Tezin Gelişme Bölümü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tezin Gelişme Bölümü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

26 Mayıs 2022 Hangi bölümler tez yazar Lisans Bitirme tezi hangi bölümlerde var Tez sonuç bölümü 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Tezin Gelişme Bölümü

Açılışı daha açık hale getirecek olan şey, iki paragrafı değiştirmek olacaktır: ikinci paragraf, konuları iki gruba ayırarak alana genel bir bakış sunmaya başlıyor. Açıkça ‘edebiyat’tan bahseder, böylece okuyucu özetin gerçekleştiğini bilir.

Yazıyı daha da güçlendirecek olan şey, bir amaç beyanı ve bir içerik taslağı eklemek olacaktır: incelemenin bir ön izlemesidir.

Önerilen bu revizyonlar, bunun kötü bir yazı olduğunu ima etmeyi amaçlamaz; bunun yerine, incelemenin birkaç taslak üzerinden nasıl şekillenebileceğini göstermek için tasarlanmıştır, ancak ilk taslakta parçanın amacını açıkça belirterek zaman kazanılabilir: ‘Bu bölümün amacı şudur.

Öğrenciler ve müfettişler bu örneği okuduklarında, biraz sabırsızlıkla, ‘Bu kişi ne hakkında konuşuyor?’ diye soruyorlar. Okumalarına rehberlik edecek başlıklar ve alt başlıklar görmek istiyorlar, bu bölümde onlara ne beklemeleri gerektiğini söyleyen bir menü.

Daha fazla sinyal talep ediyorlar. ‘Formasyonların’ neden önemli olduğunu bilmek istiyorlar. Kim öyle diyor? Önceki bölümle bir çeşit bağlantı ararlar. Tüm bu yanıtlar konuyla ilgilidir. Daha fazla yazma ve gözden geçirme için kılavuza çevrilebilirler:

  • Bu bölümü bir öncekiyle ilişkilendirin.
  • Konunuzun neden önemli olduğunu söyleyin.
  • Daha geniş bir bağlamda yerleştirin.
  • Bölümde ne söyleyeceğinizi bize bildirin.

İnceleme yazarları ayrıca belirli materyalleri seçtiklerini açıkça belirtmeli ve seçimlerinin nedenlerini belirtmelidir. Ayrıca ne hakkında yazmayacağınızı ve nedenini de söylemelisiniz.

Doktoranın alanın “kapsamlı kapsamını” gerektirdiği iyi bilinmektedir; Daha az bilinen şey ise, bunun bir seçim, mevcut tüm materyallerin iyi bilgilendirilmiş bir seçimini gerektirmesi gerektiğidir. Bazı yazarlar için, herkese hakkını vermeye çalışmanın baskısını, bazı işleri yarım bırakma gerekliliğiyle dengelemek zordur.

BÖLÜMLER ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Mukavemet testi geliştirme alanının tamamının gözden geçirilmesi zorlu bir görev olacaktır. Konu yaklaşık yüz yıldır araştırma anlamında aktiftir.

Bu inceleme, bu nedenle, esas olarak yapılan deneysel araştırmaları vurgulayacaktır. Yıllar boyunca yapılan çok sayıda çalışma nedeniyle, yazar kaçınılmaz olarak bazı önemli eserleri kaçırmıştır. Yazar, daha az önemli olabilecek diğer katkılardan bahsederken, bazı kişilerin çalışmalarını görmezden geliyor gibi göründüğü için şimdiden özür diler.


Tez sonuç bölümü
Lisans Bitirme tezi hangi bölümlerde var
Hangi bölümler tez yazar
Tez kaç bölümden oluşur
Giriş kısmı Örnekleri
Bir tezin ana bölümünde neler yer alır
Tez aşamaları
Tezin ana bölümünde yer alan alt başlıklar


Bu çok inandırıcı bir seçim açıklaması değil; daha ziyade zayıf araştırma için bir bahane gibi görünüyor. Ancak bence burada olan şey, seçme ihtiyacının ve alçakgönüllülüğün gereğinin çok iyi farkında olan yazarın, kendi edebiyat seçiminin övgüsünden ziyade suçu üstlenmesidir.

Başka bir deyişle, bu metin yine zayıf tez yazımına bir örnek olarak gösterilmiyor. Bunun yerine, tezin bu bölümünü yazmanın zor dengeleyici eylemlerinden birini ortaya koyuyor: araştırmanızla doğrudan daha az ilgili oldukları için belirli kilit kişileri hariç tutmanızı haklı çıkarırken tüm alana nasıl adaletli davranılır.

Literatür taramasında bu aşamayı ele almanın daha iyi bir yolu, ne tür bir seçimin yapıldığını ve neden atlandığını, ilgili literatür dahil olmak üzere ve neden yapıldığını açıkça belirtmek olacaktır:

İhmalleri Gerekçelendirin

Terim birçok kavramı içerdiğinden kardiyak rehabilitasyon ile ne kastedildiğinin açıklığa kavuşturulması önemlidir. British Medical Journal’daki yakın tarihli bir rapor, rehabilitasyonun ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, psikolojik rehabilitasyon ve fizyolojik rehabilitasyon şeklini alabileceğini öne sürdü.

Uyuşturucu ve cerrahi ile ilgili literatür gözden geçirilmeyecektir ancak aşağıdaki referanslardan edinilebilir: BBH Deneme Grubu, uyuşturucu tedavisine ilişkin önemli bir Avrupa araştırması; Avrupa Koroner Cerrahi Grubu (2000); Sınır (1999); ve Kral (1998). Bu inceleme, bu çalışmanın ana ilgi alanları olduğundan, kardiyak rehabilitasyonun fizyolojik ve psikolojik yönlerini kapsayacaktır.

Buradaki önemli beceri, literatür incelemenize açıkça sınırlar koymaktır. Bu örnek aynı zamanda yazarın bir multidisipliner araştırma parçasında çeşitli alanlarda ilerlediğini de göstermektedir. İncelemeniz için belirlediğiniz sınırlar açıkça tanımlanmalı ve belki de savunulmalıdır. Okuyucular sizinle aynı fikirde olmasalar bile sizin mantıksal yolunuzu takip edeceklerse, ele alacağınız unsurlar hakkında açık bir tahmin sağlamanız gerekir.

İncelemenin Tahmin Bölümleri

LİTERATÜR İNCELEMESİ

Çocukların okumasıyla ilgili çok sayıda araştırma ve yazı olduğundan, bu bölüm şunlara odaklanmaktadır: 1 Bu çalışmayla ilgili araştırmaların seçici olarak gözden geçirilmesi. Bunu özetleyeceğim ve ardından eleştirel olarak inceleyeceğim. 2 Son hükümet raporlarında ifade edilen mevcut görüşler hakkında yorum yapın.

1995 yılında Hummel ve ark. (1) 10-13 yaşındakilerin televizyon izlemesini inceledi. Okuma, çocukların hayatlarının televizyondan etkilenebilecek bir yönü olarak incelenmiştir. Bu anketin yapıldığı sırada, her beş evden birinde televizyon vardı, çoğu evde en az bir setin bulunduğu ve birçok çocuğun da bir video veya DVD’ye erişebildiği bugünkünden farklı bir durumdur.

Bu nedenle, Hummel’in çalışmalarının bazı yönleri muhtemelen sınırlı bir değere sahiptir, ancak Nottingham’daki izleyiciler, izleyici olmayanlar ve yeni izleyiciler üzerine yaptığı boylamsal çalışma, izleyiciler ve kontrol grubu hakkında veriler sunduğu ve okuma alışkanlıkları hakkında önerilerde bulunduğu için yararlıdır. yeni edinilen setlerle evlerde çocukların Olası uzun vadeli etkiler hakkında ilginç spekülasyonlar yapıyor.

Benzer şekilde, literatür taramanız kronolojik olarak yapılandırılmışsa, alanınızın tarihini, bir felsefenin veya yaklaşımın gelişimini kendi versiyonunuzu vererek, başlık ve cümlelerinizde buna işaret edin.

Bu nedenle literatür incelemeleri, yalnızca diğer insanların çalışmalarının basit bir özetini değil, tanımı, arka planı ve kronolojiyi de içerir. Ana nokta, literatürü hem genel olarak hem de daha sonra ayrıntılı olarak, ancak kesinlikle açıkça kendi çalışmanızla ilişkilendirmektir.

Çalışmanızı literatüre bağlayın

1950’lerin sonundan başlayarak ve takip eden yirmi yıl boyunca, karma yetenek öğretimi konusundaki tartışmalara yüksek bir öncelik verildi. Bununla birlikte, 1980’lerin sonlarında “Karma Yetenek Tartışması”nın artık geçerli olmadığı yönünde genel bir görüş vardı; tartışma kazanıldı ve özellikle eğitimin sertifika aşamalarında karma yetenek organizasyonu normal bir uygulama olarak kabul edildi.

Konuyla ilgili son zamanlarda yayın kıtlığı olduğu kesin ve bu konu, diğer daha acil girişimler tarafından personel odasındaki tartışmalardan çıkarıldı. Yani belki de duruşun bir geçerliliği vardır. Bu çalışmanın amacı bu görüşe itiraz etmek değildir. Daha ziyade, gerekçe varsa bunun birincil sektörle değil ikincil sektörle sınırlı olduğunu savunma niyetidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir