Faktörleri

Küresel Örgütsel Uyum Piramidinin ikinci karar seviyesi olan sosyal sıralama faktörleri, her BT ekibi üyesinin sosyal geçmişi veya geçmişi ile ilgili konulara ilişkin alınması gereken kararları içerir. Bu sosyal sıralama faktörleri, bireysel ekip üyelerinin takıma yanlarında getirdikleri tarihi ve sosyal rolleri içerir.

Yine, MG yöneticileri ve liderleri yerel kültürler ve uygulamalar hakkındaki bilgilere anında erişebilmelidir. Bu noktada, sosyal sıralama faktörlerinin kültürel meseleleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır çünkü bu, küresel resimde pek rağbet görmeyen bir meseledir. Hiçbir kültür veya ulus, farklı yurttaş gruplarının eşitsiz muameleye tabi tutulduğunu veya ayrımcılığa uğradığını kabul etmek istemez.

Bu tür sorunlara yönelik uluslararası tepki, offshore ve dış kaynaklı yatırımlar ve faaliyetlerde çocuk işçiliği veya asgari geçim ücreti meselelerinde çok belirgin olmuştur.

Sınıf ve kast, küresel BT ekibi oluşumu ve BT ekibi üyesi seçimi sırasında sorun olabilir. Bir örnek, işletme alanında üniversite eğitimi almış ve uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir erkek BT yöneticisinin gerekli ofis işlerini tamamlaması için bir kadın sekreter bulamamasıdır.

Daha fazla araştırma, her ikisinin de Mikronezya Bölgesi’nden ve hatta aynı ada ülkesinden olduğunu ortaya koyuyor. (Mikronezya, Pasifik Okyanusu’nda binden fazla adayı ve 10’dan fazla bağımsız ülkeyi içeren bir bölgedir.) Bu yüzeyde, basit bir itaatsizlik veya çalışmayı reddetme gibi görünüyor.

Ancak hassas bir küresel perspektiften bakıldığında, erkek BT yöneticisinin adadaki alt bir klandan geldiği, kadın sekreterin ise ada şefinin kızı olduğu görülüyor. Bu klan sisteminde alt düzey klan üyeleri, şefin aile üyeleriyle bile konuşamaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir