Uygulama Sonrası Vaka Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Uygulama Sonrası Vaka Çalışması – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Mart 2023 örnek olay (vaka çalışması örnekleri) Vaka Analizi örneği ve çözüm Vaka çalışması örneği 0
KLİNİK PSİKOLOJİDE BİLİM

Uygulama Sonrası Vaka Çalışması ve Kurumsal Kaynak Planlaması

Uygulamalarının İncelenmesi

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerine ilişkin devam eden analizimizde, ERP kullanarak büyük stratejik ve taktiksel başarı öyküleri olan kuruluşlar bulmaya devam ediyoruz. Ancak araştırmalar, ERP sistemlerinin uygulanmasının hiç de kolay olmadığını açıkça gösteriyor.

Maliyet aşımlarından, uygulama öncesi hedeflere ulaşamamaktan veya tamamen terk edilmekten muzdarip birçok proje belgelenmiştir. ERP sistemleri, işletmenin tüm alanlarındaki faaliyetleri kapsayan bir yazılım modülleri paketi ile tüm işletmeyi bilgisayarlaştırmayı vaat eder.

Ayrıca, ERP artık bir firmanın tedarik zincirindeki tüm işlevsel alanlar arasındaki entegrasyon için kritik bir bağlantı olarak tanıtılıyor ve doğru uygulandığı takdirde bir şirketin başarısına önemli bir katkı sağladığı görüldü. ERP sistemleri, dahili süreçleri entegre ederek ve düzene sokarak bir kuruluşun dört duvarı içindeki verimliliği artırır.

Birçok imalat şirketinin ERP uygulama çabaları, kısmen başarısızlığa ve bazı durumlarda tamamen terk edilmeye neden olmuştur. Birçok araştırmacı, ERP uygulama başarısızlık oranlarının %50’yi aştığını bulmuştur.

Haziran 2001’de yayınlanan bir Amerikan Üretim ve Envanter Kontrol Derneği (APICS) Konferans Kurulu raporu, katılımcıların %40’ının en az 12 ay ERP uyguladıktan sonra iş gerekçelerini gerçekleştirmede başarısız olduğunu belirtti.

Deloitte Consulting LLC tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, ankete katılan 64 Fortune 500 şirketinin %25’i, ERP sistemleri yayına girdiğinde performanslarında düşüş yaşadıklarını söyledi. Bu, sistemi başarıyla kurduklarına inandıktan sonradır.

Harvard Business School’dan Profesör Austin ve Nolan tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, yöneticilerin %65’inin, ERP sistemlerinin uygulama sorunları nedeniyle işlerine zarar verme konusunda en azından orta düzeyde bir şansa sahip olduğuna inandığını ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu, uygulama öncesi faaliyetlere odaklanmakta ve bir ERP sistemi uygulamak isteyen firmalar için başarılı bir “ileriye giden yol” için bazı cevaplar sunmaktadır. Araştırmalar, bazı firmaların bazı mükemmel performans iyileştirmeleri ile ERP sistemlerini başarıyla uyguladıklarını göstermektedir.

Ancak, birçok ERP sistemi hayata geçtikten sonra hedeflerine ulaşamadığı için, ERP’yi başarılı bir iş aracı olarak kullanmaya kendini adamış firmalar tarafından uygulama sonrası iyileştirmeler yapılması gerektiği sonucuna varmak mantıklıdır.

Bu araştırma, ERP sistemleri ile farklı derecelerde başarı gösteren, birden fazla yıllık deneyime sahip sekiz firmayı analiz ederek, ERP sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve yönetimi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. ERP araştırmasının literatür taramasını sağlar.


Vaka Analizi örnekleri ve çözümleri pdf
örnek olay (vaka çalışması örnekleri)
Vaka Analizi örneği ve çözümü
Vaka çalışması örneği
Eczacıbaşı vaka çalışması
coca-cola vaka çalışması örnekleri
Lcw vaka analizi Soruları
İşletmelerde vaka analizi örneği


Mevcut araştırmalarda var olan boşluk, bir işletme üzerindeki uygulama sonrası ERP etkileriyle ilgilidir. ERP sonrası uygulamada hangi süreçler, programlar, görevler vb. değişti? Hangi disiplinler arası etkiler gözlemlendi? Gözlenen devam eden etkiler nelerdir? Bu araştırma, hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası seçilen vaka çalışmalarını inceleyerek ERP uygulamasına ilişkin teorileri genişletmektedir.

Vaka çalışması araştırma metodolojisi, birçok araştırmacı tarafından karmaşık olayların kavramsal ve tanımlayıcı anlayışını geliştirmek için ideal bir araç olarak şiddetle tavsiye edilmiş ve ERP konularını analiz etmek için başarıyla kullanılmıştır.

Vaka çalışması yöntemi, nedenselliği doğrudan gözlemleme ve diğer araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilemeyen teori oluşturmak, geliştirmek veya desteklemek için kanıt ve mantığı birleştirme yeteneği gibi birçok fayda da sunar.

Anket araştırması biçimlerinin aksine, daha anlamlı takip sorularının sorulmasına ve yanıtlanmasına izin verir ve geçerli, genelleştirilebilir ve kesin olan daha kapsamlı bulgular ve içgörülerle sonuçlanabilir.

ERP uygulaması kurulu sistemin planlanması, gerekçelendirilmesi, kurulumu ve devreye alınması ile ilgili tüm faaliyetleri içeren pahalı ve kapsamlı bir girişimdir. Bir ERP sistemi, tedarik zincirindeki bütünleşik ortakları kapsayacak şekilde organizasyonun tamamına ve hatta ötesine uzanır. Ayrıca, ERP projelerinin tam olarak uygulanması iki, üç veya daha fazla yıl alabilir.

Tüm bu faktörler, ERP kurulumlarının karmaşıklığına katkıda bulunur ve tüm ERP uygulama sürecini araştırmak için anlık/kesitsel yaklaşımları uygunsuz hale getirir.

Bir ERP sisteminin başarılı bir şekilde kurulmasına ve yönetilmesine katkıda bulunan uygulama sonrası faktörlerin boylamsal analizine dayalı önermeler oluşturmak için bir vaka çalışması metodolojisi benimsiyoruz. Ancak, belirli bir ERP sürecine veya uygulama planına dayanan tek vaka incelemelerine veya anket bilgilerine odaklanan bu alandaki çalışmaların çoğunun aksine, sekiz farklı üretim tesisindeki ERP uygulamalarına dayalı teklifler geliştiriyoruz.

Kuruluşların seçimi, vaka incelemelerinden teori oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Vakalar rasgele seçilebilirken, rasgele seçim ne gerekli ne de tercih edilebilir. İncelenebilecek sınırlı sayıda vaka göz önüne alındığında, araştırmacıların, ilgilenilen sürecin şeffaf bir şekilde gözlemlenebilir olduğu uç durumları ve kutup tiplerini seçmeleri önerildi.

Bu çalışmaya dahil edilen sekiz ERP uygulama projesinden dördü başarılı oldu; ikisi düşük ila orta başarı ile kısmen tamamlandı; ve ikisi sonunda çok az kazançla terk edildi. Terk edilmiş projelerin bir uygulama sonrası çalışmasına dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirmek zordu, çünkü uygulama sonrası çalışmaları bir başarısızlıktı.

Ancak, destekleyici belgeleri inceledikten ve ön görüşmeler yaptıktan sonra, ERP sistemini uyguladıklarını düşündükleri ve proje ekibi dağıldıktan sonra sistemi terk ettikleri için onları dahil etmeye karar verdik.

Bu çalışmanın yazarlarından biri, sekiz projeden altısında ekip üyesi olarak görev yaptı ve her projede farklı roller üstlendi. Rolleri, yönetici sponsor, proje yöneticisi, konu uzmanı ve proje ekibi üyesiydi. Kalan iki çalışmada, yazarın proje başlatma belgesine, planına, yeniden yapılandırma kayıtlarına, kapsamına, kalite planına, toplantı tutanaklarına, danışmanlara, proje yöneticisine, ekip üyelerine ve yönetici sponsorlara takip erişimi vardı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir