Tezi Bir Bütün Olarak Düşünmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tezi Bir Bütün Olarak Düşünmek – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

27 Ağustos 2022 Tez kaç punto yazılır Tez sayfa düzen 0
UYGULAYICI MODEL

Tezi Bir Bütün Olarak Düşünmek

Teziniz ne hakkında? Ve nasıl bir katkı sağlamayı hedefliyorsunuz? İşinizle ilgili yeni veya farklı ne içerir? Buna ayıracağınız zaman ve kaynakları nasıl haklı çıkarırsınız? Yeats’in sizi uzun vadeli bir projeye kilitlemeye yönelik soyut süreci başladığından, bu temel sorular araştırmanızın başlangıç ​​aşamalarında çok acil görünecektir.

Ama sonradan gitmezler. Bu tür konuları genellikle tezin merkezi aşamalarında, saha ziyaretleri, vaka çalışmaları veya kütüphane veya arşiv çalışmasının veya veri toplama ve analizinin yoğun temposu sırasında arka plana itebilirsiniz. Ancak, genellikle tez yazarlarını etkileyen moraldeki “orta dönem çöküşü” sırasında geri dönme eğilimindedirler.

Ve tezinizin ilk taslağını aldığınızda ve onu cilalı ve savunulabilir bir nihai versiyona dönüştürmeniz gerektiğinde, her zaman tekrar ortaya çıkarlar. Bu bölüm, belirli bir araştırma konusuna ve yaklaşımına çok fazla yatırım yapmadan önce bazı makul cevaplar üzerinde düşünmenin önemi hakkındadır. İlk önce projenizi bir bütün olarak bilgilendirecek bir veya birkaç soruyu nasıl tanımlayacağımı düşünüyorum. İkinci bölüm, ‘özgün’ ve ilginç araştırma yapmanın gerekliliklerine bakıyor.

En temel düzeyde, herhangi bir doktora, oldukça tuhaf türden bir sözleşmedir. Bir “büyük çalışma” tezi için, sözleşmenin özel doğası, yazarın bir soru geliştirmesi ve iletmesi ve ardından ona bir cevap önermesidir. Bir makale modeli tezi için nadiren büyük bir merkezi soru olacaktır, bunun yerine daha gevşek bir şekilde ilgili ve daha spesifik veya ayrıntılı araştırma konuları olacaktır.

Ardından sınav görevlileri veya tez komitesi üretilen araştırma metninin sorulan soruları gerçekten yanıtlayıp yanıtlamadığını belirler. Soru ve cevap arasında ya tez düzeyinde ya da her bir “makalede” yakın bir uyum varsa, o zaman tez başarılı bir şekilde geçer. Ancak öğrenciler, net bir soruya yönlendirilmemiş duygusal bir malzeme seti sunmamalıdır.

Yapamayacakları şeyleri vaat etmemeli veya kurmadıklarını başardıklarını iddia etmemelidirler. Aynı derecede yaygın bir sorun, bir tezde sorulan soru ile verilen cevabın herhangi bir fark edilebilir şekilde bağlantılı olmamasıdır. Yazar, X yaptıklarına ikna olmuş olabilir, ancak okuyuculara önemli ölçüde farklı bir girişim olan Y yapıyorlarmış gibi görünüyor.

Veya soru o kadar geniş olabilir ki, öğrencinin verdiği cevap onunla sadece en belirsiz şekilde ilgilidir. Alternatif olarak, soru spesifik olabilir, ancak verilen cevap onunla yakından ilgili olamayacak kadar belirsiz veya kötü tanımlanmış olabilir.

Son olarak, cevabın bir kısmı sorulan soruya uymuyorsa veya sorunun bir kısmı cevapsız veya cevapsız bırakılmışsa, tez sorunlu görünebilir. Bu nedenle tez sözleşmesi hem öğrenciler hem de çalışmalarını değerlendirenler için zorlu ve kısıtlayıcı bir sözleşmedir.

Ancak aynı şekilde sözleşme, öğrencilere büyük ölçüde koruma ve ek kesinlik sağlar. Sınav görevlileri veya tez komitesi kendi sorularını icat edemez veya doktora adayının seçtiği sorudan farklı bir soru sormasını talep edemez.

Değerlendiriciler, belirli asgari koşullar dahilinde, adayın sorusunu değerlendirmeye esas almak zorundadır. Bu testler, temel olarak, doktora yazarının, ister tezin tamamı için ister her bir bileşen ‘makalesi’ için net bir soru oluşturmasını gerektirir.

Sorunun ciddi bir soru olduğunu ve akademik araştırma için meşru bir odak noktası olduğunu, yani mevcut literatür ve tartışmalarla kalıcı bir şekilde ilgili olması gerektiğini göstermelidir. Ancak bu koşullar bir kez oluşturulduğunda, soru ve yanıt arasındaki ilişki, üstlenilen işi kabul etmek veya başarısızlığa uğratmak için mihenk taşı olmalıdır.


Tez örnekleri
Tez nedir
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım kuralları SBÜ
Tez Yazım Kuralları YÖK
Tez sayfa düzeni
Tez Yazım Kuralları Word
Tez kaç punto ile yazılır


Soruyu siz tanımlarsınız: cevabı siz verirsiniz. Bu durumun benzersiz özelliklerini takdir etmek genellikle zordur. Eğitimdeki tüm önceki kariyerlerimiz boyunca soruyu başka biri tanımlar. Birinci derece ve yüksek lisans seviyelerinde, yalnızca bu dış gündemi karşılayan bir yanıt vermeye odaklanabiliriz.

Bu nedenle, bunun yerine kendi sorunuzu tanımlayıp yanıtlamanın sonuçlarını anlamak oldukça zor olabilir. Yeni başlayan doktora öğrencileri genellikle, okudukları araştırma literatüründe sorular bu şekilde çerçevelendirildiği için, bir doktorada yanıtlanabilecek olandan çok daha büyük veya araştırılması zor sorularla uğraşmaları gerektiğine inanırlar.

Ancak üniversitelerdeki profesyonel araştırmacıların büyük sorunlarla (büyük bütçeler, ellerindeki gelişmiş araştırma teknolojileri, büyük işbirlikçi araştırma ekipleri veya onlara yardımcı olacak insan grupları gibi) mücadele etmek için genellikle daha fazla kaynağı olacaktır. Profesyonel araştırmacıların ele alması gereken iyi bir soru, genellikle yalnız akademisyen, bütçesiz modda doktora tezi yapan biri için iyi bir soru değildir.

Bir doktora için yönetilemez veya aşırı ölçekli bir soruya girişmek, dikkatli olunması gereken bir tehlikeyse, o zaman yelpazenin diğer ucuna sapmak zıt tehlikeler taşır. Burada doktora öğrencileri, tezleri için bütün bir okuyucu kitlesini değil, sadece birkaç sınav görevlisinin veya tez komitesinin üyelerinin tepkilerini düşünerek sapkın donukluk veya incelik konularını seçerler.

Bir konu, değerli bir çalışma alanını aydınlatmak için değil, sadece akademik bir yemek biletine yüksek kesinlikli bir yol sağlamak için seçilir. Bu tür savunma odaklı tezler, disiplinin küçük parçalarına odaklanır.

Çok kısa bir tarihi dönemi, çok önemli olmayan tek bir yazar veya kaynağı, küçük ayrı bir mekanizmayı veya süreci, derinlemesine araştırılan dar bir yeri veya bir açıdan biraz daha ileri götürülen belirli bir yöntemi kapsayabilirler. Bu tür araştırma tezlerinin başlıkları genellikle açıklayıcıdır, teorik temalar içermez ve çoğu zaman küçümseyici veya kısıtlayıcı etiketlerle sınırlandırılır.

Yakından ilişkili bir sendrom, daha geniş bir entelektüel amaç geliştirmek yerine yalnızca literatürde yaşanmamış bir nişi örtmek için tasarlanmış boşluk doldurma tezidir. Bu tür projeler, mevcut yerleşik bir analizi yeni bir alanda tam olarak çoğaltabilir veya önceden çalışılmış bir dizi nokta arasındaki bilgideki küçük bir boşluğu doldurabilir. Ancak boş bölgelerle ilgili iki sorun var.

Birincisi, boşlukların genellikle iyi bir nedenle var olmasıdır; örneğin, konunun çok az içsel ilgiye sahip olması veya üstlenilmesi çok zor olması nedeniyle. İkinci sorun, literatürdeki incelenmeye değer en bariz boşlukların diğer araştırmacıları kolayca çekebilmesidir.

Bu nedenle, bir başkası, bitmiş bir tez üretmeniz için gereken üç veya dört yıl boyunca konuyla ilgili araştırma yayınlayabilir veya doktorasını tamamlayabilir. Başkalarının doktoralarından veya iyi finanse edilmiş araştırma projelerinden kaynaklanan potansiyel rekabet, herhangi bir boşluk doldurma tezi için ciddi bir risktir. Temel mantığı, bir şeyin ilk tedavisi olduğu bir çalışma, bu tür ikinci veya üçüncü analiz haline gelerek büyük ölçüde değersizleştirilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir