Tez Yayınları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tez Yayınları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

28 Eylül 2022 YÖK Tez Merkezleri YÖK Tez Tarama 0
Modelleme Türleri

Tez Yayınları

Tipik olarak, bilimsel dergiler, araştırılan konuları ve önemli bulguları özetleyen yaklaşık 100 kelimelik bir özet eşliğinde yaklaşık 5000 kelime uzunluğunda makaleler taşır.

Farklı dergiler ve farklı konu alanlarındaki birçok vurgu farklılığına rağmen, evrensel olarak dört husus aranmalıdır:

1. Ağırlık: Kapsam, somut ve anlamlı olmalıdır. Çoğu durumda, bilimsel bir dergiye gönderilen bir makale dış incelemeye tabi tutulacaktır. Makalenin daha geniş bilgi birikimine nasıl katkıda bulunduğunu – başka bir deyişle, neden yazıldığını ve okuyucunun neden okuması gerektiğini açıkça belirtmelidir.

2. Erişilebilirlik: Daha ezoterik dergiler dışında hepsi araştırmacılara olduğu kadar uygulayıcılara, öğretmenlere ve öğrencilere de hitap etmektedir. Bir makale, derginin ana hedef kitlesi tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

3. Karar verme kolaylığı: Yayıncılar ve editörler, kendilerine gönderilen çok sayıda makaleye sahip olma eğilimindedir. Bir makale ve kapak mektubu aldıklarında okumak istediklerinden emin olun.

4. Okurlar için uygunluk ve çıkarımlar: Makaleler, okuyucularla ilgili bir çalışma veya bulgular hakkında her zaman ne olduğunu belirtmelidir. Daha fazla araştırma için alanlara işaret etmek ve uygulayıcılar için sorulara veya çıkarımlara işaret etmek iyi bir uygulamadır.

Bilimsel dergiler söz konusu olduğunda, bir literatür taraması, bir tezden türetilen bir makale için bazı açık alıcılar tanımlamış olmalıdır. Bunun olmaması durumunda, normalde amirlerden tavsiye alınabilir. Çoğu yayıncının internette kendi dergileri hakkında, normalde mevcut örnek kopyalarla birlikte kapsamlı bir bilgi kataloğu olacaktır.

Tarz hakkında bir fikir edinmek için iki veya üç hedef dergi seçilmeli ve taranmalıdır. Hemen hemen tüm dergilerde yer alan “Yazarlar İçin Notlar”ı okumak çok önemlidir (yine, bunlar normal olarak dergi web sitelerinde bulunur).

İlgilendiğiniz için genellikle memnun olacak ve derginin editoryal politikası hakkında konuşmaktan ve yardım ve fikir vermekten gerçekten memnun olacak editörle iletişime geçin.

Büyük ölçüde sağduyuya dayanan ve raporlara, konuşmalara, sunumlara ve benzerlerine eşit olarak uygulanan belirli “kurallar” kabul edilmelidir.

1. Planlayın. Makaleye uygun şekilde başlamadan önce makalenizin iskeletini oluşturun.
2. Tanıtın. Makalenizin amacını, hedeflerini ve mesajını açılış paragraflarınıza dahil edin.
3. Tartış. Girişinizde özetlendiği gibi bulgularınızı veya argümanınızı gözden geçirin.
4. Ara. Metni bölmek için başlıkları ve alt başlıkları kullanın.
5. Örnekleyin. Zor noktaları açıklamak, verileri sunmak veya sadece metni daha okunabilir hale getirmek için çizelgeler, tablolar veya grafikler (ve/veya çizimler) kullanın.
6. Aydınlatın. Mümkünse, bir makaleyi canlandırmak için vaka geçmişleri, alıntılar ve anekdotlar kullanarak puanlarınızı hayata geçirin.
7. Özetleyin. Araştırmanızdan çıkan temel sonuçları ve tavsiyeleri açık ve net bir şekilde sunun.
8. Sonuçlandırın. Sonuçların nihai uygulamayı ve daha fazla araştırmayı nasıl teşvik edebileceğine dair tavsiyelerle bitirin.

Bir makale gerekçe gösterilmeden reddedilirse nedenini sorun. Editörler genellikle gelecekte yardımcı olabilecek dürüst ve yapıcı eleştirilerde bulunurlar. Bunun nedeni editörün çok fazla kopyası olması veya makalenin dergiye uygun olmadığını düşünmesiyse, başlangıçta tanımlanan diğer yayınlardan birini deneyin.

İleriye dönük yayın için birden fazla makale hazırlamak çoğu zaman mümkündür. Bu, farklı konuların ele alınabilmesi için araştırma raporunun içeriğini bölerek başarılabilir. Alternatif olarak, bir konu iki düzeyde yazılabilir: biri akademisyenlere yönelik, diğeri ise uygulayıcılara yöneliktir.


Tez Merkezi
Tez örnekleri
Tez Arşivi
YÖK Tez
YÖK Tez Merkezi
Yüksek Lisans tez örnekleri
Ulusal Tez Merkezi
YÖK Tez Tarama


Kitaplar

Uzunluğu hesaba katarsak, daha uzun araştırma raporunun bir kitapla eşdeğer olduğu görülebilir. Bir bilimsel kitap normalde yaklaşık 60-80.000 kelimeden oluşur. Bununla birlikte, bulguların bu formda yayınlanmasına ulaşılmadan önce, iki büyük engel aşılmalıdır: bir yayıncı bulunmalı ve çalışmanın “okuyucu dostu” olması için yeniden yazılması gerekecektir.

Yazarlar, bir tezin olduğu gibi yayınlandığının çok az örneğini bilir. Bir kitap için hedef pazarın gereksinimleri, genellikle, denetçilerinkinden önemli ölçüde farklı olacaktır. Ayrıca, bir dergide yer alan bir makalenin yayımlanma süresi uzun olsa da, bir kitabın yayımlanması için karşılık gelen süre genellikle daha uzundur.

Ancak yayıncı, bir kitabın ticari beklentileriyle daha fazla ilgilenecektir ve bunların neler olabileceğini değerlendirmek için önemli bir zaman harcanabilir. Adayın, kitap halinde yayımlanmak isteniyorsa önceden iyi bir plan yapması ve eğer bir yayımcı bulunabilirse, tezi tamamladıktan kısa bir süre sonra yeniden yazmanın gereklerini kabul etmesi gerekir. Dergiler için stil ve gönderim konusundaki tavsiyelerin çoğu aynı zamanda kitaplarla da ilgilidir.

Monograflar

“Monografi” terimi bir dizi yoruma açık olabilir. Bir monograf, önceki bölümlerde yapılan yorumların uygulanabileceği kısa bir kitap olarak görülebilir. Alternatif olarak, araştırmayı destekleyen kuruluşlar, özgecil nedenlerle araştırma raporuna dayalı bir monografın üretimini ve dağıtımını kolaylaştırmak için hazırlanabilir.

Bazı dergi editörleri ve yayıncıları, bir derginin belirli bir cildindeki standart konuların yanı sıra “monografları” da dahil etmeye isteklidir. Örneğin 40.000 kelimelik bu tür “genişletilmiş makaleler”, yayıncının orijinal kopya için gereksinimlerini ve araştırmacının bulguları bir kitap aracılığıyla mümkün olandan daha hızlı bir şekilde çekici bir biçimde tanıtma arzusunu karşılar.

Makaleleri ve Bibliyografyaları İnceleyin

Araştırmacılar, çalışmalarının rutin bir parçası olarak, araştırdıkları alanda mevcut düşünceyi oluşturmalı ve değerlendirmelidir. Doktora düzeyinde, mevcut literatür araştırmaları kapsamlı olmalıdır ve sahada bir inceleme makalesinin üretilmesini iyi destekleyebilir.

Aynı şekilde, kitap biçiminde bir bibliyografya olarak veya bir dergiye dahil edilecek bir bibliyografik makale olarak yayın yapmak mümkün olabilir. Bibliyografyalar söz konusu olduğunda, derleyici materyali tematik olarak sunarsa ve kaynak listesini bir sentez ve eleştiri ile tamamlarsa, bunlar daha değerlidir.

Bu bölüm, araştırma çalışmasının hedef kitleye iletilmesi konusunu ele almıştır. Öncelikle, en azından ilk etapta bu kitle, üniversite sınav görevlileridir. Ancak daha geniş anlamda, bir araştırma öğrencisinin çıktısı, bilimsel bilgi birikimine katılır ve araştırma topluluğundaki diğer kişilerle iletişim kurabilmelidir.

Bu amaçla, özellikle bilimsel yayın konusunu ele aldık. Fikirleri net bir şekilde iletmek edebi parlaklıktan çok daha önemlidir. Öğrenci, yazılı çalışmayı kurumun yönetmeliklerine göre yerleştirmeli ve kelime sınırları, sayfa düzeni, referans stili vb. Yönergelere uymalıdır.

Araştırma öğrencilerinin çoğundan sözlü sınavda veya sözlü sınavda çalışmalarını tartışmaları istenecektir. Böyle bir etkinlik için hazırlık hayati önem taşır ve bu amaçla, bir sınav görevlisi tarafından bir viva’da kolayca keşfedilebilecek bir dizi “genel” soru ve konu alanı belirledik.

Son olarak ve hiçbir şekilde, yayınla ilgili bir dizi konuyu tartıştık. Birinin çalışmasını daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve böylece erişilebilir araştırma bilgisine katkıda bulunmak, bir anlamda araştırma öğrencisinin başladığı yerdir. Bilgi, başkalarının üzerine inşa edebileceği, katılmadığı veya ondan kıvılcımlar çıkarabileceği veya ondan kıvılcımlar çıkarabileceği bir şekilde ele geçirilmeden, bilimin kendisi pek var olmazdı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir