ÖZEL BİLGİ KULLANIMI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

ÖZEL BİLGİ KULLANIMI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Mart 2022 Lisans Tez Yazımı Kuralları Tez Sayfa Düzeni Tez Yazım KURALLARI Word Sayfası Düzeni 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

ÖZEL BİLGİ KULLANIMI

Gizlilik

Veri elde etmek için genellikle gizlilik sözü vermek gerekir. Bu ciddi bir vaattir; bunu kırmak, mazur görülemez bir etik ihlalidir. Verilerin gizliliğini korumak ve korumak için birkaç prosedür öneriyoruz. İlk olarak, mümkünse verileri anonim olarak toplayın. İkincisi, isim yerine numaraya göre liste verileri; adları ve verilerle olan bağlantılarını mümkün olan en kısa sürede yok edin. Üçüncüsü, veriler anket yoluyla toplanırsa, anket imha edilebilir, iade edilebilir veya daha fazla ihtiyaç kalmadığı anda kimlik bilgileri kesilebilir. Dördüncüsü, hassas dosyaları gözden uzak ve kilit altında tutun.

İnternet Gizliliği

Bireysel bir bilgisayar sahibi bir Web sitesini ziyaret ettiğinde, bu ziyaret kullanıcının bilgisayarının sabit diskinde bir sinyali etkinleştirebilir, yerleştirebilir ve depolayabilir. Web sitesinin sahibi veya aracısı daha sonra ziyaretçinin PC’sini bulabilir ve girebilir ve saklanan sinyali takip ederek bilgi alabilir, bunların tümü ziyaretçinin bilgisi veya izni olmadan. Bu bilgiler daha sonra gerçek sahibinin bilgisi veya rızası olmadan reklamcılara veya başkalarına satılabilir veya kullanılabilir.

Web sitesi operatörleri tarafından bilgi toplamaya karşı hiçbir koruma yoktur. İnternet kullanıcıları hakkında kişisel veri pazarındaki büyüme, İnternet alışverişinin ve önemsiz E-posta kaynaklarının sürekli çoğalmasına paraleldir. Araştırmacıları, gizlice erişilemeyecek şekilde kişisel, gizli ve ayrıcalıklı bilgileri saklamaları konusunda uyarıyoruz.

Gerekli İznin Alınması

Önerilen T/D araştırmasının birçok alanında izin gereklidir. Bu basit bir kavram değildir; şüpheniz varsa, kullanılacak belirli materyaller veya düşünülen adımlar hakkında izin alma ihtiyacı konusunda araştırma danışmanıyla görüşün. İzin isteme ihtiyacı örf, adet, müşterek nezaket veya yasal haklardan kaynaklanabilir. Kaynak ne olursa olsun, şüpheye düştüğünüzde izin isteyin.

İzin alınması gereken bazı önemli alanlar şunlardır:

1. Hapsedilmiş veya vesayet altındaki çocukları veya kişileri, hapishane görevlileri, doktorlar, bir işyerindeki işverenler, öğretmenler veya müdürler veya silahlı hizmet personeli gibi kişilerle iletişim kurma veya işte, eğlencede sistematik olarak veri toplama izni de dahil olmak üzere araştırma konusu olarak kullanma izni, sağlık hizmetleri ve araştırma için eğitim ortamları.
2. Kamuya açık olmadığı sürece, bu tür araçların telif hakkıyla korunup korunmadığına bakılmaksızın, bu tür araçlar başkaları tarafından tasarlanmış veya geliştirilmişse, araçları veri toplama amacıyla kullanma izni.
3. Araştırma amacıyla, personel kayıtlarını, öğrenci kayıtlarını ve kişisel verileri içeren diğer kayıtları, bu tür veriler kamuya açık alanın bir parçası olmadığı ve dolayısıyla herkese açık olduğu durumlarda inceleme izni.
4. Telif hakkı alınmış olsun ya da olmasın, başkalarının çalışmalarından uzun pasajlar, çizelgeler, tablolar ve diğer materyallerin, bu tür materyallerin kamu malı olmadığı veya kullanım veya krediyle çoğaltılması için kapsamlı izin alınmadığı sürece, kullanma izni materyal üzerinde yazar ve yayıncıların materyalin serbestçe kullanılmasını amaçladıklarını gösterecek şekilde.

İzinler yazılı olarak alınmalı, izinleri belirtilmelidir, amaçlar ve sınırlar ve yetkili bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Yararlı bir prosedür, sorumlu kişiye bir kopyası ile birlikte imza atması ve iade etmesi için bir mektup göndermektir; mektupla birlikte “Yukarıdaki mektupta istenen izinler verilmiştir” şeklinde basit bir ifade bulunmalıdır. İmzalı ve tarihli bu, değerli bir sigorta olabileceği gibi, erişimin gerekli olduğu kişilerin, kayıtların veya materyallerin doğrudan velayetine sahip olan kişilerle kullanım için bir “geçiş” olabilir.


Tez örnekleri
Tez Yazım kuralları SBÜ
Tez Sayfa Düzeni
Lisans Tez Yazım Kuralları
Tez Yazım KURALLARI Word Sayfa Düzeni
Tez Yazım örnekleri
Tezde Ekler kısmı nedir
Tez Yazım Kuralları Word


YÜKÜMLÜLÜKLER

Araştırmacıların araştırmalarında insan denekleri koruma ve bunu yapmak için uyguladıkları prosedürler hakkında rapor verme yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler yasal ve bürokratik olduğundan, bazen bunların da etik nitelikte olduğu unutulabilir. 

Tarihsel Bağlam

Uygar halkların ve ulusların ahlaki ilkeleri, yüzyıllar boyunca insanlar üzerinde zararlı deneylere karşı genel yasaklar içermiştir. Ahlaki mesele yeni olmasa da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nürnberg Mahkemeleri sırasında medeni kişilerin bilincinde kendini yeniden yaktı.

Duruşmaların kayıtlarında, Auschwitz ve başka yerlerdeki insanların tıbbi araştırma yaptığını iddia eden doktorların kontrolü altındayken acı verici ve sakat bırakan deneylere tabi tutulduklarına (ve sonunda öldürüldüklerine) dair tanıklıklar buluyoruz. Bu dehşetten, Helsinki Bildirgesi de dahil olmak üzere, bir tekrarı önleme girişiminde bulunmak için bir dizi adım geldi; insanlar üzerinde araştırma yapan doktorlar için özel yönergeler içerir.

Amerika, toplama kamplarının dehşetini paylaşırken, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çoğu, tıbbi araştırma konularını yaşamlarımıza dokunmayan uzak konular olarak gördü. Ancak 1972’de Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası bazı hükümet dosyalarını açtığında, halk ilk kez 1932’de Tuskegee Çalışmasını öğrendi. O sırada, ABD Halk Sağlığı Servisi Macon County’de 399 erkek üzerinde bir deney başlattı.

Denekler siyah, fakir ve yarı okuryazardı. Deneyin amacı, frenginin tedavi edilmemiş siyah erkekler üzerindeki etkilerini izlemekti. Katılımı teşvik etmek için, denekler tedavi gördüklerine inandırıldı, ama aslında öyle olmadı. Periyodik fizik muayenelerde semptomları kaydedildi ve ölümden sonra otopsi yapıldı.

Yavaş yavaş, ABD hükümeti ve meslek kuruluşları, insan deneklerini içeren araştırma yapmanın etik gerekliliklerine özel vurgu yaparak, araştırma pratiğini yönetmek için politikalara ihtiyaç olduğu fikrini daha ciddiye aldı. Tuskegee deneyindeki öfkenin, 1970’lerde gelişen insan denekler üzerindeki araştırmaların giderek daha katı bir şekilde düzenlenmesinde rol oynadığına şüphe yoktur.

Kılavuzlara duyulan ihtiyacın özellikle akademik camianın dikkatini çeken bir diğer deneysel çalışma, 1963 yılında Journal of Anormal and Social Psychology’de açıklanan ünlü Milgram çalışmasıydı. Milgram çalışmasının birçok savunucusu olmasına rağmen. Çalışma, muhalifler kadar, burada tartışmada taraf tutmak için değil, tartışma alanının genişlemesine katkıda bulunduğu için not edildi. Milgram’dan sonra, sadece tıbbi araştırmaların değil, aynı zamanda diğer bilimsel ve akademik araştırmaların da düzenlemeye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir