Neden Bilişsel Bilişim? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Neden Bilişsel Bilişim? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

2 Şubat 2023 Bilişsel Bilim nedir Bilişsel Bilim yüksek lisans Bilişsel bilimler iş imkânları 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Teknik Seçme Modeli

Paydaşların coğrafi olarak birbirinden uzak çok sayıda sahada olduğu senaryolarda yazılım geliştirme çalışmaları her geçen gün artmaktadır. Böyle bir büyümenin ana nedenlerinden biri, seyahat maliyetleri minimuma indirilirken veya hiç yokken, dünyanın her yerinden insan kaynaklarına güvenme olasılığıdır.

Coğrafi olarak dağınık bir şekilde çalışmanın bir sonucu olarak, paydaşlar grup yazılımı adı verilen özel olarak tasarlanmış bir teknoloji aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır.

Bunu yaparken, dağıtılmış bir gereksinim belirleme sürecinin üyeleri, yalnızca gereksinim belirleme sürecinin normal zorluklarıyla değil, aynı zamanda yüz yüze etkileşim eksikliğinden, siteler arasındaki zaman farkından ve kültürel çeşitlilikten kaynaklanan zorluklarla da uğraşmak zorundadır. 

Çalışma gruplarında iletişim sorunlarına çözüm bulmaya çalışan birkaç araştırma alanı vardır. Bunlardan biri, iletişimi sağlamak için teknolojiler sağlamaya odaklanan ve ayrıca bir grup içinde çalışırken insan davranışını analiz eden bilgisayar destekli işbirliğine dayalı çalışmadır.

Bir diğeri, bilişim, bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi mühendislik disiplinlerindeki süreçleri iyileştirmek için psikoloji ve diğer bilişsel bilimlerdeki kavramları uygulayan disiplinler arası bir alan olan bilişsel bilişimdir.

Ana hedefimiz coğrafi olarak dağılmış ekiplerde kişilerarası iletişimi geliştirmek olduğundan, her iki alandan kavramlar bir araya geliyor. Bir yandan, çeşitli coğrafi bölgelerde çalışan insanlar, CSCW’deki çalışmaların bir parçası olan grup yazılımlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar.

Çok siteli geliştirmeler sırasında kullanılan grup yazılımı örnekleri, diğerlerinin yanı sıra e-postalar, forumlar, paylaşılan beyaz tahtalar, sohbet, anında mesajlaşma ve video konferanstır.

Öte yandan, insanlar arasındaki iletişim, bilişsel bilimler tarafından analiz edilen insan işleme mekanizmalarının yönlerini içerir. Önerimizde, paydaşların bilişsel tarzlarına göre grup yazılımı araçlarını ve çıkarım tekniklerini seçmek için yararlı olabilecek, öğrenme stili modelleri adı verilen psikoloji alanından bazı tekniklerle özellikle ilgileniyoruz.

Bilgisayar biliminde öğrenme stillerini kullanan ilgili çalışmaların çoğu, öğrenme üzerindeki etkileri ve multimedya dersleri tasarlamak için çerçevelerin nasıl tanımlanacağı gibi eğitimsel amaçlarla ilgilidir.

Aksine, az sayıda ilgili çalışma, Yazılım Mühendisliğindeki sorunları çözmek için psikolojik teknikleri kullanır. Bu alandaki bir çalışma, bilişsel stillerin yazılım inceleme ekibi oluşturma mekanizması olarak kullanılmasıdır; bu, heterojen yazılım inceleme ekiplerinin, heterojenlik kavramının katılımcıların göre analiz edildiği homojen olanlardan daha iyi bir performans verdiğini kanıtlamak için bir deneyi açıklar. bilişsel stiller.

İnsanları sınıflandırmak için bilişsel stiller kavramı kullanılmış olsa da yaklaşımımız aynı değil. Daha önce de açıkladığımız gibi, hangi kişilerin birlikte çalışmaya daha uygun göründüğünü söylemeye çalışmıyoruz. Aksine, önceden seçilmiş bir grup insan için en iyi gereksinimleri ortaya çıkarma tekniklerini ve grup yazılımı araçlarını vermeyi amaçlıyoruz.

Bunu akılda tutarak, sonraki bölümde, bilişsel bilişim ve öğrenme stili modelleri hakkında bazı temel kavramları sunacağız ve grup yazılımı araçlarını ve gereksinim ortaya çıkarma tekniklerini seçmek için bulanık mantığa dayalı genel bir model tanıtacağız. Son bölümler bazı motive edici örnekler sunar ve sonuçları ele alır.


Bilişsel Bilim nedir
Bilişsel bilimler iş imkânları
Bilişsel Ne Demek
Bilişsel Bilim yüksek lisans
bilişsel, duyuşsal psikomotor
Bilişsel Bilimler ODTÜ
Bilişsel Bilim Bölümü
Bilişsel Yaklaşım


Neden Bilişsel Bilişim?

Bilişsel bilişim, bilişsel bilimler ve bilişimi iki yönlü bir şekilde ilişkilendirir:

1. Hafıza, öğrenme ve düşünme gibi bilişsel bilim problemlerini araştırmak için bilgisayar tekniklerini kullanarak.
2. Bilişim, hesaplama ve yazılım mühendisliği problemlerini araştırmak için bilişsel teorileri kullanarak.

Çalışmamız, insanların dikkat etme ve bilgi edinme biçimiyle ve bu bilgi işleme mekanizmalarının gereksinimleri ortaya çıkarma sürecini iyileştirmek için insan davranışını nasıl etkilediğiyle ilgili olan bilişsel psikolojideki kavramları kullanan ikinci bakış açısıyla ilgilidir.

Bilişsel psikoloji teorilerinin bir kısmı, 1921’de yayınlanan psikolojik tipler teorisine dayanan bilişsel stillerdir. Jung’un teorisi, insanların bilgiyi algılama, yargılama ve işleme konusundaki tercihlerini sınıflandırır, bu nedenle bu teori, farklılıkları analiz etmek ve anlamak için kullanılmıştır. 

Bunun bir uzantısı olarak insan özelliklerini ölçmek ve farklılıklarını açıklamak için farklı araçlar tasarlanmıştır. Örneğin, öğrenme stili modelleri (LSM’ler), insanları bilgiyi alma ve işleme biçimleriyle ilgili bir dizi davranışsal özelliğe göre sınıflandırır ve amaçları, insanların belirli bir görevi öğrenme biçimini geliştirmektir.

Eğitmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin analizi bağlamında LSM’ler tartışıldığında bile, bu tür bir modelden yararlanmanın ve onu dağıtılmış açıklama süreçleriyle ilgilenen sanal ekiplere uyarlamanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Gereksinim belirleme, kullanıcıların ihtiyaçlarını öğrenmekle ilgili olduğundan ve kullanıcılar ve müşteriler de analistlerden ve geliştiricilerden öğrendiğinden (örneğin, bir yazılım prototipinin nasıl kullanılacağını, yeni bir kelime dağarcığını vb. öğrenirler), paydaşlar arasında bir analoji öneriyoruz ve gösterildiği gibi LSM’lerdeki roller.

Metodolojimiz için temel olarak seçtiğimiz öğrenme stili modeli, Felder-Silverman tarafından önerilen ve insanları dört kategoriye ayıran ve her biri aşağıdaki gibi iki alt kategoriye ayrılan modeldir: Algılama/Sezgisel; Görsel/Sözel; Aktif/Yansıtıcı; Sıralı/Küresel.

Her bir alt kategorinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

•. Sezgisel insanlar olasılıkları ve ilişkileri keşfetmeyi tercih ederken, tekrarı sevmezler.
•. Görsel kişiler en iyi gördüklerini (resimler, diyagramlar, akış şemaları, zaman çizelgeleri, filmler ve gösteriler gibi) hatırlar. Aksine, sözlü insanlar kelimelerden, yazılı ve sözlü açıklamalardan daha fazlasını alır.
•. Aktif insanlar, onunla aktif bir şeyler yaparak (tartışarak veya uygulayarak veya başkalarına açıklayarak) bilgiyi tutma ve anlama eğilimindedir. Buna karşılık, yansıtıcı insanlar önce bilgi hakkında sessizce düşünmeyi tercih ederler.
•. Sıralı insanlar, her adım bir öncekini mantıksal olarak takip ederek doğrusal adımlarla anlayış kazanma eğilimindeyken, küresel insanlar büyük sıçramalarla çalışma, bağlantıları görmeden materyali neredeyse rastgele özümseme ve sonra aniden “anlama” eğilimindedir.

İnsanlar sınıflandırması, her alt kategori için bir sıralama döndüren çoktan seçmeli bir testle yapılır. Koşullara bağlı olarak, insanlar bir kategoriye veya diğerine sığabilir, örneğin bazen aktif bazen de düşünceli olabilir; bu nedenle her kategori için tercih güçlü, orta veya hafif olarak ölçülür. Bir kişi ancak güçlü bir tercih olduğunda belirli bir grubun üyesi olarak sınıflandırılabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir