Web Tabanlı Anketler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Web Tabanlı Anketler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Aralık 2022 İkincil veri toplama yöntemleri Veri toplama Araçları örnek 0
Denormalizasyon Nedir?

Web Tabanlı Anketler

Gerekli verileri toplamak için Web tabanlı bir anket seçilmiştir. Web tabanlı anketler, diğer anket yöntemlerine göre daha hızlı yanıt verme avantajını sunar. Web tabanlı anketler ile diğer anket türleri arasındaki ortalama yanıt süresi 1,2 gün ile 18,5 gün arasındadır.

Ayrıca, teslim edilemeyen e-postalar anında belirlenerek, araştırmacının iade edilen e-postaları hemen yeni potansiyel katılımcılarla değiştirmesine olanak tanır. Bu çalışmanın uluslararası niteliği nedeniyle, Web tabanlı bir anket baskı, posta ücreti, kağıt, zarflar, harmanlama ve zarf doldurma ile ilgili maliyetlerden kaçınır.

Web tabanlı anketleri analiz eden araştırmalar, bunların yüksek yanıt kalitesi ürettiklerini buldu. Daha yüksek yanıt kalitesi, daha az öğe atlanması ve daha az hatanın yanı sıra açık uçlu sorulara daha fazla yanıt verilmesi anlamına gelir. Birinci tur anketteki sorular açık uçlu olduğundan, son özellikler bu çalışma için özellikle ilgi çekicidir.

Yukarıda belirtilen avantajlara ek olarak, demografik ve/veya davranışsal veriler üzerinde Web tabanlı ve posta yanıtlayıcılarını karşılaştıran araştırmacılar, iki yöntem arasında önemli yanıt önyargıları olmadığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca, Web tabanlı bir anketin “aşırı yanıtlar” üretme olasılığının posta anketinden daha fazla olmadığı bulundu.

Yine de, birden fazla anket yöntemini karşılaştıran çalışmaların çoğu, e-posta ile talep edilen anketler için daha düşük bir yanıt oranı göstermiştir ki bu, dikkat edilmesi gereken bir gerçektir.

Araştırmacıların Web tabanlı bir anket yürütürken göz önünde bulundurmaları gereken diğer önlemler arasında, yanıtlayanlara kimliklerinin açıklanmayacağına dair güvence verilmesi; yanıt veren dostu, doldurması kolay, çekici ve karışıklığı önleyen bir anket oluşturmak ve bir e-postayı yok etmenin ve/veya yok saymanın çok kolay olduğunu dikkate almak gerekir. Bu yöntem, anketi doldurmak için potansiyel yanıtlayıcıları bir Web adresine gitmeye davet etmekten oluşur.

Veri Toplama

Yanıt verenlerin ilk kaynağı, geçmiş literatürden derlenen 150 KL’lik bir listeden oluşuyordu. İkinci kaynak, uluslararası bilgi yönetimi dernekleriyle temasa geçilmesini ve onlardan çalışmanın hedeflerinin kısa bir özetini Web sitelerinde ve/veya haber bültenlerinde yayınlamalarını talep etmeyi içeriyordu.

KL’leri bulmak için son bir kaynak, çeşitli uluslararası KM çevrimiçi tartışma gruplarına bir mesaj göndermekti. KM derneklerinden ve çevrimiçi tartışma gruplarından potansiyel katılımcılarla doğrudan iletişime geçilmediğini not etmek önemlidir; bu nedenle, bu durumda tek başına “yanıt oranı” terimini kullanmak uygun değildir.

KM uzmanları arasında istikrarlı bir fikir birliğine varmak için bu çalışmada üç tur anket kullanıldı. Her anket, akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerle önceden test edildi; hepsi bir kapak mektubu, KL’nin tanımını içeren genel talimatlar ve bir teşekkür sayfası içeriyordu.

Birinci Tur. İlk ankette en çok alıntı yapılan 10 fayda, 10 engel, 5 beceri, 5 rol ve 10 teknoloji sırasıyla ve rastgele listelendi. Katılımcılardan, sağlanan sorunları beşli Likert tipi bir ölçek kullanarak derecelendirmeleri istendi.

Bu ölçek 1-Hiç önemli değil ile 5-Çok önemli arasında değişmektedir. Ek olarak “6-Uygulanamaz” seçeneği de sunulmuştur. Katılımcılar ayrıca, her alan için en fazla beş konuyu eklemeye ve kısaca açıklamaya teşvik edildi. Dünya çapında 117 KL’den kullanılabilir yanıtlar alındı.

İkinci kısım. İkinci tur için potansiyel yanıt verenler, ilk anketi yanıtlayanları içeriyordu. Analiz, ikinci ve üçüncü tur anketleri dolduranların yanı sıra yalnızca üç anketi dolduran yanıtlayıcıları içerecek olduğundan, bu çalışmanın yazarları çevrimiçi KM dernekleriyle yeniden iletişime geçerek çeşitli çalışmaları takip etmeyi seçtiler ve ilk tur katılımcılarının olası yıpranmasını telafi etmek için forumlar vardır.


Veri toplama Araçları örnek
Veri toplama Yöntemleri
İkincil veri toplama yöntemleri
Veri toplama yöntemi Nedir
Nicel veri toplama araçları
Nicel veri toplama Yöntemleri
Veri toplama tekniğine göre Test Türleri
Birincil veri toplama yöntemleri


İlk anket, birinci turdan en çok tekrar edenleri de içeren ikinci anket için yeni maddeler verdi. Katılımcılardan şu en önemli ve tekrar eden sorunları derecelendirmeleri istendi: 17 fayda, 17 engel, 11 beceri, 15 rol ve 16 KM teknolojisi. Sorunlar rastgele sıralandı ve yanıtlayanlara ilk turda kullanılanla aynı ölçek verildi. Dünya çapında 142 KL’den kullanılabilir yanıtlar alındı.

Üçüncü Tur. Üçüncü tur anketi, birinci ve ikinci tura veya sadece ikinci tura katılan katılımcılara gönderildi. Bilgi liderleri en çok bahsedilen 10 KM faydasını ve 10 engeli, 10 KM liderinin rolünü ve 5 becerisini ve ikinci turdan alınan 10 teknolojiyi derecelendirdi.

Rastgele sıralandılar ve üçüncü tur ankette uygun bölümlere yerleştirildiler. İkinci tura benzer şekilde, üçüncü tur anketindeki tüm sorular kapatılmış ve yanıtlayanların maddeleri önceki turlarda kullanılan ölçeğin aynısını kullanarak derecelendirmeleri istenmiştir. Dünya çapında 100 KL’den kullanılabilir yanıtlar alındı.

Katılımcılar beş kıtadan gelmektedir: %35 Kuzey Amerika, %22 Avustralya, %19 Avrupa, %17 Asya ve geri kalan %7 Güney Amerika ve Afrika’dan. Ankete katılanların şirketlerinin toplam %30’u ticari hizmetlerde, %20’si eğitim/devlet sektöründe, %17’si BT hizmetlerinde, %9’u finans, sigorta ve emlak sektöründe ve geri kalanı diğer sektörlerde yer aldı. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Delphi yöntemi katılımcı olarak uzmanları gerektirir. Katılımcıların %56’sının KM ile ilgili işlerde ve %13’ünün BT/IS ile ilgili işlerde çalıştığı ve katılımcıların %69’unun KM ile ilgili işlerde çalıştığı göz önüne alındığında, bu çalışma için yanıt verenlerin BY uzmanlık düzeyinin yüksek olduğu yargısına varıldı. 

Üçüncü turda derecelendirilen KM faydalarının algılanan önemi üzerindeki fikir birliği düzeyini ölçmek için, daha önce tartışılan altı yöntemin tümü kullanıldı. Her bir yöntemin kullanıldığı ikinci tur ve üçüncü tur sonuçları arasındaki karşılaştırma, her bir madde için fikir birliği düzeyini belirledi.

Üçüncü ve ikinci tur için Kendall’ın W Uyum Katsayıları ve bu iki değer arasındaki fark Ek C’de sunulmuştur. Yanıt veren sayısının fazla olması nedeniyle, derecelendirilmiş önem üzerinde güçlü bir anlaşmaya varmak daha zordur.

10’dan fazla uzmandan oluşan paneller için çok küçük W değerleri bile önemli olabilir. Büyük boyutlu paneller için W’nin tam bir yorumu literatürde bulunamamıştır. Bununla birlikte, üçüncü ve ikinci tur arasındaki önemsiz W farkları kullanılarak, uzmanların her bir bölüm için maddeleri derecelendirmede esasen aynı standartları uyguladıkları iddia edilebilir.

Gösterilen bu anketten elde edilen sonuçları tartışmaktadır. İlk önce BY liderleri tarafından algılanan en önemli BY faydaları, ardından karşılaştıkları engeller tartışılmaktadır. Bunların üstesinden gelmek ve tartışılan faydaları elde etmek için katılımcılar, bilgi yönetimi liderlerinin oynadığı en önemli beş rol ve en önemli becerilerin neler olduğu konusunda anlaştılar. Son olarak, BY girişimlerini uygulamak için kullanılan teknolojiler sunulmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir