Öğrenmede Yazmanın Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Öğrenmede Yazmanın Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

16 Aralık 2022 Yazı yazma becerisi nasıl geliştirilir Yazma becerisi aşamaları Yazma becerisi Makale 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Öğrenmede Yazmanın Rolü

Öğrenmede yazmanın rolüne olan ilgimiz, etkili öğretimin doğasına ilişkin daha geniş kaygımızın bir parçasıdır. Yazma öğretimine yönelik geleneksel yaklaşımlar, etkili söylemin resmi yapısını vurgulayarak kuralcı ve ürün merkezli olmuştur.

Cümle düzeyinde, bu yaklaşım dilbilgisi ve kullanım kurallarına vurgu yapılmasına yol açmıştır; metin düzeyinde, geleneksel söylem biçimlerinin (anlatı, betimleme, açıklama, ikna ve bazen şiir) özelliklerine vurgu yapılmasına yol açmıştır.

En saf haliyle bu yaklaşım, klasik iyi biçim örneklerini analiz etmeyi, bu klasik örnekleri yöneten kuralları öğrenmeyi ve kurallara uymayı (sınırlı kapsamdaki alıştırmalarda veya klasik modelleri taklit ederek) uygulamaktan oluşur. Ortaokul öğretiminde bu yaklaşımın ilk örneğidir ve birçok baskısında bugün en yaygın kullanılan lise kompozisyon metnidir.

Ancak 1970’ler ve 1980’ler, yazma öğretimine yönelik kabul edilen yaklaşımlarda büyük bir değişiklik getirdi. Nihai yazılı ürüne odaklanılmasına doğrudan karşıt olarak, yazma öğretiminde “süreç” yaklaşımlarına yönelik bir destek dalgası oluştu.

Bir düşünme biçimi olarak yazmaya yönelik genel ilgimize paralel olarak, bu yaklaşımların savunucuları, metin oluşturma süreçlerinin altında yatan düşünme stratejilerini vurguladılar. Yine de, süreç yaklaşımlarının tanımları bir öğretmenden diğerine önemli ölçüde değişir.

Genel olarak, bu tür yaklaşımlar, öğrencilerin yazmadan önce derinlemesine düşünmelerine ve fikirlerini düzenlemelerine ve ilk taslaklarını yeniden düşünmelerine ve gözden geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış öğretim dizileriyle işaretlenir.

Yazma öğretimine yönelik süreç yaklaşımlarıyla tipik olarak ilişkili etkinlikler arasında beyin fırtınası, günlük yazma, öğrencilerin fikir ve deneyimlerini vurgulama, küçük grup etkinlikleri, öğretmen-öğrenci konferansları, çoklu taslaklar, son taslağa kadar düzenleme becerileriyle ilgili endişeleri erteleme ve notların ertelenmesi veya silinmesi.

Öğretimde kolaylık sağlamak için, yazmadaki süreç etkinlikleri genellikle ön yazma, taslak oluşturma, gözden geçirme ve düzenleme gibi alt aşamalara bölünür; genellikle süreçlerin doğrusal değil özyinelemeli, basit yerine karmaşık olduğu uyarısı yapılır.

Nihai yazılı ürüne yapılan aşırı vurguya radikal bir yanıt olarak ortaya çıkan süreç yaklaşımları, çeşitli tezahürlerinde, en azından İngilizce öğretiminde liderler arasında geleneksel bilgelik haline geldi.

1980’lerin dergi literatürüne, bu tür yaklaşımların en iyi nasıl uygulanabileceğine dair öneriler hakim olmuştur ve Ulusal Yazı Projesi gibi etkili programlar, bu tür yaklaşımların daha yaygın olarak bilinmesine yardımcı olmuştur.

Yazmaya yönelik süreç odaklı yaklaşımların, akademik öğrenmede yazmanın rolüne yönelik kaygımızla doğal bir yakınlığı var gibi görünmektedir. Her ikisi de, onlar hakkında yazma sürecinde fikirleri ve deneyimleri organize etmesi ve yeniden formüle etmesi gereken yazarın aktif rolünü vurgular.

Her ikisi de öğrenmeyi devam eden ve kümülatif, beklenebilecek hatalar (ve hatta yeni ve daha zor problemlerle uğraşmanın doğal bir sonucu olarak teşvik edilen) olarak ele alır. Ve her ikisi de, yalnızca öğretimin sonuçlarından ziyade süreçlere yönelik yenilenmiş bir dikkat anlamına gelir.

Bununla birlikte, yazma öğretimine yönelik süreç odaklı yaklaşımlar, İngilizce sınıfı dışında geniş çapta benimsenmemiştir (ve hatta İngilizce’de bile, edebiyat öğretiminin bir parçası olmaktansa kompozisyon derslerinde ortaya çıkma olasılıkları daha yüksektir).

Daha önceki çalışmalarımızın da belirttiği gibi, diğer derslerin öğretmenlerinin, sınıflarında akademik öğrenmeyi teşvik etmek için yazmaya yönelik bu tür yaklaşımların nasıl çalışabileceğine dair çok az modeli vardır. Ve öğretmenler, anlaşılır bir şekilde, eğer öğretmenlerin kendi konularını öğrenmelerini teşvik etmiyorlarsa, bu yaklaşımlara çok fazla zaman ayırma konusunda isteksizdirler.


Yazma becerisi aşamaları
Yazma becerisi Makale
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA etkinlikleri
Yazı yazma becerisi nasıl geliştirilir
Yaratıcı Yazma etkinlikleri
YARATICI YAZMA etkinlikleri PDF
Yaratıcı Yazma metin örnekleri
Yaratıcı Yazma becerileri


Öğretmenler, kendi öğretim hedeflerinde hangi değiş tokuşların gerekli olacağını veya daha süreç odaklı yazma öğretimi ile meşgul olurlarsa öğrencilerin konu alanı öğrenimi açısından ne gibi faydaların ortaya çıkacağını bilmiyorlar.

Aynı zamanda, sorgulamaya dayalı öğrenme, bilim, sosyal bilgiler ve matematik gibi konularda geniş çapta savunulmaktadır. Konu alanlarındaki sorgulama veya süreç yaklaşımları ile yazma öğretimine süreç yaklaşımları arasındaki bağlantılar dikkatli bir şekilde geliştirilmemiş olsa da, bu tür vurgular ile süreç odaklı yazma görevlerinin hedefleri arasında doğal bir yakınlık vardır.

Ayrıca, son raporlar, yazma öğretimine yönelik süreç odaklı yaklaşımların, öğrencilerin daha net düşünmelerine ve yazmalarına yardımcı olma konusunda nispeten etkisiz kaldığını da göstermiştir. Öğrencilerin katıldığı bazı yazma etkinlikleri değişmiş olsa da, bu değişiklikler başarıda orantılı değişikliklere yol açmamıştır. Ulusal Değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporumuz sorunu özetledi.

Bazı öğrenciler, sürece yönelik yazma etkinliklerine yoğun bir şekilde maruz kaldıklarını bildirdiler, ancak bu öğrencilerin başarısı, bu tür bir eğitim almayanların başarılarından tutarlı bir şekilde daha yüksek veya daha düşük değildi.

Planlayan, gözden geçiren ve düzenleyen öğrencilerin daha iyi yazarlar olma olasılığı daha yüksek olduğundan, NAEP sonuçları yazma sürecini öğretmeye yönelik ulusal vurguyu desteklemektedir. Öğretmenlerin öğretmesi gerektiğini düşündüğümüz süreç stratejileri türlerini kullanan öğrencilerin yazma başarısı daha yüksektir.

Ancak sonuçlar, sınıf içi öğretimin yazma sürecinde etkili olduğunu göstermemektedir. Bu durum, yeni öğretim yaklaşımlarının yazma sürecini yüzeysel bir şekilde ele aldığını göstermektedir. Öğrenciler süreç aktivitelerini kendi yazılarında karşılaştıkları problemlerle ilişkilendirmeyi öğrenmiyorlar.

Dolayısıyla, mevcut çalışmayı şekillendiren ikinci konu grubu, konu alanı öğretiminin bir parçası olarak süreç odaklı yazmanın uygulanmasıyla ilgiliydi. Yazmaya yönelik bu tür yaklaşımlar, öğrencilerin çeşitli konu alanlarında yeni materyalleri öğrenmelerine katkıda bulunabilir mi?

Öğretmenler bu tür yaklaşımları kendi amaçlarına uyarlamada ne gibi sorunlarla karşılaşırlar? Bir dizi farklı öğretim bağlamında etkili olabilecek ortak stratejiler var mı? Yoksa her dersin (ya da her öğretmenin) en yararlı yazma etkinlikleri için kendi yapılandırması mı olacak? Bu sorulara ilerleyen yazılarımızda cevap arayacağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir