Metodoloji ve Teknik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Metodoloji ve Teknik – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Kasım 2022 Metodoloji nedir Tez metodoloji 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Metodoloji ve Teknik

Belirli bir tasarımda değişiklik, bir aktörün (danışman, araştırmacı, yönetici vb.) Elbette, bu tekniklerin doğasının aktör tarafından dikkate alınıp alınmadığı ve ayrıca bu tekniklerin uygun bir metodoloji ve yöntem doğrultusunda seçilip seçilmediği bir kez daha sorgulanabilir.

Bir teknik ayırt edici tasarımlar içinde kullanılabildiğinden, teknikler kendilerine ait bir yaşam geliştirme eğilimindedir. Bu tekniklerin elinizin altında olması, doğal olarak sağlam tasarımlara veya başarılı değişikliklere yol açmayacaktır. Teknikler araçsal araçlardır. Eylemi, nasıl yapılması gerektiğine dair az çok kesin bir tanımla yönlendireceklerdir.

Belirli bir tekniği uygulamak, metodolojiyle düzgün bir şekilde ilgilenmenin anahtarı değildir; belirli bir tekniğin seçimi ağırlıklı olarak varsayılan nedensellik temelinde seçilir. Sonuç olarak, oyunculuk yavaş yavaş “araçsallaştırılır”, teknik ise belirli bir düşünme ve eylem biçimini içerebilen bir “sosyal teknoloji” biçimi haline gelir.

Özellikle danışmanlık uygulamasında, bu ‘sosyal teknolojinin’ birçok organizasyonel ve değişim sorununa her derde deva olarak çekici ambalajlarla satıldığı tekrar tekrar gözlemlenebilir. Uygun sosyal teknoloji seçimi, ayrıca, ilgili tarafların durumlarını sorunsallaştırma biçimleri tarafından yönlendirilir.

Bu uygulamanın bir sonucu, sorunlarla uğraşmanın kademeli olarak, kimin en iyi etiketlediği temelinde belirli bir duruma uygun görünen sosyal teknolojiyi satın almaya ve satmaya indirgenmesidir.

Farklı metodoloji türleri arasında yapılan ayrıma benzer şekilde, tasarım teknikleri ile müdahale teknikleri arasında bir ayrım yapmak da mümkündür. Örneğin, tasarım teknikleri, İş Süreçlerinin Yeniden Mühendisliği (BPR) veya ISO 9000 gibi bir yönetim sisteminin inşası gibi (organizasyonel) süreçlerin (yeniden) yapısını ilgilendiren tekniklerdir.

Müdahale teknikleri, bir araştırmacının veya danışmanın belirli bir durumu değiştirmek veya iyileştirmek için kullanabileceği tekniklerdir. Rastgele örnekler şunlardır: beyin fırtınası oturumları, çatışma toplantıları, posterler dağıtmak, bir arkadaş sistemi kurmak, ilk yüz toplantı oluşturmak vb.

Bu sınıflandırma ne “su geçirmez” ne de münhasırdır. Örneğin, araştırma teknikleri müdahale teknikleri olarak da kullanılabilir (örneğin, belirli bir problemin üzerinden geçmek için grup tartışması tekniğinin kullanılması).

Ayrıca, bir tasarım tekniğinin kullanılma şekli daha fazla bilgiyi ortaya çıkarabilir (örneğin, çalışanların dahil oldukları süreçleri yeniden tasarlama çerçevesinde tanımlamaları). Bu tekniklerin kullanılıp kullanılmadığı ve nasıl uygulanacağı, yönteme ve altta yatan metodolojiye değil, aynı zamanda araştırmacı ve/veya danışmanın ulaşmak istediği hedefe ilişkin yaptığı (kasıtlı) seçimlere de bağlıdır.

Bu bölüm yine metodolojinin ne olduğuna baktı. Hedefleri sadece organizasyonlardaki sorunları analiz etmeye değil, aynı zamanda organizasyonları (yeniden) tasarlama veya değiştirme ile ilgili metodolojilere bakmaktı. İşin özü, metodolojinin hem günlük hayatta hem de organizasyonlarda (herhangi bir rolde) çalışırken faydalı olduğunun altını çizmek olmuştur.

Daha sonra, üç metodoloji “tipi” arasında bir ayrım yapılmıştır: araştırma metodolojisi, tasarım metodolojisi ve müdahale metodolojisi. Ayrıca, eylem, müdahale ve örgütlenme gibi merkezi kavramlar tanıtıldığı, ayrıntılandırıldığı ve birbiriyle bağlantılı olduğu yerlerde. Bu bölümün tamamı, bir yanda metodoloji alanında, diğer yanda organizasyonlar ve değişim alanında bir miktar eleştirel düşünce sağladı.


Metodoloji nedir
Metodoloji örnekleri
Metodoloji yöntemleri
Bilimsel araştırma örnekleri
Tez metodoloji örnekleri
Makalede metodoloji nedir
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri pdf


Kendi Araştırma Tasarımınızı Hazırlama

Bu son bölüm, (bireysel) araştırma hazırlamak ve yürütmek için kullanılabilecek sorular ve kontrol listeleri sağlayarak önceki yedi bölümü özetlemektedir. Bu nedenle, önceki bölümlerde tartışılmayan herhangi bir yeni bilgi veya anlayış eklemez.

Bu kitabın içeriğini incelemek için sınırlı zamanı olan herkesin birinci ve ikinci bölümü ve araştırmanın niteliğine göre dördüncü ya da beşinci bölümü okuması tavsiye edilir. Ardından, altıncı bölüme ve bu son bölüme hızlıca bir göz atın.

Aradaki bölümler ve aralar, esas olarak tartışılmakta olan farklı bakış açılarını pekiştirmeye hizmet eder. Yedinci Bölüm, bir tür “bonus” olarak okunabilir ve kurumsal bir bağlamda eylem ve metodoloji arasındaki ilişkinin teorik bir incelemesini içerir.

Sağlam bir araştırma yapmak sinerji değildir. Önceden tanımlayabileceğiniz çeşitli (teorik ve metodolojik) tuzaklar içerir. Ancak bir kez doğru yolda olduğunuzu düşündüğünüzde, sizi planlarınızı gözden geçirmeye zorlayan her türlü beklenmedik şey olabilir. Ayrıca, farklı paydaşlar (iç veya dış) her zaman birbiriyle örtüşmeyecek farklı taleplerde bulunurlar.

Nitel veya nicel araştırma için bir araştırma stratejisi ve tasarımında detaylandırılmış açık veya kapalı bir soru varsayarsak, asıl araştırma yine de temelde farklı şekillerde yapılandırılabilir. Hangi seçimlerin yapıldığı kısmen araştırmacının kişisel tercihleri, mevcut zaman, sonuçlarla bağlantılı gereksinimler ve önemli sayıda başka şey gibi özelliklere bağlıdır.

Uygun yöntem ve teknikler dikkatli ve bilinçli olarak seçilmelidir. Sadece bir anket yazmak veya bazı yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmak yeterli değildir. Ancak, dikkatli bir değerlendirmeden sonra bile, bir kez başladıktan sonra, geçici sonuçlara dayanarak seçilen yaklaşımı değiştirmek de gerekli olabilir.

Bir bütün olarak ele alındığında, araştırma yapmak Çinli bir hokkabaz, dönen çubuklar üzerinde on plakayı dengeleyen gibidir. Bazı öğrencilerin çalışmaları sırasında kapsamlı bir araştırma tasarlama ve yürütme ile karşı karşıya kalmasına şaşmamalı. Yine de burada Alman atasözü geçerlidir. Kişinin işleri düzgün bir şekilde nasıl ele alacağını bilmenin ancak araştırma yaparak egzersiz yaparak öğrenildiği anlamına gelir.

Önceki bölümlerde (araştırma) metodolojisinin özünü tanımlamak için kısa bir girişimde bulunulmuştu. Eylem, örgütlenme ve metodoloji hakkında teorik bir yansıma içeren istisna dışında, bu çalışma sağlam araştırma yürütmede önemli bir rol oynayan tüm unsurlara ve düşüncelere odaklanmıştır.

Kasıtlı olarak seçilen kısalık, belirli konulara gerçekten hak ettiklerinden daha az zaman harcanması riskini beraberinde getirir. Neyse ki, bu kusuru düzeltebilecek çok sayıda mevcut (metodolojik) literatür var. Bu konuların derinlemesine çalışılabilmesi için her bölümün sonuna bir referans listesi eklendiği akılda tutulmuştur.

Sonuç olarak, araştırma tasarlama ve yürütmede rol oynayan tüm ‘öğeler’ (dikkatler, parçalar, sorular, kriterler vb.) burada soru şeklinde listelenecektir. Bu sorulara kısa bir açıklama eşlik edecek ve son bir kontrol listesi ile desteklenecektir.

Bu soruları cevaplamakta zorlanan veya sorunun arkasında ne olduğunu öğrenmek isteyen herkes, her sorudan sonra belirtilen ilgili bölümlere dönebilir. Soruları belirleme veya ilgili bölüme kadar takip etme görevini kolaylaştırmak için sorular kasıtlı olarak numaralandırılmıştır.

Ancak bu, soruların bu zorlayıcı görünen sırayla yanıtlanması gerektiği anlamına gelmez. İlerlemek için yararlı bir yoldur, ancak zorunlu değildir. Soruları kendi tarzınıza göre cevaplama sırasını seçmekte özgürsünüz. Ancak, bu sorulara ve son kontrol listesine geçmeden önce, bir araştırma önerisinin taslağıyla başlıyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir