Sayfa Düzeni – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Sayfa Düzeni – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Nisan 2022 Tez kaç punto ile yazılırTez kaç punto ile yazılır Tez kenar boşlukları ayarlaması Tezde satır aralığı ne kadar olmalıdır 0
UYGULAYICI MODEL

Etkiler

Bir önceki yazı, Birleşik Krallık bağlamında bu gruplardan bazılarına genel bir bakıştı. Başka ulusal bağlamlarda bu tür başka gruplar da olacaktır. Bu kodların ve kılavuzların her biri, tez yazımına olası etkileri açısından incelenir.

Bir dizi farklı kurum ve grup, çalışmanız veya yazmanız için alakalı veya yararlı olabilecek veya olmayabilecek kodlar ve kılavuzlar yayınlar. Bazıları diğerlerinden daha resmidir.

Bazıları öğrencilerin ilgi alanlarına öncelik verir; diğerleri, öğrenciler için de önemli olan, ancak önemi öğrenciler için her zaman açık olmayan kalite güvencesi ile ilgilidir. Tüm öğrenciler için kilit bir soru, eğer varsa, kurumunuzda hangisinin/hangilerinin faaliyet gösterdiği olacaktır. Muhtemel bir öncelik, kurumunuzun Uygulama Kurallarına ulaşmak olacaktır.

Kalite Güvence Ajansı (QAA), Yüksek Öğrenimde Akademik Kalite ve Standartların Güvencesi için bir Uygulama Kuralları üretir. 2000 yılından itibaren, QAA, bireysel kurumların bu Kuralların hükümlerinde yer alan beklentileri nasıl karşıladıklarını gösterecek bir konumda olmasını bekleyecektir. ‘Öğretiler’, birkaç ‘kuralda’ biraz daha fazla tanım verilen bir dizi ifadedir.

On iki konu işlenir:

1 Genel ilkeler
2 Araştırma ortamı
3 Promosyon bilgileri
4 Öğrencilerin seçimi ve kabulü
5 Araştırma öğrencilerinin kaydı ve kaydı
6 Öğrenci bilgileri ve indüksiyon
7 Araştırma projelerinin onaylanması
8 Beceri eğitimi
9 Denetim
10 Değerlendirme
11 Geribildirim
12 Değerlendirme şikayetleri ve itirazları.

Bunlardan bazıları öğrenciler için diğerlerinden daha fazla ilgi çekici görünebilir, ancak derecenizin tüm idari aşamalarında kurumunuzun ne yapması gerektiğini görmek ilginç olabilir.
En ilgi çekici konular beceri eğitimi, süpervizyon ve değerlendirmedir:

Sayfa Düzeni

Nihai yerleşimi düşünmek için biraz erken olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bazı gereksinimler var. Tezinizin bazı özellikleri sabittir. Baştan gerekli formatı kullanmazsanız, daha sonra en az zamanınız olduğunu hissettiğinizde çok zaman kaybedersiniz, formatı, düzeni vb. değiştirirsiniz. Daha da önemlisi bu, yazma görevinizi tanımlamanın başka bir yönüdür.

Nihai düzen için, üniversitenizin yönergelerine veya ‘yüksek derece yönetmeliklerine’ veya kütüphane gereksinimlerine (son ciltli kopya için) bakın. Muhtemelen isteğe bağlı olmayan kenar boşluklarını, sayfa numaralandırma sistemini, başlık sayfası düzenini vb. belirteceklerdir.

Bunu mektuba kadar takip et. İstenilen formattaki küçük farklılıklar bile tezinizin kütüphane tarafından reddedilmesine neden olabilir. Örneğin, üniversitenin adını başlık sayfasına ‘The University of Strathclyde, Glasgow’ gibi belirli bir şekilde yazmanız gerekiyorsa, tam olarak yaptığınız şey budur.

Aşağıdakilerden hiçbiri kabul edilemez:

• Glasgow’daki Strathclyde Üniversitesi
• Strathclyde Glasgow Üniversitesi
• Glasgow’daki Strathclyde Üniversitesi

O virgül orada olmalı. Gereksinimlere dikkatiniz bu kadar ayrıntılı olmalıdır. Makalenizi bir yayıncıya göndermek kadar titiz bir süreç ve bir anlamda tam olarak yaptığınız şey budur.

Üniversite aslında bir yayınevi olmasa da, yine de üniversitenin adı tezinize bağlı ve sonsuza dek onunla ilişkili. Üniversite, kütüphane raflarında duracak ve diğer araştırmacılar tarafından erişilebilecek bitmiş tezin sunumuna kadar en yüksek standartları korumalıdır.


A4 sayfa düzeni
A4 sayfa düzeni Kenar boşlukları
Tez Yazım Kuralları Word
Tezde satır aralığı ne kadar olmalı
Tez kenar boşlukları ayarlama
Tez kaç punto ile yazılır
Lisans Tez Yazım Kuralları
Tez sayfa kenar Boşlukları


Kodlar ve Kılavuzlar

Yönetmelikler, kodlar ve kılavuzlar hakkında bilgi sahibi olmak başarıyı garanti etmez, ancak tez yazma sürecinin gizemini çözmeye başlar. Öğrenciler genellikle uygulama kurallarının yazma sürecini nasıl etkileyebileceğinin farkında değillerdir. Denetçiler bazen bu tür kodların içeriğinden ve hatta varlığından habersizdir. Öğrencilerin ve denetçilerin benzer şekilde, bunların ‘bizim disiplinimizle ilgili olmadığını’ varsaydıkları bilinmektedir. Bunu kontrol etmekte fayda var.

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, öğrencilerin Birleşik Krallık ve ötesindeki mevcut lisansüstü eğitim durumunu şekillendiren tüm kuruluşların rekabet eden politikaları ve politikalarıyla ilgilenmeyeceklerini varsayıyorum. Bununla birlikte, seçilen kodlar ve kılavuzlar, araştırma sürecini ve tezin gereksinimlerini tanımlamaları açısından yararlıdır.

İzleme modlarını ve/veya değerlendirme kriterlerini tanımlarlar. Birlikte ele alındığında, bunlar gizemden arındırma sürecinin bir parçasıdır. Herhangi bir yüksek öğretim sisteminde, derece düzenlemelerine ek olarak, uygulama kuralları ve yönergeler olması zorunludur.

Bunlar, araştırma ve eğitim çıktılarında farklı çıkarları olan bir dizi farklı organ tarafından verilir: devlet daireleri, üniversite birlikleri, işverenler, meslek grupları, öğrenci dernekleri (ulusal ve yerel) ve temsil edebilecek kalite güvence grupları ve belirli bir rol oynayan bu diğer gruplardan herhangi biri tarafından personel alınabilir veya alınmayabilir.

Bunlar temel kuralları sağlar. Ayrıca sizi erken aşamalarda yapabileceğiniz yazmaya yönlendirirler. Sordukları soruları ve önerdikleri kriterleri yazma istemlerine çevirebilirsiniz. Üniversiteniz tarafından üretilen herhangi bir kod veya kılavuz, araştırmanızın ve yazınızın merkezinde olmalıdır. En ilgi çekici konular beceri eğitimi, süpervizyon ve değerlendirmedir.

Denetim

Denetçiler, tanınmış konu uzmanlığına sahip olmalıdır … Kurumlar şunları dikkate almalıdır:

• denetçiler ve sürekli personel gelişimi için eğitim sağlanması …
Araştırma öğrencileri, çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamak için yeterli destek ve yönlendirme almalıdır.
Kurumlar, aşağıdakilerin nasıl sağlanacağını düşünmek isteyecektir: . . .
• öğrenci, gözetmen(ler) ve uygunsa diğer kişiler arasında planlanmış gözden geçirme toplantılarının minimum sıklığı (ve başlatma sorumluluğu) ile düzenli gözetmen/araştırma öğrencisi etkileşimi için bir çerçeve vardır;
• öğrenciler kendi alanlarındaki diğer araştırmacılarla (ve uygun akademik kuruluşlar ve topluluklarla) tanıştırılır;
• İlgili olduğunda araştırma sonuçlarının sunumuyla kurumsal ve dış tartışma forumlarına katılım teşvik edilir;

‘Düşünülmelidir’ kelimeleri açıkça bunun uygulama ile ilgili olmadığını, ancak üniversitelerin yeni denetçilerin bir tür eğitimine ihtiyaç duymasının giderek daha yaygın hale geldiğini göstermektedir. Denetçiler için sürekli personel geliştirmenin daha nadir olacağını tahmin ediyorum. İkinci bölüm, kritik bir süreç olan izlemenin bir tür “çerçeve” izlemesi gerektiğini belirtir.

Değerlendirme

Lisansüstü araştırma değerlendirme süreçleri, araştırma öğrencilerine ve denetçilere açık ve eksiksiz bir şekilde iletilmelidir.

Kurumlar şunları dikkate almak isteyecektir:

• sınav görevlilerinin atanması, sınav süreci (herhangi bir sözlü sınav dahil), bir karara varmak için geçen süreç ve zaman ve değerlendirmenin olası sonuçları ile ilgili prosedürleri iletmek için kullanılan mekanizmalar.
Lisansüstü araştırma değerlendirme süreçleri net olmalı ve titizlikle, adil, güvenilir ve tutarlı bir şekilde yürütülmelidir.

Kurumlar şunları dikkate almak isteyecektir:

• araştırma öğrencisi başarı standartlarının belirlenmesi ve sürdürülmesi için kullanılan mekanizmalar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir