BT YATIRIM KARARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

BT YATIRIM KARARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Bilgi Teknolojiler Yeni bilgi teknolojiler 0
Denormalizasyon Nedir?

KAYNAK BAZLI GÖRÜŞ VE REKABET AVANTAJI

Stratejik yönetim literatürü, kuruluşların rakiplerine göre sahip olduğu üstün becerilerden ve kaynaklardan rekabet avantajı elde etme yeteneğini vurgular.

Kaynak tabanlı görüş (RBV) araştırma akışı, avantajın ancak bu yeteneklerin nadir, değerli, ikame edilemez ve taklit edilemez olması durumunda sürdürülebileceğini belirtir. RBV’ye göre, karmaşık sosyal ilişkiler, benzersiz, bağlama bağlı ve aktarılamaz zımni örgütsel bilgi yaratarak sürekli bir rekabet avantajı sağlayabilir.

Geçmişte yapılan araştırmalar, işbirliğine dayalı, ekip tabanlı bir yönetim ortamına dayalı üstün bir BT yatırım değerlendirme sürecinin rekabet avantajı sağlamasının beklenebileceğini göstermektedir. Örneğin, kurumsal bilgi paylaşımını ERP uygulamasında kritik bir unsur olarak gördüler ve BT ile iş yöneticileri arasındaki bilgi paylaşımının BT stratejilerini iyileştirmeye yol açtığını gördüler.

BT projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının sosyo-teknik bir süreç olduğunu keşfetti. Kurumsal stratejik gereksinimlerin karşılanması, BT uzmanlarının iş gereksinimlerine ilişkin artan bir anlayış geliştirmelerini ve kişilerarası becerilerini geliştirmelerini gerektirir.

IBM’in teknik projelerle geçmişteki başarısının anahtarı, bilgi havuzunu ve bilgi alışverişini desteklemek için işbirlikçi ekiplerin teşvik edilmesi olmuştur. Ancak rekabetçi bir ortam, ekiplerin ortak bir amaca ulaşmasını engelleyen gerilimler yaratabilir.

Sosyo-teknik bir ikilem, ekip üyelerinin bildiklerini başkalarıyla paylaşmaya isteksiz oldukları için genellikle BT yatırımları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Kurum kültürü işbirliğini desteklemiyorsa, üyeler bilgi biriktirecek ve en iyi yatırımları seçmenin önüne bireysel hedefler koyacaktır.

Yöneticiler kendilerini yüksek getiri elde etmeye adamıştır, ancak BT yatırım kararlarını genellikle gerçek maliyet ve faydaları iyi bilmeden verirler. Bu paradoks, seçim sürecini çevreleyen sosyo-teknik boyutlarla açıklanabilir.

Bu bölüm, BT yatırımlarının başarılı bir şekilde seçilmesinin sosyo-teknik boyutları olduğunu tartışmaktadır. Tutarlılık ve değerlendirme amaçları için teknik bir çerçeve gereklidir, ancak bilinçli karar vermeye yol açan bilgi paylaşımını destekleyen sosyal yöndür.

BT YATIRIM KARARI

BT yatırımları, firmanın toplam sermaye harcamasının büyük bir bölümünü oluşturur, ancak yöneticiler sıklıkla, temel yatırımın stratejik değeri hakkındaki algılara dayalı gayri resmi yöntemler kullanarak projeler taahhüt eder.

Bu, (1) bilgi eksikliğinden ve gerekli bilgiyi edinme konusundaki isteksizlikten ve (2) yatırımları değerlendirmek için yeterli bir çerçevenin bulunmamasından kaynaklanır.

Bununla birlikte, kesin bir çerçevenin geliştirilip uygulanmaması, şirket için daha düşük getiriler ve kaybedilen fırsatlar açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.

Geçmişte birçok şirket, geri ödeme, net bugünkü değer ve iç getiri oranı dahil olmak üzere değerlendirme için geleneksel muhasebe yaklaşımlarını benimsemiştir. Ancak bu yaklaşımlar stratejik faydaları tam olarak yansıtmadığından, yönetimin hangi yöne gideceği konusunda kafası karışmıştır.

BT yatırımlarının gerçek maliyet ve faydalarını yeterince ölçen ve ortak bir amaca ulaşan bir çerçeveye ihtiyaç vardır. Bu, işbirlikçi bir buluşsal yöntemi ve BT yatırımlarının soyut ve finansal olmayan boyutları dahil olmak üzere tüm maliyet ve faydaları değerlendiren, insan etkilerini desteklemek için yeterli görünürlüğe sahip olan ve firmanın stratejileriyle uyumlu bir çerçeveyi varsayar.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BTK Çağrı Merkezi
BTK Akademi
BTK Telefon
Yeni bilgi teknolojileri
BTK Şikayet
Btk hangi Bakanlığa bağlı
Btk Akademi güvenilir mı


BT yatırımlarının değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi çerçevesinin, genel yatırım portföyünde gerçekleşen fiili getiriyi büyük ölçüde etkileyebileceği kesin olsa da, böyle bir çerçevenin etkinliğini artırmaya yönelik araştırmaların sayısı azdır.

Araştırmanın BT yatırımı ile finansal performans arasında doğrudan bir ilişki kurup kurmadığına bakılmaksızın, en iyi BT yatırımlarını seçebilen şirketlerin, şirketin finansal performansını olumlu yönde etkileme şansı daha yüksek olacaktır.

Büyük BT yatırımlarının geçmiş değerlendirmesi, büyük ölçüde geleneksel finansal muhasebe ölçütlerine dayanıyordu. Bu yöntemler (1) izolasyon, aynı anda alternatif yatırımları dikkate almamaları, (2) faydaların, özellikle maddi olmayan varlıkların değerlemesinde zorluk ve (3) düşük açıklama gücünden muzdariptir.

Yöneticiler, faydaları abartarak ve maliyetleri hafife alarak projelerini tanıtabilirler. Ayrıca, pek çok stratejik yatırımın analizden sağ çıkma şansını kritik bir şekilde reddeden soyut faydaları da göz ardı edebilirler. Her yatırım, diğer yatırımlardan bağımsız olarak kendi değeri üzerinde durur ve birbirini dışlayan yatırımları ve genel portföyün risk çeşitliliğini göz ardı eder.

BT ile ilgili yatırımlar, birçok firma için yıllık sermaye harcamalarının yarısından fazlasını temsil etmektedir. Bu kaynak yoğunluğuna rağmen, BT yatırımlarını ölçmek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir yaklaşım mevcut değildir ve BT yatırımlarından elde edilen getiriler tatmin edici olmamıştır. Araştırmacılar ve uygulayıcılar, BT yatırımlarının seçimi ve önceliklendirilmesi için daha kapsamlı bir yaklaşım çağrısında bulundular.

Ekonomik değerlendirme için çeşitli metodolojiler gözden geçirilmiştir. Uygulamada, BT yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik 50’den fazla yaklaşım belirlenmiştir ve bu yaklaşım, tercih edilen bir yaklaşım için çok büyük bir fikir birliği eksikliğini göstermektedir.

Etkili bir süreç, tutarlı bir şekilde istenen sonuçları üretmelidir ve BT söz konusu olduğunda, istenen sonuç, firma için en yüksek değeri üreten BT tabanlı yatırımların seçilmesidir. Bu değer hem nicel hem de nitel kriterlerin bir kombinasyonunu yansıtmalıdır.

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ

Gerçek dünyadaki AHP uygulamalarının örnekleri çoktur ve şunları içerir: stratejik planlama, mikro bilgisayar seçimi, yazılım üretkenlik önlemleri, petrol boru hattı rota seçimi, kısıtlı kaynaklar altında bütçe tahsisleri, esnek üretim sistemleri, insan gücü seçimi, enerji politikası planlaması, sağlık kaynakları planlaması, model seçimi, artı muhasebe, denetim ve pazarlamada çok sayıda uygulama söz konusudur. AHP modelleri, kurumsal bilgi teknolojilerinin ve proje yönetiminin değerlendirilmesi için önerilmiştir.

AHP’nin yetenekleri, işletme, devlet, tıp, sosyal bilimler ve matematik alanlarında çok boyutlu ölçekleme ve tamsayı ve doğrusal programlama gibi diğer tekniklerle birleştirilerek genişletildi.

Uzun vadeli ürün planlaması için AHP ile birleştirilmiş tamsayılı programlama söz konusudur. AHP ve tamsayı programlamayı kullanarak, önerilen BT yatırımlarının değerlendirileceği hedef hedefleri kullanan kavramsal bir çerçeve önerdi. Bununla birlikte, pratikte bu kullanıma ilişkin daha önce hiçbir örnek olmamıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir