Sunumun Formatı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Sunumun Formatı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

28 Şubat 2022 Online Tez savunması 2020 Tez savunması giriş konuşması Yüksek lisans Tez Savunması Yüksek Lisans Tez sunum Örnekleri 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

TEKLİFİN ANAHTARI

Teklifi geliştirirken, bir tez veya tez önerisinin içeriğini düzenli bir şekilde düşünmenize yardımcı olabilecek ana hat örnekleri bulmak için İnterneti kullanabilirsiniz. Anahat yardımını bulmanın basit bir yolu, arama motorlarına anahat (anahat oluşturma) veya anahat becerileri gibi terimleri girmek ve ActionOutline gibi bir site bulmaktır. Bu, bilgi parçalarınızı bir ağaç anahat formunda düzenlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılım satılıktır, ancak yararlı bir taslak oluşturmanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir deneme sürümü indirilebilir.

Pek çok üniversite ve kolej, anahat örnekleri olan ve dilbilgisi ve yazma için anahat becerilerinin ve kılavuzlarının verilmesine yardımcı olan Web sitelerine sahiptir. Örneğin, Capital Community College’ın Purdue Üniversitesi Çevrimiçi Yazma Laboratuvarı gibi yardımcı olan bir sitesi vardır. Bu sitede örnek ana hatlar bulunmaktadır; araştırma makaleleri yazma hakkında bilgi; arama motorları; arama yardımcı olur; dilbilgisi, imla ve noktalama işaretleri konusunda yardım; referans materyalleri ve kaynakları; ve profesyonel yazma yardımı vb.

Sunumun Formatı

Bazı danışmanlar, öğrencinin sadece iki veya üç sayfalık bir prospektüs hazırlamasını ve onay için komiteye götürmesini tavsiye eder. Diğerleri çok daha ileri gider ve yalnızca ayrıntılı bir araştırma planı değil, aynı zamanda ön araştırma sonuçlarının bir özetini de gerektirir. Birçok okul ve bölüm, son yıllarda, Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları Bülteni veya benzeri bir şekilde teklif gereksinimleri hakkında bilgi basmıştır. Ayrıca danışmanınızdan, kendinizinkini planlamanıza yardımcı olması için iyi kalitede olduğu düşünülen iki veya üç yeni teklifi okumanıza izin vermesini isteyin.

Bu aşamada, yazı daha resmi hale gelmelidir. Taslakların, tamamlandığında görüneceği gibi, gerçek bir teklifin biçimine ve stiline yakın olması zaman kazandıracaktır. Ardından, her taslak nihai hedefe daha yakın bir yaklaşım olacaktır. Bu adım adım geliştirmenin, başlangıçta bunaltıcı bir görev olarak görünebilecek olan şeyi sonuca ulaştırmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz. Bir kelime işlemci programının kullanılması, her bir yaklaşımın hazırlanmasını büyük ölçüde kolaylaştırabilir ve görevi daha yönetilebilir oranlara indirebilir.

T/D’lerde, genellikle önemli miktarda birinci elden gözlemlenebilir veri toplanır ve analiz edilir. Bununla birlikte, diğer birçok T/D, bir politika kavramsallaştırma analizi ve yorumu ya da belirli bir konu veya konu hakkında belirli bir bilgi birikiminin teoriye dayalı, eleştirel incelemesi ve sentezi şeklini alır.


Online Tez savunması 2020
Tez savunması giriş konuşması
Tez sunum Örneği
Yüksek lisans Tez Savunması
Tez sunum Örnekleri pdf
Yüksek Lisans Tez sunum Örnekleri
Yüksek lisans tez savunması kaç dakika
Tez Sunumu powerpoint örnekleri


Elbette her T/D, eldeki soruna odaklanmak için sistematik kanıtların toplanmasına dayanır. Yine de kanıt kaynakları ve verilerin doğası değişir ve materyal elde etme ve analiz etme yöntemleri de değişir. Teorik sentezler genellikle hem birincil hem de ikincil kaynaklara büyük ölçüde bağlıdır. İncelenen materyalin çoğu nicel olmaktan çok nitel olacaktır.

Teorik sentez, nesnelliğini ve tekrarlamaya açıklığını tek biçimlilik, tutarlılık ve bu tür verilere sistematik yaklaşımda gösterir. Politika analizleri büyük ölçüde makaleler, kitaplar, belgeler, denemeler, bilgi kaynakları, resmi transkripsiyonlar, özel anketler ve raporlar gibi kütüphane kaynaklarına güvenme eğilimindedir.

Analitik değerlendirme için bu tür kaynaklardan ilgili bilgilerin düzenlenmesi ve sıralanması, araştırmacı için büyük bir zorluktur ve bunun yapıldığı beceri, netlik ve karmaşıklık, çalışmanın esasını değerlendirmede en önemli husustur. Ampirik çalışmalar, araştırmacının araştırma koşullarını oluşturması ve yanıtlanacak ayrıntılı soruları veya test edilecek hipotezleri belirtmesi anlamında kontrolü vurgular. Bir tedavi etkisinin tanımlanması, uygulanması veya gözlemlenmesi, verilerin analizi gibi bu tür çalışmaların ortak bir parçasıdır.

Bu T/D formlarının her biri muhtemelen en iyi şekilde biraz farklı bir yapı veya ana hat izlenerek sunulur. Bu bölümde, teklifin en sık görülen biçimi olan ampirik çalışmanın İçindekiler Tablosu vurgulanmıştır. Ek B, diğer T/D türleri için yardımcı olabilecek genişletilmiş ana hatlar sunar. Bunlar önerilen kılavuzlardır; hiçbir proje birbirinin aynısı olmayacağı için reçete yazılamaz.

Formatı Soruna Uyarlayın

Bir çalışmanın amaçları ve yöntemleri öneriyi şekillendirir; farklı çalışmalar farklı şeyleri vurgulayacaktır. Bazıları standart formata uyabilir, ancak diğerleri uyarlama gerektirebilir.

Teklifin biçimini belirlemek için amaçlanan çalışmanın amaçlarını ve prosedürlerini kullanma konusunda aynı nokta Meloy (2002) tarafından yapılmıştır. Nitel araştırma üzerine kitabının büyük bir bölümünü, açıklayıcı örnekler için tez öğrencilerinin yazışmalarını kullanarak bu ilkeyi detaylandırmaya ayırıyor.

Lisansüstü Okullar Konseyi’nin tez formuna ilişkin seçeneklere ilişkin en son açıklaması aşağıdakilere işaret etmektedir.

Tezin biçiminin bir monograf mı, bir dizi makale mi yoksa bir dizi deneme mi olduğu, araştırma beklentileri ve disiplinde kabul edilen yayın biçimlerinin yanı sıra disiplindeki ve öğrencinin programındaki geleneklere göre belirlenir. Beşeri bilimlerde ve bazı sosyal bilimlerde, tez, bireysel bilim insanının araştırmaya yaklaşımını yansıtır ve nihayetinde bir üniversite basını tarafından yayınlanan bir monografın temelini oluşturabilir.

Birkaç makale uzunluğundaki makaleler, birkaç üniversitede ekonomi alanındaki tezin kalbi olabilir. Gittikçe ortak problemler üzerinde çalışan geniş araştırmacı gruplarıyla disiplinlerin giderek daha fazla takım oluşturduğu mühendislikte ve fizik ve biyolojik bilimlerde, tezler genellikle çeşitli formatlarda, birkaç bağımsız ancak ilgili deneyin sonuçlarını sunar.

Konsey çok önemli bir noktaya değinmeye devam ediyor: “Bir disiplinin normalde çalışmalarını nasıl yürüttüğü, o disiplinin doktora için beklentileriyle açık bir şekilde ilişkilidir. 

Bu nedenle, öğrencinin programındaki ve disiplinindeki tezler (ve aynı zamanda tezler) için normları ve beklentileri bilmesi veya belirlemesi çok önemlidir. Şüpheniz varsa, danışmana sorun. Ayrıca bölümde yakın zamanda tamamlanan birkaç tez veya tezi gözden geçirin; araştırma danışmanının adını ve incelenen örneklerde kullanılan formatı, içeriği, teorik temeli ve metodolojiyi not edin.

Tüm yüksek öğretim kurumları için ortak bir format olmamasına rağmen, normalde dahil edilen konuları kapsar. Bu taslağı bir reçeteden ziyade genel bir rehber olarak görün. Danışman veya üniversite tarafından gerektiği gibi veya gerektiği gibi uyarlayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir