Gönüllülük – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Gönüllülük – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

21 Ekim 2022 Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu Klinik araştırma evrakları çalışma bittikten sonra ne kadar saklanmalıdır Klinik araştırmada gönüllü oluru alma sorumluluğu kime aittir 0
Kullanımdaki Tanım Kontrol Listesi

Terapötik Yanılgı

Terapötik yanılgı, araştırma katılımcıları araştırmanın genel niyetlerini tedavininkilerle veya araştırmacıların rolünü klinisyenlerin rolüyle karıştırdığında ortaya çıkar. Bu yanılgı, özellikle kişisel bakım ilkesinin araştırma ortamlarında bile geçerli olduğu şeklindeki yanlış inanca atıfta bulunur.

Bu aynı zamanda, bireylerin öğrenme geçmişlerinin bir sonucu olarak, herhangi bir doktorun veya profesyonelin akıllarında yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğüne dair yanlış bir inanca tutunabilecekleri bir tür “beyaz önlük fenomeni” olarak da görülebilir. Bu, belirli bir çalışmaya katılmanın potansiyel risklerini ve faydalarını doğru bir şekilde tartma yeteneklerini tehlikeye atabilir.

Pek çok araştırma katılımcısının, araştırmaya katılımlarıyla ilgili karar alma süreçlerine gerçekten bilgili bir şekilde katılıp katılmadığı hala açık değildir. Aslında kanıtlar, klinik araştırmaya katılanların, gönüllü katılım ve herhangi bir zamanda çalışmadan çekilme hakları gibi özerklikleriyle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, onam belgelerinde sağlanan bilgilerin çoğunu anlamadıklarını veya hatırlayamadıklarını göstermektedir.

Hem araştırma hem de tedavi protokollerinin anlaşılmasıyla ilgili sorunlar yaygın olarak rapor edilmiştir. Araştırmalar, araştırma katılımcılarının genellikle bir araştırma çalışmasına katılanların farkında olmadıklarını, çalışma bilgilerini hatırlamadıklarını, prosedürler veya tedavilerin önemli risklerini yetersiz hatırladıklarını, randomizasyon prosedürlerini ve plasebo tedavilerini anlamadıklarını, farkındalık eksikliği yaşadıklarını gösteriyor. Herhangi bir zamanda araştırma çalışmasından çekilebilme yeteneğinden yoksundurlar ve genellikle klinisyenin araştırmacıya karşı ikili rolleri konusunda kafaları karışır.

Bir dizi müşteri değişkeni, onay bilgilerinin anlaşılmasıyla ilişkilendirilir. Birkaç çalışma, eğitim ve kelime bilgisi düzeylerinin, onay bilgilerini anlama ölçütleri ile anlamlı ve pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu bulmuştur.

Her ne kadar yaş tek başına rıza sınavlarında azalan performansla tutarlı bir şekilde ilişkilendirilmemiş olsa da, daha az eğitimli yaşlı bireylerin rıza bilgilerini anlamada azalma göstermesi nedeniyle eğitimle etkileşime girdiği görülmektedir.

Uyuşturucu ve alkol bağımlıları, yalnızca psikoaktif maddelere karşı zihinsel ve fiziksel tepkiler nedeniyle değil, aynı zamanda eşlik eden çeşitli koşullar nedeniyle, rıza bilgilerini anlama ve saklama açısından benzersiz bir dizi zorluk sunabilir.

Akut ilaç intoksikasyonu veya yoksunluğu dikkati, bilişi veya önemli bilgilerin tutulmasını bozabilir. Sınırlı eğitim olanakları, uzun süreli uyuşturucu veya alkol kullanımından kaynaklanan kronik beyin değişiklikleri, önceki kafa travması, kötü beslenme ve eşlik eden sağlık sorunları, madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı tanısı olan bireylerde yaygındır ve ayrıca konsantrasyonu azaltabilir ve kavrayışı sınırlayabilir. 

Bilgilendirilmiş onam üzerine yayınlanan makalelerin sayısı son 30 yılda istikrarlı bir şekilde artmasına rağmen, aydınlatılmış onam sürecini iyileştirmeye yönelik yöntemleri fiilen test eden çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır.

Dunn ve Jeste 2001 tarihli makalelerinde, bilgilendirilmiş onam bilgilerinin anlaşılmasını artırmak için tasarlanmış müdahalelerin etkilerini inceleyen toplam 34 deneysel çalışmayı gözden geçirdiler. İncelenen 34 çalışmanın 25’i, katılımcıların anlamalarının veya hatırlamalarının sınırlı bir dizi müdahale kullanarak gelişme gösterdiğini buldu.


Dahil edilme kriterleri nedir
Klinik araştırma evrakları çalışma bittikten sonra ne kadar saklanmalıdır
Klinik araştırma nedir
bir klinik araştırma merkezinde olması şart olmayan nedir?
Titck Etik Kurul Listesi
Klinik araştırmada gönüllü oluru alma sorumluluğu kime aittir
Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu titck
Retrospektif çalışmalarda Etik kurul onayı gerekir mi


En başarılı olduğu kanıtlanmış stratejiler iki geniş kategoriye ayrılır: (1) rıza belgesinin yapısına odaklananlar ve (2) rıza bilgilerini sunma sürecine odaklananlar.

Onay formunun yapısına yönelik başarılı stratejiler, daha yüksek düzeyde yapılandırılmış, daha iyi organize edilmiş, daha kısa ve daha okunabilir formların kullanımını ve basitleştirilmiş ve resimli formatların kullanılmasını içeriyordu. Onay sürecini içeren başarılı stratejiler arasında düzeltilmiş geri bildirim ve çoklu öğrenme denemeleri ve onay bilgilerinin özetlerinin kullanılması yer aldı.

Genel olarak başarılı olmayan veya karışık sonuçlar gösteren diğer çabalar, video kaset metodolojilerinin kullanımını ve ne bir araştırma ne de klinik bağlamda daha iyi anlama ile ilişkili olmayan son derece ayrıntılı onam bilgilerinin kullanımını içeriyordu.

Diğer stratejilerin, ilk test periyodunun ötesinde bireylerin rıza bilgilerini hatırlamalarına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Bu, araştırma katılımcılarının (1) herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın herhangi bir zamanda araştırma çalışmasından çekilme haklarıyla, (2) çalışma alanında belirlenmiş kişilerle temasa geçme prosedürleriyle ilgili bilgileri elinde tutma becerisine değindiği için özel bir öneme sahiptir. olumsuz bir olay durumu ve (3) çalışmaya katılımın sonucu olarak ortaya çıkan zarar veya yaralanma için tazminat alma prosedürleri.

Rıza bilgilerinin geri çağrılmasını iyileştirmeye yönelik başarılı stratejiler, rıza sonrası telefon görüşmeleri yapmayı, basitleştirilmiş ve resimli sunumları kullanmayı ve düzeltilmiş geri bildirim ve çoklu öğrenme denemeleri sağlamayı içermektedir. Yine de, iyileştirme için çok yer var ve araştırma, katılımcıların rıza bilgilerinin anlaşılmasını ve saklanmasını iyileştirme yöntemlerini keşfetmeye devam etmelidir.

Gönüllülük

Rızanın gönüllü olup olmadığı konusu, ceza adaleti sistemine dahil olan bireyler gibi haklarından mahrum bırakılmış ve savunmasız nüfuslarla araştırma yürütürken özellikle önemlidir. Bu topluluklar düzenli olarak açık ve örtülü zorlama, aldatma ve gönüllülük unsurunu tehlikeye atabilecek diğer tür aşırıya kaçma tehditlerine maruz kalırlar.

Özellikle, mevcut durumlarının bir sonucu olarak, haklı veya haksız olarak, geleceklerinin yetkililerle işbirliğine bağlı olduğuna ikna olabilmeleri konusunda önemli bir risk vardır. Bu savunmasızlık kaynağı, bilgi veya yeterlilikten çok farklıdır, çünkü en bilgili ve yetenekli birey bile, potansiyel olarak zorlayıcı veya taviz veren bir duruma maruz kaldığında gerçekten özerk bir karar veremeyebilir.

Bilgilendirilmiş rızanın bu temel unsurunun bariz önemine rağmen, neredeyse hiçbir çalışma, araştırmalarda zorlamayı azaltmak için potansiyel yöntemleri incelememiştir. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen ve şu anda dolaylı olarak zorlanabilir olduğu düşünülen ortamlardan (örneğin, yatan hasta üniteleri, detoksifikasyon tesisleri, hapishaneler) katılımcıları işe alan araştırmacılardan oluşan bir örneklem üzerinde anket yapıldı.

Araştırmacılara, katılımcıların zorlamadan muaf olmalarını sağlamak için kullandıkları prosedür türleri hakkında anket yapıldı. En yaygın olarak bildirilen korumalar arasında (1) katılımcılarla zorlanmış hissetme olasılığını tartışmak, (2) katılımcılardan sorumlu kişilerden onay almak, (3) parasal teşviklerin zorlayıcı etkilerini önlemek için tazminatı değiştirmek vardı. , (4) tedavinin araştırmaya katılımdan etkilenmediğini açıkça belirtmek, (5) katılımcılara katılımın gönüllü olduğunu hatırlatmak, (6) katılımcıların katılım hakkında düşünmek için rızalarını geciktirmek ve (7) net bir tedavi listesi sunmak araştırmaya alternatif olarak seçenekler sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir