Bilgi Yönetimi Liderleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Bilgi Yönetimi Liderleri – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 Enformasyon yönetimi Nedir Knowledge Management Nedir Veri ve bilgi yönetimi Nedir 0
Aile Ağacı Verileri

Bilgi Yönetimi Liderlerinin En Önemli Sorunları

Bilgi liderleri, zorluk potansiyellerini ve teknolojik sorunları beraberinde getiren çeşitli teknolojilerle desteklenen bilgi yönetimi (KM) ortamlarını oluşturmak ve sürdürmek için kuruluşlar tarafından işe alınır.

Bununla birlikte, literatüre atıfta bulunulduğu zaman, bu bireylerin BY’nin en önemli konularına ilişkin algıları belirsiz ve belirsiz görünmektedir. Kuruluşların bilgiyi yönetme ve çıkarma ihtiyacı arttıkça, bilgi yönetimi liderlerinin düzenli olarak uğraştıkları en önemli sorunları belirleme talebi de artar.

Web tabanlı bir Delphi yöntemi kullanan bu bölüm, KM liderleri arasında en önemli konularla ilgili olarak bulunan dünya çapındaki fikir birliğinin sonucunu sunuyor. Bu konular, KM liderlerinin KM’nin yararları ve engelleri hakkındaki algılarını, rollerini ve becerilerini ve ayrıca KM inisiyatiflerini uygulamak için kullandıkları teknolojileri içerir.

Bu sorunlar önce mevcut bilgi yönetimi literatüründen alındı ve daha sonra doğrulanmak üzere bilgi yönetimi uzmanlarına sunuldu. Aşağıda tartışılan bu konularda 100 KM lideri arasında istikrarlı bir anlaşma düzeyine ulaşıldı.

Bu sonuçlar, KM liderlerinin gelecekteki KM girişimlerini daha iyi anlamalarına, planlamalarına ve yürütmelerine olanak tanıyan bir temel oluşturur. Bu beş kritik konuyu aynı anda ve aynı katılımcılar tarafından ele alarak bilgi yönetimi liderlerinin gerçekliğine dair kapsamlı bir görüş sunar.

Bir sonraki bölüm, literatürde bulunanların bir açıklamasını sunar. Bilgi liderleri için en önemli konuların istikrarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için kullanılan metodoloji daha sonra açıklanmaktadır. Daha sonra, bulgular betimlenir ve tartışılır. Son olarak, son bölüm, bu çalışmanın çıkarımları ile birlikte sonuçları sunmaktadır.

Literatür İncelemesi

Bilgi yönetiminin son zamanlarda ortaya çıkışı, temel olarak günümüz çalışanlarının göçebe çalışma yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. Çalışanların iki yılda bir iş değiştirdikleri ve yılların verdiği tecrübeyle edindikleri bilgileri yanlarında taşıdıkları iddia edilmektedir.

Bu sorunu hafifletmek için KM’nin temel amacı, bilgi kaybını en aza indirirken kurumsal bilgi paylaşımını en üst düzeye çıkarmaktır. BY’yi başlatmak için kuruluşların, bir BY ortamı geliştirme ve sürdürme sorumluluğunu üstlenecek bireylere ihtiyacı vardır. Buna göre, kuruluşların bilgi liderlerine ihtiyacı vardır.

Ne yazık ki, BY araştırmalarının sıklığı hızla artmasına rağmen, zamanın bu noktasında bilgi liderlerini araştıran ve analiz eden akademik literatürün miktarı çok sınırlıdır.

Aşağıdaki alt bölümler, bilgi liderlerinin tanımını, bilgi yönetimi girişimlerini uygularken karşılaştıkları yararları ve engelleri, böyle bir çabada başarılı olmak için ihtiyaç duydukları rolleri ve becerileri ve kullanımını teşvik etmek için kullandıkları en önemli teknolojileri sağlar. 

Bilgi Lideri 

Baş bilgi görevlileri (CKO’lar) genel terimlerle “kuruluşlarının bilgi yönetimi girişimlerinin liderleri” ve “bir kuruluşun bildiği en önemli varlıklarından biri aracılığıyla elde ettiği değeri maksimize etmesini sağlamaktan sorumlu üst düzey yöneticiler” olarak tanımlanır. 

Daha spesifik olarak, bir CKO, “bir bilgi paylaşım kültürü için katalizör, bilgi aktarımını ve depolanmasını kolaylaştıran altyapı özelliklerinin sahibi ve kapalı döngü öğrenme sisteminin koruyucusudur”.

CKO ayrıca, “insanların harekete geçme kapasitelerinin artırılmasının, onların müşterilerine daha etkili ve verimli bir şekilde yanıt vermelerini sağlayacağı varsayımına dayalı olarak, bir kuruluşun bilgi ve öğrenmeyi edinmesi ve dağıtması için stratejik politika” belirlemesiyle tanınır.

Baş bilgi sorumlusu, baş öğrenme görevlisi, bilgi yöneticisi, bilgi kolaylaştırıcısı vb. dahil olmak üzere bilgi yönetimi literatüründen çeşitli iş unvanları alındı.

Bu çeşitli tanımları basitleştirmek için bu çalışma, CKO’ların BY girişimlerini uygularken liderlik göstermesi gerektiği felsefesini yansıtan “bilgi lideri” (KL) terimini kullanır. Bu nedenle, bir KL, bir KM ortamı oluşturmaktan ve/veya sürdürmekten sorumlu bir bireydir.


Knowledge Management Nedir
Bilgi yönetim sistemleri
Bilgi ve bilgi yönetimi
Veri ve bilgi yönetimi Nedir
Enformasyon yönetimi Nedir
Bilgi merkezi yönetim ve yöneticisi
Bilgi toplama ve YÖNETME Nedir


Bilgi Yönetimi Faydaları

Bu çalışma bağlamında, bir fayda, BY’nin uygulanmasından elde edilen olumlu etki veya destektir. Avantajlar, kazançlar olduğu kadar kullanışlılık olarak da anlaşılabilir. Açıklandığı gibi, büyük kuruluşlar BY inisiyatiflerinin uygulanmasından faydalanmaktadır.

British Petroleum, video konferans kullanarak sanal ekip çalışması uygulayarak kritik operasyon sorunlarının çözümünü hızlandırdı. Hoffman La Roche, “İlk Kez Doğru” programını uygulayarak yeni ilaçlar için düzenleyici onayların alınmasında maliyeti ve zamanı azalttı.

Maddi olmayan varlıklarını kullanarak lisanslamadan 125 milyon ABD dolarının üzerinde gelir elde edebilir. Texas Instruments, yarı iletken üretim fabrikaları arasında en iyi uygulamaları paylaşarak yeni bir tesise yatırım yapmaya eşdeğer tasarruf sağladı.

Yeni entelektüel sermaye ölçütleri geliştirerek gelirlerini sektör ortalamasından daha hızlı artırdı. Ve Hewlett-Packard, mevcut şirket uzmanlığını paylaşarak yeni ürünleri pazara geçmişte olduğundan daha hızlı sunabildi.

Bilgi yönetimi girişimlerinin kazandığı en önemli organizasyonel faydalardan bazıları, daha iyi karar verme, müşterilere daha fazla yanıt verme ve insanların ve operasyonların verimliliğinin artmasıdır.

İnovasyon ve büyüme, organizasyonel duyarlılık, müşteri odaklılık, tedarik ağı ve iç kalite de bilgi yönetimi faydaları olarak görülmektedir.

Bu faydalara ek olarak, yakın tarihli bir rapor, diğer çeşitli makale ve çalışmalardan derlenen bilgi yönetimi inisiyatiflerini uygulamanın çeşitli faydalarını özetlemiştir. Tüm bu avantajlar, Web tabanlı Delphi anketinin ilk aşamasına hizmet etti.

Bilgi Yönetimi Engelleri

Bu çalışma bağlamında, bir KM engeli, bir kuruluşta KM’nin uygulanmasını engelleyebilecek veya engelleyebilecek somut veya soyut bir engeldir. Bir engel, engel, zorluk, engel ve/veya engel olarak anlaşılabilir.

Bazı araştırmalar örgüt kültürünün BY’nin önündeki en önemli engel olduğunu gözlemlese de, sorunu sahiplenememe, zaman yetersizliği ve bilgi/iletişim teknolojisi gibi diğer hususların da gelişme ve uygulama önünde engel oluşturabileceğini eklemektedir. 

En sık tekrarlanan 10 engel ve bunların bulunabileceği çalışmalardan oluşan bir derleme hazırlandı. Bu engeller aynı zamanda Web tabanlı Delphi anketinin ilk tur anketinin bir parçasıydı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir