Komitenin Büyüklüğü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Komitenin Büyüklüğü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

5 Mart 2022 Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Erciyes Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu Marmara Tez Yazım Kılavuzu 0
Data Element

Komitenin Büyüklüğü

Tez için olağan gereklilikten birer birer daha büyük olan sırasıyla dört ve beş kişilik komiteler öneriyoruz. Kural olarak, yönetmeliklerde belirtilenden daha büyük bir komite kurulmasına yönelik bir yasak yoktur. Çoğu zaman, nihai savunma komitesi, inceleme grubu olarak kapsamını genişletmek amacıyla üye eklemeye teşvik edilir.

Büyük komiteler çok zaman alır; bu çok küçük olanların yaygınlığının bir nedeni olabilir. Küçük bir komite bazı okulların tez komitesi için sadece üç öğretim üyesine ihtiyaç duyması makul olabilirken, daha büyük bir sayı kaliteyi ve eşitliği artırabilir. Genellikle ihtiyaç duyulan uzmanlık çeşitliliği ışığında beş çok fazla değildir.

Acil durumlarda komiteye tez için gerekli sayıdan bir eksik, yani tez için üç ve tez için dört adet olmak üzere çalışma yetkisi verilebilir. Bu nedenle, eğer bir üye emekli olursa, taşınırsa, hastalanırsa veya birkaç yıl içinde oluşturulmuş bir komitede pek olası olmayan bir ücretli izne çıkarsa, öğrencinin ilerlemesini sürdürmesi daha az olasıdır.

Son olarak, çok sübjektif bir yorum: Deneyimlerimiz, daha büyük komitelerin daha açık ve olağan üstü bir tarzda yönetilme eğiliminde olduğunu ve çalışandan çok işin kalitesine ve uygunluğuna odaklanma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

KOMİTE ÜYE ROLLERİ

Bir komite üyesinin rolü, araştırma danışmanının rolüne benzer, ancak önemli farklılıklar vardır. Bir komite üyesinin rolü çok fazla sorumluluk taşımaz. Ayrıca, başkan için rolün derinliği daha fazladır. Bu tür farklılıklar, komite üyelerinin rol tanımında daha fazla esneklik ve yaratıcılık uygulamalarına ve ilişkiyi öğrenci için olumlu bir büyüme ve olgunlaşma ilişkisine dönüştürmesine olanak tanır.

Yaratıcılığı Destekleyin

T/D komite üyeliği, yüksek öğretim literatüründe ya da rol üstlenenlerin kolayca gözlemlenen modellemesiyle iyi tanımlanmamıştır. Açık ve tutarlı tanımın olmaması, işin çok sayıda profesyonel yargıya, bağımsızlığa ve öz-yönelime açık olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, bir komite üyesinin belirli bir çalışma üzerinde nasıl çalışacağını belirlemede hem öğrenci hem de öğretim üyesi için yaratıcı olma fırsatları olduğu anlamına gelir. Öğretim üyesi için, yaratıcı projelerde öğrencilerle çalışmanın verdiği zevkin çoğu, başkanın tüm sorumluluğu olmadan mevcuttur.


Marmara Tez Yazım Kılavuzu
Erciyes Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
SBE Tez Yazım Kılavuzu
Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
Fen Bilimleri Enstitüsü Erciyes
Marmara Üniversitesi Tez Önerisi örneği
Marmara Üniversitesi Kapak


Seeman (1973), öğrenci araştırmalarını denetleme konusunda teoriye dayalı bir bakış açısı sundu. Öğrencinin üreteceği şeyin yaratıcı yönünü, yani yeni bir ürün olarak tanımlanan bilgiye katkıyı vurguladı. Daha sonra, yaratıcı kişilerle ilgili yayınlanmış araştırmalardan yoğun bir şekilde yararlanarak, “[yaratıcılığı teşvik edecek] optimum bir öğrenme ortamının, öğrencinin bir destekle birlikte geleneksel olmayan bilişsel yollara girmesi için önemli ölçüde serbestlik gerektireceği” sonucuna varmıştır.

Enstitüler Kurulu, Araştırma Öğrencisi ve Danışmanı adlı bir broşürde bu ilişkiye ilişkin görüşlerini sunar ve öğrencileri doktoraya hazırlayan disiplinlerle ilgili fikirler önerir. Bu yayından bazı önemli gözlemler aşağıdaki gibidir:

Araştırma öğrencisi ve süpervizör arasında özel olarak yakın bir ilişki vardır. Usta ve öğrenci olarak başlarlar ve ideal olarak meslektaş olarak bitirirler. Açıkçası, bu koşullar altında, öğrenci ve danışmanın dikkatli bir şekilde eşleştirilmesi arzu edilir.

Denetimin iki yönü vardır. Birincisi ve en önemlisi yaratıcılıkla ilgilidir ve problemleri seçme, öğrencileri teşvik etme ve heveslendirme ve istikrarlı bir fikir akışı sağlama becerisini içerir. İkinci yön, öğrencinin iyi ilerleme kaydetmesini sağlamanın mekaniği ile ilgilidir.

Neredeyse 20 yıl sonra, Seeman (1973) ve LaPidus (1990) tarafından yaratıcılığa yapılan benzer vurguya dikkat edin. Enstitüler Konseyi (1990b) ayrıca öğrencinin özgünlüğünün Ü/Ö sürecinde merkezi bir endişe olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ve özgünlük, yaratıcılığın diğer bir adıdır.

Ancak Seeman (1973), gerçekte olanın neredeyse tam tersi olduğunu iddia eder: Öğrenciye verilen araştırma rehberliği tarafından üretilen ve sürdürülen bir uygunluk iklimi hüküm sürer. Bunu psikolojide, disiplinin “bilimin” geleneklerine ve prosedürlerine olan bağlılığına bağlıyor.

Öğrenciler için, bilimsel ritüel ve bilimsel saygınlık fenomeni, örneklem büyüklüğü, kontroller, enstrümantasyon, istatistiksel prosedürler ve araştırmalarının yapısı hakkındaki diğer resmi sorularla ilgili sorularla hızlı ve ısrarlı bir meşguliyet şeklinde görünür. Bu yapılar için çok erken bir ilginin, vurguyu asli meselelerden ziyade biçimsel meselelere koyduğunu, öğrencilerin enerjilerini orijinal sorularından saptırdığını ve en önemlisi, dışsal bir kontrol odağı tavrını vurguladığını söylüyorum. öğrencilerin sorunlarına karşı hissettikleri sahiplenme ve sorumluluk duygusunu seyreltir.

Seeman, öğrenci davranışları ile araştırma hakkında düşünmeye başladıkları öğrenme ortamının öğrencilere aktardığı algılar arasında bir bağlantı önermeye devam ederek şunları söylüyor:

Pek çok öğrencinin, “dışarıda” önceden var olan bir soru bulma açısından bir araştırma probleminin gelişimini deneyimlemesi şaşırtıcı değildir. Literatürü araştırırlar, diğer öğrencilerin tezlerini okurlar, profesörlerden fikir alırlar ve genel olarak bir araştırma probleminin kendi sorularından kaynaklanabileceği ihtimalini göz ardı ederler.

Sistemin bu tür bir öğrenci davranışı yaratmadaki rolüne ve fakültenin öğrencinin dikkatini T/D çalışmasının biçimsel yönlerine dar bir şekilde odaklama işlevine ilişkin olarak, Seeman (1973) kısıtlayıcı, sınırlayıcı bir öğrenme ikliminin, optimum bir öğrenme iklimi değil, kaçınılmaz sonuç olmasının nedenleri. Bunu şöyle ifade ediyor:

Burada öne sürdüğüm şey, bilimin yarı yasal bir sistem haline geldiği ve sapkınlığın, insanların yasa yaptığı diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da cezalandırıldığıdır. Bu nedenle, öğrencinin deneyimlediği görev, aynı zamanda yasalara uyduğundan emin olarak kendi uygun işini yapmaktır.

Bu bağlamda, profesörler çok güçlü bir tür kısmen yardımcılar ve kısmen sosyal kontrol ajanlarıdır. Öğrenciye yardımcı olan, ancak aynı zamanda öğrencinin bilimsel prosedürlerle ilgili yasalara uymasını sağlayan danışman polisler olurlar. Kısacası, öğrenci için psikolojik iklim, yardım etme süreci ile değerlendirme sürecinin tamamen birbirine karıştığı bir iklimdir. En olası sonuç, öğrenmeye müdahaledir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir