İnceleme Tavsiyeleri – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

İnceleme Tavsiyeleri – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Ocak 2022 Sosyal Hizmet tez konusu önerileri Tez konusu bulma siteleri Tez konusu önerileri Tez konusu örnekleri Tez konusunu kim belirler 0
Aile Ağacı Verileri

İnceleme Tavsiyeleri

İncelemeye ilişkin tavsiyeler, bir bütün olarak belgedeki daha kısa bölümlerden birini temsil etse de (yani en radikal tavsiyeler, öğrencinin öğrenme deneyimi söz konusu olduğunda, geliştirilmiş araştırma eğitimi ve hesap verebilirliğe yöneliktir), bazı önemli değişiklikler mevcut uygulamalara değinilmiştir.

Bunlar şöyle özetlenebilir:

• Bir ‘panel’ olarak sınav görevlileri: tavsiyeler, Birleşik Krallık Doktora sınavının Avrupa ve ABD’deki uygulama ile uyumlu hale getirilmesini tavsiye etmekten öteye gitmezken, sadece sınav görevlilerine ve sandalyeye topluca atıfta bulunarak bir panel olarak, statülerinde ve sorumluluklarında algısal bir değişim kaydettiği görülebilir. ‘Uzman’ bireyin onayı yerine daha geniş akademik topluluğu temsil eden bir ‘ekip’in kolektif/ rızaya dayalı kararı ima edilmiş gibi görünmektedir.
• ‘Denetçilerden en az biri minimum [3a] dereceli bir bölümden olmalıdır’: şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu öneri, son araştırma değerlendirme alıştırmalarında (RAE’ler) daha düşük puan alan disiplinler, birimler ve kurumlar arasında en fazla endişeye neden oldu. 3a+ dereceli bir kurumdan harici bir sınav görevlisini görevlendirmenin çok zor olmaması gerektiği için, tavsiye, sonuçta daha düşük dereceli birimler için, en az bir süpervizörün 3a dereceli bir departmandan olması gerektiğini öne süren tavsiyeden daha az ciddidir. (Elbette, daha düşük rütbeli kurumlarda çalışan yüksek profilli akademisyenlere gelecekte daha az başvurulabileceğine dair daha fazla ima var.)
• ‘Denetleme ekibi  viva’ya hazırlık konusunda tavsiyede bulunmak için: Başka bir yerde daha önce belirttiğimiz gibi, bu şu anda hiçbir şekilde standart bir uygulama değildir. Bazı denetçiler/departmanlar tavsiye verme veya “sahte hayat” tutma “iyi uygulamayı” yürütürken, çoğu bunu yapmaz (veya bunu yalnızca potansiyel olarak “sorunlu durumlar” için yapar).
• ‘Denetleme ekibi  gerekirse panele sunulur’: bazı kurumların yönergelerinde böyle bir madde varken, diğerleri yoktur.
• ‘Öğrenci, sınav görevlilerinin seçimi hakkında yorumda bulunabilmelidir’: bu, şu anda hiçbir şekilde standart bir uygulama değildir. Aynı zamanda bazı departmanlar ve kişiler tarafından kuşkusuz karşı çıkacak olan tartışmalı bir öneridir.
• ‘Öğrenci gerekir ana denetçinin varlığını talep etme veya reddetme hakkına sahiptir’: başka bir tartışmalı tavsiye. Halihazırda Birleşik Krallık’taki bazı kurumlar, politika konusu olarak mevcut denetçi(ler)e sahiptir; diğerleri bunu yasaklar; diğerleri (burada önerildiği gibi) öğrenciye danışın.
• ‘Kurumun personel gelişiminin bir parçası olarak sınav görevlilerine yönelik eğitim’: Şu anda, Birleşik Krallık’ta doğal olarak bu tür bir eğitim sunan hiçbir kurumun farkında değilim.

Ayrıca belgenin, bu personel gelişiminin kimin himayesi altında gerçekleşeceği konusunda muğlak olduğu da belirtilmelidir – yani kurumlar kendi personelini daha yüksek dereceli denetçiler olarak mı eğitmeli yoksa işe alımları yapan kurumların sorumluluğunda mı (şekilde ima edildiği gibi) ek madde: ‘[atama mektubu] ve eğitim teklifi’)? İkincisi, özellikle 1992 sonrası üniversitelerde, lisans derecesi programlarının veya öğretilen Yüksek Lisans programlarının dış denetçileri için zaten standart uygulama haline gelmiştir.


Tez konusu önerileri
Tez konusu örnekleri
Sosyal Hizmet tez konusu önerileri
Tez konusu bulma siteleri
Tez başlığı örnekleri
Tez konusunu kim belirler
Teorik çerçeve örnekleri
Bitirme tez konusu belirleme


HEFCE danışma belgesinin dayandığı bir diğer önemli politika oluşturma belgesi, ilk olarak Üniversiteler ve Kolejler Personel Geliştirme Ajansı (UCoSDA) ile birlikte yayınlanan İngiliz Psikoloji Derneği’nin (BPS) Psikoloji ve İlgili Disiplinlerde Doktora Değerlendirmesi Yönergeleri’dir. 1995 yılında ve 2000 yılında revize edilmiştir.

Bu, yüksek dereceli sınavın ve onu geliştirmek için yapılabilecek şeylerin çok uygulamalı, üzerinde düşünülmüş bir açıklamasıdır. Gerçekten de, yazarları tarafından önerilen pek çok önlemin hala başka bir yerde ele alınması gerekiyor ve Birleşik Krallık’taki mevcut uygulama ile önemli ölçüde çelişiyor. Yazının birçok noktasında BPS tarafından önerilen alternatif politikadan bahsedeceğim, ancak burada onların daha radikal önermelerinden bazılarının bir kontrol listesi (vurgu eklenmiştir):

• ‘Sınav kurulu, üyelerinin birbirini tamamlayan beceri ve geçmişlere sahip olması gereken bir ekip olarak düşünülmelidir.
• ‘Rolü ilk kez üstlenen bir kontrol pilotunun (ister harici ister dahili kontrol pilotu olarak) bu rol için uygun hazırlığı üstlenmesi şiddetle tavsiye edilir.
• ‘Bölüm, sınav düzenlemelerini denetlemek için tek bir kişi atamalıdır. Bu, danışman, bölüm lisansüstü öğretmeni veya sınav kurulunun bağımsız iç başkanı olabilir. Normalde dahili denetçi olmamalıdır.
• ‘Yazılı sunum, tipografik veya diğer sunum sorunlarıyla, sınav görevlisinin okuma ve anlama yeteneğinin ciddi şekilde bozulduğu ölçüde gölgelendiğinde, sınav görevlisi, teslimi iade etme ve okumadan önce bu hataların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. ayrıntılı olarak’.
•’Sınav görevlileri, tezin, sözlü sınav yapmakla hiçbir yararlı amaca hizmet edilmeyecek kadar yetersiz olduğu konusunda hemfikir olduklarında, sözlü sınavdan vazgeçilmesini ve daha fazla çalışmanın yapılmasını tavsiye edebilirler … Sınav görevlileri, bir adayın sözlü sınav yapılmadığı sürece tamamen başarısız olmasını önermez’.
•’Sözlü bir sınav normalde bir saatten az ve iki saatten fazla sürmemelidir’.

Bu tavsiyeler arasında, mevcut uygulama ile en belirgin şekilde uyuşmayanlar şunlardır: (1) dahili denetçinin viva için tüm düzenlemeleri yapan kişi olmaması gerektiği tavsiyesi; ve (2) çalışmanın, kontrol pilotları tarafından ciddi şekilde yetersiz görülmesi halinde, bir viva’nın gerçekleşmeyeceği önerisidir.

Bazı kurumlar ikinci kurs için hükümlere sahip olsa da, sınav görevlilerinin başarısızlığa mahkûm bir sınavda ilerlemeye meyilli olmaları için genellikle kılavuzlarında açıkça belirtilmez. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, hiçbir tez bir viva olmadan başarısız olamaz; bu uyarı, viva gerçekleşmeden önce zayıf bir çalışmanın iyileştirilmesine ve yeniden gönderilmesine izin verir.

Diğer önemli politika belgeleri arasında, 2002 yılında Eğitimde Kalite Güvencesi’nin özel bir baskısında yayınlanan, Yüksek Öğrenimde Denetçiler için CVCP El Kitabı ve Powell ve McCauley’nin ‘Ortak ilkeleri ve farklı uygulamaları inceleyen araştırma derecesi’ bulunmaktadır. Şu anda Lancaster Üniversitesi’nde pilot uygulaması yapılmakta olan ve Ulusal Lisansüstü Komitesinin resmi olmayan onayını almış olan doktora ortamında en iyi uygulama için bir çerçevedir.

Bu çerçevenin yayınlanmasına eşlik eden makale, özellikle akademisyenlerin değişime karşı direnci hakkında ortaya koydukları şeyle aydınlatıcıdır. Örneğin, toplantıların ya başkanlık edilmesi ya da teybe kaydedilmesi tavsiyesi, “polis karakolu görüşmeleriyle ve iş arkadaşlarının profesyonelliğinin sorgulandığına dair övücü olmayan benzetmelerle” son derece düşmanca bir tepkiye yol açtı.

Buradaki mesele açıkça şudur ki, en az 20 ya da 30 doktorayı inceleyene kadar, ortalama bir öğretim görevlisi tüm bunların yanlış gidebileceği ve gitmekte olduğu konusunda çok az fikir sahibi olabilir. Sorun vakalarının yansımalarıyla uğraşmak zorunda kalanlar, yalnızca lisansüstü direktör olarak veya lisansüstü yönetimde çalışmış olanlarımızdır. ‘Sorunlu yaşamlar’ istatistiksel bir azınlık olabilir, ancak ortaya çıktıklarında sonuçlar gerçekten çok ciddi olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir