Kaynak Sütunu

Ampirik Veriler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ampirik Veriler Geliştirilen ve daha sonra ampirik verilerle doğrulanan teorik modelden, aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz: 1. KM (ilkeler ve uygulamalar) ile bilgi ayırt edici yeterlilikler arasında pozitif bir nedensellik ilişkisi vardır. Kuruluşta bir KM programının başlatılması, bilgiye dayalı ayırt edici yeterliliklerin üretilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. BY’nin gelişmesine katkıda bulunduğu yetenekler, yatırım ve bilgi akışı…
Devamı


26 Aralık 2022 0