İstatistiksel Analiz – İstatistik Hazırlatma – İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

İstatistiksel Analiz – İstatistik Hazırlatma – İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma

13 Aralık 2021 E istatistik E İstatistik AYDIN En iyi istatistik programı İstatistik analizi İstatistik ödev örnekleri İstatistik Ödev YAPTIRMA Online istatistik hesaplama 0
Denormalizasyon Nedir?

İstatistiksel Analiz Nedir?

İstatistiksel analiz yapmak, hem istatistik alanında bilgi sahibi olmayı hem de teknik alanda istatistik programlarını etkin bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir.  

Alanında uzman ekip arkadaşlarımız sayesinde istatistiksel analiz yapmak artık çok kolay. 

Bir hizmet sağlayıcıya göre istatistiksel analiz, “altta yatan kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için büyük miktarda veri toplama, keşfetme ve sunma bilimidir.” Verilerini düzenlemek ve bilgilere dayalı olarak gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için birçok işletme istatistiksel analize güvenir.

Kuruluşların büyük verileriyle ne yapacakları konusunda birçok seçeneği olsa da, istatistiksel analiz, verilerin bir bütün olarak incelenmesinin yanı sıra tek tek örneklere ayrılmanın bir yoludur.

İstatistik (veya istatistiksel analiz), kalıpları ve eğilimleri belirlemek için veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bilgileri gözden geçirirken herhangi bir önyargıyı ortadan kaldırmaya çalışmak için sayıları kullanma yöntemidir. Aynı zamanda karar verme konusunda bilgi verebilecek bilimsel bir araç olarak da düşünülebilir.

Çevrimiçi teknoloji firması TechTarget.com, istatistiksel analizi, iş verilerinin toplanmasını ve incelenmesini ve eğilimlerin raporlanmasını içeren iş zekasının bir yönü olarak tanımlar.

TechTarget web sitesinde şöyle yazıyor: “İstatistiksel analiz, daha az karmaşık yöntemlerin yaptığı gibi örneklerin kesitsel bir temsilinden ziyade, bir popülasyondaki (örneklerin alınabileceği öğeler kümesi) her bir veri örneğini inceler.

İstatistiksel analizin tamamlandığı belirli yollara işaret ederler. Süreç boyunca aşağıdakiler de dahil olmak üzere beş adıma odaklandık

  • Analiz edilecek verilerin doğasını 
  • Verilerin temel popülasyonla ilişkisi
  • Verilerin temel alınan popülasyonla nasıl ilişkili olduğuna dair anlayışı özetlemek için bir model 
  • Modelin geçerliliğini kanıtlama (veya çürütme).
  • Gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için tahmine dayalı analitik kullanma

İş analitiği yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısı SAS, istatistiksel analizi, temeldeki kalıpları ve eğilimleri keşfetmek için büyük miktarda veri toplama, keşfetme ve sunma bilimi olarak tanımlar. Sistem mimarisi, kurumsal güvenlik, gelişmiş analitik ve iş zekası alanlarında 20 yılı aşkın BT deneyimine sahip bir yazar, sistem mimarı ve danışman olan Dan Sullivan, işletmelerin istatistiksel analizi kendi avantajlarına kullanabilecekleri çeşitli yollar olduğunu söylüyor. En iyi performans gösteren ürün gruplarını bulmak, düşük performans gösteren satış personelini belirlemek ve ülkenin bölgeleri arasında satış performansının ne kadar çeşitlilik gösterdiğini anlamak gerekir.

İstatistiksel analitik araçların tahmine dayalı modellemeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini yazıyor. Bir dizi dış faktörden etkilenebilecek basit eğilim tahminleri göstermek yerine, istatistiksel analiz araçlarının işletmelere ek bilgileri görmek için daha derine inme olanağı sağladığı söylenir.

İstatistiksel Analiz Türleri

İki ana istatistiksel analiz türü vardır: modelleme olarak da bilinen tanımlayıcı ve çıkarım.

Tanımlayıcı istatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, kuruluşların verilerini özetlemek için kullandıkları şeydir.

Şirket, web sitesinde “Tanımlayıcı istatistikler, özet çizelgeler ve tablolarla büyük bir veri yığınını tanımlamayı amaçlamaktadır, ancak örneğin alındığı popülasyon hakkında sonuçlar çıkarmaya çalışmamaktadır” diye yazıyor. “Sahip olduğunuz verileri güzel çizelgeler ve grafiklerle özetliyorsunuz – birine kalın bir kitap (ham veri) vermek yerine bir kitabın kilit noktalarını (yönetici özeti) anlatmak gibidir.”

Çizelgeler, grafikler ve tablolar birincil bileşenler olduğundan, tanımlayıcı istatistikler ham verileri anlamayı ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Öğrencilere istatistik çalışmalarında yardımcı olan Laerd İstatistikleri, tanımlayıcı istatistiklerin yalnızca verileri tanımlamanın bir yolu olduğunu ve analiz edilen verilerin ötesinde sonuçlar çıkarmak veya yapılan herhangi bir hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak için kullanılmadığını not eder.

“Tanımlayıcı istatistikler bu nedenle verileri daha anlamlı bir şekilde sunmamızı sağlıyor ve bu da verilerin daha basit yorumlanmasına olanak tanıyor”olarak yazar. Tanımlayıcı istatistiklerden gelen bazı yararlı veriler arasında mod, medyan ve ortalamanın yanı sıra aralık, varyans ve standart sapma yer alır.


İstatistik ödev YAPTIRMA
Online istatistik hesaplama
E istatistik
E İstatistik AYDIN
İstatistik ödev örnekleri
İstatistik analizi
Aymem e İstatistik
En iyi istatistik programı


İstatistiksel Girişim

İkinci tür istatistiksel analiz çıkarımdır. Çıkarımsal istatistikler, verileri daha da fazla incelemenin bir yoludur.

Çıkarım istatistikleri, kuruluşların bir hipotezi test etmesine ve veriler hakkında sonuçlar çıkarmasına olanak tanır. Bu durumlarda, tüm verilerin bir örneği tipik olarak incelenir ve sonuçlar bir bütün olarak gruba uygulanır.

İstatistiksel analiz süreci

Çevrimiçi ders kitabı sağlayıcısı Boundless’a göre, istatistiksel bir çıkarımın sonuçları istatistiksel bir önermedir. İşaret ettikleri bazı yaygın istatistiksel önerme biçimleri şunları içerir:

Tahminler: İlgilenilen bazı parametrelere en iyi şekilde yaklaşan belirli bir değere tahmin denir.

Güven aralığı: Bir popülasyondan çizilen bir veri seti kullanılarak, bu tür veri setlerinin tekrarlanan örneklemesi altında, bu tür aralıkların, belirtilen güven düzeyindeki olasılıkla gerçek parametre değerini içermesi için oluşturulan bir aralık, bir güven aralığı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, güven aralığı, modelin gerçekte kaydedilen verileri ne kadar iyi tahmin ettiğinin bir ölçüsüdür.

Güvenilir aralıklar: Örneğin, son inancın %95’ini içeren bir değerler kümesine güvenilir aralık denir. Güven aralıklarını standartlaştırmanın bir yolu. %95 güvenle bir araştırmayı okuduğunuzda, güvenilir bir aralığa atıfta bulunuyorlar.
Sonunda, tanımlayıcı istatistikler verileri tanımlamak için kullanılırken, çıkarımsal istatistikler aynı bilgiler hakkında sonuçlar ve hipotezler çıkarmak için kullanılır.

İstatistiksel Analizin Faydaları

Büyük veriye ve istatistiksel analize yatırım yapmaya gerçekten değer mi? Bu soruyu cevaplamanın en iyi yolu faydaları keşfetmektir. Genel olarak istatistikler, bu yöntemler olmadan gözden kaçan eğilimleri belirlemeye yardımcı olacaktır. Analiz aynı zamanda karar verme sürecine nesnelliği de enjekte eder. İyi istatistiklerle, içgüdüsel kararlar gerekli değildir.

Daha spesifik olmak gerekirse, istatistiksel analiz birçok durumda kendini kanıtlamıştır. İşletme maliyetlerini %15 oranında azaltmak için istatistikleri kullanan bir firmadır. Analiz savurgan harcamalar buldu ve ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu.

Benzer hikayeler, pazar analizine yardımcı olan verileri gösterir. İstatistikler, en çok satışın nerede gerçekleştiğini, satışların en çok değere sahip olduğu yerleri ve bu satışlara hangi pazarlamanın bağlı olduğunu gösterir. Satış ve pazarlamanın her alanında gelişmiş verimlilik sağlar.

Benzer şekilde, istatistiksel analiz iş verimliliğine yardımcı olabilir. Çoğu durumda, doğru araçları sağlamak, çalışanlardan en iyi sonucu alacaktır. İstatistiksel analiz, işverenlerin her aracın etkinliğini dikkatlice incelemesine ve en iyi performansa sahip olanlara odaklanmasına olanak tanır.

Sizler de İstatistik ödev YAPTIRMA,Online istatistik hesaplama,E istatistik,E İstatistik AYDIN,İstatistik ödev örnekleri,İstatistik analizi,Aymem e İstatistik,En iyi istatistik programı alanlarında ödev yaptırmak için bizlere ulaşabilirsiniz. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir