BT Desteği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BT Desteği – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Bilişim sektörüne yönelik teşvik ve Destekler 2022 Bilişim Sektörüne yönelik Teşvik ve Destekler Tablosu Yazılım şirketi devlet desteği 0
Aile Ağacı Verileri

BT Desteği

BT personelinin bilgi ve becerilerinin rekabet avantajıyla bağlantılı olabileceğine dair bu cesaret verici işaretlere rağmen, daha fazla araştırma yapılmalıdır. BT personelinin bilgi ve becerileri, esnek IS altyapısı ve rekabet avantajı için BT desteği arasındaki ilişki daha yakından incelenmelidir.

Bu yapıların üçü de, toplu özelleştirme (ürünleri çok sayıda müşteri için bireysel olarak özelleştirme yeteneği), pazara giriş hızı ve organizasyonel öğrenme gibi sürekli bir rekabet avantajı sağladığı gösterilen diğer yetkinliklerle bir ilişki açısından incelenebilir. 

BT personelinin bilgi ve becerilerinin, esnek IS altyapısının ve BT’nin rekabet avantajına katkısının, kuruluşlarda rekabet avantajıyla bağlantılı olan bu tür diğer yeterliliklerle nasıl ilişkili olduğuna dair araştırma literatüründe, eğer varsa, çok az ampirik kanıt bulundu.

Bu çalışmada biraz şaşırtıcı bir bulgu, BT personeli ile esnek BS altyapısı arasındaki ilişkide teknik becerilerin önemi ve BT personeli ile BT’nin rekabet avantajına katkısı arasındaki ilişkidir. Literatür son zamanlarda BT personelinin iş becerilerine, kişilerarası becerilere ve teknoloji yönetimi becerilerine sahip olması gerekliliğini savunmaktadır ve bu beceriler gerçekten önemli görünmektedir.

Bununla birlikte, bu çalışmadaki kanonik korelasyon analizinden elde edilen katsayılar ve çapraz yükler, teknik becerilerin, esnek bir IS altyapısı geliştirmede ve rekabet avantajı için BT desteği geliştirmede hala en önemli olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, 1970’den 1990’a kadar IS iş ilanlarında teknik becerilerin en çok aranan beceriler olduğunu gösteren sonuçlarla uyumluydu.

Bir başka ilginç bulgu da kişilerarası becerilerin negatif korelasyonlarıydı. Bu negatif korelasyonlar için bir olasılık, CIO’ların zihinlerinde, bu daha yumuşak becerilerin BT uygulamalarını tasarlama, geliştirme ve uygulama başarısına gerçekte nasıl uyduğuna dair belirsizlik olabilir.

Bu CIO’lar, daha yumuşak becerilerin değerli olduğuna hala inanabilirler. Bu CIO’lar, bu becerileri bu çalışmada kullanılan diğer BT değişkenleriyle ilişkilendirmedi. Bu daha yumuşak becerileri, örneğin son kullanıcı bilgi işlem uygulamalarıyla ilişkilendirebilecekleri muhtemelen başka BT değişkenleri vardır.

Başka bir olasılık da kişilerarası becerilerin ölçülmesinin bu çalışmada kullanılan sorulardan daha zor olabileceğidir. Kişilerarası becerilerin algısal ölçümleri bile, örneğin nispeten basit teknik beceri seti kadar basit olmayabilir. Kişilerarası ilişkiler düşünülürken bir dizi sosyal, yapısal ve psikolojik konunun ele alınması gerekebilir.

Kişilerarası becerilerin sonuçları, yanıt verenler son kullanıcılar, işletme yöneticileri veya BT danışmanları olsaydı farklı olabilirdi. CIO’lar teknik becerilere çok fazla odaklanabilir ve günümüz dünyasında daha basit becerilerin de önemli olabileceğini unutabilir. Daha ileri çalışmalar, bu çeşitli paydaşların algılarındaki farklılıkları inceleyebilir ve yanıtlarını karşılaştırabilir.

Beceri karışımını çevreleyen sorular çok ve çeşitlidir. Esnek bir IS altyapısı oluşturmak için en uygun beceri karışımı nedir? Beceri karışımı endüstriler arasında farklılık gösteriyor mu?


Bilişim sektörüne yönelik teşvik ve Destekler 2022
Bilişim Sektörüne yönelik Teşvik ve Destekler Tablosu
Yazılım şirketi devlet desteği
Destek Bilgisayar
Ticaret Bakanlığı yazılım Desteği
Destek bilişim ekşi
Destek Bilişim yenilenmiş Telefon
KOSGEB yazılım desteği


SIS’leri oluşturmak için en iyi beceri karışımı hangisidir? Esnek bir IS altyapısı oluşturmaya yönelik beceri karışımıyla aynı mı? Bu beceri karışımı, kitlesel özelleştirme veya organizasyonel öğrenme gibi rekabet avantajıyla bağlantılı olan diğer önlemlerle nasıl ilişkilidir? Bu ve benzeri soruların araştırılması ve cevaplanması gerekmektedir.

Bu çalışma ayrıca bağlanabilirlik (erişim), uyumluluk (menzil) ve modülerlik boyutlarının esnek bir IS altyapısının uygulanabilir ölçütleri olduğuna dair daha fazla kanıt sağlar. Bu boyutlara dayalı bir tipoloji önerilmiş ve diğer çalışmalar bu tipolojiyi pekiştirmiştir.

Bununla birlikte, mevcut çalışma, bu tipolojiyi ampirik bulgularla doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi ve kanonik korelasyon gibi istatistiksel teknikleri kullanan ilk çalışmadır. Yine, diğer araştırmacıların bu tipolojiyi ve gelecekteki çalışmalarda boyutları ölçmek için kullanılan bir dizi öğeyi doğrulaması ve düzeltmesi gerekir.

Bu keşif çalışması, BT personelinin bilgi ve becerilerinin stratejik değerine dair kanıt sağlar. Bu bilgi ve beceriler, hem esnek bir IS altyapısı hem de BT’nin rekabet avantajına katkısı ile olumlu bir şekilde ilişkilidir.

Buradaki bulgular, BT organizasyonuna kaynak tabanlı bir bakış açısı benimseyen uygulayıcılar ve araştırmacılar için cesaret vericidir. Bu görüş, BT organizasyonunun kaynağını günümüz organizasyonunda sürekli rekabet avantajının kolaylaştırıcısı olarak görmektedir. Bu çalışmanın sonuçları bu görüşü açıkça desteklemektedir ve bu önermeyi doğrulamak veya çürütmek için daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir.

CEO’ların çoğu, başarısız bilgi teknolojisi (BT) yatırımları yaşadı. Bu tür yatırımlar rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahipken, fiili getiriler büyük farklılıklar göstermiştir. Yatırım değerlendirmesi için çok sayıda yöntem mevcuttur, ancak geleneksel yöntemler, stratejik yatırımları karakterize eden soyut faydaları yeterince hesaba katmaz ve portföy seçiminin diğer özelliklerinden yoksundur.

Burada, BT yatırımlarının ekonomik değerlendirmesine yönelik geleneksel yaklaşımlarla ilgili eksikliklerin üstesinden gelmek için tamsayı programlama ile birleştirilmiş analitik hiyerarşi sürecine dayalı bir çerçeve sunmaktadır. Sosyo-teknik teoriye ve çerçevenin başarıyla uygulandığı iki vaka çalışmasından elde edilen gözlemlere dayanarak, yatırım süreci için bir buluşsal yöntem geliştirilmiştir. Bulgular ve çıkarımlar tartışılır.

BT’nin potansiyelini bir stratejik fayda kaynağı olarak müjdeledi. Üstün BT yatırımlarından elde edilen rekabet avantajları geniş çapta kabul görürken, BT yatırımlarından elde edilen gerçek getiriler çok değişkendir ve BT üretkenlik paradoksu uluslararası tanınırlığa sahiptir.

CEO’ların çoğu geçmişteki başarısız BT yatırımlarını kabul ediyor, ancak BT’nin gelecekte stratejik avantajlar sağlama becerisine olan güvenini ifade ediyor.

Çoğu şirket, bir tür ekonomik analiz için BT tabanlı uygulamalar sunarken, uygulamada kullanılan çok sayıda nesnel ölçü, firmanın stratejik yönü ile çok az ilişki sağlar.

Ayrıca, nitel faydaların öneminin kabul edilmesine rağmen, BT getirilerinin ekonomik analizi öncelikle nicel ölçümlere dayanmaktadır. En az bir yazar, üretkenlik paradoksunun MIS araştırmasında nicel ölçümlere yönelik bir önyargıdan kaynaklanabileceği sonucuna varmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir