Veri Toplama Yöntemini Tanımlama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veri Toplama Yöntemini Tanımlama – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Aralık 2021 Birincil veri toplama Yöntemleri Nitel veri toplama Yöntemleri Veri toplama Araçları nelerdir Veri toplama Yöntemleri 0
Data Element

Veri Toplama Yöntemini Tanımlama

Araştırmada araştırmacının rolüne dikkat çekmek.

Veri toplama yöntemini tanımlarken, araştırmacıların ilk adımı araştırmacının rolüne dikkat çekmektir. Verileri toplamak ve analiz etmek bu çalışmanın araştırmacısının rolüydü. Araştırmacı, seçilen ilköğretim okulundan 15 öğretmenle görüştü… daha sonra veriler araştırmacı tarafından yazıya döküldü ve analiz edildi.

Bu fenomenolojik araştırmada araştırmacı, çalışmanın ana aracı olarak görev yapmıştır. Araştırmacı, çalışmanın tamamlanması için hayati önem taşıyan tüm verileri toplamaktan sorumluydu.

Yerel ayarı, katılımcıları/yanıtlayıcıları ve veri kaynağını/araştırma materyallerini ve araştırma araçlarını/araçlarını tanımlama.

Hareket, aynı zamanda, araştırmanın yeri, katılımcıları ve veri kaynağı veya materyallerinin yanı sıra görüşme kılavuzu soruları ve veri toplamada kullanılan anket anketi gibi araştırma araçlarını tanımlama adımlarından oluşur.

Çalışma Libungan Ulusal Lisesi’nde yapıldı. Araştırmanın katılımcıları 238 yedinci sınıf öğrencisidir. Kullanılan araştırma aracı, Önerilen Okuma Laboratuvarı’ndan alınan standart bir okuma materyaliydi.

Carmen’deki üç pilot okuldan on iki 3. sınıf öğretmeni, araştırma için belirlenen dahil etme kriterlerine göre araştırmacı tarafından yanıtlayıcı olarak seçilmiştir.

Veri toplamada yöntem ve adımların açıklanması

Bu, Hareket 3’ün bir başka adımıdır. Araştırmacı, veri toplamanın nasıl yapıldığını açıklar.

Bu araştırmada ihtiyaç duyulan veriler, başvuru mektuplarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve 13 katılımcı ile yapılan derinlemesine görüşme yoluyla toplanmıştır. İzin istendi. İş başvuru mektuplarının teyidi için HRMDO Direktörü ile ön araştırma yapıldı. Derinlemesine görüşme yapıldı. Araştırmacı önce Kabacan’da seçilen ilköğretim okullarının Okul Bölge Amiri, Bölge Amirler ve Müdürlerinden izin istedi. Daha sonra katılımcılarla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Ardından FGD düzenlendi. 

Veri Analizi Prosedürünü Netleştirme

Analiz yöntemini tanımlama

Bu adım, metodoloji bölümlerinde tanım vererek veya kullanılan analiz yöntemini tanımlayarak kullanılır. Kullanılan analizi doğrudan adlandırır ve hemen ardından, nerede çekildiği veya analiz çerçevesinin kime ait olduğu gibi açıklamalarla devam eder.

Rossman ve Rallis’in (2012) kodlama stilleri ve Creswell’in (2004) tematik analizi kullanılmıştır.

Bu çalışmadaki tür ve derlem, Ken Hyland (2000) ve Halliday’in (1976) dilsel özellikler için bağdaşıklık çalışması tarafından önerilen retorik hamle modelinin kullanılmasıyla analiz edilen araştırma özetleridir.

Adım 4.2 Veri analizindeki adımların belirtilmesi. Veri analizine geçiş prosedürü, veri analizi sırasında ne yapıldığını gösteren adımları da içerir. Yazarlar, tamamlanana kadar analizi kolaylaştıracak adımları açıkladılar.

Röportajdan gelen cevapları kaydettim ve sabırla tercüme ettim. Kategoriler gruplandırılmış ve sınıflandırılmıştır. Sonuçların yorumları bir tablo halinde sunuldu.

Açık (“söylenen”) temaların kodu çözüldü ve sınıflandırıldı. Daha sonra hikâyelerde kullanılan dilden hareketle örtük (“söylenmemiş”) kavramların izleri ortaya çıkarılmıştır. Hikâyelerde ortak olan temalar birleştirilmiş, ilgili literatürle karşılaştırılmıştır.


Veri toplama Yöntemleri
Nitel veri toplama Yöntemleri
Birincil veri toplama Yöntemleri
Veri toplama süreci
Verilerin toplanması
Veri toplama Araçları nelerdir
Anakütle hakkında veri toplama teknikleri
Veri toplama Teknikleri Mülakat


Veri analizinde kullanılan adımların gerekçelendirilmesi

Yazarlar ayrıca analizde kullandıkları adımları, analizdeki adımları öneren veya öneren yazarlara atıfta bulunarak gerekçelendirirler. Veri analizinde Gempes çalışmasına göre üç adımı kullandım.

Hareketler, araştırma sonuçları için yang ve Allison (2030) çerçevesine bağlanırken, birleşik cihazlar Halliday ve Hassan (1976) kullanılarak analiz edildi. Beklendiği gibi, zorunlu ve isteğe bağlı hamleler belirlendi.

 Çalışmanın etik kaygılarını ve güvenilirliğini belirlemek.

Bu hareket, aşağıda tartışılan 5 adımdan oluşur.

Kullanılan etik prosedürlere genel bakışın belirtilmesi.

Bu, araştırmacının bir veya iki cümleyle, etik mülahazaları kullanmanın değerini ve aynı zamanda hangi hususların kullanıldığını belirttiği adımdır.

Bir araştırma faaliyetinin ardındaki etik bilinci, akademik veya profesyonel bir ortamda esastır. Etik düşünce, kişinin mesleki derneklerinin etik yönergelerine danışılarak açıklığa kavuşturulabilir.

Araştırma çalışmam, korktuğumuz için bilgileri ifşa etmekte tereddüt etmesi beklenen ve bazı verileri saklayan insanları içerdiğinden, korkularını silmek ve güveni artırmak için çeşitli önlemler uygulandı. Çalışmamın etik ilkeler tarafından yönlendirilmesini sağladım.

Araştırmanın etik yürütülmesini sağlamadaki adımların tanımlanması.

Araştırmanın etik olmasını sağlamak için araştırmacının yaptıklarına ilişkin adımlar da metodolojide sunulmaktadır.
Tüm katılımcılar bilgilerini istedikleri zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Mülakattan sonra, katılımcıların kendilerini tanımlayabilecek bilgilerini değiştirmeleri veya transkriptlerinin gelecekteki sonuçları konusunda kendilerini rahat hissetmemeleri için transkriptlerini doğrulamaları için yeterli zaman verilecektir. …{…} Tüm katılımcılara araştırma sürecinin bir parçası olmaları için bilgilendirilmiş onam verildi ve onlara onamın içeriğini açıkladım.

Katılımcıların araştırmaya katılımı gönüllülük esasına dayalı olup, kimlikleri hiçbir zaman açıklanmamıştır. Bilgilendirilmiş onam, sınıf etkileşim kayıtlarının yapılmasından önce alındı. Yazıya dökülen görüşmeler, katılımcıların kimliklerini gizlemek için kodlanmıştır.

Araştırmanın yürütülmesinde güvenilirlik kriterlerine genel bakışın belirtilmesi.

Çalışmanın güvenilirliği, öncelikle güvenilirliği sağlamada bu unsurların neler olduğuna dair genel bir bakış verilerek sunulmuştur.

Bu çalışmada, araştırma tasarımına, araştırma metodolojisine ve araştırma prosedürlerine kesinlikle uymak önemlidir. Nitelikli bir çalışma üretmek için araştırma sonucunda elde edilen bulgularda veri toplama önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma nitel bir araştırmada gerçeğin değerlendirilmesini kullanmıştır; güvenilirlik, aktarılabilirlik ve güvenilirlik.

Lincoln ve Guba’nın (1985) nitel bir raporda gerçeğin değerlendirilmesine ilişkin yöntemlerindeki önemli faktörler inanılırlık, uygunluk, güvenilirlik ve aktarılabilirliktir. Bunlar çalışmanın değerini değerlendirmek zorunda kaldılar.

Güvenilirliği sağlama kriterlerini açıklayan yetkililere atıfta bulunun.

Araştırmacılar ayrıca, güvenilirliğin nasıl sağlandığına ve güvenilirliği sağlama kriterlerine ilişkin açıklamalar veren yazarlardan alıntılar yapıyor.

Aktarılabilirlik, sonuçların diğer bağlamlarla ilgili olup olmadığını ve bağlamlara aktarılıp aktarılamayacağını belirlemeye çalışır. Ary, Jacobs ve Razavieh (2002) bir “denetim izi” oluşturmamla güvenilirliğin karşılandığını vurguladı.

Araştırmanın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımların açıklanması.

Araştırmacı, güvenilirlik kriterlerinin nasıl sağlanabileceği konusunda yazarlara atıfta bulunduktan sonra, bunların nasıl sağlandığına dair adımları da kendi çalışmasında anlatmaktadır.

Güvenilirliği sağlamak için, çalışmadaki prosedürler, gelecekteki diğer araştırmacıların çalışmayı tekrarlaması ve okuyucunun hangi uygun prosedürün izleneceğini belirlemesi için ayrıntılara kaydedildi. Güvenilirliği sağlamak için araştırmacı, veri kaynağının güvenilir olduğundan emin oldu. Sınıf etkileşiminin kaydını bizzat kendisi yaptı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir