Sanal Ortam – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Sanal Ortam – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

10 Şubat 2023 Sanal ilişki ne demek Sanal ortam ingilizcesi Sanal ortam Ne Demek TDK 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Sanal Ortam

“Sanal” terimi gruplar, ekipler ve toplantıların yanı sıra iş ve organizasyonlar için de kullanılmıştır. Yeni “sanal” iletişim yöntemleri ve örgütsel biçimler hakkında çok şey önerilmiş olsa da, bunları çevreleyen terminoloji tam olarak tanımlanmamıştır. Bu yazıda, bu çalışmanın amacı doğrultusunda terimin anlamı tartışılmış ve tanımlanmıştır.

Webster’s New World Dictionary’e göre, “sanal” teriminin iki tanımı vardır. Daha genel tanım, “gerçekte veya isimde olmasa da, pratikte veya yürürlükte olmak” anlamına gelir. Bu tanım, sanal grupların, toplantıların, organizasyonların vb. gerçek gruplar, toplantılar veya organizasyonlar olmadığını ima eder ki bu açıkça böyle değildir.

İkinci tanım, bilgisayarın daha fazla kullanılabilir belleği varmış gibi davranacağı şekilde “sanal depolama” geliştirerek bilgisayar belleğinin genişletilmesiyle ilgilidir.

Bu tanım, katı sınır koşulları (üyelik tanımı) açısından belki hala biraz belirsiz olsa da, gruplar ve organizasyonlar için daha uygundur. Örneğin, bir çalışma ekibi, üye olmayanlardan, ekibin bir parçasıymış gibi, ancak resmi bir üyelik ataması olmadan çalışacakları şekilde girdi, yorum ve tavsiye vermelerini isteyebilir.

Daha iyi bir tanım, sanal grupların, ekiplerin ve toplantıların tüm grup, ekip ve toplantı örneklerinin alt kümelerini veya uzantılarını temsil ettiğini kabul eder. Sanal grup, tüm gruplar gibi, zaman içinde gelişebilen, üyelik kurallarının kesin veya bulanık olabileceği ve üyeler arasında bir dereceye kadar etkileşim veya ortaklığın olduğu bir dizi üyeden oluşur.

Sanal ekip, ortak amaçlarla yalnızca bir grup olmaktan ayrılan bir dizi bireyden oluşur. Sanal toplantı, bir amaca, sınırlı bir etkileşim kapsamına, bazı açık veya örtülü gündeme, bir veya daha fazla görev odağına ve bir düzeyde başarı (veya en kötü durumda gerileme) açısından hala bir toplantıdır.

Sanal grup, ekip ve/veya toplantı, geleneksel yüz yüze (FTF) iletişim biçimlerini tamamlayan veya onların yerine geçen CMC kullanımıyla ayırt edilir. Mevcut tartışmada, belirli projeler üzerinde çalışan ve en az iki kişinin dahil olabileceği yüz yüze veya bilgisayar aracılı toplantılar yürüten “sanal” ekiplere odaklanılacaktır. Bu tanımla, gerçek coğrafi uzaklık veya ortak yerleşim (veya bunların eksikliği), grubun FTF toplantılarını geliştirmek veya yerine geçmek için CMC araçlarını nasıl kullandığından daha az önemlidir.

ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ

Grup türünün hem yüz yüze (FTF) hem de elektronik olarak aracılık edilen iletişimin bir fonksiyonu olarak ele alınması ve yukarıdaki tartışma göz önüne alındığında, belirli bir proje ekibi için sanallık miktarının BİT kullanım miktarı ile ilişkili olması gerekir. Bununla birlikte, bu, grubun devam eden geleneksel veya FTF faaliyetinin miktarı tarafından hafifletilebilir.

Yalnızca elektronik ortam aracılığıyla iletişim kuran bir grup, elektronik ortam aracılığıyla eşit miktarda iletişime sahip olan ancak FTF modunda ek iletişim olan bir gruptan farklıdır.

Bu, iki boyutta ölçüm yapılmasını önerir: bir süre boyunca FTF grup etkileşimi miktarı (0’dan çok yükseğe) ve elektronik olarak aracılık edilen iletişim miktarı (0’dan çok yükseğe). Bu görüş, her bir boyutun gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması gibi ek bir faydaya sahiptir (belki de uygulamada bazı incelikler ve zorluklar olsa da).

Bu önlemleri yüksek ve düşük seviyelere ayırmak, gösterilen kategorilere yol açar. Düşük-düşük kombinasyonu, elektronik olarak veya FTF ile nadiren toplanan bir grubu ifade eder. Bu kadrandaki gruplar etkin değil olarak etiketlenebilir. Üretken veya üretken olmayan bir grup olabilir.

Verimli ise, işi bireylere devreden ve sonuçları gözden geçirmek/koordine etmek için nadiren toplanan bir grup olabilir veya politikayı belirleyen bir gruptur (örneğin, bir okul yönetim kurulu, bir şirket yönetim kurulu veya BT proje seçimi). 


Sanal ortam Nedir
Sanal Portal
Sanal ortam ingilizcesi
Sanal ortam Ne Demek TDK
Sanal ortamda bilgiye ulaşma
Sanal ilişki ne demek
Sanal ilişki olur mu
Sanal Ne Demek instagram


Eğer üretken olmayan bir grup ise, nispeten önemsiz olan (veya öyle görülen) bir işlevi olabilir. Alternatif olarak, liderlik eksikliği, toplantı disiplini sağlayamama veya karşılıklı olarak uygun bir zamanda program yapamama gibi diğer grup işlev bozukluklarını gösterebilir.

Düşük FTF ve yüksek elektronik, oldukça sanal bir grup olarak kabul edilecektir. Grup üyeleri fiziksel olarak nerede bulunurlarsa bulunsunlar, ağırlıklı olarak elektronik arabuluculuk yoluyla iletişim kurmayı seçerler. Geniş bir alana dağılmışlarsa, elbette bu, bir ekip olarak çalışabilecekleri tek mekanizma olabilir.

Başka bir örnek, bir grubun bir FTF ortamında oluşturulduğu, ancak daha sonra bireysel veya alt grup çalışma ürünlerini entegre etmek ve koordine etmek için elektronik koordinasyonu ve belge alışverişini kullandığı durum olabilir.

Teknoloji kullanımını bağlam içinde incelemenin önemini kabul eden araştırmacılar, tek bir kuruluşa odaklandılar ve bu kuruluş içindeki uygulama proje ekiplerinden veri istediler.

Merkezi Güneydoğu ABD’de bulunan bir Fortune 500 firmasındaki dahili bir irtibat kişisi, kuruluş içindeki emsal ve yönetim değerlendirmelerine dayalı olarak, katılmaya istekli olmaları ve başarılı Koruyucu Yöneticiler olarak itibarlarına dayalı olarak yaklaşık bir düzine uygulamalı Proje Yöneticisinden oluşan bir uygun örnek belirledi. Sonuçta, sekiz kişi çalışmaya katılımlarını tamamladı. Hepsi büyük bir BT alt bölümünden geldi ve hepsi BT ile ilgili projelerde yer aldı.

Katılımcılara çalışmanın amacı hakkında bilgi verildi ve şu anda dahil oldukları en fazla beş projeyi seçmeleri istendi. Bu projelerle ilgili olarak iki haftalık bir süre boyunca toplam dört saat boyunca bir dizi iletişim etkinliği kaydetmeleri istendi.

Kayıt sürecinin amacı, projeyle ilgili görevleri yerine getirmek için teknoloji kullanımları hakkında düşünmelerini teşvik etmekti. Kayıt sürecinden sonra, yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak katılımcıların her biri ile yaklaşık bir saat süreyle görüşme yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydına alındı (katılımcıların izniyle) ve profesyonel olarak yazıya döküldü.

Son olarak, tüm katılımcılardan ve projelerinden nihai olarak sorumlu olan bir başkan yardımcısı ile de görüşülmüştür ve çalışmanın yürütüldüğü daha geniş kurumsal bağlam hakkında açık uçlu yorumlar yapılmıştır.

Görüşmeciler, katılımcıların projelerde araçları nasıl kullandıklarına ilişkin içgörüleri keşfetmek için bir dizi farklı soru sordu:

• Proje görevleri için kullandıkları araçlar, kullanım sıklıkları ve araçlarla ilgili deneyimleri.
• Araçları kullandıkları proje görevi türleri ve belirli araçların güçlü yönleri ve sınırlamaları.
• Ekipler üzerinde çalışırken en sık karşılaştıkları sorunlar, nasıl çözüldükleri ve özellikle hangi araçları kullandıkları.
• Proje başarısını nasıl ölçtüler?
• Her proje dört kadrandan hangisine düşüyor?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir