Ampirik Veriler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Ampirik Veriler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Ampirik araştırma nedir? Ampirik çalışma örnekler Ampirik Ne Demek 0
Kaynak Sütunu

Ampirik Veriler

Geliştirilen ve daha sonra ampirik verilerle doğrulanan teorik modelden, aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz:

1. KM (ilkeler ve uygulamalar) ile bilgi ayırt edici yeterlilikler arasında pozitif bir nedensellik ilişkisi vardır. Kuruluşta bir KM programının başlatılması, bilgiye dayalı ayırt edici yeterliliklerin üretilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

BY’nin gelişmesine katkıda bulunduğu yetenekler, yatırım ve bilgi akışı yönetimi, içsel bilginin edinilmesi, birikmiş bilginin transferi, yayılması ve kurum içi uygulanması ve kurumsal hafızanın çeşitliliğinde artıştır.

Bu anlamda bilgi yönetimi, örgüt ve çevresi aracılığıyla yayılan açık ve örtük bilginin koordinasyonunu teşvik edebilen kurumsal bir mekanizma olarak anlaşılmalıdır. Bu nedenle bilgi yönetimi, firmanın yenilik kapasitesiyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

Bu ampirik kanıt, RBV’nin dinamik yaklaşımları tarafından ilan edilen stratejik varlık portföyünün geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlayan kurumsal eylemler hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlar.

2. Bilgi ayırt edici yeterliliklerin firma performansı üzerinde güçlü bir doğrudan etkisi vardır. Bu ampirik kanıt, bilgi varlıklarını temel bir ekonomik rant kaynağı olarak gören KBA temel önermesini doğrulamaktadır.

Ancak, nedensel ilişkinin büyüklüğü korunsa da, firma performansının açıklama gücü H2 için yapısal modelde H1’den daha fazladır. Bu karmaşık değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin analizinin, doğrudan etkilere aracılık edebilen veya belirleyebilen tüm gizli değişkenlerin dahil edilmesini gerektirdiği sonucuna vardık.

İkinci bir sonuç, ekonomik rantların tüm etkilerinin ve sürdürülebilirliğinin, yalnızca mevcut bilgi varlıkları hacmi tarafından değil, aynı zamanda organizasyonda Schumpeteryen yeterlilikler yaratma gücü tarafından belirlendiğini gösterir. Bu anlamda KM kullanışlı bir araçtır.

3. Bu çalışma, bilgi yönetimi ile firma performansı arasındaki nedensel ilişki ve her iki yapıya aracılık eden değişkenler hakkında bilgi sağlaması açısından literatüre ilginç bir katkıdır. Bir KM sisteminin uygulanması, firma performansını doğrudan iyileştiremez, ancak bilgi ayırt edici yeterlilikleri geliştirerek dolaylı bir etki uygular.

Böylece bilgi yönetimini örgütsel rekabet gücünü artırmak için her derde deva bir çare olarak gören danışman ve yazılım firması reklamlarının hiçbir temeli olmadığı gösterilmiştir. Bir firma, örgütsel hafızasını ve bilgi edinme, aktarma ve uygulama yeteneğini artırmak için BY ilkelerini ve uygulamalarını süreçler, rutinler ve bireylerle aşılayabilirse, BY programlarını başarılı bir şekilde başlatacaktır.

4. BY’ye girişin bilgi birikimi, ayırt edici yeterlilikler ve firma performansı üzerindeki etkisi, bir dizi ilkenin kabul edilmesinden çok uygulamaların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu, bilgi toplumundaki organizasyonlar için önemli bir zorluğun, kendi oto-dönüşümlerini yönetmek için pratiklerin sistematik olarak inşa edilmesi olacağını tahmin edenlerin çalışmalarını destekler.

Bu ampirik çalışma, BY ilkelerini uygulamaya koymanın, BY yaklaşımına yönelik bir taahhüdün varlığından daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır, ancak bu, uygulamalar arasında ifade edilmemektedir. Mevcut iş bağlamında bu sonuç, teknolojik ve organizasyonel uygulamaların desteği olmadan bilgiyi yönetmek ve geliştirmek için ilkeler geliştirmenin mümkün olmadığını göstermektedir.

BY, insanlar bilgiyi belirleme ve paylaşma konusunda beceri ve eğilim geliştirir geliştirmez, çalışanların bilişsel yeterliliklerinin sürekli öğrenmesini, gelişimini ve yönetimini teşvik eden teknikler ve uygulamalar aracılığıyla bilginin yükseltilmesini, yayılmasını ve uygulanmasını teşvik eder. 


Ampirik Ne Demek
Ampirik yöntem nedir
Ampirik çalışma örnekleri
Ampirik araştırma nedir
Ampirik yaklaşım nedir
Ampirik etnografi ne demek
Ampirik tedavi
Sosyal bilimlerde ampirik yöntem


Bu çalışmanın bir diğer amacı olan “bilgi yönetimi” yapısını kavramsallaştırmak ve titizlikle ölçmek başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanılan araç, güvenilir ölçütlerin olmamasıyla karakterize edilen son teknolojiye önemli bir metodolojik katkı oluşturmaktadır.

Yapı, iki boyutun varlığını öne sürer: ilkeler ve uygulamalar. Daha soyut veya fikirlerle ilgili daha yüksek bir araştırma düzeyine atıfta bulunan ilkeler, KM’nin kuruluşta yeterince uygulanmasını garanti etmek için gerekli araçları ekleyen bir dizi teknik aracılığıyla yürütülür.

Bu nedenle, bir bilgi yönetimi sisteminin benimsenme derecesinin, bilginin geliştirilmesine, aktarılmasına ve korunmasına, organizasyonda sürekli öğrenmeye, organizasyonun anlaşılmasına yönelik yönelime odaklanan ilke ve uygulamaların getirilmesini gerektirdiğini anlıyoruz. küresel bir sistem olarak, Ar-Ge projelerini teşvik eden yenilikçi bir kültürün geliştirilmesi, birey ve yetkinlik geliştirmeyi esas alan bir yaklaşım ve yetkinliklere dayalı bir yönetim.

Bilgi teknolojilerinin BY’deki rolüne odaklanan indirgemeci bakış açısı, ilke ve uygulamaları birleştirmenin önemini vurgulayan bütüncül yaklaşım tarafından aşılır.

Gelecekteki araştırmalar, alandaki atılımları dahil etmenin yanı sıra yeni unsurlar sunarak çalışmanın kapsamını genişletmelidir. İlk çalışma hattı metodolojik alandadır. KM ölçüm ölçeği başarıyla geçerli kılınmış olsa da, test edilmesi ve geliştirilmesi için yeni ampirik çalışmalar gerektiren keşfedici bir katkıdır.

İkinci bir araştırma hattı, bilgi stoklarını ve akışlarını içeren boylamsal çalışmaları tanıtmalıdır. Kuruluşlar için, bazı akış değişkenlerini önceliklendirmek için kaynaklarını yeniden birleştirerek, belirlenmiş bir tür yeterliliğin geliştirilmesine izin veren bilgi akışlarını belirlemek özellikle ilginç olacaktır.

Boylamsal bir yaklaşım, bir KM programının başlangıcı ile sonuçların oluşturulması arasındaki zamansal bir boşluğun varlığını teorik olarak yansıtmamızı sağlayacaktır. Ayrıca, bu tür çalışmalar değişkenler arasındaki nedensellik çıkarımını daha istatistiksel tutarlılıkla sağlar.

Ek olarak, ayırt edici yeterlilikler ve bunun firma performansı üzerindeki etkisi hakkında bilgi stokunu genişletmek için gerekli süre ayarlanabilir. Kuramsal bir düzeyde, BY’nin her türden ayırt edici yeterlik üzerindeki etkilerini incelemek ilgi çekici olacaktır.

Uyum ve işlevsel yeterliliklerin eklenmesi, bir KM sisteminin tanıtılmasının işlevsel etkinlikleri ve ayrıca pazara daha iyi uyum sağlayan kaynak ve kapasite kombinasyonunu nasıl iyileştirebileceği hakkında yeni bilgileri içerebilir.

Bu, kritik konularda 100 bilgi lideri arasında fikir birliğine varıldıktan sonra elde edilen sonuçları sunar. Bu konular arasında algılanan bilgi yönetimi faydaları ve engelleri, bilgi liderlerinin rolleri ve becerileri ile bilgi yönetimi inisiyatiflerini uygulamak için kullandıkları teknolojiler yer alır.

Web tabanlı Delphi yöntemini kullanan sonuçlar, dahili bilgi paylaşımındaki artışın, algılanan tüm bilgi yönetimi faydalarının en önemlisi olduğuna karar verildiğini göstermektedir. En önemli rolleri, en önemli engel olan örgüt kültürünün üstesinden gelmek için kuruluşlarında bir bilgi paylaşım kültürü geliştirmektir.

Ayrıca, sahip olmaları gereken temel yeteneklerin, güçlü kişiler arası ilişkiler ve liderlik becerileri olduğunu öne sürüyorlar. Son olarak, bilgi yönetimi girişimlerini geliştirmek ve/veya uygulamak için portallar ve bilgi erişim motorlarının en yaygın kullanılan teknolojiler olduğu bulunmuştur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir