Problem Çözme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Problem Çözme – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Ekim 2022 Araştırma problemi nasıl belirlenir Nicel araştırma problemi örnekleri Problem durumu nasıl ifade edilir? 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Problem Çözme

Bazı araştırma fikirleri, bir araştırmacının belirli bir sorunu çözme motivasyonundan da kaynaklanabilir. Hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda muhtemelen hepimizin dikkatimizi çeken bir değişiklik veya iyileştirme ihtiyacı olan bir durum veya şeyle karşılaşmışızdır.

Örneğin, çalışma ortamlarını daha az stresli, diyetleri daha sağlıklı ve otomobilleri daha güvenli hale getirmek için şu anda çok sayıda araştırma yürütülüyor. Bu araştırma çalışmalarının her birinde, araştırmacılar işle ilgili stres, obezite veya tehlikeli otomobiller gibi belirli bir sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Bu tür problem çözme araştırmaları genellikle kurumsal ve profesyonel ortamlarda yürütülür, çünkü bu tür araştırma çalışmalarının sonuçları tipik olarak pratik faydaya sahip olmanın ek yararına sahiptir.

Örneğin, işverenlerin çalışanların işle ilgili stresini azaltmanın yollarını bulmak, potansiyel olarak çalışan üretkenliği ve memnuniyetinin artmasıyla sonuçlanabilir ve bu da organizasyon için artan ekonomik büyüme ile sonuçlanabilir. Bu tür faydaların çoğu şirket ve işletme için büyük ilgi görmesi muhtemeldir.

Önceki Aramalar

Araştırmacılar ayrıca, kendileri veya bir başkası tarafından yürütülen önceki araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak araştırma konularını seçerler. Araştırmacılar, daha önce yürütülen araştırmaların zengin ve bol araştırma fikirleri kaynağı olduğunu muhtemelen onaylayacaklardır. Bir araştırmacı, tipik olarak hakemli dergilerde yayınlanan araştırma çalışmalarının sonuçlarına maruz kalarak, belirli bir alanda araştırma ilgisi geliştirebilir.

Örneğin, öncelikle ergenlerin sosyalleşmesini inceleyen bir sosyolog, bu konudaki araştırma çalışmalarına maruz kaldıktan sonra ilgili ergen çete davranışı olgusunu incelemeye ilgi duyabilir. Bu durumlarda, araştırmacılar diğer araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçları kopyalamaya çalışabilir veya belki de önceki araştırmanın bulgularını farklı popülasyonlara veya ortamlara genişletebilir.

Belirtildiği gibi, araştırmaların büyük bir kısmı, araştırmacıların daha önce yapılmış araştırma çalışmalarının sonuçlarını geliştirme, genişletme veya yeniden açıklama çabalarından kaynaklanmaktadır. Aslında, çoğunlukla “araştırma araştırmayı doğurur”, çünkü araştırma yanıtladığından daha fazla soru sorma eğiliminde olduğundan ve yeni ortaya atılan bu sorular genellikle gelecekteki araştırma çalışmalarının odağı haline geldiğinden sık sık alay edilir.

Teori

Son olarak, teoriler genellikle araştırma fikirleri için iyi bir kaynak görevi görür. Teoriler birkaç amaca hizmet edebilir, ancak araştırma bağlamında tipik olarak ampirik olarak incelenebilecek zengin bir hipotez kaynağı olarak işlev görürler.

Bu bizi, özellikle, araştırma fikirlerinin (ve bu fikirlerden yola çıkan hipotezlerin ve araştırma tasarımlarının) bazı teorilere dayandırılması gerektiği, göz ardı edilmemesi gereken önemli bir noktaya getiriyor.

Örneğin, bir araştırmacının yaşlı erkeklerde depresyon gelişimine ilişkin bir teorisi olabilir. Bu örnekte, araştırmacı, eğlenceli fiziksel aktivitelere katılma yeteneklerinin azalması nedeniyle yaşlı erkeklerin depresyona girdiğini teorileştirebilir. Bu varsayımsal teori, diğer birçok teori gibi bir tahminde bulunur.

Bu örnekte teori, yaşlı erkeklerde depresyona neyin neden olduğu hakkında özel bir tahminde bulunur. Teoriler tarafından önerilen tahminler, sıklıkla, daha sonra bir araştırma çalışması bağlamında ampirik olarak incelenebilen test edilebilir hipotezlere dönüştürülebilir. Önceki paragraflarda, araştırma fikirleri için birkaç olası kaynağa yalnızca kısaca değindik.

Açıkça tartışabileceğimiz daha birçok kaynak var, ancak yer kısıtlamaları bu konuda tam bir tartışmaya girmemizi engelliyor. Bu tartışmadan hatırlanması gereken önemli nokta, araştırma fikirlerinin çoğu günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız çeşitli farklı kaynaklardan gelebileceği ve gelebileceğidir.


Araştırma problemi örnekleri
Araştırma problemi nasıl belirlenir
Nicel araştırma problemi örnekleri
Araştırma problemi Özellikleri
Araştırma problemi nasıl yazılır
Bilimsel araştırma problemi örnekleri
Problem durumu nasıl ifade edilir
Problem cümlesi örnekleri


Bu tartışma boyunca, araştırma fikrinin kalitesi hakkında yorum yapmadığımızı fark etmiş olabilirsiniz. Bunun yerine, şimdiye kadarki tartışmamızı, bu fikirlerin iyi fikirler olup olmadığıyla değil, araştırmacıların araştırma fikirlerini nasıl seçtikleri ile sınırladık. Bununla birlikte, araştırma fikrinin kalitesinin çok önemli olduğu birçok durum vardır.

Örneğin, bir hibe başvurusunun parçası olarak bir araştırma önerisi sunarken, araştırma fikrinin kalitesi, finansman kararında önemli bir husustur. Bir araştırma fikrinin iyi olup olmadığına karar vermek biraz öznel gibi görünse de, bu belirlemede yardımcı olabilecek genel kabul görmüş bazı kriterler vardır.

Araştırma fikri yaratıcı mı? Araştırma çalışmasının sonuçları, belirli bir alandaki literatüre veya uygulamaya değerli ve önemli bir katkı sağlayacak mı? Araştırma çalışması, alanda önemli kabul edilen bir soruyu ele alıyor mu?

Bu gibi sorular, belirli araştırma çalışmasının büyük resme nasıl uyduğunu görmek için mevcut literatüre bakılarak yanıtlanabilir. Öyleyse, dikkatimizi bir araştırma çalışmasının planlama aşamasındaki bir sonraki mantıklı adıma çevirelim: literatür taraması.

LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bir araştırmacı belirli bir konuyu seçtikten sonra, bir araştırma çalışmasının planlama aşamasındaki bir sonraki adım, o konu alanındaki mevcut literatürü gözden geçirmektir. Henüz bir literatür taraması yapma sürecine aşina değilseniz, bu sadece belirli bir konudaki mevcut literatüre (örneğin kitaplar, dergi makaleleri) aşina olmak anlamına gelir.

Açıktır ki, mevcut literatür miktarı, çalışılan konu alanına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve aynı düzeyde çok sayıda araştırma yapılmışsa, kesinlikle zaman alıcı, zahmetli ve zor bir süreç olabilir. – tiküler alan. Herhangi bir araştırmacıya (veya araştırma görevlisine) literatür taraması yapma hakkında sorun ve belirli bir konuda literatür aramak için harcanan zamanın uzunluğu hakkında benzer yorumlarla karşılaşmanız muhtemeldir.

Neyse ki, kapsamlı elektronik veri tabanlarının geliştirilmesi, literatür taraması yapma sürecini kolaylaştırdı. Son birkaç yılda, birkaç özel çalışma alanı için bireysel elektronik veri tabanları geliştirilmiştir.

Örneğin, tıp araştırmacıları mevcut tıp literatürüne Medline aracılığıyla erişebilir; sosyal bilimciler PsychINFO veya PsychLIT kullanabilir; ve hukuk araştırmacıları West-law veya Lexis’i kullanabilir. Bu elektronik veri tabanı hizmetlerinin çoğuna erişim, aboneliği olan veya üniversite tabanlı kütüphane sistemlerine bağlı kişilerle sınırlıdır.

Bu hizmetlere erişim pahalı olsa da, bu elektronik veritabanlarının ortaya çıkışı, kapsamlı literatür incelemeleri yapma sürecini çok daha kolay ve daha verimli hale getirdi. Artık araştırmacılar raflarca tozlu bilimsel dergilere bakmak zorunda değiller.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir