Data Element

Veri Toplama Yöntemini Tanımlama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Veri Toplama Yöntemini Tanımlama Araştırmada araştırmacının rolüne dikkat çekmek. Veri toplama yöntemini tanımlarken, araştırmacıların ilk adımı araştırmacının rolüne dikkat çekmektir. Verileri toplamak ve analiz etmek bu çalışmanın araştırmacısının rolüydü. Araştırmacı, seçilen ilköğretim okulundan 15 öğretmenle görüştü… daha sonra veriler araştırmacı tarafından yazıya döküldü ve analiz edildi. Bu fenomenolojik araştırmada araştırmacı, çalışmanın ana aracı olarak görev yapmıştır.…
Devamı


25 Aralık 2021 0