Doğrulama Aşamaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Doğrulama Aşamaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Eylül 2022 Tez Veri Girişi YÖK Tez Yazım Kılavuzu Yüksek Lisans tez örnekler 0
Denormalizasyon Nedir?

Doğrulama Aşamaları

Doğrulama veya doğrulama aşamasında verilerin reddedilmesi biraz olumsuz bir süreçtir. Transkripsiyon hataları genellikle düzeltilebilir olsa da, doğrulama hataları, böyle yapılması düşünülmedikçe olmayacaktır.

Bunun yapılabilmesinin tek yolu, yanlış veya eksik verilerin yeniden oluşturulabilmesi için toplanan verilere fazladan bilgi, yani fazlalık getirmektir. Örneğin amaç bir uzunluğu ölçmekse, bunun bir yolu onu milimetre cinsinden ölçmek ve kaydetmektir. Ancak bu yanlış yapılırsa, bu uzunlukla ilgili tüm ölçüm setinin atılması gerekecektir.

Öte yandan, inç cinsinden de ölçülürse, bu ölçüm milimetreye dönüştürüldüğünde herhangi bir hata ortaya çıkacaktır. Bu örnek aynı zamanda doğrulamada ‘his’in rolüne de ışık tutuyor. Birleşik Krallık’taki pek çok kişi, metrik ölçümlerden çok daha iyi bir emperyal ölçüm kavramına sahiptir ve bu tür bir kontrol, buna göre, ölçüm yapıldığında hatayı tespit etme şansına sahip olacaktır.

İlgili bir konu, bir değişkenin hangi birimlerde ölçüldüğünü kontrol etme ihtiyacıdır. NASA’nın Avrupalı ​​işbirlikçileri tarafından metrik olarak kabul edilen fit ve inç cinsinden ölçümler üretmesi nedeniyle bir Mars Lander’ın kaybı, noktayı net bir şekilde göstermektedir. Bununla birlikte, bu sorunun daha incelikli versiyonları mevcuttur: örneğin, ofis alanı inşaatının zaman serileri, fit kare cinsinden kaydedilmekten metre kareye geçmiş olabilir.

Pek çok sosyal bilim uygulamasında muhataplara tekrar yaklaşmak pekâlâ mümkün olabilir; ve bilim ve mühendislik çalışmalarında ölçümler prensipte tekrarlanabilir. Bununla birlikte, bu yaklaşımların her ikisi de çaba gerektirir ve bazı durumlarda tüm pratik amaçlar için imkansız olabilir.

Bu nedenle, araştırmacı zor kazanılmış verileri çöpe atmaktan kaçınacaksa, bu verilerdeki hataların nasıl tespit edilip ortadan kaldırılabileceği konusunda biraz düşünmesi tavsiye edilir.

Hatadan kaçınma, tüm veri yakalama veya transkripsiyon türlerinde ortak bir tema olmasına rağmen, bu amaçlardan biri veya her ikisi için kullanılabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunlar, ekipmanın miktarı ve bunları kullanmak için gereken hazırlık, maliyetleri ve büyük hacimli verilerle uğraşmaya uygunlukları bakımından farklılık gösterir.

Bölünme kesin olmaktan uzak olsa da, öncelikle veri yakalamaya uygun yöntemler ile çoğunlukla transkripsiyon için kullanılan yöntemler arasında ayrım yapmak yararlıdır ve burada bu yaklaşım izlenecektir.

Veri Yakalama

Bazı yaygın veri yakalama yöntemlerinde listelenmiştir. Belirtildiği gibi, verilerin bilgisayar analizine tabi tutulması çok muhtemeldir ve yöntemler, transkripsiyona ihtiyaç olup olmamasına göre iki gruba ayrılır.

Daha sonra transkripsiyon gerektiren ‘geleneksel’ yöntemlerden, bu son işlemi ekipmana çok daha fazla bağımlılık pahasına kesen karmaşık yöntemlere kadar uzanırlar. İlk tartışma, bu yöntemlerin veri kaydetme yönleriyle sınırlı olacaktır, ancak bunlardan bazıları, örneğin anketler, daha sonra daha geniş olarak ele alınacaktır.

Tüm araştırmacılar tarafından toplanacak bir veri biçimi, genellikle karşılandığından daha fazla ilgiye değer olan kendi araştırma notlarıdır. Neredeyse kesintisiz bir akademik kariyer sürdüren araştırmacının etkili not alma pratiği geliştirmesi gerekmesine rağmen, çoğu zaman olduğu gibi, araştırma yeni bir çalışma alanıyla ilgili olduğunda, bunun düzeltilmesi gerekebilir.

Yarı zamanlı araştırmacının veya birkaç yıl sonra akademik çalışmaya dönen birinin sorunları muhtemelen daha büyük olacaktır.
Araştırma notlarıyla ilgili temel sorun, bunların araştırmacının kendi okumasından ara sıra gelen ilham ışıklarına kadar çeşitli etkinliklerden kaynaklanmasıdır.

Genellikle, sonunda birçok farklı türden büyük bir veri kütlesini oluştururlar. Ayrıca, yan yana getirilmesi gereken iki farklı veri parçasının olmasını sağlamanın basit bir yolu yoktur.

Kitaplarla ilgili notlar söz konusu olduğunda, muhtemelen en etkili uygulama, bunları kitaplar okunurken yapmak ve öğrencinin istediği gibi not eklenebilecek, özellikle ilgi çeken seçilmiş bölümlerin fotokopilerini üretmektir. Bir tür metin çalışması yapılmadığı sürece, seçimler nadiren söz konusu çalışmanın küçük bir yüzdesinden fazla olmalıdır, bu nedenle telif hakkı yasasıyla ilgili bir sorun olmamalıdır.

Elbette, çoğu kez kopyalanması gerekli görülürse, araştırmacının bir çalışmanın içeriğini sindirmediğinin bir işaretidir ve uygulama toptan tekrar edilirse, uygun çapraz referans kısa sürede imkansız hale gelir. Ayrıca, tartışılan bu koşullar altında, telif hakkı yasası sorunları ve daha da önemlisi akademik kurumlar söz konusu olduğunda intihal sorunlarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu zorluklardan kaçınan alternatif bir yaklaşım, araştırmacının metin okunurken notları derlemesidir.


YÖK Tez Merkezi
Tez örnekleri
Tez Veri Girişi
Tez Arşivi
Ulusal Tez Merkezi
YÖK Tez Veri Giriş Formu
YÖK Tez Yazım Kılavuzu
Yüksek Lisans tez örnekleri


Normal koşullarda, araştırmacılar, öngörülen analizler, araştırma raporunun organizasyonu vb. ile ilgili olarak kendilerine ait önemli notlar üretmek isteyeceklerdir. Bunlarla baş etmek genellikle daha kolaydır. Beklenmedik bir kavrayış için, fikrin daha sonra notlara uygun şekilde işlenmesini sağlamak için yeterli bilginin not alınabileceği bir cüzdan, dizüstü bilgisayar veya elektronik ajanda taşımaya değer.

Kayıt defterleri ve günlükler, deneysel bilim adamı veya bir saha çalışması yürüten araştırmacı için mevcut olan en basit veri kaydetme yöntemidir. Kullanımları nispeten basittir ve genellikle yapılacak her bir gözlem türü için standart bir düzen kullanılarak kolaylaştırılır.

Uygun boşluklar doldurulmak üzere fotokopisi çekilebilir ve gerektiğinde bir ciltte dosyalanabilir. Not defteri ve alt-dizüstü bilgisayarlar, sahada bile, notları ve gözlemleri kaydetmek için daha uygun ve esnek bir yol sağladığından, günümüzde seyir defterinin sıklıkla bir PC üzerinde olacağına dikkat edilmelidir.

Araştırma bir öğrenme süreci olduğundan, bazı öğrenciler seyir defterini kronolojik bir kayıt olarak görmenin faydasını görürler; günlük bir günlük değil, önemli olayların bir kaydı. Bunun örnekleri şunlar olabilir: çalışma sırasında başkaları tarafından ifade edilen görüşler; kazanılan ani içgörüler; ve araştırmayı yürütmenin daha etkili yolları. Bu tür notlar eylemi tetikleyebilir ve bazı çalışma alanlarında araştırma raporunun hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Mülakat notları ve benzeri materyallerin yapılandırılması oldukça zordur çünkü mülakatın gidişatını önceden belirlemek zordur. Bununla birlikte, çoğu durumda ele alınacak konuları listeleyen bir görüşme programı olacaktır ve bu, örneğin her konu başlığına ayrılmış yarım sayfalık bir veri toplama aracının temeli olarak hizmet edebilir.

Biraz deneyimle, araştırmacıların kayıt için kendi ‘stenografilerini’ oluşturmaları genellikle mümkündür, böylece onların kelimesi kelimesine bir kayda yaklaşmalarını sağlar. Resimli verilerin yüksek bilgi içeriği göz önüne alındığında, araştırmacının verileri mümkün olduğunda bu biçimde kaydetmesi mantıklıdır.

Anketler, bu tür verilerin toplanması için daha yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Kapalı sorular (yalnızca sınırlı bir yanıt listesi sağlayanlar) kullanıldığında, sonraki transkripsiyon özellikle kolaydır. Sonunda bilgisayar tarafından analiz edilmeleri isteniyorsa, bunları başlangıçtan itibaren işleme göz önünde bulundurarak tasarlamaya değer.

Teyp kaydediciler, görüşmenin belirli bölümlerinin “kayıt dışı” olmasına bağlı olarak, çoğu görüşme durumunda genellikle kabul edilebilir. Kaset kaydediciler, geçişler sırasında sürekliliğe ve bir yedekleme ölçüsüne izin vermek için tercihen farklı çalma sürelerine sahip bantlarla kullanılmak üzere iki kişi için yeterince taşınabilirdir. En uygun türün seçilebilmesi için hem ‘dar’ hem de ‘geniş açılı’ mikrofonları taşımaya değer olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir