Hareket Yapısı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Hareket Yapısı – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Aralık 2021 Bu makale yüksek lisans tezinden üretilmiştir Tez başlıkları Tez genel bilgiler nasıl yazılır Tez Yazım Kuralları Word Tez Yazım Kuralları Word sayfa düzeni 0
Konu Alanı Analizi

Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri, yeni bilgilerin iletilmesi ve iletilmesi aracı olarak, retorik tür analizi için yaygın olarak kullanılan metinlerdir. Bununla birlikte, bir söylem topluluğu esasen çok sayıda türle ilgilenir ve araştırma makalesinin ötesindeki metinleri dikkate almak, söylem topluluğunun pratiklerinin ve değerlerinin keşfi için önemlidir.

Hareket analizi, tür analizinin yukarıdan aşağıya yaklaşımına bir örnektir. Yukarıdan aşağıya yaklaşım, metindeki bölümlerin içeriği, anlamı ve işlevi temelinde hareketlerin ilk olarak atandığı analitik bir yaklaşımdır. Daha sonra tespit edilen hareketlerde yukarıda açıklandığı gibi dilsel gerçekleşmeler incelenir.

Bu analitik yaklaşım, örneğin bir araştırma makalesinde bir sonuç sağlama amacını belirtmek için özetlemek için kullanmak gibi belirli dilsel ipuçlarına dayalı olarak metin bölümlerinin belirlenmesine atıfta bulunan aşağıdan yukarıya analizden farklıdır. Dilsel olarak tanımlanan segmentler birlikte gruplandırılır ve daha sonra dilsel olarak benzer segmentlerin iletişimsel amacı belirlenir.

Bu iki analitik yaklaşımı birbirinden ayıran şey, bir metinde her bölümün hizmet ettiği iletişimsel amacın rolü veya işlevidir. Yukarıdan aşağıya bir yaklaşımda, iletişimsel amaç ilk adımdır, aşağıdan yukarıya bir yaklaşımda ise dilsel bölümlerin işlevi analizde son adım olarak belirlenir.

Bhatia (1993), bilinmeyen türleri analiz ederken, başlangıçta Swales (1990) tarafından önerilen tür analizi yaklaşımını daha da geliştirdi ve uygulamasını profesyonel ortamlarda dil kullanımına genişletti. Swales, bir hareketin yapı taşlarına atıfta bulunmak için “adımlar” terimini kullanırken, Bhatia bunları “farklı retorik stratejiler” olarak etiketler. Bhatia (1993), bu araştırma çalışmasının yukarıda tartışılan Swalesian tür analizi yaklaşımını tamamlamak için benimsediği, ESP tür analizini yürütmek için kullanılan yedi aşamalı bir pratik süreci özetledi.

Aşamalar şunları içerir:

1. Durumsal bağlamın, araştırmacının türün ait olduğu topluluğun bir parçası olmaktan elde ettiği geçmiş deneyimleri ve disiplin bilgisini içerdiği “verilen tür metnini durumsal bir bağlama yerleştirme”. Araştırmacı bu topluluğun bir parçası değilse, türle ilgili literatür taramasından bilgi ve deneyim elde edilmesi önerilir;

2. Tür analizi teorileri, yöntemleri, türü kullanan topluluğun tarihi ve ilgili türlere bakmak gibi birçok kaynağı içeren “mevcut literatürün taranması”;

3. Söz konusu metnin konuşmacısını/yazarını, okuyucuyu, topluluğu, diğer ilgili metinleri belirleyerek ve tüm bunların bir arada olan ilişkilerini inceleyerek “durumsal/bağlamsal analizin rafine edilmesi”;

4. İletişimsel amaç(lar)ı ve bağlamı belirleyerek “bütünceyi seçme”;

5. Dil kullanımına ilişkin gelenek ve kuralları inceleyerek “kurumsal bağlamı incelemek”. Bu kurallar açık veya örtülü olarak belirtilebilir ve incelenen türün bağlamına bağlı olarak el kitaplarında, rehber kitaplarda ve mevcut literatürde bulunabilir;

6. Dilbilimsel analiz düzeylerinden bir veya daha fazlasını yürüterek “Dilsel analiz düzeyleri”. Bu düzeyler, bir metindeki belirli bir dilsel özelliğin amacını açıklayan zaman kipleri ve yan tümceler, metin biçimlendirme veya metinleştirme gibi sözlükbilimsel özelliklerin çözümlemelerini ve metin türünün yapısal organizasyonunu içerir. bir metinde hizmet ettikleri belirli iletişim işlevi, her hareketin iletişimsel amacı “her zaman türün genel iletişimsel amacına boyun eğmektir”; ve

7. Bulguları kontrol etmek için başka bir analist ve/veya türün bir kullanıcısına (bir bilgi kaynağına) danışılarak elde edilebilecek “Tür analizinde uzman bilgisi”. Bu, bulgulara geçerlilik katacak ve ayrıca analize bilgi verenin algılarını da ekleyecektir.

Akademik bir metni analiz etmek için tür analizini kullanmak, mikro ve makro seviyelerde olabilir; araştırmacılar, mikro seviyede gramer veya sözlüğün yazılı olarak nasıl kullanıldığını, kipliklerin, korunmanın ve raporlama fiillerinin nasıl kullanıldığı, üstsöylem belirteçleri, ve sözcüksel fiiller olabilir.


Tez başlıkları
Tez Yazım Kuralları Word
Tez nedir nasıl hazırlanır
Tez Yazım Kuralları Word sayfa düzeni
Tez Nasıl Yazılır
Tez sayfa Kenar Boşlukları
Bu makale yüksek lisans tezinden üretilmiştir
Tez genel bilgiler nasıl yazılır


Öte yandan, makro düzeyde, özellikle Spesifik Amaçlı İngilizce (ESP) geleneği içinde, araştırmacılar, çeşitli disiplinlerdeki akademik metinlerin retorik örgütlenme kalıplarıyla ilgilenirler. Bir metnin retorik organizasyonu genellikle, belirli bir iletişimsel işlev tarafından şekillendirilen ve sınırlandırılan bir metin parçası olarak tanımlanan bir dizi retorik “hareket”ten oluşuyor olarak tanımlanır.

Bu nedenle, bir metin parçasının tutarlı bir retorik işlevi içerdiği belirlendiğinde, bu, etiketlemesi açık bir şekilde işlevini gösteren bir hareket olarak analiz edilecektir. Her harekette “adımlar” veya “stratejiler” olarak bilinen bir veya daha fazla gerçekleştirme vardır. Bu işlevsel bileşenler (hareketler, adımlar veya stratejiler) her tür için tanımlanabilir ve bu tür bilgiler (varlık, yokluk ve bileşenlerin sırası) daha sonra ESP talimatı bağlamında kullanılabilir.

Araştırma Makalelerinin Metodoloji Bölümünün

Hareket Yapısı Üzerine İlgili Çalışmalar

Lim (2006), iki yüksek statülü yönetim dergisinden yirmi RA Metod bölümünü analiz etti ve kendi külliyatındaki Metod bölümlerinin çoğunun üç ana hareket içerdiğini buldu: veri prosedürlerini tanımlama, değişkenleri ölçmek için prosedürleri tanımlama ve veri analizi prosedürlerini açıklama. Ayrıca, her bir retorik hareket ile her hareketin kurucu adımlarındaki dilsel özellikler arasında farklılıklar vardı.

Dueñas (2007) tarafından yürütülen ve iki külliyatın (İngilizce ve İspanyolca) 24 işletme yönetimi Yöntemi bölümünü analiz eden bir çalışmada, iki külliyat arasında bazı belirgin farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. İspanyol RA Metodu bölümlerinde yer alan adımların (aynı harekete karşılık gelen) aralığı ve sayısı, muadili olanlardan daha az homojendi.

Geçmiş araştırmalara atıf, Önceki literatüre atıflar ve Geçerlilik iddiası, İspanyol külliyatında nadiren bulunurken, ağırlıklı olarak İngilizce külliyatında yer almıştır. Dueñas (2007), farklılıkların RA’ların yazıldığı ve yayınlandığı sosyo-kültürel bağlamlardan gelen etkilerin sonucu olabileceğine inanmaktadır.

Sekiz disiplinde Metod bölümüne odaklanan bir başka çalışma Peacock (2011) ve yedi hamle ve retorik hamleler ve hareket döngüleri ile ilgili disiplinler arası farklılıklar onun geniş külliyatında bulundu.

Prosedür tüm Yöntem bölümlerinde gerçekleşti. Materyal ve Analiz hamleleri, sert bilimlerde (Biyoloji, Kimya ve Fizik) son derece yaygınken, Denekler ve Veri analizi, yumuşak bilimlerde (İşletme, Dil ve Dilbilim, Hukuk, Kamu ve Sosyal Yönetim) göze çarpan hamlelerdi.

Yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümüne ilişkin çerçevesi, Vietnamlı TESOL yüksek lisans öğrencileri tarafından ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından Applied Linguistics yazılmış yöntem bölümlerinde de Nguyen ve Pramoolsook (2015) tarafından uygulanmaktadır. Sonuçlar, bu iki yazar grubu tarafından paylaşılan hem farklılıkları hem de ortak noktaları gösterdi.

Bulgular, Metod bölümünün her iki bölümünün de beş hamleye sahip olduğunu ve diğer çalışmalara atıfta bulunulan bağımsız hareketin destek ve gerekçe işlevi gördüğü ilk dört hareketin doğrusal bir örüntüsüne sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, 1. ve 2. Hamleler zorunluyken, 3. ve 4. Hamleler sırasıyla geleneksel ve isteğe bağlıydı.

Adımlar açısından, Bölüm/bölüm girişini belirtme ve Örnekleri tanımlama tüm Yöntem bölümlerinde bulundu ve Önizleme sonuçları tamamen yoktu. Bu iki tez külliyatının Metod bölümlerinin adım adım yapılarına ilişkin ortak noktalar, bu Vietnamlı yazarların uluslararası normlara uyumunu yansıtsa da, varyasyonların onların işaret etmesi muhtemeldir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir