YETERLİLİK ÖLÇEĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 YETERLİLİK ÖLÇEĞİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Kasım 2022 Yeterlik mı yeterlilik mı Yeterlilik Nedir Yeterlilik Sınavı Nedir 0
Kaynak Sütunu

 YETERLİLİK ÖLÇEĞİ

2009 yılında, öğretmenlik mesleğinin talepleri ve mezunların bu talepleri yerine getirme becerileri üzerine bir ölçek geliştirmeye karar verildi. KOAB çerçevesinde, Alman üniversitelerinden yeni mezun olanlardan çalışma koşulları, eğitimleri boyunca elde ettikleri başarılar ve işgücü piyasasına geçişleri hakkında bir anket doldurmaları istenmektedir. Önerilen paradigma doğrultusunda, yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi, içerik geçerliliğini ve istatistiksel güvenilirliği sağlamak için çeşitli adımları içermektedir.

İçerik geçerliliği ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik aşağıdaki adımlar, 2009 ve 2010 yıllarında lisansüstü anketlerden elde edilen verilere dayalı olarak test edilen önceki çalışmaları özetlemektedir. Almanya’da öğretmenlik mesleği ve öğretmen eğitimi hakkında yeni ve tarihi siyasi belgeler ve araştırma literatürü vardır.

İncelemenin temel kısmı, Almanya Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı tarafından yayınlanan öğretmen eğitimi standartlarına ilişkin iki belge etrafında toplanmıştır. Bu incelemeye dayanarak, KOAB projesi kapsamında bir uzman grubunda öğretmen eylem alanları modeline ilişkin 40 maddelik bir ölçek tartışılmıştır.

Bu ölçek daha sonra 2009’daki mezun anketinde kullanıldı. Mezunların bakış açısından tipik öğretmen eylemleri ve ek öğretmen eylemleri hakkında bir serbest metin sorusuyla tamamlandı.

Ölçeğin ilk versiyonunu kullanan anketten elde edilen verilerle, ölçeği önceden tanımlanmış modele karşı test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizlere dayanarak, maddeler ölçekten çıkarıldı, yeniden ifade edildi veya model içindeki farklı gizli yapılara atandı.

Tüm bu işlemler ancak teorik modele uygun olması veya maddelerin anlatım açısından yetersiz olması durumunda gerçekleştirilmiştir.

Ölçeğin geliştirilmiş ikinci versiyonu daha sonra 2010 yılında lisansüstü anket için kullanıldı. Yeni verilere dayanarak, doğrulayıcı faktör analizi, modelin genel güvenilirliğini destekleyen kanıtlar sağladı. Ancak tek maddeler hedeflediğimiz güvenirliği göstermedi.

Mezunların bakış açısından modeli ve ölçeği doğrulamak için, bir önceki yılın serbest metin cevapları nitel içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.

Sonuç olarak, ölçeğe ek maddeler dahil edildi ve önceden tanımlanmış model, mezunların bakış açısını içerecek şekilde uyarlandı. Açık metin cevaplarına dayalı olarak modeli ve ölçeği biraz değiştirme kararına rağmen, nitel veriler teorik model için genel içerik geçerliliğini gösterdi.

Ölçeğin üçüncü versiyonu, 2011 yılındaki mezun anketinde kullanıldı ve PCA ve DFA’nın aşağıdaki karşılaştırması için veri tabanı olacaktır.

ÖLÇEK VEYA KULLANILAN YÖNTEMLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL GÜVENİLİRLİK

Şimdi, bir ölçek geliştirirken istatistiksel güvenilirliği test etme sürecinde farklı istatistiksel yöntemlerin araştırmacıların kararlarını nasıl etkileyebileceğini göstereceğiz. Analizler, ölçeğin üçüncü versiyonundaki verilere dayanmaktadır ve ‘öğretme’ alt ölçeğini ifade etmektedir.

Üç rakip yöntemin performansını değerlendirmek ve böylece yukarıdaki tartışmaya ampirik güç katmak için, ‘öğretim’ eylem alanı alt ölçeği 2011 mezun anketinden elde edilen veriler üzerinde test edildi.

Ankete katılanlar, araştırmadan bir ila iki yıl önce üniversiteden mezun olmuşlardı ve o sırada eğitimde (Alman Referendarya) öğretmenlik yapıyorlardı. Teorik modele göre, ‘öğretme’ ölçeği, ‘derslerin planlanması ve tasarımı’, ‘öğrencilerin motivasyonunun ve performansının arttırılması’ ve ‘derslerde bağımsız öğrenme stratejilerini destekleme’ alt alanları için üç alt ölçeğe ayrılmıştır. öğrencilerin.

Bu alt ölçeklerin her biri ölçeğin üç ila dört maddesiyle temsil edilmektedir. Maddelerin cevap formatı beşli sıralı bir ölçektir. Ölçeğin güvenilirliğini veya daha doğrusu yöntemlerin uygulanabilirliğini test etmek için kullanacağımız yöntemler, öğretim ölçeği ve alt ölçekleri için PCA ve Cronbach alfa olmak üzere iki zıt modelde DFA’dır.

Her yöntem ve model için sonuçların karşılaştırılması, çok boyutlu ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için farklı ölçümlerin yeterliliğinin tartışılması için girdi görevi görür.

Eksik değerleri olan vakaların önceden liste bazında silindiği veri girişi, 1.169 vaka içermektedir. “Öğretim” eylem alanı için veriler, -0.732 ile -3.163 arasında tek değişkenli çarpıklık ve 0.023 ile 12.868 arasında tek değişkenli basıklık ile nispeten yüksek düzeyde normal olmama göstermektedir.

Cronbach’s alpha, öğretim ölçeği için 11 maddenin tamamı için ve ayrıca teorik olarak varsayılan her bir alt alan için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Sonuçlar, 11 maddelik ölçeğin alt ölçeklere göre daha iyi bir tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Tüm ölçekler için alfa değerleri, sıklıkla kullanılan ancak tartışmasız olmayan 0,7 kesme değerini aşıyor.


Yeterlilik Nedir
Yeterlilik Nedir TDK
Yeterlilik Örnekleri
Yeterlik mı yeterlilik mı
Yeterlilik eki nedir
Yeterlilik Sınavı Nedir
Yeterlilik fiili
Yeterlilik fiili nedir


Bir bütün olarak öğretim ölçeği (α=0.829) ve alt ölçekler (α=0.760, α=0.706 ve α=0.759) için alfa değerleri karşılaştırıldığında, genellikle bu sonuçlar şu hipotezin kabulüne yol açar: Daha büyük öğretim ölçeği için alfa değeri, her bir alt ölçek için alfa değerinden 1’e yaklaştığından, alt alanlara bölme daha az yeterlidir. Böylece tüm öğretim ölçeği için bir indeks hesaplanacak ve sunulacaktır.

Teorik olarak kurulan DFA’nın tahminleriyle karşılaştırmak için, ‘öğretme’ ölçeğinin 11 maddesi için varimax döndürme1 ile bir PCA yapılmıştır. Analiz, iki bileşeni ayıklar; burada ikinci bileşen, birinci teorik alt alana ait maddeler için yaklaşık 0,7’ye yaklaşan yükleri gösterir ve birinci bileşen, ikinci ve üçüncü alt alana ait geri kalan maddelere yöneliktir.

Bu, ‘öğretme’ eylem alanı için iki alt ölçeğe işaret eder; burada ikinci bileşen tarafından tasvir edilen alt ölçek, öğretimin metodolojik taleplerinin temel alanıyla ilgili olarak yorumlanabilir. Diğer alt ölçek daha sonra acemi öğretmenlerin sosyal becerilerine meydan okuyan daha öğrenci merkezli taleplere atıfta bulunur.

Keşif amaçlı PCA’nın bu sonuçlarına göre hareket edersek, karar, öğretimle ilgili metodolojik talepleri temsil eden bir indeksteki 1-4 numaralı maddeleri ve öğrenci merkezli talepleri temsil eden bir indeksteki 5-10 numaralı maddeleri özetlemek olacaktır. Bu, öğretimin genel talepleriyle ilgili üç alt alana ilişkin teorik varsayımı sorgulamamıza yol açabilir.

Test etme olanaklarını daha fazla araştırmak için, PCA aracılığıyla ‘öğretme’ eylem alanının üç alt alanına ilişkin bu teorik varsayım, bir sonraki analiz için faktör sayısı üçe ayarlandı. Analiz, teorik model tarafından tahsis edildikleri alt alandaki bir yük dışındaki tüm maddelerin bulunduğu üç faktörlü bir modelle sonuçlanır.

Öğretmen eylemi modelini izleyerek beklediğimiz gibi, yalnızca 7 numaralı madde ikinci alt alana değil, üçüncü alt alana yüklenir. Bu sonuçlar genellikle öğretim taleplerinde üç alt alana ilişkin hipotezimizi desteklemektedir ve teorik modele dayalı olarak üç indeksin özetlenmesine yol açacaktır.

Ancak, 5 ve 6 numaralı maddelerle birlikte 7 numaralı maddenin öğrencilerin motivasyonunu ve performansını temsil etme yeterliliği yeniden ele alınmalı ve bu madde ya öğrencilerde bağımsız öğrenme stratejilerine desteği temsil eden üçüncü indekse dahil edilmeli ya da tamamen çıkarılmalıdır. 

Özet olarak, keşfedici PCA’nın sonuçları, önceden ayarlanmış üç faktöre sahip yarı doğrulayıcı PCA’nın sonuçlarıyla çelişmektedir. Bununla birlikte, her iki PCA’dan elde edilen sonuçlar, öğretim ölçeğinin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, her iki PCA’nın sonuçlarıyla çelişen Cronbach alfa tarafından oluşturulan sonuçlar, tek boyutluluğun ön koşulu ölçek tarafından karşılanmadığından atılmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir