Enstitü Çalışmaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Enstitü Çalışmaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Aralık 2021 Tez çalışma planı örneği Tez önerisi zamanında verilmezse ne olur Yüksek lisans tez önerisi verilmezse ne olur Yüksek Lisans Tez savunması ne zaman yapılır 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Enstitü Çalışmalarının Metodoloji Bölümünde Öne Çıkan Hareketler

Bu çalışma aynı zamanda lisansüstü eğitim çalışmalarının Metodoloji bölümünde hangi hareketlerin ve adımların baskın olduğunu da açıkladı. Çalışmanın bulgularını sunmaktadır.

Tabloda gösterildiği gibi, Bölüm/bölüm yapısını gösteren Move 1’deki tek adım 22 corpora’da gerçekleşti. Bu yüzde 73,33’lük bir yüzdeyi kapsıyor. Bu adım, MALT mezunlarının makaleleri arasında geleneksel olarak kabul edilir.

2. Adım, araştırmacıların birinci adım olarak hangi metodolojinin kullanıldığını belirttiği çalışmanın tasarımını sunmak, çalışmaların %100’ünün bu adımı kullandığını gösteren zorunlu bir adımdır. Bu hareketin altındaki 2. ve 3. adımlar geleneksel hareketler olarak kabul edilir, çünkü derlemdeki oluşum yüzdesi sırasıyla %83,33 ve %60’tır (2.2 Tasarımın çalışma için neden uygun olduğunu açıklama; 2.3 Yetkili makamların tasarımı kullanma kararını desteklemesi ).

3. Hareket için: Veri toplama yöntemini tanımlama, araştırmacının araştırmadaki rolüne işaret etmeye ayrılan ilk adım gelenekseldir ve 30 araştırma metodolojisi bölümünde 22 olay (%73.33); yer, katılımcılar/katılımcılar ve veri kaynağı/araştırma materyalleri ve araştırma araçlarını tanımlama ve veri toplamadaki yöntemleri ve adımları tanımlama gibi kalan iki adım zorunludur. Analiz edilen metodoloji bölümlerinin tümü bu adımları sergiledi.

Ayrıca, veriler ayrıca, Adım 4’te, Veri Analizinin Netleştirilmesi Prosedürü’nün, adımın gerçekleştirilmesinde ilk adım olarak analiz yönteminin tanımlanmasının zorunlu olarak kabul edildiğini göstermiştir, çünkü 30 kurumdan 30’u bu adımı kullanmıştır. Ancak, (4.2) adımlarına işaret eden ve veri analizinde (4.3) kullanılan adımları gerekçelendiren adımlar, metodoloji bölümündeki geleneksel ve isteğe bağlı hareketlerdir.

Son olarak, Hareket 5 için, Çalışmanın etik değerlendirmelerini ve güvenilirliğini belirleme, 1. adım Kullanılan etik prosedürlere genel bakışın belirtilmesi isteğe bağlı bir harekettir çünkü gerçekleşme oranı yalnızca %43,33’tür (30 üzerinden 13). İsteğe bağlı hareketler ayrıca, Araştırmanın etik yürütülmesini sağlama adımlarını tanımlayan Adım 2’de ve 3, Araştırmayı yürütürken güvenilirlik kriterlerine genel bakışı belirtmede bulunur.

Bu arada, çalışmanın güvenilirliğine ilişkin genel bir bakışın verilmesi adımı isteğe bağlı harekettir; ancak, sonraki adımlar: güvenilirliği sağlama kriterlerini açıklayan yetkililere atıfta bulunmak; ve Adım 5’in 2. ve 3. adımlarını oluşturan çalışmanın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımların açıklanması, 21 araştırma makalesinde yer aldığı için geleneksel hamleler olarak kabul edilir.


Tez çalışma planı örneği
Tez önerisi zamanında verilmezse ne olur
Yüksek Lisans Tez savunması ne zaman yapılır
Tez örnekleri
Tezde ekler kısmı nasıl yazılır
Tez çalışması Nedir
Yüksek Lisans tez örnekleri
Yüksek lisans tez önerisi verilmezse ne olur


Lisansüstü Çalışmaların Metodoloji Bölümündeki YapıTaşı

Hareket yapısı analizi, özellikle MALT-İngilizce’deki lisansüstü çalışmaların metodoloji bölümünde kullanılmıştır. Sonuçlar, metodoloji bölümünde 5 hareket olduğunu ve her hareketin karşılık gelen adımları olduğunu ortaya koydu.

Hareket 1, Yöntem Bölümünün Tanıtımı, tek adımla, bölümün veya bölüm yapısının belirtilmesidir. Bu, araştırmacının metodoloji bölümünde yer alan kısımları sunduğu adımdır. Yazarlar, okuyucuların söz konusu bölümde bulmayı umdukları öğeleri yalnızca numaralandırır veya listeler. Kullanılan çerçevede, Chen ve Kuo’nun (2012) beş aşamalı modelinde, Move 1 3 adıma sahiptir, ancak incelenen metodoloji bölümünde sadece bir adım vardır. Bu hamlede, yazarlar modelde 1. hamlenin 2. ve 3. adımlarını kullanmamışlardır. Bu adımlar diğer hamlelerde bulunur.

Move 1’in bir parçası olan çalışmanın tasarımının kullanılan çerçevede sunumu, MALT-English çalışmalarının yapısında bir sonraki hamle olarak değerlendirilmektedir. Bu hareket, çalışmada kullanılan araştırma tasarımının belirtilmesi (Adım 1); Tasarımın neden çalışmaya uygun olduğunun açıklanması (2. adım); ve Tasarımı kullanma kararını desteklemek için yetkililere atıfta bulunmak (adım 3). Bu adımlar Chen ve Kuo (2012) çerçevesinde bulunmamıştır çünkü çalışmanın tasarımı Hareket 1’de ele alınmıştır.

Ayrıca, çerçevede Hareket 2 olarak etiketlenen, corpora’da Hareket 3 olarak kabul edilir. Hareket 3, veri toplama yöntemini açıklar, örneğin araştırmacının araştırmadaki rolünü belirtmek, Yerel ayarı, katılımcıları/davacıları ve veri kaynağını/araştırma materyallerini ve araştırma araçlarını tanımlama ve Veri toplamada yöntem ve adımları tanımlama gibi adımlardan oluşur.

Adım 3, veri toplama yöntemlerini ve adımlarını tanımlama, Chen ve Kuo (2012) çerçevesinde hareket olarak etiketlenmiştir; ancak bu, 3. Adımdaki adımların bir parçasıdır. Gözlemlenebilir şekilde, özellikle Veri toplama prosedür(ler)ini gerekçelendirme çerçevesinde tanımlanan adım, MALT-İngilizce belgelerinin RA yöntemi bölümlerinde bulunmaz.

4. Hareket, Veri Analizi Prosedürünü Netleştirmektir. Bu hareket, özellikle araştırmacının toplanan verileri nasıl analiz ettiğine ayrılmıştır. Buradaki adımlar şunları içerir: Analiz yöntemini tanımlama; Veri analizindeki adımları belirtmek; ve Analizdeki adımları öneren veya öneren yazarlara atıfta bulunarak yapılan veri analizinde kullanılan adımların gerekçelendirilmesi. Benzer şekilde, bu hamle de çerçevede Hareket 4 olarak sınıflandırılır. Ancak, Önizleme sonuçları adımı corpora’da bulunamadı.

Chen ve Kuo (2012) için son hamle diğer çalışmalara atıfta bulunmaktır. Ancak MALT-English’in RA yöntemi bölümünde, hareket, çalışmanın etik değerlendirmelerini ve güvenilirliğini oluşturmaktır. Bu hamle, kullanılan etik prosedürlere genel bakışın belirtilmesi; Araştırmanın etik yürütülmesini sağlamadaki adımların tanımlanması; Araştırma yaparken güvenirlik kriterlerine genel bakışı belirten; Güvenilirliği sağlama kriterlerini açıklayan yetkililere atıfta bulunmak; ve Çalışmanın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımların tanımlanması gerekir.

Bu adımlar, çerçevede sunulan hamlelerin hiçbirinde bulunmaz. Ayrıca, Vietnamlı TESOL yüksek lisans öğrencilerinin Uygulamalı Dilbilim alanında yazdıkları yöntem bölümlerini inceleyen Nguyen ve Pramoolsook’un (2015) analiz sonuçlarında da bu hareket yapısına rastlanmamaktadır; iki yüksek statülü yönetim dergisinden yirmi RA Method bölümünü analiz eden Lim (2006); ve University of Southern Mindanao tarafından yayınlanan üç amiral gemisi araştırma dergisinden 27 araştırma makalesinin metodoloji bölümünün retorik hamle analizini kullanmışlardır.

Çalışmanın sonuçları ayrıca, 30 RA metodolojisindeki hareketler aynı olsa da, her harekette birbirinin yerine geçen adımlar olduğunu ortaya koydu. Örneğin, Hareket 3’teki 1. adım, bazı RA’larda 2. veya 3. adımda bulunur. Aynı bulgular Duenas (2002) tarafından da üretilmiştir.

Yazar, İspanyol RA Metodu bölümlerinde yer alan adımların (aynı harekete tekabül eden) aralığının ve sayısının muadili olanlardan daha az homojen olduğunu kaydetti. Aynı gözlem, Lim (2006) tarafından da, her bir retorik hareket arasında, her hareketin kurucu adımlarında farklılıklar olduğuna işaret edilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir