Morfolojik Analiz – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Morfolojik Analiz – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

12 Eylül 2022 Kelime morfolojisi Mimarlıkta morfolojik analiz Morfolojik Analiz tekniği 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

ARAŞTIRMA KONULARI OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Deneyimler, konuları değerlendirme yöntemlerinin ve bunların nerede aranacağına ilişkin önerilerin genellikle etkisiz olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin konu seçim sürecinde kendilerine rehberlik edecek özel yöntemlere ihtiyaçları vardır.

Bu yöntemler, birbirinden çok farklı iki öğrenci tipi için yararlı rehberlik sağlama yeteneğine sahip olmalıdır: bir konu alanıyla ilgili fikirleri geçerli bir konunun temelini oluşturacak kadar spesifik olmayan az odaklanmış ve tek bir konuya sahip olan aşırı odaklanmış öğrenci. belirli bir konuyu takip etme fikri amacı.

Yetersiz odaklanmış öğrenciler, bir araştırma alanına ilişkin oldukça belirsiz ve çoğu zaman biraz görkemli kavramları arıtmanın yollarına ihtiyaç duyarlar. Onlar için yararlı olan yöntemler, ellerindeki zaman ve kaynaklarla yararlanabilecekleri araştırılabilir bir “niş” belirlemelerini sağlayan yöntemlerdir.

Buna karşın, aşırı odaklanmış öğrenci başarılı araştırma için ideal tutuma sahip gibi görünebilir. Yine de, araştırmanın uzmanlaşmış bir iş olduğu ve yapmak istedikleri araştırma hakkında net bir fikre sahip olan araştırma öğrencileri için, bunun yapılmış olduğunu gecikmeli olarak bulmalarının hiçbir şekilde bilinmediği unutulmamalıdır.

Zaten ya da mümkün değil, konunun sınırlarını bilmedikleri için farkında olmadıkları bir gerçek. Bir süpervizörün bir çalışma alanı belirttiği durumlarda, bunun bir sorun olma olasılığı daha düşüktür, ancak bunun anlamı, bir öğrencinin olası bir araştırma konusu hakkında verebileceği en iyi kararın onu bırakmak olduğu durumlar olduğudur.

Her iki öğrenci türü için de, bir başlangıç ​​konusu verilen alternatif temalar önerebilecek yöntemlere sahip olmanın erdemi vardır. Konu seçiminde yardımcı olan teknikler, esasen yaratıcılık veya problem çözme teorisi alanının bir parçasıdır. Araştırmacı için önemli ölçüde kullanımı olan üç yaklaşım burada daha derinlemesine tartışılacaktır: analoji kullanımı, uygunluk ağaçları ve morfolojik analiz.

Analoji Kullanımı

Analoji, birçok araştırma türünde önemli bir rol oynar. Araştırma sürecine iki şekilde yardımcı olur: birincisi, belirli bir konu alanında başka bir alanla algılanan benzerliğe dayalı olarak verimli bir araştırma hattı önerebilir; veya ikinci olarak, bir alanda kullanılmak üzere tasarlanmış ve başka bir alanda karlı bir şekilde kullanılabilecek analiz yöntemleri önerebilir. Bu son rol, belirli istatistiksel tekniklerle örneklendirilmiştir ve tartışılacaktır.

Konu oluşumunda analojinin kullanılması buradaki temel ilgi alanıdır. Bu sürecin bir örneği, birçok uzmanın Batı’da kullanılan gelişmiş ekipmanın gelişmekte olan ülkelerde uygun olmadığını ve ikincisinin ‘orta teknolojiye’ daha iyi ihtiyaç duyduğunu öne sürdüğünü belirten küçük işletme inovasyonuna ilgi duyan araştırmacının durumudur. daha az gelişmiş teknik altyapılarına uygundur.

Araştırmacı, derinlemesine düşününce, en gelişmiş küçük işletmeler ile en az arasındaki farkın Batı ile bazı gelişmekte olan ülkeler arasındaki farktan hiçbir şekilde farklı olmadığını algılıyor. Buradan, küçük işletmelerde “ara teknoloji” ve alabileceği biçimler (örneğin, üretim yönetimi yöntemlerinde) hakkında spekülasyon yapmak kısa bir adımdır.


Morfolojik Analiz tekniği
Mimarlıkta morfolojik analiz
Kelime morfolojisi
Mimaride morfoloji nedir
Morfoloji Nedir


Uygunluk

‘Uygunluk ağaçları’ araştırma ve geliştirme yönetimi alanında ortaya çıkmış olsa da, çekicilikleri, insanların problemler hakkında düşünme yollarından birinin mükemmel modelleri olmalarıdır. Esasen, bir uygunluk ağacı, bir başlangıç ​​konseptinden ilgili fikirleri geliştirmenin bir yolunu önerir.

En etkili olmak için, başlangıç ​​konsepti oldukça geniş olmalıdır. Alaka düzeyi ağacı daha sonra ya alternatif konular oluşturmak ya da bazı “nişleri” sabitlemek için bir araç olarak hizmet eder. Her iki işlevin de önemi elbette daha önce belirtilmişti.

Bir alaka düzeyi ağacı örneği gösterir. Geniş ‘ulaşım talebi’ alanından yola çıkarak, araştırmacı ilk önce onu etkileyen iki ana faktörü tanımlar: ‘Seyahat Etme İhtiyacı’ ve ‘Bireylerin’ seyahati karşılayabilme yeteneği’, bunlar sırasıyla ‘Gelir’ ve ‘Ulaşım’ ile ilgili olabilir. 

İlk faktör yeniden “Boş zaman yolculukları” (aynı zamanda seyahati karşılayabilme yeteneğinden de etkilenir) ve “İş seyahatleri” olarak ikiye ayrılır. İkinci faktörün belirleyicileri, ‘İşin yeri’ (yapıldığı yer), ‘İnsanların yeri’ (yaşadıkları yer) ve ‘İş faaliyetleri’ olarak görülmektedir.

Bu son halkalı değişkenler grubu, araştırmacıya olası bir konu önerebilir, yani, örneğin intranetlerin ve ekstranetlerin büyük kuruluşlara dahil edilmesiyle ortaya çıkanlar gibi iş faaliyeti biçimlerindeki değişikliklerin uzun vadede ne ölçüde etkileyeceği. insanların nerede yaşadıkları ve ne kadar uzakta ve ne sıklıkta işe gittikleri.

Morfolojik Analiz

Morfolojik analiz, endüstriyel araştırma ve geliştirmede kullanılmak üzere orijinal olarak geliştirilmiş başka bir tekniktir.

Üç katlı bir sürece dayanır:

1. Belirli bir konunun temel faktörlerini veya boyutlarını tanımlama.
2. Faktörün çeşitli niteliklerini veya ortaya çıkma şekillerini listelemek.
3. Niteliklerin tüm uygun kombinasyonlarının tanımlanması.

Geçerli yönetim tezi türlerini tanımlamak için bir morfolojik analiz örneği gösterir. Örnekleme amacıyla, kullanılacak bilgi yapısının zaten bilindiği, ancak bir yüksek lisans derecesi için yeterli potansiyele sahip bir konunun belirlenmesinin istendiği varsayılmaktadır.

Araştırmacı, yönetim araştırmasının türünü tanımlayan üç ana faktör seçmiştir:

1. Odak: araştırılacak grup veya aktivite.
2. Hedefler: Öğrencinin tezde yapmak istediği şey.
3. Tasarım: hangi metodolojinin kullanıldığı.

Her faktörün çeşitli olası nitelikleri listelenir ve daha sonra üç sütunun her birinden bir nitelik alınarak farklı araştırma projesi türleri oluşturulabilir.

Bu, açıkça, araştırmacıyı, çeşitli kuruluşlardan alınan verilerin karşılaştırmalı analiziyle bazı fenomenlerin temel boyutlarını belirleme girişimine dahil edecektir.

Uygulamada, tüm kombinasyonlar uygulanabilir değildir: örneğin, bir proje içinde karşılaştırmalı analiz için sınırlı kapsam. Bununla birlikte, genellikle, bir veya birkaç faktörün iki veya daha fazla niteliğini içeren kombinasyonların çekici olduğu görülecektir.

Gerçek durumlarda geliştirilen tekniklerin performansını test etme fırsatı verdiği için pratikte sıklıkla karşılaşılan bir tasarımdır.

Morfolojik analiz çok sayıda alternatif üretebilir. Bu nedenle, yalnızca birkaç anahtar boyutu veya faktörü tanımlamak ve her birinin dikkate alınan yönlerini kısıtlamak gerekir.

Bu, kullanıcıyı sorunu yapılandırmaya zorlar ve bu nedenle özellikle konu seçimi ile uğraşmayı zor bulan, odaklanmamış öğrenci için yararlıdır.

Bir konuyu tam olarak değerlendirmeye çalışmanın, yol açtığı araştırma mümkün olmadıkça, pek bir amacı yoktur. Bu nedenle öğrenci aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

1. Veri ve bilgilere erişim ve erişilebilirlik.
2. Belirli bir araştırma tasarımını takip etme fırsatı.
3. Araştırmayı tamamlamak için gereken süre.
4. Gerekli teknik beceriler.
5. Mali destek.
6. İlgili risk.

Altı faktör, tüm araştırma seviyeleriyle ilgili olabilir ve ilk ikisi aşılmaz engeller olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir