Dijital İçerik Endüstrisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Dijital İçerik Endüstrisi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

13 Ocak 2023 Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm Ders Notları Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm dersi 0
UYGULAYICI MODEL

Dijital İçerik Endüstrisi

Avrupa, üzerinde dinamik bir dijital içerik endüstrisi inşa edebileceği güçlü bir temele, köklü bir basılı yayıncılık sektörüne ve yararlanılabilecek kapsamlı kültürel mirasa ve dilsel çeşitliliğe ve ayrıca önemli, büyüyen bir görsel-işitsel sektöre sahiptir. Dijital içerik bu evrimde önemli bir rol oynuyor.

İçerik üretimi de son yıllarda hızlı istihdam yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Dolayısıyla içerik endüstrileri, Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini kullanarak ve ağ oluşturarak önemli katma değer yaratabilir. (Bu endüstriler günümüzde daha geniş AB bilgi ekonomisinin hızla büyüyen bir bölümüdür). Aslında çeşitlilik, ek zenginliği tetikleyebilen yaratıcılığın, yeniliğin, büyümenin ve çeşitliliğin motorudur.

Bu değerli yaklaşımın oluşmasına katkıda bulunacakların başında girişimciler, yatırımcılar ve gençler gelmektedir. Avrupa’nın iç çeşitliliği (dünyada konuşulan dillerin ve sosyal yardım kültürlerinin benzersiz temeli), küresel iş ağlarının ve kurnaz çok kültürlü becerilerin yetersiz kaldığı yeni ticari zorluklara yaratıcı yanıtların potansiyel bir kaldıracıdır.

Ayrıca, sanatsal özgürlük ve güç, yaratıcılık, yenilikçilik ve çoğulculuk gibi belirli özellikleri birleştirerek yeni (elektronik) medya için içerikte yeterli kaliteyi sağlama konusunda bu endüstrilerin yeteneklerine yüksek önem veren bir konu odaklanmaktadır. 

Görsel-işitsel ve multimedya içeriği, genel olarak yeni teknolojilerin ve özel olarak geniş bandın başarısı için temel itici güçler olduğundan, bu temel bir politika sorunudur.

Görsel-işitsel sektör esas olarak kültürel bir boyuta sahiptir ve yalnızca yaratıcılığın (özellikle kimliklerin) bir ifadesi ve demokrasiyi ilerletmenin temel bir aracı değil, aynı zamanda hem niceliksel hem de niteliksel olarak gelişmeye mahkum olan önemi giderek artan bir ekonomik faaliyettir.

Kültürel açıdan ilgili olumlu etkiler, Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin ve zenginliğinin daha derinden anlaşılmasına ve Avrupa entegrasyon sürecinin daha geniş kabulüne katkıda bulunabilir.

Ayrıca, Avrupa’da bir milyondan fazla insanı istihdam eden 100.000’den fazla kültür kurumu (müzeler, kütüphaneler ve arşivler) bulunmaktadır. Daha erişilebilir hale getirilebilecek ve daha etkin bir şekilde yararlanılabilecek zengin bir bilgi içerirler. Bu bilgilere erişim derecesi, insanların kültürel miraslarını ne kadar deneyimleyebileceklerini ve işlerinde veya öğrenimlerinde ondan ne kadar yararlanabileceklerini belirler.

Kütüphaneler, arşivler ve müzeler, koleksiyonlarını dijitalleştirerek ve çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirerek vatandaşlara ulaşabilir ve geçmişten gelen materyallere erişmelerini kolaylaştırabilir. Her halükarda, dijital miras (mümkün olduğunca) halkın erişimine açık olacak ve dijital miras materyalleri, özellikle kamu malı olanlar, “makul olmayan” kısıtlamalardan muaf olacaktır.

Önerilen eylemler arasında, yeni (elektronik) içerik biçimlerinin yaratılması için yeni teknolojilerin benimsenmesi; kalıcı erişilebilirlik sağlayan malzemelerin sayısallaştırılması; ve modern hizmetlerin geliştirilmesi vardır. Ek olarak, sayısallaştırılmış materyal, eğitim amaçları için önemli bir varlık olabilir ve Avrupa’nın kültürel yaşamını zenginleştirebilir.

Bölgeler ve vatandaş grupları arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikler gibi diğer konular da ele alınacaktır. Elektronik kapsama açısından, hizmetlerin vatandaşlara ve işletmelere birkaç farklı iletişim aracı (kiosklar, Web-TV, mobil bağlantı vb.) aracılığıyla sunulması için çok kanallı bir yaklaşım dikkate alınmalıdır.

Diğer önemli hedefler arasında, eğitim toplulukları ve içerik endüstrisi arasında daha güçlü destek ve daha yakın işbirliği ve sonuç olarak maddi ve maddi olmayan kaynakların seferber edilmesi yer alır.


Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm Ders Notları
Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm dersi
Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Nedir
Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm vize Soruları
Dijital dönüşüm Nedir
Endüstriyel Dönüşüm Nedir


Paralel bir ana konu, Avrupa’nın kültürel ve bilimsel sicilini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan bir “sanal Avrupa kütüphanesi”nin oluşturulmasına odaklanmaktadır. Zengin Avrupa kültürel değerlerinin sayısallaştırılması, çevrimiçi erişilebilirliği ve dijital olarak korunması ile ilgilenir.

Çok kültürlü ve çok dilli ortamları teknolojik gelişmeler ve yeni iş modelleri ile birleştirir. Dijital kütüphaneler, halka sunulan dijital içeriğin “düzenlenmiş koleksiyonları”dır. Kitapların dijital kopyaları ve kütüphanelerden ve arşivlerden alınan diğer fiziksel materyaller gibi sayısallaştırılmış materyallerden oluşurlar; alternatif olarak, orijinal olarak dijital formatta üretilen bilgilere dayanabilirler.

Bu, dijital yayınların ve muazzam miktarda bilginin dijital depolarda depolandığı bilimsel bilgi alanında giderek artan bir durumdur.

Bilgiye yaygın ve kolay erişimi gerçekleştirmek için artık üç ana unsur benimsenmiştir: (a) çevrimiçi erişilebilirlik (yani, vatandaşların ve şirketlerin bilgiden elde edebileceği faydaları en üst düzeye çıkarmak için bir ön koşul); (b) bilgi toplumunun küreselleşme bağlamında daha geniş kullanımları için analog koleksiyonların sayısallaştırılması; ve (c) gelecek nesillerin dijital malzemeye erişebilmesini sağlamak ve değerli içeriğin kaybolmasını önlemek için koruma ve depolama vb.

PSI’nin ticari kullanımını ve çok dilli hizmetlerin geliştirilmesini destekleyen bir çerçevenin oluşturulmasını desteklemeye, böylece Avrupa görsel-işitsel çalışmalarının ve multimedya uygulamalarının/ürünlerinin genişletilmesini, dağıtımını ve desteklenmesini ve yaygınlaştırmayı teşvik etmeye özel önem verilecektir. – İnternet üzerinden canlı kültürel etkinlikler.

İnternet, tüketicileri güçlendirerek, içerik oluşturma ve dağıtmanın önündeki engelleri azaltarak, eğitimi güçlendirerek ve daha da zengin dijital bilgi kaynaklarına daha geniş erişim sunarak olumlu faydalar sunar. Şu anda, hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyinde daha güvenli İnternet alanında koordinasyona açık bir ihtiyaç vardır.

Daha güvenli İnternet kullanımının kapsamı, öncelikle çocukların ve reşit olmayanların korunmasını iyileştirmek amacıyla, yeni çevrimiçi teknolojilere (mobil ve geniş bant içeriği dahil), çevrimiçi oyunlara, eşler arası dosya aktarımına, kısa mesajlara ve geliştirilmiş mesajlara genişletilecektir. ve her türlü gerçek zamanlı iletişim (ör. sohbet odaları, anlık mesajlar).

Ayrıca, çocuklara karşı suçlar (çocuk pornografisi ve çocuk ticareti gibi) ve ırkçılık, şiddet, etnik ve/veya yabancı düşmanlığı fikirleri.

İlgili tüm aktörlerin (özellikle farklı sektörlerdeki daha fazla sayıda içerik sağlayıcının) katılımı, daha fazla başarı için çok önemli bir faktördür.

Bu amaçla, endüstri öz-düzenleme ve içerik izleme programlarının teşvik edilmesi, endüstri tarafından sağlanan filtreleme araçlarının ve derecelendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve endüstri hizmetlerinin farkındalığının artması (ayrıca ilgili tüm taraflar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi) büyük rol oynar. daha güvenli bir ortamın sağlamlaştırılmasında ve olası engellerin kaldırılmasına katkı sağlanmasında temel bir rol oynamaktadır.

Avrupa’nın ortak mirasına daha geniş erişimi garanti etmek için Avrupa genelinde dijitalleştirme programlarının daha fazla koordinasyonu sağlanacaktır. Önemli bir zorluk, dijitalleştirmeyi daha uygun maliyetli ve karşılanabilir hale getirmek için dijitalleştirme tekniklerini geliştirme ihtiyacıdır.

Toplumumuzun dijital ortamda yaratılan, kullanılabilen, ulaşılabilir ve yarının belleğini oluşturan kültürel ve fikri varlıkları, hızla değişen teknolojilere ve kırılgan medyaya bağımlı, coğrafi olarak geniş bir dağılıma sahip; bu varlıklar, bu nedenle, onları korumak ve gelecekte kullanılabilir durumda tutmak için olumlu önlemler alınmadığı takdirde, telafisi mümkün olmayan bir şekilde kaybolma riskiyle karşı karşıyadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir