Esneklik Raporu  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Esneklik Raporu  – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Nisan 2022 Esnek çalışma modelleri pdf Esnek çalışma ne demek Özel sektörde esnek çalışma nedir 0
UYGULAYICI MODEL

Esneklik Raporu 

Gelecek için Esneklik raporunda lisansüstü eğitimdeki eğilimleri rapor etmiştir. T/D çalışması için önemli olan bu özet önerilen eylemlerdi:

  • Tüm enstitülerin ve fakültelerinin araştırma açısından değerlendirilmesi uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi;
  • Tüm doktora öğrencilerinin kendi ana alanları ile ilgili kampüs dışı çalışmalar yaparak zaman geçirmesi;
  • Fakülte pozisyonları için kadın ve azınlık grup üyelerinin işe alınmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması;
  • Bu fakülteye toplumun temel sorunlarına çözüm aramak için daha fazla zaman tanınacak; ve
  • Öğrenci ikameti ve burslar gibi konuları yöneten kurumsal politikaların daha esnek hale getirilmesi.

Bu tavsiyelerin her biri bugün ilk yapıldığı zamanki kadar taze. Olasılıkları tüketmeden, bunlar bazı örnekler. İlk öneri hakkında, öğrenci araştırmasının bu yeniden incelemede ne gibi bir rolü olduğu ve olması gerektiği sorulabilir.

İkincisine gelince, bu tavsiye öğrencilerin eğitim/düşünce konularının doğası üzerinde etkisi olan kampüs dışı ortamlardaki öğrenci çalışmalarını teşvik etmede ne ölçüde araç olabilir? Üçüncü tavsiye, yalnızca kadınların ve azınlık kişilerin işe alımına ilişkin çalışmaların yolunu açmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınları ve azınlık gruplarını ilgilendiren daha fazla konuyu potansiyel öğrenci araştırma konuları havuzuna dahil etmeyi vaat ediyor.

Dördüncü öneri, dünyanın başlıca sorunlarını ele almak için öğretim üyelerinin zamanına odaklanmaktadır. Meslekler için, yaşlanma, sendika-yönetim ilişkileri, okuryazarlık ve değerler eğitimi ve nüfus kontrolü ile ilgili çalışmalar gibi ulusal sorunlara saldıran araştırmaları hemen öneren sadece birkaç isim. Akademik disiplinlerin de en az onun kadar acil bir gündemi var.

Beş tavsiyenin sonuncusu ile ilgili olarak, T/D öğrencileri için iki zor problem gömülüdür: ikamet ve mali destek. İkamet genellikle kampüsteyken eğitim için harcanan zamanı ifade eder. Öğrencilerin araştırma, özellikle de tez çalışması yürütürken (bu şekilde tanımlanan) yurda devam etmeleri, genellikle uzun süren zaman nedeniyle giderek daha zor hale gelmektedir.

Başlıca sorun, öğrenciye maddi destek ve bu dönemde öğrencinin araştırmasıdır. Ayrıca, yükseköğretim kurumundan mali destek mevcut olduğunda, bu genellikle T/D çalışması dışında bazı görevlerin yerine getirilmesi karşılığında olur. Böylece öğrenci, ödemesi yapılan işin tutsağı olur; bu tutsaklık, öğrencinin belirli potansiyel konuları araştırmak için eylem alanını etkili bir şekilde sınırlar. İkamet gereksinimlerinde daha fazla esneklik ve mali destek, peşinden gitmeye değer hedeflerdir.

ÖZET

Bu bölüm, lisansüstü araştırma çalışmalarının resmi olarak tamamlanmasının ötesinde, büyük ölçüde keşfedilmemiş bazı alanların haritasını çıkarmaya başlar. Bu tür araştırmaların bir yandan öğrencinin bireysel gelişimine katkıları tartışılırken, diğer yandan Ü/Ö’lerin mesleklerin ve akademik disiplinlerin gelişmesinde işlevleri ele alınmaktadır. Resmi olarak öngörülen araştırma süreci ile aynı zamana denk gelen ve sonrasında akıllıca planlanmış etkinliklerle öğretim üyeleri ve öğrencilerin kendi gelişimlerini nasıl ilerletebilecekleri konusunda önerilerde bulunulmaktadır.


Esnek çalışma modelleri pdf
Esnek çalışma ne demek
Özel sektörde esnek çalışma nedir
Esnek çalışma pdf
4857 sayılı iş Kanunu esnek çalışma
Esnek çalışma saati nedir
Esnek çalışma iş Kanunu
Esnek çalışma ekşi


Önerilen Teklif ve Proje Esasları

Aşağıdaki taslak öneriler, nitel veya nicel araştırma tezleri ve doktora tezleri için tekliflerin yapılandırılmasıyla ilgili metinde görünen materyali tamamlar. Bu anahatların parçalarını birleştirmek, parça eklemek veya silmek ve tabii ki yeni anahatlar oluşturmak mümkündür.

Söylediğimiz gibi, araştırma projelerini özetlemek için sabit bir reçete yoktur. Düşüncenin alternatifi yoktur. Bunlar, yalnızca düşünce ve sorunları yapılandırma yollarının örnekleridir.

Ana hatlar, çeşitli problem türleri veya mesleki ve akademik disiplinler için önemli olan konular üzerinden düşünmek için çerçeveler oluşturmanın yollarını göstermektedir. Hepsinin ortak bir teması olduğu görülebilir: incelenecek bazı konuların tanımlanması ve belirtilmesi ve bir çözüme yönelik düzenli çalışma süreci. Öğrenciler, bunları ve metinde geçen diğerlerini, ele almak istedikleri belirli çalışmalara uyarlamaya teşvik edilir.

Ampirik Araştırma Anahattı

Problem cümlesi

A. Bunu önemli hale getiren genel endişe
ve cari faiz.
B. Araştırılması gereken özel pratik problem
pratiği veya anlayışı geliştirmek, politika tasarlamak veya eylemi belirlemek.

Teorik çerçeve

A. İlgili teori(ler)in ad(lar)ı ve kısa açıklama(lar)ı probleme yaklaşmak için kullanılabilir.
B. Ana kavramların gözden geçirilmesi ve aralarındaki ilişkiler mevcut teorik çalışmalardan elde edilmiştir.

Literatürün gözden geçirilmesi

A. Teorik çerçevenin veya bileşenlerinin mevcut ampirik çalışmalarda nasıl kullanıldığını tartışın.
B. Literatür incelemesini mevcut çalışmadaki kavramların kullanımıyla ilişkilendirin. Mevcut literatürün, önerilen spesifik araştırma ihtiyacına nasıl işaret ettiğini gösterin.

Metodoloji

A. Araştırma problemi—bir ilişkinin ifadesi
test edilebilir (genel hipotez). Keşfedici araştırmaların bazı durumlarında, hipotezler formüle etmek uygun olmayabilir. Bunun yerine, dahil edilecek değişkenlerin bir spesifikasyonu ile kesin araştırma sorularını belirtin.
1. Değişkenlerin belirtilmesi: Kontrol edilecek, ölçülecek veya manipüle edilecek her bir değişkenin nesnel tanımlarını verin.
2. Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin belirtilmesi: Bağımlı değişken(ler) (hedef veya sonuç), bağımsız değişkenler (hedef veya sonuçla ilgili faktörler) ve araya giren değişkenler.

Spesifik çalışma hipotezleri

1. Genel hipotezi ve durum spesifikasyonunu parçalayın. Arasında beklenen tam ilişki türü bağımsız ve bağımlı değişken(ler).
2. Tanımlanan alt popülasyonların her biri ile beklenen alt sonuçların her biri arasında beklenen kesin ilişki türünü belirtin. (In-‘in tanıtımı nasıl olacak? Tervening değişkenleri genel sonuçları etkiler mi?)
C. Operasyonel tanımlar: Test edilecek ilişki ifadesindeki her bir terimi dikkatli bir şekilde sınırlandırılacak şekilde tanımlayın. Bu, ilgili değişkenlerin her birini içerir ve
incelenen nüfus.
D. Sınırlamalar ve sınırlamalar: Her birini uygulama altında belirtin.

Prosedürler

1. Veri toplama prosedürleri.
a. Genel plan: Mümkünse kelimelerle ifade edin ve bir diyagram sağlayın.
b. Popülasyon ve örnek: Nasıl seçildiğini ve kriterlerin kullanıldığını belirtin.
c. Veri ve enstrümantasyon: İlgili tüm veri ve enstrümanları dahil edin.
d. Analiz modu: Hem teknikleri hem de uygulamalarını tanımlayın.
e. Zaman çizelgesi: Bir zaman çizelgesi veya PERT (program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği) formatı kullanın.
2. Ön test ve sonuçlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir