Yazının Kullanım Alanları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yazının Kullanım Alanları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

16 Aralık 2022 Yazının icadı Yazının Tarihi Yazıyı kim bulmuştur 0
Aile Ağacı Verileri

İçerik Alanı Öğretmenleri Arasında Yazının Kullanım Alanlarına İlişkin Araştırma

Yazma öğretimi çalışmalarımız yeterince basit bir şekilde başladı. Bunlar, konu alanı sınıflarında daha geniş bir yelpazedeki öğrenmek için yazma aktivitelerini başarılı bir şekilde uygulamak için model görevi görecek bir dizi ayrıntılı vaka çalışması geliştirme girişimiydi. Kendi geçmiş çalışmalarımız, ortaokul sınıflarında yazmanın başlıca kullanımının öğrencilerin öğrenmesini değerlendirmek olduğunu göstermiştir.

Bu geleneksel rol değerli bir amaca hizmet etse de, bunu yazmanın eşit derecede önemli başka bir kullanımıyla – öğrencilerin akademik öğrenimini desteklemek için yazma dengelemek istedik. Daha sonraki bölümlerde göstereceğimiz gibi, yazma etkinlikleri, öğrencilere yeni öğrenme hakkında düşünmeleri ve yeniden formüle etmeleri ve yeni bilgileri önceki bilgi ve deneyimleriyle bütünleştirmeleri için çeşitli ve etkili yollar sağlayabilir.

Projemize, sınıflarında yazmayı kullanmakla ilgilenen ve çok çeşitli yazma etkinliklerini vurgulayan atölye çalışmalarına gönüllü ve başarılı bir şekilde katılan fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıflarında yazmanın en iyi şekilde nasıl kullanıldığını inceleyerek başladık.

Öğretmen eğitimcileri ve bölge yöneticileri tarafından öğretimlerine yazmayı başarılı bir şekilde entegre etmeleri için on sekiz öğretmen önerildi.

On sekiz kişiden sekizi fen bilimleri öğretmeni ve on tanesi sosyal bilgiler öğretmeniydi; öğretmenlik deneyimleri sekiz ila otuz üç yıl arasında değişiyordu. Fen bilimleri öğretmenlerinden üçü ve sosyal bilgiler öğretmenlerinden yedisi yüksek lisans derecesi almış ve hepsi San Francisco Körfez bölgesinde ortaokul veya lisede öğretmenlik yapmıştır.

Prosedürler

Her öğretmenle yaklaşık bir saatin dörtte üçü görüşülmüştür ve bir ders süresi boyunca gözlenmiştir. Görüşme birkaç genel alanı kapsıyordu: öğretmenin geçmişi, öğretmeye başladıktan sonra yazma etkinliklerinin kullanımındaki değişiklikler, yazma etkinliklerinin kullanılmasındaki zorluklar ve mevcut kaynaklar.

Buna ek olarak, görüşmede her öğretmenin en sık kullandığını bildirdiği yazma etkinliği uzun uzadıya incelenmiştir. Görüşmeciler genel sorular sorarak başladılar ve ardından öğretmenler tarafından tartışılmayan konuları araştırmak için yoklamalar kullandılar.

Tüm görüşmeler teybe kaydedildi. Mümkün olduğunda, gözlemler, öğretmenlerin öğretimleri için en tipik olduğunu düşündükleri yazma faaliyeti türüyle çalıştıkları günlere programlandı. Görüşmeleri ve gözlemleri dört araştırma görevlisi yürütmüştür.

Önceki Öğretim Modellerindeki Değişiklikler

Mülakatlarımıza, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyerlerinde daha önce kullandıklarına kıyasla şu anda yazmayı nasıl kullandıklarını keşfederek başladık. Değişim bildiren öğretmenler, hizmet içi eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerine sunulan etkinlikleri benimsemiş görünmektedir.

Öğretmenlerin %55’i yazmayı daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Yüzde 50 kadarı, öğretim yaklaşımlarını, ön yazma, çoklu taslaklar (genellikle erken taslaklara öğretmen ve öğrenci yanıtı ile), iyi veya beklenen yazma modeli olarak öğrenci yazısını kullanma ve kullanma gibi “süreç” etkinliklerini içerecek şekilde değiştirdiklerini bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde yirmi sekizi, öğrenci yazılarının değerlendirilmesindeki değişikliklerden bahsetmiştir ve birkaçı, artık öğrencilerin taslaklarına not vermeden yorum yaptıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, değerlendirme hakkındaki yorumlar çok çeşitliydi ve bir öğretmen, değerlendirmenin artık içeriğin yanı sıra formu da dikkatlice derecelendirme meselesi haline geldiğini vurguladı.

Bu değişiklikler, yazma projesi öğretmenlerinin diğer araştırmalarında bulunanlarla ve NAEP yazma çalışmalarında öğrenciler tarafından bildirilen vurgudaki değişikliklerle paralellik gösterir.


Yazı yazı
Yazıyı kim bulmuştur
Yazının icadı
Yazı nedir
Geçmişten Günümüze yazı
Türk yazı sanatı
Yazının Tarihi
Hiyeroglif yazı


Öğretim Kalıpları

Fen ve sosyal bilgiler öğretmenleri sınıflarında yazmaya yönelik çeşitli yaklaşımlar benimsediklerini bildirirken, iki disiplin içinde ve arasında kalıplar belirgindi. Farklı gelenekler ve farklı kısıtlamalar içinde faaliyet gösteren iki alandaki öğretmenler, yazmayı bir öğretim aracı olarak kullanma istekleri konusunda biraz farklıydılar.

Örneğin, fen bilimleri öğretmenlerinin, sosyal bilgiler öğretmenlerine göre yazma etkinliklerini kendi müfredat alanları içinde algılama olasılığı daha düşüktü. Genel olarak kendilerini belirli bir müfredata daha bağlı hissettiler ve bir okul yılı boyunca belirli sayıda konuyu ele alma sorumluluklarından bahsettiler.

Öte yandan sosyal bilgiler öğretmenleri, yazma becerileri de dahil olmak üzere “beceri öğretimini” öğretim gündemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görme olasılıkları daha yüksekti. Altta yatan “kavramları” vurgulama ve bu kavramların öğretimini “tarihler ve yerlerden” ayırma olasılıkları daha yüksekti.

Hem fen bilimleri hem de sosyal bilgiler öğretmenleri, sınıflarında pek çok yazma etkinliğine yer vermek için çok az zamanları ya da eğilimleri olduğunu hissettiler.

Öğretmenler yazmayı kullandıklarında, içerik genellikle öğrencilerin hakim olması gereken olgulardan ziyade kavramsal becerileri öğretmek için bir araç haline geldi. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Büyük Buhran ile ilgili bir ünite, öğrencilerin yoksulluk, hükümet etkisi ve genel olarak ekonomi hakkında tartışmaları ve yazmaları için bir fırsat sağladı.

Depresyon hakkında bilgi kullanılırken ve öğretmen umduğu gibi, asıl amacın diğer sosyal bilgiler görevlerine aktarılabilecek daha geniş kavramsal becerilerin uygulanması olduğunu hatırladı.

Öğrenciler, yalnızca Buhran hakkında belirli miktarda bilgi öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu konuda tartışabiliyor veya ikna edici bir şekilde yazabiliyorlarsa başarılı kabul ediliyordu. Bununla birlikte, bu oldukça seçkin öğretmen örnekleminde bile yazının bu tür kullanımları nadirdi.

On sekiz öğretmenin yanıtlarına daha yakından bakıldığında, daha fazla farklılık ortaya çıkıyor. Öğretmenlerden, öğrencilerine en sık verdikleri yazma görevi türünü ayrıntılı olarak açıklamaları istenmiştir. Bu görevleri, izleyiciyi (kendisi veya öğretmen) ve amacı (içerik alanı materyalini gözden geçirme veya yeniden formüle etme ve genişletme) yansıtan iki boyutta kategorize ettik.

“Kendi” kategorisine yerleştirilen ödevler, öğretmen tarafından istenmesine rağmen resmi olarak notlandırılmadı. Bu ödevlerin birincil amacı, öğrencilere bir malzeme bütünü üzerinde çalışma fırsatı sağlamaktı.

Ödevlerden bazıları öğrencilerden materyali kendi sözcükleriyle gözden geçirmelerini veya özetlemelerini istedi; diğer ödevler, onları bir argüman oluşturarak veya bilgiyi biraz farklı bir dizi koşula uygulayarak materyali yeniden formüle etmeye ve genişletmeye sevk etti. Ödevler genellikle öğrencileri belirli bir konsepte dayanmak için kendi kişisel deneyimlerini getirmeye çağırıyordu.

“Öğretmen” kategorisinde yer alan ödevler öncelikle değerlendirme amaçlı olarak tamamlanmıştır. Aynı yazı türlerinin çoğu “kendi” kategorisinde olduğu gibi istendi, ancak öğretmenler öncelikle öğrencilerin gözden geçirme veya yeniden formüle etme kalitesini değerlendirmek ve uygun bir not vermekle ilgileniyordu. Bu sınıflandırmanın sonuçlarını görüntüler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir