Tez Protokolü Nedir? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tez Protokolü Nedir? – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

9 Ağustos 2022 Cu. Tez yazım kuralları SBÜ Tez şablonu Tez Yazım Kılavuzları 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

Protokol Nasıl Yazılır?

Anahtar noktaları

• Tez protokolü bir taslak görevi görür ve araştırmanızın önemli ayrıntılarını listelemelidir.
• Tez protokolünün ilk bölümünde araştırmacı ve çalışma hakkında genel bilgiler belirtilmelidir.
• Tez protokolünün ikinci bölümünde çalışmanın teknik detayları yazılmalıdır.
• Bir tez protokolü için yaygın olarak açıklayıcı bir başlık kullanılır
• Çalışmanın amaçları ve hedefleri eş anlamlı değildir
• Dahil etme ve hariç tutma kriterleri tamamlayıcı olmalı 
• Araştırmacı önerilen araştırmanın fizibilitesinden emin olmadığında bir pilot çalışma gerçekleştirilmelidir.

Tez Protokolü Nedir?

Tez Protokolü, okuyucuya önerilen araştırmanın kısa bir planını sağlamak için formüle edilmiş bir belgedir. Araştırma projesine panoramik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, yazılı bir protokol düşüncelerin netliğini sağlar ve çalışmanın olası tüm yönlerine iç gözleme izin verir.

Bir tez protokolü bir yol haritası görevi görür ve tezin hayati bir bileşenini oluşturan çeşitli detayları listelemelidir. Enstitü bilim kurulu ve Etik kurul üyeleri tarafından gözden geçirilir ve onaylanır. Onaylandıktan sonra, öğrenci tezinin protokolüne uymak zorundadır. Çeşitli Enstitü organları genellikle bunun için ön ekli bir formata sahiptir.

Protokol İhtiyacı

Tüm araştırma kurumları, bir projenin başlaması için bilimsel ve etik kurullarından izin ister ve bu da bir protokol taslağının hazırlanmasını gerektirir. Proje bir klinik araştırma ise, aynı protokolün klinik araştırma kayıt defterine de kaydedilmesi gerekecektir. Çeşitli finansman gruplarının, hibe yardımı için aynısını değerlendirmek için bir protokolün sunulmasına da ihtiyacı vardır. Ayrıca protokol, araştırmacının araştırmayı gerçekleştirirken geri dönebileceği standart bir işlem prosedürü olan bir plan görevi görür.

Tez Protokolünün Bileşenleri

Tez protokolü genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, aşağıdakileri içeren genel bilgilere sahiptir:

• Adayın adı ve adresi, Rehber ve Yardımcı rehberin iletişim bilgileri ile birlikte
• Dersin adı (MD/MS/DM/MCh/Ph.D.) ve branşı. Kursa kabul edildiği ve final sınavına girildiği ay ve yıl.
• Çalışma süresi Çalışmanın bir parçası ise takip süresini içermelidir.
• Çalışmanın yapılacağı ortamla ilgili ayrıntılar örn. kurumsal/kurumlar arası/uluslararası
• Finansman detayları

İkinci bölüm, tamamı gelecek zamanda yazılması gereken aşağıdaki başlıklar altında çalışmanın teknik detaylarından oluşmaktadır.


Tıp tez örnekleri
SBÜ tez YAZIM KILAVUZU 2022
SBÜ Tez şablonu
SBÜ Tez YAZIM KILAVUZU
Sağlık bilimleri üniversitesi tez yazim kilavuzu 2022
Cu. Tez yazım kuralları
Tıpta uzmanlık tezi nasıl yazılır
Tez Yazım Kılavuzu


Aşağıdaki parçalardan oluşur:

• Başlık
• Çalışmanın arkaplanı
• Araştırma sorusu
• Amaç ve hedefler
• Kısa inceleme
• Metodoloji
• Herhangi bir önceki çalışma
• Vaka kayıt formu

Başlık

Kısa (tercihen en fazla 15 kelime), spesifik ve bilgilendirici olmalıdır. Çalışma tasarımından (vaka kontrolü/randomize araştırma), çalışılacak popülasyondan, amaçlanan müdahaleden, varsa kontrollerin istihdamından ve beklenen sonuçtan bahsetmelidir.

Bir tez protokolü için genellikle açıklayıcı bir başlık kullanılır. Bir tez protokolü için tercihen soru başlığından (konunun soru şeklinde tanıtılmasından) kaçınılmalıdır. Başlıkta kısaltmalar, dilbilimsel jargonlar, sansasyonellik, ironi ve kelime oyunları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Kaçınılması gereken başlıklara ve nasıl iyileştirileceğine ilişkin örnekler:

  • Kötü başlık (Soru başlığı): Esomeprazol, kanamalı duodenum ülseri tedavisinde pantoprazolden daha iyi bir ilaç mıdır?
  • Önerilen başlık (Tanımlayıcı başlık): Kanayan duodenal ülserde esomeprazol ve pantoprazolün karşılaştırmalı bir çalışması prospektif randomize bir çalışma.
  • Kötü başlık (deyimler ve deyimler): Pankreas cerrahisinde sinbiyotikler: Bir Hobson’un seçimi.
  • Önerilen başlık: Pankreas hastalıkları nedeniyle ameliyat olan hastalarda sinbiyotiklerin rolünün değerlendirilmesi.

Çalışmanın Arkaplanı

Sorun hakkında bilinenlere dair bir fikir vererek başlamalı ve mevcut bilgideki boşlukları vurgulamak için aynı alanda yapılmış önceki çalışmaların kısa bir açıklaması ile devam etmelidir. Bu da, mevcut çalışmanın arkasındaki mantığı haklı çıkaracaktır. Yapılacak çalışmanın yeniliği de tartışılmalıdır. Ayrıntılı bir literatür taraması gerekli değildir.

Araştırma Sorusu veya Bir Hipotez

Araştırma sorusu, araştırmacının araştırma yaparak cevabını bulmak istediği sorudur. Soru, hem planlanan müdahaleden hem de uygulanmakta olan nüfustan bahsedilecek şekilde çerçevelenmelidir. Bir araştırma hipotezi, çalışmanın beklenen sonucunu belirten bir cümle şeklinde olmalıdır.

Örnek:

Araştırma sorusu: Ameliyat sonrası birinci günde drenaj sıvısı amilaz ölçümü pankreas cerrahisi sonrası pankreas fistülünün bir göstergesi midir?
Araştırma hipotezi: Ameliyat sonrası birinci gün tahliye sıvısı amilaz, pankreas cerrahisinden sonra pankreas fistülünü öngörür.

Amaç ve Hedefler

Öğrenciler genellikle amaç ve hedefler terimleriyle karıştırılır ve bunları birbirinin yerine kullanır. Amaç, bir araştırmacının neyi başarmayı umduğunun genel bir ifadesi olarak kabul edilir ve genellikle sonsuz bir fiil kullanılarak yazılır. Hedefler genellikle birden fazla amaca ulaşmak için atılan belirli adımları belirtmek için aktif bir cümle ile ifade edilir. Hedefler spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

Örnek
Tez başlığı: Bariatrik cerrahi geçiren hastalarda mikrobesin eksikliğinin değerlendirilmesi-prospektif gözlemsel bir çalışma.

Amaç:
Üçüncü basamak bir hastanede bariatrik cerrahi uygulanan morbid obez hastalarda mikrobesin düzeyi ve mikrobesin eksikliği prevalansını değerlendirmek.

Hedefler:

  • Bariatrik cerrahi geçiren morbid obez hastalarda başlangıç ​​mikrobesin düzeyini belirlemek.
  • Ameliyat sonrası 1 yıllık dönemde mikro besin ve kemik sağlığı düzeyindeki değişiklikleri değerlendirmek.
  • Obezite cerrahisi geçiren morbid obez hastalarda mikro besin düzeyi ile ilişkili faktörleri belirlemek.

Literatürün Kısa Bir İncelemesi

Bu bölümde, öğrenci daha önceki çalışmalara atıfta bulunmalı ve bunları metodoloji ve araştırma sonuçlarındaki farklılıklar açısından eleştirel bir şekilde analiz etmelidir. Daha önceki çalışmaların sınırlılıkları ve mevcut araştırmanın mevcut bilgilere nasıl katkıda bulunacağı kısaca açıklanmalıdır. Yeni ufuklar açan çalışmalar, RKÇ’ler ve sistematik incelemeler kaçırılmamalıdır.

Yöntemler

Çalışma için izlenecek metodoloji, çalışma konularının temini, veri toplama, müdahale detayları, bunların sıklığı ve süresi, ilaç dozajları, formülasyonları, programı ve süresi açısından açıklanmalıdır. Kullanılan aletlerin detayları da gereklidir.

Öğrenim süresinin süresi de belirtilmelidir. Standartlaştırılmış ve/veya belgelenmiş prosedürler/teknikler tanımlanmalı ve daha önce sağlanmadıysa bibliyografik referanslar sağlanmalıdır. Bir akış diyagramı kullanan çalışma tasarımı ve prosedürlerinin bir grafik taslağı sağlanmalıdır.

Bu, değerlendirmelerin zamanlamasını içermelidir. Araştırma protokolü, araştırmaya katılanlara hangi takibin sağlanacağına ve bunun süresine ilişkin net bir gösterge vermelidir. Bu, araştırma çalışması için veri toplama tamamlandıktan sonra bile, özellikle advers olaylar için bir takip içerebilir. Metodoloji kendini açıklayıcı olmalı ve başka bir araştırmacı tarafından tekrarlanabilir olmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir