Modül Geliştirme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Modül Geliştirme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

2 Şubat 2023 Modül nedir Modül Nedir bilişim Yazılımda modül nedir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Modül Geliştirme

Model, birden çok kullanıcı türü için birden çok içerik alanında birden çok ortamda yaklaşık 100 modül geliştirmek ve doğrulamak için kullanıldı. Her aşama ve modül için sürece ilişkin kapsamlı notlar geliştirilmiştir.

Bu kullanımlar arasındaki sürecin bir meta-analizi, kullanıcı özelliklerinin değerlendirilmesini ve dahil edilmesini içeren dört aşamanın tanımlanmasıyla sonuçlandı. Kullanıcı değişkenleriyle ilgili olarak indirgenmiş modelin bir özeti sunulmaktadır.

Meta-analiz tarafından tanımlanan ilk aşama, içerik incelemesiyle ilgiliydi. Öğrenim sistemleri için modüller tasarlamak, tipik olarak, oluşturulan içerik hakkında son derece bilgili olan bu alanda uzmanların kullanılmasını gerektirir.

Böylece, ilk aşama, tasarımcı ve geliştiricinin önyargılarıyla tutarlı kültürel ve bağlamsal değişkenleri tanır; modül içeriğinin harici bir doğrulamasından oluşur. Kullanıcı merkezli modelde, tasarım ekibi teori ve pratiği temsil eden iki kültürden uzmanlardan yararlanır.

İçerik alanı fakültesi ve alan tabanlı profesyoneller, öğretim içeriğini ve çeşitli uygulamalı ortamlarda içeriğin önerilen kullanımını gözden geçirir. İncelemenin bu aşamasında tanımlar, formüller ve kabul edilebilir kullanımdaki kültürel farklılıklar not edilir.

İncelemelerin kapsadığı belirli alanlar aşağıdakileri içermelidir:

• Farklı kullanıcılar için modülün öğretim hedeflerinin önemi ve uygunluğu
• İçeriğin doğruluğu (hem uygulamalı hem de teorik)
• İlgili gerçek yaşam uygulamalarının kullanımı
• Farklı hedeflere sahip öğrenciler için materyalin zorluk düzeyi ve uygunluğu
• Kavramların uygulamayla entegrasyonu ve modülün sorgulamaya dayalı öğrenmeyi kolaylaştırmadaki önemi
• Gerçeklerin ve yardımların, kullanıcının öğrenmeye katılımını kolaylaştıracak şekilde uygun sunumu.

Bu gözden geçirmelerin sonuçları, modül geliştiricilere, proje personeline ve teknik müdüre yazılı ve yüz yüze ekip incelemeleri yoluyla periyodik olarak sağlanmalıdır.

Meta-analizde bulunan ikinci yinelenen aşama, bilgi sistemleri tasarımında uzmanlar tarafından bir öğretim teknolojisi incelemesi ihtiyacından oluşuyordu. Bu incelemelerdeki kritik faktör, öğrenme sisteminin teknik tasarımının öğrenen değişkenlerini kabul edip etmediğidir.

Tasarım ekibinin bir parçası olan ilk gözden geçirenler, proje ekibiyle düzenli olarak çalışmalı ve kullanıcı merkezli ihtiyaçlar hakkında biçimlendirici geri bildirim sağlamalıdır.

Ek olarak, öğretim tasarımı ve teknolojisinde uzman olan harici gözden geçirenler, her bir sistemi ve/veya modülü incelemeli ve derecelendirmeli, farklı öğrenci türleri ve öğretim ve öğrenme akışı için sunum modunun uygunluğunu ve esnekliğini değerlendirmelidir.

Sorulabilecek spesifik sorular şunları içerir:

• BT modülü, öğrencilerin dikkatini önemli bilgilere çekmek, sürdürmek ve yönlendirmek için uyarıcılar sağlıyor mu?
• BT modülü, soyut bir kavramı açıklamak için somut bir referans sağlayabilir mi ve kullanıcıların kavramlar arasındaki öğeleri ve ilişkileri ilişkilendirmeyi öğrenmelerine rehberlik ediyor mu?
• Görüntüler, bilgilerin kolayca prova edilmesi ve hatırlanması için kullanıcıların sözel ve resimsel içerikten anahtar kavramları çıkarabileceği çeşitli öğrenen kültürleriyle ilgili mi?
• Bilgiler, öğrenenlerin belirli alanlardaki aşinalıklarını dikkate alan ve dikkate alan anlamlı bir şekilde sunuluyor mu?
• Önceki deneyime ve örgütlü kültür düzeyine dayalı olarak farklı giriş ve çıkış düzeylerinde farklı varyasyonlara izin veriyor mu?

Gözden geçirenler tarafından kontrol edilen ek kullanıcı göstergeleri, kültür ve cinsiyet yanlılığının varlığını veya yokluğunu, çeşitli öğrenme stillerine sahip kişilerce kullanılabilirliği ve destekleyici materyallerin uygunluğunu içermelidir.


Modül nedir
Yazılımda modül nedir
Modül Nedir bilişim
Modüler nedir
Modüler tasarım Nedir


Örneğin:

• BT modülü tüm öğrenciler için duygusal uyarılma sağlıyor mu?
• Zevk almaları ve öğrenme materyallerine karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri için tüm öğrencilerin ilgisini uyandırıyor mu?
• Farklı yetenek seviyeleri için ne tür bilgilerin iletilmesi gerekiyor ve ne kadar bilgi verilmesi gerekiyor? Farklı öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde sağlanıyor mu?
• Bilgilerin iletilmesi için ne kadar süre ayrılmıştır? Sistem varyasyona izin veriyor mu?

Genel olarak, her modül en az iki set dış inceleme almalıdır. Daha önceki gözden geçirmeler, öğretimi sunmak için teknolojiyi kullanma sürecine odaklanmalı ve daha sonraki incelemeler, materyalin farklı kullanıcı türleri için öğretimsel önemini vurgulamalıdır.

Meta-analiz tarafından tanımlanan son iki aşama, öğrenme sisteminin farklı ortamlarda farklı izleyicilere uyarlanabilirliğini ele alır. Kullanılabilirlik değerlendirmesi (üçüncü aşama), BT modüllerini farklı öğrenme stilleri, içerikle ilgili önceki deneyimler ve geliştirilmekte olan belirli teknoloji destekli sistem moduyla önceki deneyimler arasındaki uygunluk açısından özel olarak değerlendirir.

Bu sürece en az dört tür öğrenci dahil edilmelidir: içerik alanında acemi veya uzman olanlar ve teknoloji modunda acemi veya uzman olanlar. Önceki örneklerde, bireysel öğrenciler modülü, değerlendirme ve öğrenme kuramı uzmanlarının kullanımı doğrudan gözlemlediği laboratuvar benzeri ortamlarda kullandılar.

Öğreniciler modüllerle etkileşime girdikçe, bilgi yapılarındaki değişiklikler not edildi ve modüller buna göre ayarlandı. Katılımcılar, modülün kullanımında gözlemlenmenin yanı sıra, modül boyunca sesli düşünmeye de teşvik edildi; yani, deneyimleri boyunca düşündüklerini özgürce söze dökmek anlamına gelir.

Amaç, öğrencinin kafasına girmek ve ne yaptığını ve neden yaptığını ortaya çıkarmaktı; sesli düşünme yorumlarıyla birlikte modül boyunca bu ilerleme videoya kaydedildi ve farklı öğrenen türleri tarafından modülün kullanım sıralarını ve kalıplarını ve modülün çeşitli kullanıcı türleri için etkili olma becerisini belirlemek için kullanıldı.

Mümkün olduğunda, öğrenme stilindeki farklılıklar da kaydedilmelidir. Araştırmamızda, modül kullanımının başlangıcında, katılımcılara genel ve sıralı düşünme kalıplarının değerlendirilmesine izin veren bir öğrenme stili envanteri verildi; Sonuçlar, bu özelliğin sistemi kullanma becerisini etkilediğini göstermiştir. Bir kullanılabilirlik tasarımı geliştirirken dikkate alınması gereken öğrenme stilleri özetlenmiştir.

Kullanıcıların özellikleri hakkında tutarlı bir şekilde ilgili bilgileri sağlayan dördüncü aşama, gerçek zamanlı ayarlarda modül kullanımının doğrudan gözlemlenmesini içeriyordu. Bu aşama, proje personeline çeşitli öğrenme ortamlarında ve çalışma bağlamlarında modüllerin faydası hakkında biçimlendirici geri bildirim sağladı.

Prosedürler, modülün kullanımının gözlemlenmesini, kullanıcı anketlerini, rastgele seçilen öğrencilerle görüşmeleri ve eğitim personeli ve geliştiricilerle yapılan takip görüşmelerini içeriyordu. Bu aşamada değerlendirilen değişkenler, farklı kullanıcıların BT modülü içeriğine ilişkin algılarını, kullanımının formatını ve ayarını, bilginin algılanan uygunluğunu ve modül entegrasyonunun öğrenme üzerindeki etkilerini içermelidir.

Farklı öğrenenlere, sürecin genel öğrenmeleri üzerindeki etkisine ilişkin algıları ve modül iyileştirmelerinin dikkate alınması gerektiğini düşündükleri alanlar da sorulmalıdır.

Gözlem ve görüşme değişkenleri, bu noktaları doğrulamak ve modüllerin hem geleneksel hem de geleneksel olmayan öğretim ortamlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama becerisine ilişkin algıları belgelemek için kullanılmalıdır. Bu aşama, mümkün olduğu kadar çok sayıda farklı kullanıcı özelliğini ve ortamı içeren geliştirici olmayan ayarları içermelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir