Düşünme ve Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Düşünme ve Yazma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Ağustos 2022 Doktora tezi örnek Tez yazma program Tez yazmak ne demek? 0
Aile Ağacı Verileri

Düşünme ve Yazma

Yazma ve düşünme birlikte gider. İlk önce ne düşündüğünüzü çok nadiren çözeceksiniz ve sonra sadece yazacaksınız. Normalde kelimeleri ekrana (veya kalemden kağıda) yazma eylemi, ne düşündüğünüzü çözmenize önemli bir katkı sağlayacaktır. Başka bir deyişle, yazma eylemi çoğu zaman düşüncenizin kurucu unsuru olabilir.

Kendi başımıza bırakıldığında, hepimiz, o andaki ihtiyaçlarımıza uyan şeylere seçici olarak dikkat ederek ve dün ya da ondan önceki gün söylediğimiz ya da düşündüklerimizle ilgili gerilimi görmezden gelerek, birbiriyle çelişen fikirleri neredeyse süresiz olarak oyunda tutabiliriz. Bir şeyleri sistematik bir şekilde yazmak bir taahhüt eylemidir, bu sürekli yeniden işlemeyi ve yeniden yapılandırmayı önlemek için düşündüklerimizi sağlamlaştırma ve kristalize etme kararıdır.

Belirsizliğin tüm bu çözümleri gibi, bu taahhüdü yapmak psikolojik olarak zordur, muhtemelen her birimizi kendi düşüncemizin zayıflığı veya yetersizliğiyle yüzleşmeye zorlar. Bu hayal kırıklığı potansiyeli, çok deneyimli yazarlar için bile “yazar blokajı” ile sonuçlanabilecek bir tepkiler zinciri olan yazmaya başlamayı ertelememiz için teşvikler yaratabilir.

Bununla birlikte, yeni başlayan doktora öğrencileri için, konu seçimiyle yakından ilişkili en karakteristik belirsizlik kaynağı, çalışmalarının normal “orijinal çalışma” gereksinimine uyup uymayacağıdır. Klasik veya öğretilen doktora modellerindeki tüm iyi üniversiteler, hala tez veya tezin, bir disiplinde bilginin gelişimine bir tür ayırt edici katkı sağlayan yeni araştırma olmasını talep eder.

Ne tür bir işin bu kriteri karşıladığını saptamak çok zordur. Çoğu Avrupa üniversitesinin doktora kuralları (ya da değerlendirme listeleri), özgünlüğün nasıl belirleneceği konusunda neredeyse sessizdir. Bunun yerine sürece odaklanırlar ve orijinal çalışmanın (her ne ise) mevcudiyetini onaylamak için yalnızca uygun niteliklere sahip denetçilerin işe alınmasını gerektirirler.

Londra Üniversitesi, çoğundan çok daha açık bir spesifikasyona sahiptir, ancak bu bile sınav görevlilerine yalnızca bir doktora tezinin orijinalliğini iki şekilde gösterebileceğini söyler. Ya ‘yeni gerçeklerin keşfini’ rapor edecek ya da ‘bağımsız eleştirel gücün uygulanmasını’ gösterecek ya da her ikisini birden yapacaktır.

Yeni gerçekler, ampirik araştırmaların sonucudur ve şimdiye kadar mevcut olmayan bir şeyin araştırılması üstlenilerek belirlenebilir.

Örneğin, bu, az analiz edilmiş belgeler üzerinde okuma ve yorum yapmayı içerebilir; bir arşivin bildirilmemiş veya yayınlanmamış kısımlarını araştırmak; daha önce veya yakın zamanda çalışılmamış bir yer veya kuruluşta bir vaka çalışması yürütmek; bir anket yürütmek veya yayınlanmış nicel bilgileri bir araya getirmek ve ardından verileri istatistiksel olarak analiz etmek; ve benzeri.

“Bağımsız eleştirel güç” neredeyse “özgünlük” kadar belirsiz bir kriterdir. Ancak muhtemelen buradaki fikir, tez yazarının bazı önemli teorik veya tematik argümanları düzenli ve tutarlı bir şekilde sıralayabileceğini ve halihazırda analiz edilmiş konuları makul bir şekilde farklı bir açıdan veya kendi perspektifinden keşfedebileceğini göstermesidir.


Tez nedir
Tez yazma fiyatları
Tez yazmak ne demek
Tez yazma programı
Tez örnekleri
Tez nedir, nasıl yazılır
Tez yazmak ekşi
Doktora tezi örneği


“Bağımsızlık” kavramı, doktora düzeyinde önemli bir kavramdır. Doktora adayının kendi disiplinlerindeki önemli konularda kendi ayırt edici profesyonel “sesi” ile konuşması gerekir. Bu yön, doktora öğrencilerinin ya işlerinde genel olarak danışmanlarına yardımcı olmalarının ya da bölümlerinin bağlarında belirlenmiş bir konuda çalışan çıraklar olmalarının beklendiği (aynı zamanda öğretmenlik gibi faaliyetler üstlenirken) daha az görünür olabilir.

Bu öğrenciler için doktora vermek için ‘bağımsız çalışma’ kriterinin önemini takdir etmeleri rahatsız edici olabilir. Doktora eğitimini yeni almış kişiler, amirlerinin kopyası olamazlar, hatta onların ayak izlerinden yürüyemezler. Çoğu zaman bu farkındalık öğrencilerin aklına oldukça geç gelir, bazen final taslağı hazırlanırken veya belki de sözlü final sınavının kendisinde.

Yüksek düzeyde yalıtılmış doktora öğrencileri için, çok daha sonra, doktoralarından makale veya kitap yayınlama girişimleri reddedildiğinde veya diğer üniversitelerdeki randevuların zor olduğu ortaya çıktığında bile gelebilir. Çalışmanızı yerleşik bir akademik geleneğe ve disiplininizin çağdaş söyleminin bir kısmına hala temellendirirken kendi görüşünüzü çerçevelemek, gelişmesi zaman alan bir beceridir.

Yeni başlayan öğrencilerin yanlış gidebileceği iki yaygın yol vardır: ya bir yandan mevcut literatürden aşırı derecede türev almak, ya da diğer yandan kendi katkılarının yeniliği veya değeri hakkında aşırı iddiada bulunmak vb.

İlk fazlalık, açılış bölümünüzü veya bölümlerinizi münhasıran veya kapsamlı bir şekilde önceki kitap ve makalelerin birbirini izleyen özetleri etrafında yapılandırmaktır. Burada referanslar ve alıntılar, bir noktadan diğerine topallamak için kullanılan bariz koltuk değneğidir.

Bu sendromun açıklayıcı bir işareti, her paragrafın açılış sözcüklerinin başka birinin adı ve referansı olduğu uzun bir paragraf dizisidir.

Özellikle ‘büyük kitap’ tezleri yapan öğrenciler için, araştırma literatürünün sorularının ölçeği, genellikle kendi çalışmalarına uzun literatür incelemeleri yazarak, denemek ve bir şekilde kapaklarına sığdırmak için kendi çalışmalarına başlamaları gerektiğini önermektedir.

Bu alıştırma tefsirde binlerce kelime üretebilir. Ancak diğer insanların katkılarını araştırmak, tipik olarak, daha önceki çalışmaların yalnızca yüzeysel kapsamını veya eleştirilerini verir. Bu, sizi kendi ayırt edici sorunuzu bulmaya daha da yaklaştırmaz.

Ve tez konunuzu kesememe veya kişiselleştirmeme konusundaki yetersizliği vurgulayabilir. Buradaki sapık etkiler genellikle ciddidir. Bir başkasının sorusuna cevap vermeye çalışmak çok iç karartıcı olabilir ve elinizdeki sınırlı zaman ve kaynaklarla bunun yapılamayacağını aşamalı olarak keşfedin.

Aşırı uzatılmış bir literatür taraması da çok fazla zaman harcayabilir ve genellikle öğrencilerin herhangi bir yaratıcı çalışmayı bir yıl veya 18 ay boyunca ertelemelerine yol açar. Buna rağmen, daha az kendine güvenen denetçiler ve danışmanlar genellikle bu davranış modelini teşvik eder. Kesin konunuza aşina değillerse, bir literatür taraması ihtiyaçları için işlevsel görünebilir ve onlara bu konuda hızlı bir eğitim sağlayabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir