Veritabanı Oluşturma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Veritabanı Oluşturma – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

19 Ekim 2022 Online veritabanı oluşturma SQL veritabanı oluşturma Kodu Veritabanı oluşturma Kodu 0
Temiz Sayfa Modeli Nedir?

Veritabanı Oluşturma

Veriler tarandıktan ve tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra, veriler iyi yapılandırılmış bir veri tabanına girilmelidir. Bir çalışmayı planlarken, araştırmacı veri tabanının yapısını ve nasıl kullanılacağını dikkatlice düşünmelidir. Çoğu durumda, geriye doğru düşünmek ve verilerin nasıl analiz edileceğini tahmin ederek başlamak yardımcı olabilir.

Bu, araştırmacının tam olarak hangi değişkenlerin girilmesi gerektiğini, bunların nasıl sıralanması gerektiğini ve nasıl formatlanması gerektiğini bulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, istatistiksel analiz, veritabanınız için ne tür bir program seçeceğinizi de belirleyebilir. Örneğin, belirli gelişmiş istatistiksel analizler, belirli istatistiksel programların kullanılmasını gerektirebilir.

Veri tabanının genel yapısını tasarlarken araştırmacı, girilmesi gereken tüm değişkenleri dikkatli bir şekilde düşünmelidir. Bir veya daha fazla değişken girmeyi unutmak, belirli veri öğelerini toplayamamak kadar sorunlu olmasa da, önemli ölçüde çaba ve masraf ekleyecektir çünkü araştırmacı daha sonra eksik veri öğelerini bulmak için zor verilere geri dönmek zorundadır.

Veri Kod Kitabı

İyi yapılandırılmış bir veri tabanı geliştirmeye ek olarak, araştırmacılar bir veri kod kitabı geliştirmek için zaman ayırmalıdır. Bir veri kod kitabı, veri tabanına dahil edilecek değişkenlerin açık ve kapsamlı bir tanımını sağlayan yazılı veya bilgisayarlı bir listedir.

Araştırmacı verileri analiz etmeye başladığında ayrıntılı bir kod kitabı gereklidir. Ayrıca, araştırmacının belirli verileri yeniden analiz etmeye çalışırken, belirli değişken adlarının ne anlama geldiğini veya belirli bir analiz için hangi verilerin kullanıldığını hatırlamaya çalışırken takılıp kalmaması için kalıcı bir veritabanı kılavuzu görevi görür. Sonuç olarak, iyi tanımlanmış bir veri kod kitabının olmaması, bir veritabanını yorumlanamaz ve işe yaramaz hale getirebilir.

En azından, bir veri kod kitabı, her değişken için aşağıdaki öğeleri içermelidir:

• Değişken ismi
• Değişken açıklaması
• Değişkenformat(sayı,veri,metin)
• Enstrüman veya toplama yöntemi
• Toplanan tarih
• Yanıtlayıcı grubu
• Değişken konum(veritabanı)
• Notlar

Veri Girişi

Veriler eksiksizlik ve doğruluk açısından tarandıktan ve araştırmacı iyi yapılandırılmış bir veri tabanı ve ayrıntılı bir kod kitabı geliştirdikten sonra, veri girişi oldukça basit olmalıdır. Bununla birlikte, bu aşamada birçok hata meydana gelebilir. Bu nedenle, tüm veri giriş personelinin uygun şekilde eğitilmiş olması ve veri girerken en yüksek doğruluk seviyesini koruması çok önemlidir.

Veri girişinin doğruluğunu sağlamanın bir yolu çift giriştir. Çift giriş prosedüründe, veriler veritabanına iki kez girilir ve ardından herhangi bir tutarsızlık olup olmadığını belirlemek için karşılaştırılır.

Araştırmacı veya veri girişi personeli daha sonra tutarsızlıkları inceleyebilir ve bunların çözülüp düzeltilemeyeceğini veya basitçe eksik veri olarak ele alınması gerekip gerekmediğini belirleyebilir. Çift giriş süreci, giriş hatalarını belirlemenin çok etkili bir yolu olmasına rağmen, yönetimi zor olabilir ve zaman veya maliyet açısından etkin olmayabilir.


Veritabanı oluşturma Kodu
SQL veritabanı oluşturma Kodu
SQL veritabanı oluşturma
Mssql veritabanı oluşturma
Online veritabanı oluşturma
MySQL Veritabanı oluşturma
Veritabanı oluşturma Aşamaları
Visual Studio SQL veritabanı oluşturma


Çift girişe alternatif olarak, araştırmacı verilerin yanlış olup olmadığını kontrol etmek için standart bir prosedür tasarlayabilir. Bu tür prosedürler, tipik olarak, girilen verilerin aralık dışı değerler, eksik veriler ve yanlış biçimlendirme için dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirir.

Bu çalışmanın çoğu, her bir değişken üzerinde tanımlayıcı analizler ve frekanslar çalıştırılarak gerçekleştirilebilir. Ek olarak, birçok veritabanı programı (örneğin, Microsoft Excel, Microsoft Access, SPSS), araştırmacının belirli veri alanlarına kabul edilecek veri aralıklarını, formatlarını ve türlerini tanımlamasına izin verir.

Bu veri tabanları, önceden belirlenmiş kriterleri karşılamayan bilgilerin girilmesini imkansız hale getirecektir. Veri giriş kriterlerinin bu şekilde tanımlanması birçok hatayı önleyebilir ve veri temizliği için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltabilir.

Veritabanı İçinde Değişken Tanımlama

Belirli veri tabanları, özellikle istatistiksel programlar (örneğin, SPSS), araştırmacının, değişken adı, veri türü (örneğin sayısal, metin, para birimi, tarih), etiket (nasıl veri çıktılarında belirtilecektir), eksik verilerin nasıl kodlandığı veya işlendiği ve ölçüm ölçeğidir (örneğin, nominal, sıra, aralık veya oran).

Bu veritabanları son derece yararlı olmalarına ve mümkün olduğunda kullanılmaları gerekmesine rağmen, farklı veritabanlarının kendileri hakkında ayrı bilgiler içeren kapsamlı bir kod kitabının yerine geçmezler (örneğin, her bir analiz grubu için hangi veritabanları kullanılmıştır).

Verileri Dönüştürme

Veriler girildikten ve yanlışlıklar kontrol edildikten sonra, verilerin analiz edilebilmesi için araştırmacı veya veri giriş personelinin şüphesiz bazı dönüşümler yapması gerekecektir.

Bu dönüşümler tipik olarak aşağıdakileri içerir:

• Eksik değerleri belirleme ve kodlama
• Toplamları ve yeni değişkenleri hesaplama
• Öğeleri tersine çevirme
• Yeniden kodlama ve sınıflandırma

Eksik Değer Tahmini

Hemen hemen tüm veritabanlarında bazı eksik değerler vardır. Ne yazık ki, eksik değerlere sahip veri kümelerinin istatistiksel analizi, yanlı sonuçlara ve yanlış çıkarımlara neden olabilir. Kayıp değerleri atamak için çok sayıda teknik önerilmiş olsa da, hangi tekniğin en uygun olduğu konusunda güncel istatistiklerde devam eden bir tartışma vardır.

Daha yaygın olarak kullanılan atama tekniklerinden birkaçı aşağıdakileri içerir:

  • Sıcak güverte ataması: Bu atama tekniğinde, araştırmacı potansiyel bağışçıları belirlemek için katılımcıları belirli değişkenler üzerinde eşleştirir. Eksik değerler daha sonra eşleşen yanıtlayıcılardan alınan değerlerle değiştirilir (yani, bir dizi ilgili faktörle eşleşen yanıtlayıcılar).
  • Tahmini ortalama atama: Empoze edilen değerler, belirli istatistiksel prosedürler kullanılarak tahmin edilir (yani, sürekli veriler için doğrusal regresyon ve ikili veya kategorik veriler için ayırt edici fonksiyon).
  • Aktarılan son değer: Empoze edilen değerler, daha önce gözlemlenen değerlere dayanmaktadır. Bu yöntem yalnızca, katılımcıların önceki veri toplama noktalarından değerler aldığı boylamsal değişkenler için kullanılabilir.
  • Grup ortalamaları: Değerlendirilen değişkenler, değişkenin grup ortalamasının (veya kategorik veriler durumunda modun) hesaplanmasıyla belirlenir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir