Kurumsal Stratejiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Kurumsal Stratejiler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

7 Mart 2023 Bilişim teknolojileri Tezleri Kurumsal strateji örnekleri Kurumsal stratejiler 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

BT YATIRIM MODELİ

Proje Sıralama Kriteri Olarak Kullanılan Kurumsal Stratejiler

BT yatırımlarının seçimi oldukça politik olabilir ve önemli miktarda müzakere gerektirebilir. Seçim mekanizmasının güvenilirliğini ve kabul edilebilirliğini etkilediği görülen iki faktör, yönetimin katılım derecesi ve kurumsal stratejiyle uyumdur.

BT genellikle, teknik bir odağı benimseyen ve BT yatırım başarısızlıklarını açıklayan “insan ve organizasyonel faktörlerin farkında olmayan” yönetim katılımını desteklemez. Hizalama kritiktir. Stratejik bağlantı ve rekabetçi yanıt, kaynakların rakip projelere tahsis edilmesinde oldukça önemli değerlendirme kriterleridir.

BT planları ile kurumsal stratejileri arasında uyumu destekleyen şirketler, desteklemeyenlerden daha iyi performans gösteriyor. AHP, kurumsal stratejilere dayalı kriterlerin belirlenmesini kolaylaştırır. Aslında kriter, yatırım alternatiflerinin desteklediği spesifik stratejiler olabilir.

Zorluk Seviyesi

Süreç uygulama konusu, zorluk seviyesine bağlıdır. Bu, önceliklendirmeyi gerçekleştirmek için gereken teknik uzmanlığı, ilgili teorinin gerekli anlayışını, veri toplamak ve girmek için gereken çaba ve zamanı ve analizi gerçekleştirmek ve sonuçları analiz etmek için gereken zamanı içerir.

Değişiklikleri yansıtma, duyarlılık analizi yapma, geçerli alternatif çözümler üretme ve açıklayıcı bir iz sağlama konusunda ölçüm sürecinin esnekliği yakından ilişkilidir. AHP metodolojisi, anlamsal çapalarla eşleştirilmiş bir karşılaştırma yaklaşımı kullanır.

Bu kriter göstergeleri, tipik yatırım alternatiflerini temsil eder. Her yatırıma daha sonra her kriter için bir gösterge değeri atanabilir. Bu değerlerin toplamı, yatırımın nihai sıralama için kullanılan genel puanı olur. Çok sayıda yatırımın sıralaması bu nedenle sınırlı sayıda semantik çıpa ile gerçekleştirilebilir.

Açıklama Gücü

BT uzmanlarının üst yönetimle etkili bir diyalog oluşturması için, potansiyel projelerin genel kurumsal bağlama nasıl uyduğu net olmalıdır. AHP’nin belki de en değerli özelliği açıklama gücüdür. Hiyerarşinin iletilmesi basittir ve ağırlıklandırma süreci son derece sezgiseldir.

Ayrıca, finansman kararını etkileyen en kritik unsurların kısa ve öz bir şekilde temsili için uygun bir çerçeve sunar.

Her bir karar alternatifinin ve kriterin göreli ağırlığı, diğer unsurların ağırlıkları ile kolayca karşılaştırılabilir ve tartışma tek bir unsur veya bir unsurlar seviyesi üzerinde yoğunlaşır. Yöneticiler, “kara kutudan” sonuçları kabul etmek yerine süreci görebilirler. Bu, yatırım kararlarına katılımı ve gelecekteki taahhüdü destekler.

Mutabakat Yaratmak

Eşleştirilmiş (ikili olarak da bilinir) karşılaştırma yöntemini kullanan AHP, gruplardan bilgi ayırmada ve BT projeleri daha sonra kullanıcılara geri aktarıldığında kabul için önemli bir temel olan fikir birliğini geliştirmede oldukça etkilidir.

Mutlak bir ölçeğin yokluğunda, tüm insanlar alternatifler arasında göreli karşılaştırmalar yapma yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, bu tür karşılaştırmaların sayısı arttıkça, insan bilişinin sınırları nedeniyle tutarlılık azalma eğilimindedir.

Bu kavramı kullanarak AHP, bu düşünce sürecini organize eder ve öncelikleri yakalamak için sistematik bir yaklaşım kullanarak niceliksel sıralamalar oluşturur ve genel sürecin tutarlılığını ölçer.

AHP, hem niceliksel hem de niteliksel kriterlerin eşzamanlı olarak değerlendirilmesine ve değerlendirilmesine, yönetimsel yargıların doğrudan dahil edilmesine ve kararın en fazla belirsizliği oluşturan kısımlarına yönetimsel odaklanmaya izin verir.


Kurumsal stratejiler
Bilişim teknolojileri Tezleri
Kurumsal strateji örnekleri
Bilişim teknolojileri Tezleri
Bilgi Teknolojileri tez konuları


Maliyet, Öncelik ve Münhasırlık Kısıtlamaları

AHP kullanan hisse senetleri için portföy seçimi anlatılmıştır. Önemli ölçüde farklı maliyetlere sahip yatırımları sıralamada bir zorluk ortaya çıkar. Kaynak kısıtlamaları, seçilebilecek yatırım sayısını sınırlar.

Sıralamalar, en üst sıradaki yatırımın sınırlı kaynaklar nedeniyle engellenen diğer iki proje kadar maliyetli olduğu, ancak engellenen iki yatırımın faydalarının toplamının daha üst sıradaki yatırımın faydalarından fazla olduğu durumda olduğu gibi aldatıcı olabilir.

Sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin bir yatırım, diğerinin seçilmesini engelleyebilir. Seçim, başka bir yatırımın seçimine bağlı olabilir.

Hiyerarşi Yapılandırma

Hiyerarşik bir süreç olması nedeniyle AHP’de kararlar, en üst seviyedeki genel amaçtan ikinci seviyedeki karar kriterlerine ve en alt seviyedeki karar alternatiflerine inen çeşitli seviyelerde verilmektedir. Böyle bir hiyerarşinin genel bir şeması sunulmaktadır.

n alternatif ve k olası seviye olduğuna dikkat edin. Her kriter, her alternatifi etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Pratikte toplam seviye sayısı nadiren dokuzu geçer ve genellikle üç ile sınırlıdır: hedef, kriter ve alternatifler.

BİLGİ SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

Çok amaçlı, çok kriterli modeli göstermek için, hem finansal hem de finansal olmayan kriterleri içeren beş yatırım teklifi varsayılmıştır:

1. yeni bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi tasarlayın ve kurun (210.000 $);
2. malzeme satın alma sistemi için yazılım satın alın ve kurun (107.000 $);
3. üretim kontrol sistemini gerçekleştirmek için yazılım satın alın ve kurun (185.000$);
4. mevcut bir lojistik kontrol sistemini genişletmek ve geliştirmek (75.000 $); Ve
5. Bir veri ambarı için yazılım satın alın ve kurun (160.000$).

Bu yatırımlar, aşağıdaki kurumsal stratejileri temsil eden beş kriter temelinde karşılaştırılacaktır: yatırım riski, gelir artışı, işletme verimliliği, müşteri memnuniyeti ve pazar büyümesi vb.

AHP’de ilk adım karar hiyerarşisini tanımlamaktır. Amaç, karar alternatiflerini (yani BT yatırımlarını), kriterlerin öncelik ağırlıklarına göre belirlenen tercih sırasına koymaktır. İkinci adım, verileri girmektir. Bu adım, karar vericinin problem kriterini nasıl formüle ettiğine bağlı olarak birkaç biçimden birini alabilir.

Bir AHP uygulama yazılım paketi olan Expert Choice, veri girişi için basit, adım adım talimatlar sağlar. Girdikten sonra, girdi verileri, hiyerarşinin her düzeyi için göreli ağırlıkları veya öncelikleri üretmek için matris cebiri kullanılarak manipüle edilir.

Expert Choiceä, çeşitli aşamalarda her bir alternatifin göreli önemini gösteren hem yerel hem de küresel önceliklerin sunumu da dahil olmak üzere sıralama sürecindeki her adımın görsel bir sonucunu sağlar.

Her kriter için bir “tutarlılık indeksi”, karar vericinin alternatifleri sıralamasında var olan tutarlılık derecesini ölçer. Son adım, kriterler ve alternatifler arasında bileşik bağıl ağırlıkların bir vektörünü üretmek için tüm ağırlıkların toplanmasıdır.

Görsel olarak gösterilen bu ağırlıklar, alternatifin ve kriterin genel amaca katkısını temsil eder. Her bir ağırlık sütunu, kriterin önceliğini toplar.

Örnek problem için, gösterilen nihai çözüm, pazar değerlendirme modelini 0,394’lük bir toplam ağırlıkla birinci sıraya yerleştirir. Bu sunulmayan, yönetimin süreci ve nihai sonuçlara nasıl ulaşıldığını anlamasını artıran, sürecin her aşamasında sonuçların görsel sunumudur. Bunu yaparak, sürecin genel açıklama gücünü ve güvenilirliğini geliştirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir