Kanonik Ağırlıklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kanonik Ağırlıklar – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Kanonik okuma ne demek Kanonik olmayan ne demek Kanonikler kimdir 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Kanonik Ağırlıklar

İlk yöntem kanonik ağırlıkları içerir. Ağırlıkların büyüklüğü, değişkene göreli katkılarını temsil eder.

Bu ağırlıklara göre, bağımsız değişkenlerin BT personeli değişkenine katkı sırası “teknik beceriler”, “kişilerarası ilişkiler ve yönetim becerileri”, “teknoloji yönetimi becerileri” ve “iş becerileri” olmuştur. Kişilerarası ilişkiler ve yönetim becerileri boyutunun işareti negatifti. Esnek IS değişkeninin bağımlı değişkenlerinin büyüklük sıralaması “bağlanabilirlik”, “uyumluluk” ve “modülerlik” idi.

Bağımsız değişken olan BT personeli becerileri için kanonik yükler .4455 (iş bilgisi/becerileri) ile .9769 (teknik bilgi/beceriler) arasında değişerek örneklemde oldukça yüksek paylaşılan varyans göstermiştir.

IS altyapısının bağımlı değişkeninin yükleri mükemmeldi ve yine .5521 (modülerlik) ile .7815 (bağlanabilirlik) arasında değişiyordu. Oldukça güçlü tutarlılık gösteren iki değişkenin yüklemeleri ile sonuç, değişkenlerin sırasıyla BT personeli becerilerinin ve esnek BS altyapısının iyi temsilleri olduğuydu.

Boyutlar arasındaki önem sırası kanonik ağırlıklara benzer. Olumsuz yüklemeler de yoktu, bu nedenle sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırdı.

BT personeli becerileri için kanonik çapraz yüklemeler .2754 (iş bilgisi/becerileri) ile .6039 (teknik bilgi/beceriler) arasında değişiyordu. IS altyapısı için çapraz yükler .3413 (modülerlik) ile .4831 (bağlanabilirlik) arasında değişiyordu.

Bu aralıkların her ikisi de, herhangi bir değişkenin başka bir değişkendeki varyansın yalnızca küçük bir miktarını açıklamasının muhtemel olduğu organizasyonel düzeydeki çalışmalarda yorumlama için kabul edilebilir. Tüm çapraz yüklemeler pozitifti, dolayısıyla iki değişken arasında geçerli bir ilişkinin bir göstergesini daha veriyordu.

Son kontrol, kanonik korelasyon sonuçlarının hassas bir analizidir. Yöntemlerden biri, örneği iki eşit kümeye bölmek ve ardından her kümede kanonik bir korelasyon çalıştırmaktır. Genel kanonik korelasyonlar sabitse, katsayılar kabaca aynı olmalıdır. Görüldüğü gibi bu verilerdeki kanonik katsayılar oldukça kararlı ve tutarlıdır. Bu, yorumlama amaçları için kanonik yüklemeleri ve çapraz yüklemeleri kullanma prosedürünü güçlendirdi.

BT personel becerileri ile BT’nin rekabet avantajına katkısı arasındaki kanonik ilişki, ilk ilişkiyle aynı şekilde analiz edildi. Analizden Hipotez 2 de desteklenmiştir. Hatta bu iki değişkeni oluşturan değişkenler arasındaki ilişki daha da güçlüydü.

Üç kanonik işlev, .01 düzeyinde (veya daha iyi) önemliydi ve tüm ek istatistiksel göstergeler, .01 düzeyinde veya daha iyi düzeyde anlamlıydı. Tablo 10 bu sonuçları göstermektedir. BT personeli becerileri tarafından açıklanan rekabet avantajı ölçüsünün varyans miktarı için fazlalık endeksi .3617 olan kanonik artıklık analizi olağanüstüydü. Kriterin artıklık indeksi .2344 idi. Bu sonuçları bildirmektedir.


Apokrif ne Demek
Kanonik okuma ne demek
Kanonik ne demek
Kanonik metin ne demek
Kanonik olmayan ne demek
Kanonik form ne demek
Kanonik hukuk ne demek
Kanonikler kimdir


Öngörü değişkeni olan BT personeli becerileri için önem sırası önceki analizdekiyle aynıydı. Tahmin değişkeni için çapraz yüklemeler, .4095 (kişilerarası bilgi/beceriler) ile .7034 (teknik beceriler) arasında tutarlıydı.

Kanonik katsayılardan, kriter değişkeni için önem sırası, BT’nin rekabet avantajına katkısı, “müşteri hizmetleri”, “yenilikçilik” ve “maliyet verimliliği” idi. Tahmin edici için kanonik yükler, .5712 (teknoloji yönetimi) ile .9514 (teknik beceriler) arasında değişiyordu.

Kriter değişkenliği için kanonik yükler .2052 (maliyet etkinliği) ile .8645 (yenilikçilik) arasında değişmektedir. Kriter için çapraz yüklemeler .1517 (maliyet etkinliği) ile .6391 (yenilikçilik) arasında değişiyordu. Duyarlılık analizi ayrıca veriler için kanonik korelasyon analizinin kararlı olduğunu gösterdi. Bu sonuçları bildirir.

Bu çalışmanın sonuçları, yüksek düzeyde bir BT personeli bilgi ve becerisinin hem esnek BS altyapısıyla hem de BT’nin rekabet avantajına katkısıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğuna dair açık kanıtlar sunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, nadir bulunan, değerli, ikame edilemeyen ve kusursuz bir şekilde taklit edilemeyen örgütsel kaynaklar ve yetenekler, bir firmanın sürdürülebilir rekabet avantajının temelini oluşturur.

“Kaynağa dayalı görüş” olarak tanımlanan araştırma akışı, önemli teorik ve ampirik çabalar üretti. Kaynak temelli görüş, insan kaynaklarının firmaya özgü, karmaşık sosyal ilişkiler üreten, bir firmanın geçmişine ve kültürüne gömülü olan ve zımni örgütsel bilgi üreten yetkinliklerin geliştirilmesini kolaylaştırarak sürdürülebilir rekabet avantajına katkıda bulunabileceğini öne sürer.

BT personelinin bilgi ve becerileri ile rekabet avantajıyla bağlantılı olan iki ölçüm seti arasındaki pozitif ilişki, bu insan kaynaklarının bir firma için sürekli rekabet avantajı kaynağı olma olasılığına bir bakış verebilir.

İlk olarak, BT personelinin bilgi ve beceri düzeyinin büyüklüğü, BS altyapısının esnekliğini belirleyebilir veya belki de geliştirebilir. Bir altyapının geliştirilmesinde esnek teknolojinin kullanılması, mutlaka olumlu sonuçlar yaratan esnek bir IS altyapısının inşasıyla sonuçlanmaz.

Örneğin General Motors, fabrikalarından birinde altyapısını daha esnek bir teknolojiye yükseltmek için 650 milyon $’ın üzerinde para harcadı ve verimlilikte veya kalitede kesinlikle hiçbir gelişme olmadı.

Devre kartları üreten ve esnek üretim sistemleri (FMS) kullanan fabrikaların, insan işletim sistemleri esnek teknolojiye uyacak şekilde değiştirildiğinde daha iyi performans gösterdiği bildirildi. Aslında böyle bir değişiklik olmadan, daha programlanabilir otomasyona sahip tesislerin aslında daha az esnekliğe sahip olduğunu gördüler.

Esnek teknoloji kullanan ABD ve Japon şirketlerini karşılaştırırken, Japon şirketlerinin genellikle daha iyi performans gösterdiğini, çünkü ABD şirketlerinin insan BT organizasyonlarını genellikle teknolojideki değişikliklere uyacak şekilde değiştirmediğini gördü.

Bu vakaların her birindeki fark, insan organizasyonunda bir değişiklik olmaması gibi görünüyor. Bu durumlar, esnek bir IS altyapısı üretmenin esnek teknolojiler ve güçlü becerilere sahip BT personeli gerektirdiğini gösterebilir. Bu çalışmadaki bulgular, bu görüşü destekleyecektir, çünkü yüksek düzeyde BT personeli bilgisi ve becerileri, oldukça esnek bir IS altyapısının varlığıyla pozitif olarak ilişkilidir.

İkincisi, BT personelinin bilgi ve becerilerinin sağlam bir temeli, rekabet avantajı sağlayabilecek BT uygulamalarını geliştirmek için bir ön koşul olabilir. Bu çalışmadaki bulgular, American Airlines’ın SIS’lerinin, SABER sisteminin ve Wal-Mart’ın, satın alma/envanter/dağıtım sisteminin, güçlü bir BT organizasyonu olmadan mümkün olmayacağı iddiasına biraz güven veriyor.

Aslında Wal-Mart, Amazon ve Drugstore’un yaklaşık bir düzine Wal-Mart çalışanını ve danışmanını işe alarak Arkansas Ticari Sır Yasası’nı ihlal ettiğini iddia ederek, perakendecinin özel satın alma/envanter/dağıtım sistemi hakkında derinlemesine bilgi. Dava, herhangi bir Wal-Mart sistem bilgisini kullanmalarını yasaklayan bir tedbir talebinde bulundu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir