Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Araştırma Tasarımı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Aralık 2021 Araştırma tasarımı nasıl yapılır Araştırma Tasarımı örnek Araştırma tasarımı PDF Bilimsel araştırma tasarımı nasıl yapılır Bilimsel araştırma tasarımı nedir 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Metodoloji

Araştırma Tasarımı

Bu araştırmada, özellikle metin analizi, tür analizi kullanılmıştır. Metin analizinin birçok türü vardır. Zhou ve Sloan (2009) için metinsel yaklaşımlar söylem analizi, anlatı analizi, retorik analiz, auteur analizi ve genel analiz olabilir. İkincisi bu çalışma için kullanılacaktır. Zhou ve Sloan (2009) tür analizini “jenerik analiz” olarak adlandırır ve eleştirel ve kültürel araştırmalar araştırma yöntemi olarak sınıflandırır.

Swales’in tür analizinde, bir metnin yapısal organizasyonu, her biri tek bir ana iletişimsel amaca ulaşmak için tasarlanmış hareketler olarak adlandırılan bilgi birimlerini belirleyerek ve bu hareketlerin metnin genel iletişimsel amaçlarına ulaşmak için metin içinde nasıl organize edildiğini değerlendirerek incelenir. verilen bir tür. Hedef türün iletişimsel amacının ve onun sosyal bağlamının (yazar-okuyucu ilişkileri, etkileşimlerinin tarihi ve kültürel arka plan dahil) anlaşılması böylece kapsamlı bir tür analizi için gerekli hale gelir.

Bu çalışmada, lisansüstü araştırmaların metodoloji bölümünün yapısını anlamayı amaçladığından tür analizi kullanılmıştır. Metinlerdeki her bir hareketi ve adımı somutlaştırmak için metodoloji bölümünün yazılmasıyla ilgili adımları özel olarak tanımladı.

Ayrıca, bu çalışma için verilerin sunumu, analiz edilen verilerde hareketlerin ve adımların nasıl göründüğünün sıklığını hesaba kattığı için nicel nitelikteydi. Bununla birlikte, analiz aynı zamanda nitel verilerle de ilgilendiğinden, hareketlerin ve adımların açıklamaları nitelikseldi.

Araştırma Materyalleri

Araştırma materyalleri, lisansüstü okul araştırmalarının metodoloji bölümünün 30 kopyasıydı. Bunlar, okul kütüphanesine teslim edilen ciltli tezlerden fotokopileri alınmıştır. Tezler, 2015’ten 2018’e kadar İngilizce mezunu olan Dil Öğretimi Yüksek Lisans (MALT) tarafından yazılmıştır. Seçim, 30 kopya toplanana kadar rastgele yapılmıştır.

Veri kaynağı

Çalışmada kullanılan araştırma materyallerinin kaynağı, University of Southern Mindanao (USM) Dil Öğretimi Yüksek Lisans Tezleri (MALT) olmuştur. Okul kütüphanecisi, araştırmada kullanılmak üzere bu tezlerin metodoloji bölümlerinin kopyalarını üretmesi için araştırmacıya izin vermiştir.

Materyal seçimi için dahil etme kriterlerinin bir kısmı, tezin derleme için kütüphaneye sunulduğu yıldı ve 2015 ile 2018 arasında olması gerekiyordu; tamamlanmış bir araştırma olmalı ve bir MALT lisansüstü öğrencisi tarafından yazılmalıdır. MALT olmayan bir öğrenci tarafından 2015-2018 yılında yazılan tezler hariç tutulmuştur.


Araştırma Tasarımı örnek
Araştırma tasarımı nasıl yapılır
Araştırma tasarımı PDF
Keşfedici araştırma örnekleri
Bilimsel araştırma tasarımı nasıl yapılır
Araştırma tasarımı aşamaları
Bilimsel araştırma tasarımı nedir
Nitel araştırma tasarımı


Veri Toplama Prosedürleri

Araştırmanın yürütülmesinden önce, araştırmacı, seçilen lisansüstü araştırmaların metodoloji bölümünün kopyalarını araştırmacının güvence altına almasına izin vermek için Enstitü Dekanlığından izin istedi. İzin alındıktan sonra araştırmacı, metodoloji bölümlerinin çalışmanın derlemi olarak kullanıldığı araştırmaların seçimi için enstitü kütüphanesine geçmiştir.

Araştırmada kullanılacak araştırmalar belirlenirken, araştırmacı kitapların yöntem bölümlerinin fotokopisini çekmiştir. Bu fotokopi yöntemi bölümleri araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Tür analizi için kopyalar kullanıldı. Bunlar doğrulama ve denetim takibi amacıyla saklandı.

Veri analizi

Araştırmacı, lisansüstü okul araştırmalarından alınan 30 metodoloji bölümünün kopyalarını hazırlamıştır. Ardından araştırmacı, türün retorik durumunu anlamak için derlemleri okur ve yeniden okur. Bu, araştırmacının analiz edilen metnin bağlamını anlaması için önemlidir.

Derlemler ilk olarak bölüm başlıklarına bakılarak genel organizasyonları açısından analiz edilmiştir. Bu bölümlerdeki bölüm başlıkları, bölümün işlevini belirttiği ve bölümdeki hareket ve adımların bir göstergesi olabileceği için not edildi ve karşılaştırıldı. Bunu, Chen ve Kuo (2012) tarafından beş hareket modeli kullanılarak hareketler ve adımlar açısından ayrıntılı bir inceleme izledi.

Sonuçlar ve Tartışmalar

Lisansüstü Çalışmaların Metodoloji Bölümünde Yapıyı Taşı

Chen ve Kuo (2012) tarafından geliştirilen analitik çerçeve, beş aşamalı model kullanılarak, lisansüstü çalışmaların metodoloji bölümü analiz edilmiştir. Derlem, MALT öğrencilerinin lisansüstü tezlerinin 30 metodoloji bölümüydü. Tablo 1, metodoloji bölümündeki hareket yapısını ve karşılık gelen adımları ortaya koymaktadır. Kağıt, karşılık gelen adımlarla 5 hamleye bölündü. Hareketler, yalnızca alt başlıklara değil, aynı zamanda aşağıda açıklanan makalenin bu bölümlerinin nasıl göründüğü sırasına da dayanmaktadır.

1. Adım: Yönteme Giriş Bölümü
Adım 1: Bölüm veya bölüm yapısının belirtilmesi

Bu hareket yalnızca bir adımı oluşturur – Bölüm veya bölüm yapısının belirtilmesi. Bu, araştırmacının okuyuculara bölümün ne hakkında olduğunu ve metodolojinin hangi unsurlarının özellikle bu bölümde okunabileceğini anlattığı kısımdır.

Bu bölümde araştırma tasarımı, araştırmanın yeri, araştırmaya katılanlar, kullanılan örnekleme tekniği, araştırma aracı, veri toplama prosedürü ve araştırma için verilerin analizinde kullanılan yöntemler sunulmaktadır.

Bu bölümde araştırmanın yürütülmesinde kullanılan yöntem yer almaktadır. Araştırma tasarımı, araştırmacının rolü, araştırma yeri, araştırma katılımcıları ve kilit bilgi kaynakları, veri toplama prosedürü tanıtılmaktadır.

2. Çalışmanın Tasarımını Sunmak

Adım 2.1. Çalışmada kullanılan araştırma tasarımına işaret etmek. Tasarımın sunumunun altındaki bu adım, çalışmada hangi tasarımın kullanıldığını ve tasarımın ne olduğuna ilişkin kısa açıklamayı doğrudan belirten metodoloji bölümünün bir parçasıdır.

Bu şekilde görünür:

Araştırmacı gerçek deneysel tasarım kullanmıştır. Gibbons (1997), bu tasarım kategorisinin, kasıtlı olarak oluşturulmuş birden fazla grup ortak ölçülen sonucu içerdiğini de belirtti.  İçerik analizinin kullanıldığı bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma, natüralist bir araştırma sürecidir. Sonuç veya ürüne de odaklanmaz.

Adım 2.2 Tasarımın çalışma için neden uygun olduğunun açıklanması. Araştırma tasarımına işaret edildikten sonra, araştırmacı tasarımın çalışmaya uygun olmasının nedenini veya nedenlerini sunmaya da devam eder.

Bu nitel-anlatıbilim araştırması, ayrıntılı deneyimleri, müdahaleler sırasında kullanılan stratejileri ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenenlerin ele alınmasında kazanılan içgörüleri incelemeyi, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı amaçladığından, yukarıda belirtilen yaklaşımın uygun olduğu da düşünülmüştür.

Nitel fenomenolojik çalışma, birkaç kişinin bir kavram veya fenomenle ilgili yaşanmış deneyimlerinin anlamını tanımlar. Bu nedenle, bu araştırma, İngilizce olmayan anadal öğretmenlerinin İngilizce öğrettiği çalışmanın belirli fenomenini deneyimleyen tüm katılımcıların ortak noktalarının tanımlanmasına da odaklanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir