Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Kanonik Ağırlıklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Kanonik Ağırlıklar İlk yöntem kanonik ağırlıkları içerir. Ağırlıkların büyüklüğü, değişkene göreli katkılarını temsil eder. Bu ağırlıklara göre, bağımsız değişkenlerin BT personeli değişkenine katkı sırası “teknik beceriler”, “kişilerarası ilişkiler ve yönetim becerileri”, “teknoloji yönetimi becerileri” ve “iş becerileri” olmuştur. Kişilerarası ilişkiler ve yönetim becerileri boyutunun işareti negatifti. Esnek IS değişkeninin bağımlı değişkenlerinin büyüklük sıralaması “bağlanabilirlik”, “uyumluluk”…
Devamı


7 Mart 2023 0