TEZ FORMATI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

TEZ FORMATI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

25 Ağustos 2022 tez şablonu (word) TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul Üniversitesi Tez yazım KILAVUZU saü 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

TEZ NEDİR?

Tamamlanmış bir tez veya tez, sürekli konsantrasyonun büyük bir başarısıdır. Yüksek bir akademik hedef belirlemeyi ve başarmayı temsil eder. Genellikle “tez” ve “tez” kelimeleri birbirinin yerine kullanılır ve aralarında net bir ayrım yoktur. Bazı bağlamlarda tez, yüksek lisans düzeyinde tamamlanana atıfta bulunurken, tez doktora düzeyine atıfta bulunur. Diğer bağlamlarda, bunun tersi doğrudur.

Pragmatik amaçlar için, tez terimini her iki düzeye de uygulayacağım. En temel anlayışta, bir tez, yüksek düzeyde özerklikle yürütülen önemli bir araştırma ve bilimsel yazının sonucudur. Bu, hem yüksek lisans hem de doktora düzeyindeki tezler için geçerlidir, ancak bir doktora tezi, bilgiye orijinal katkının kanıtını sunma sorumluluğunu da taşır.

Bir tezi neyin oluşturduğu kavramı disiplinler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bireysel programlar, kabul edilebilir bir tezin tercih edilen biçimini, uzunluğunu ve kriterlerini belirler. Bu faktörler zamanla değişir ve bugünün tezleri on yıl kadar kısa bir süre önce yazılanlardan oldukça farklıdır.

Yeni metodolojiler tanıtıldı ve bazı tez komiteleri artık yenilikçi formatları kabul ediyor. Son yıllarda tezler roman, çizgi roman veya oyun senaryosu şeklini almıştır.

TEZ FORMATI

Öğrencinin alanı, danışmanı ve programı, tez formatının seçimini büyük ölçüde belirler. Bazı müfettişler, öğrencilerin tez formu ve metodolojilerinin sınırlarını genişletmelerine izin verirken, diğerleri daha geleneksel görüşlere sahiptir. Her formatın avantajları ve dezavantajları vardır ve öğrencinin seçtiği format konusunda danışman ve komite destekleyici olmalıdır.

Monograflar

Standart tez, birbiriyle bağlantılı bölümleri, genellikle bir giriş, literatür taraması, metodoloji, araştırma bulguları ve bilgiye katkıyı açıkça tanımlayan bir sonuç içeren tek, kitap benzeri bir monograftır. Bazı tezler, gelecekteki araştırmalara duyulan ihtiyacı ve araştırmadan ortaya çıkan soruları veya yönleri belirterek sona ermektedir.

Genellikle tipik bir yüksek lisans tezi 150 sayfadan fazla değildir ve doktora tezi 300 sayfa civarındadır. 600 sayfaya kadar olan tezler mevcuttur, ancak bu önerilmez. Beşeri ve sosyal bilimlerde tezi gözden geçirilerek yayınlanabilir bir kitap haline getirmek yaygındır ve 600 sayfalık bir cilt üzerinde önemli ölçüde yeniden çalışma gerektirecektir.

Geçmişte, tezler ciltlenirdi ve öğrencilerin kütüphane ve program için kopyalarını sağlamaları gerekiyordu. Çoğu zaman, bir tanesini amirine hediye olarak verdiler. Bugün, çoğu tez çevrimiçi olarak yayınlanıyor, bu da öğrencinin maliyetlerini azaltıyor ve çok daha fazla erişime izin veriyor.

Monografi tezlerinin en büyük dezavantajı, yazmak için harcadıkları zamandır. Daha sonra bir kitap veya bir dizi bölüm olarak yayınlanabilirler, ancak tezden yayınlanabilir makaleler hazırlamak ek çalışma gerektirir. Bölümler nadiren kelime sayılarına veya yayınlanmış makalelerin biçimine uygundur. Bu nedenle, geleneksel olarak monograf tezleri gerektiren birçok program, uygulamalarını, tezleri yayına dahil etmek için yeniden düşünüyor.


tez şablonu (word)
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Kuralları Word
Tez Yazım kuralları SBÜ
Tez YAZIM KILAVUZU KOÜ
Tez yazım KILAVUZU saü
TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul Üniversitesi
Tez Yazım KURALLARI Beykent


Yayına Göre Tez

Yayın yoluyla tez, araştırma dergilerinde yayımlanmak üzere kabul edilen veya gönderilen ilgili makalelerin bir koleksiyonudur. Makaleler, araştırmayı çerçeveleyen teorik veya pratik bağlantılarla birbirine bağlanır. Tez herhangi bir sayıda makale içerebilir, ancak çoğu tez komitesi üç ila yedi arasında gerektirir.

Makalelerin hakemli dergilerde yayınlanmış olması ve adayın ilk yazar veya fikirlerin ve deneysel verilerin ana katkısının olması beklenmektedir. Bazı disiplinlerde, ilk bölüm yayınlanmalı, ikinci bölüm incelemeye sunulmalı ve son bölüm sözlü savunma sırasında devam etmelidir. Diğer programlar, tüm bölümlerin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olmasını bekler.

Yayınlarla yapılan tez, öğrencileri araştırmacı olarak gelecekteki rolleri üstlenmeye daha iyi hazırlar. Çalışmalarının bir parçası olarak, öğrenciler bir monografiyi tamamlamak yerine yayın için yazmayı ve ardından yayın için yeniden yazmayı öğrenirler. Her form, öğrencinin iş yükünü iki katına çıkaran farklı bir dizi yazma becerisi gerektirir.

Bu model, bilgi ve teknolojinin yenilik talep ettiği oldukça rekabetçi alanlarda önemli olan araştırmaların daha hızlı yayılmasını sağlar ve teşvik eder. Bir öğrenci bir monograf tezi yazıp savunduğu zaman, konu veya araştırma eski olabilir veya başka bir araştırmacı tarafından yayınlanmış olabilir.

Yayın modeline göre tez, başvuranın yayınlanmış makalelere ilişkin siciline olumlu bakan kurumların beklentilerine yanıt verir. Güçlü yayın kayıtları olan mezun öğrenciler, doktora sonrası veya kadrolu pozisyonları güvence altına almada diğerlerine göre bir avantaja sahiptir.

Tez komitesi üyeleri ve sınav görevlileri, makaleler dış hakemler tarafından hakem tarafından gözden geçirildiğinden, genel tezin kalitesinden etkilenir veya en azından bu konuda güvence verir.

Ancak, bir dizi makale yayınlamak, tezin danışman veya inceleme komitesi tarafından kabul edileceğini garanti etmez. Tüm tezlerde olduğu gibi, bilgiye özgün bir katkının gereklerini karşılamalıdır. Ek olarak, kabul edilen bir tez olması için, makalelerin tutarlı bir belge oluşturması ve bir grup birbiriyle ilgisiz yayınlanmış makaleden daha fazla olması gerekir. Öğrenci, bir giriş yoluyla bireysel makaleleri birbirine bağlamalı ve makaleler arasında teorik bağlantılar kurmalıdır.

Bir makaleyi yayınlamak, öğrencinin kontrolü dışında bir dizi faktörü içerir. Bu format, öğrencinin tez komitesinden daha az sempatik olabilecek alan üyelerini memnun etmesi gerektiği anlamına gelir.

Bir dizi yayın gereksiniminin karşılanması önemli ölçüde zaman alabilir. Üst düzey dergiler için ret oranı yüksektir ve bazıları bir makalenin birden fazla revizyonuna izin vermez. Bu durumlarda, bir araştırma makalesi hazırlamak için gerçekten araştırma yapmaktan daha fazla zaman harcanabilir.

Bazen, hakemlerin yazıları editörlere iade etmesi aylar alır. Bu, kağıdın arafta olduğu, ne kabul edildiği ne de reddedildiği anlamına gelir. Öğrenciler, incelemeyi başka bir dergiye göndermeden önce incelemeyi beklemeli veya geri çekmelidir.

Gözden geçirenler, gerekli değişiklikler konusunda anlaşamayabilir veya büyük değişiklikler gerektirebilir. Bir gözden geçiren, oldukça küçük değişikliklerle bir makaleyi kabul edebilirken, bir diğeri önemli değişiklikler isteyecektir. Genellikle editör, bu zıt görüşlerin müzakeresine yardımcı olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir