Yönlendirmeler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yönlendirmeler – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Temmuz 2022 Felsefe Bitirme tezi örnekleri Lisans tezi örnekleri Yüksek lisans tezi pdf 0
Data Element

Yönlendirmeler

‘İşaret direklerine’ yapılan bu açık referans, bu tekniklerin neden bu kadar önemli olduğunun altını çiziyor: yazınızı okuyucu dostu hale getiriyorlar. Yönlendirme, okuyuculara tezin herhangi bir noktasında nerede olduklarını göstererek sinyal vermeye benzer bir amaca hizmet eder. Amaç, okuyucuya hala doğru yolda olduklarına, sizin ve onların orijinal yoldan sapmadığınıza dair güvence vermektir.

Başlıklar, alt başlıklar ve konu cümlelerinin açılış sözcükleri yol gösterici olarak yararlıdır. Örneğin, bu bölümdeki başlıklar, okuyucuyu kullanabilecekleri belirli stratejilere duygusal bir engelden geçirmek için tasarlanmıştır: ‘Korku ve tiksinme Tekrarlama, Öngörü, Sinyal Verme, İşaretleme’. Konu cümleleri, okuyucuya ne tür bir bilginin geleceğini işaret eder, aşağıdaki paragrafta olduğu gibi, bu bölümün ‘Bu cihazların tümü’ ile bir sonuca varıldığını bildirir.

Bu araçların tümü, okuyuculara yalnızca argümanınızın özünü takip ettikleri konusunda değil, aynı zamanda tutarlı bir argüman oluşturma yeteneğiniz konusunda da güven verme etkisine sahiptir. Hikayenizin temellerini ortaya koymak gibi görünebilir, ancak tezinizin anatomisi sağlamsa, okuyucuların ilerledikçe keşfedeceklerini ummak yerine, onu ortaya çıkarmak için daha fazla neden vardır.

Yazınızın olduğu gibi yeterince açık olduğunu hissedebilirsiniz, ancak bu teknikleri revizyonlarınızda kullanmaktan zarar gelmez. Dış denetçiniz tezinizi kaç kez okuyacak? Her şeyin birbirine nasıl uyduğunu bulmak için ne kadar süre çalışması gerekecek? Bağlantıları ve temel argümanınızı bulması için onu ne kadar zorlamak istiyorsunuz?

Kavramsallaştırma 

Gözden geçirdiğinizde, gerçekten de yazınızda yeni bir tür birlik yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu, ilk kez kendiniz gördüğünüz anlamına gelebilir; ya da ana noktayı ortaya çıkarmak için kesmeniz gerektiği anlamına gelebilir.

Örneğin, açıklama ile ilgili gibi görünen revizyonlar aslında sizi yeniden kavramsallaştırmanıza neden olabilir. Aşağıdaki paragraf anlaşılırlığı artırmak için revize edilebilir.

Denetçinin yorumları, yazarın aşağıdakileri yaparak açıklığa kavuşturabileceğini gösterir:

1 İlk cümlede ana noktanın ne olduğunu belirtmek. Halihazırda, iki olası ana nokta olabilir.
2 Hizmetlerin karmaşıklığı gibi bir veya iki noktayı açma.
3 Ayrıntıları parantez içinde “gizlemek” yerine, konuyu daha açık hale getirmek için örnekleri kullanmak.
4 Cümleler ve noktanın gelişimi arasındaki bağlantıları göstermek için mal ve hizmet anahtar terimlerinin tekrarını kullanmak.

Bu, daha net bir paragrafla sonuçlanacaktır:

Hizmetlerdeki yeniliklerin benimsenmesi genellikle mallara göre daha yavaştır. Hizmetler daha az iletilebilir, daha az bölünebilir, daha karmaşık ve genellikle daha az uyumludur. Böylece rekabette görece üstünlüğe sahip, var olan alışkanlıklar, normlar, değerler ve davranışlarla uyumlu, iletilebilir mallar daha hızlı yayılacaktır.

Örneğin, görüntülenebilen, gösterilebilen veya karşılaştırılabilen, her alıcıya özgü olmayan ve sınırlı bir şekilde denenebilen veya test edilebilen özelliklere sahip olacaklardır. Hizmetler daha karmaşıktır. Örneğin, bir tıbbi teşhis nasıl örneklenir? Bununla birlikte, hizmetlerin benimsenmesinin önündeki engeller, denemeye yönelik teşviklerle aşılabilir.

Ancak, üçüncü bir revizyon hizmetlere odaklanabilir ve bunların karmaşıklığını keşfetmeye başlayabilir. Hizmetlerdeki yeniliklerin benimsenmesi genellikle yavaştır. Ancak var olan alışkanlıklar, normlar, değerler ve davranışlarla daha uyumlu hale getirilebilirse, daha çabuk yayılacaktır.


Felsefe Bitirme tezi örnekleri
Lisans tezi örnekleri
Yüksek lisans tezi pdf
Tez örnekleri
Yüksek Lisans tez örnekleri
Ankara Üniversitesi Tez arşivi
Hazır tez
Yüksek Lisans Tezleri


Belki gösterilebilir, gösterilebilir veya karşılaştırılabilir, her alıcıya özgü olmayan ve sınırlı bir şekilde denenebilir veya test edilebilir özelliklere vurgu yapılabilir. Hizmetler bu şekilde sunulabilirse, benimsemenin önündeki engeller aşılabilir. Bunu yapmanın bir yolu, denemeye teşvik etmektir.

Dürüst olmak gerekirse, bu revizyonun bilimsel incelemeye dayanıp dayanmayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Demek istediğim, yazının belirli belirli şekillerde geliştirilebileceği. Aslında, örneğin bu bir paragrafı ikiye bölerek daha da geliştirilebilir: biri mallar ve diğeri hizmetler üzerine. Karşılaştırma önemli olsaydı, daha ayrıntılı hale gelebilirdi.

Ana farklılıklara veya farklılıkların etkilerine işaret eden veya bu aşamada tez argümanı için önemli olan başka bir noktaya değinen üçüncü bir paragraf eklenebilir. Tüm olası revizyonları göstermek, bu bölümün amaçları açısından konuyu fazla ileri götürmek olacaktır.

Ancak, bu metnin hem yazar hem de okuyucu ondan memnun kalana kadar düzinelerce revizyondan geçebileceğini bilmek önemlidir. Son revizyon, argümandaki bu aşamanın ve belki de tezin bu bölümünün arkasındaki düşüncenin potansiyel olarak yeniden kavramsallaştırılmasını içeriyordu.

Editörü Yönetme

Bu bölümün amacı, süpervizörü yazma sürecine bağlamaktır. Bu aşamada denetçinin rolü çok önemlidir. Bu bölümün başlığı, müfettişlerin rolünün öğrencilerinin yazılarını ‘düzenlemek’ olduğu anlamına gelmemelidir. Her durumda, istediğiniz düzenleme mi? Yapmaları gerektiğini düşündükleri düzenleme mi?

Bazı denetçiler, yazılı İngilizcenin kalitesinin mükemmel olmasını sağlamayı gizli veya açık bir rol olarak görürler; diğerleri bunu öğrencinin sorumluluğu olarak görür. Çoğu öğrenci, yazma hakkında geri bildirim vermenin düzenlemeden daha fazlası olduğu konusunda hemfikirdir. Çoğu öğrenci, yazının içeriği hakkında geri bildirim arıyor.

Geri bildirim almak, tez yazarlarının öğrenmesi gereken yeni bir beceri olabilir:

45 doktora öğrencisinden odak grupları, gözlemler ve yazılı ve sözlü yansımalar yoluyla bu öğrencilerin akademik yazı yazmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış belirli bir öğretim sürecine ilişkin algılarını tespit etmek için veriler toplandı.

Profesörlerden ve akranlarından eleştiri hazırlamanın ve almanın, akademik yazma sürecini anlamalarına ve daha iyi yazılı bir ürün üretmelerine yardımcı olmada en etkili unsur olarak algılandığı bulunmuştur.

Daha spesifik olarak, bu öğrenciler, akademik yazarlar olarak güvenlerini inşa etmekten, eleştirme sürecinin ayrılmaz iki unsurunun sorumlu olduğuna inanıyorlardı: kişiselleştirilmiş yüz yüze geribildirim; ve aldıkları eleştirilerin yinelemeli veya devam eden doğasıdır.

Doktora öğrencilerinin kendileri bu çalışmada veri kaynağıdır. “Akademik yazı yazmayı öğrenmek” sözleri onların bile geri bildirim almayı öğrenmeleri gerektiğini gösteriyor. Hem verilen hem de alınan eleştiriler, öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Eleştirilerde vurgu, yazıyı daha iyi hale getirmek olmalıdır.

Her zaman amaç bu gibi görünmese de, tez yazarlarının eleştirileri bu şekilde kullanmak için çok çalışması gerekir. Düzenli olarak veya aralıklı olarak aldığınız eleştiri türlerini analiz etmek, önemli yinelemeli süreçte yazmanın birçok taslak üzerinde nasıl geliştirildiğine dair anlayışınızı geliştirmenin bir yolu olabilir.

Böylece, iyi akademik yazının niteliklerine ilişkin anlayışınız arttıkça, güven de geliştirebilir. Geri bildirimin kendisi, argümanınızı hassaslaştırdıkça, görünüşte sonsuz ve sıkıcı, ancak çok önemli, yinelemeli bir süreç haline gelebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir