Yüksek Dereceler – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Yüksek Dereceler – Tez İncelemesi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

11 Ocak 2022 Lisans dereceleri Lisans Tez Yazım Kurallar Lisansüstü dereceleri Tezde ekler kısmı nasıl yazılır 0
Denormalizasyon Nedir?

Birmingham Üniversitesi: Kategorileri

1 60.000 kelimelik bir tez uzunluğunda ‘ana faaliyetin uygun eğitimle birlikte araştırma üstlendiği’ iki yıllık bir M.Phil.
2 Bir yıllık M.Phil (Mod A) ‘ana faaliyetin araştırma üstlendiği ve uygun eğitimle birleştirildiği’ 40.000 kelimelik bir tez uzunluğunda.
3 20.000 kelimelik bir tez uzunluğunda “araştırma becerilerinin kazanılmasına vurgu yapar” (yani daha fazla öğretilen kurslar ve yönlendirilmiş çalışma)

Dolayısıyla, Lancaster yönergeleri, farklı departmanların/planların kendi M.Phil’lerini istedikleri gibi yorumlamalarını sağlamak için açıkça hazırlanmış olsa da, Birmingham açıkça ayırt edilmiş üç yol belirlemiştir ve departmanlarının bunlardan birini seçmesini şart koşmaktadır. Bir yıllık M.Phil’lerin standart ve kapsam bakımından başka bir yerde yapılan araştırmalarla MA’lara eşit olduğu gerçeği de karmaşıklaşıyor ve bazılarının iddia edeceği gibi, bir zamanlar bu derece ile ifade edilen şeyi baltalıyor.

Bununla birlikte, kurs dahil olsun ya da olmasın, bu örneklerden M.Phil’in ara durumuyla tanımlandığı çok açıktır: bir yüksek lisanstan daha talepkar, ancak bir doktora için gereken genişlik, derinlik ve özgünlüğün gerisinde kalıyor, ikisi Bir yıllık araştırma liderliğindeki M.Phil, doktora için oynadığı gölge rolü tarafından statüsü ve kimliği bir şekilde baltalanmış olsa da, kesinlikle kendi başına daha yüksek bir derecedir.

Daha Yüksek Derecelerin Uzunluğu

Sınav görevlileri ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının uzunluğunun değişken ve değişken olduğu gerçeğini de değerlendirmelidir. İngiliz Doktora için uzun yıllardır 80.000-100.000 kelimelik bir “maksimum” kelime uzunluğu olmasına rağmen, birçok kurum şu anda bunu mutlak maksimum 80.000’e düşürme sürecindedir. (Buradaki mantık, öğrencilerin üç veya dört yıl içinde ‘tamamlamaları’ için artan baskının bunu gerektirmesidir.) Araştırmaya göre M.Phil’in uzunluğu Birleşik Krallık’ta daha fazla değişiklik gösterir, ancak nadiren 60.000 kelimeyi aşar. 

Ayrıca bazı kurumlarda disiplinler arasında ayrımlar yapıldığına da dikkat edilmelidir. Örneğin, Sheffield Hallam Üniversitesi’nde bilim, mühendislik, sanat ve tasarımdaki daha yüksek dereceler, Doktora için 40.000 kelime ve M.Phil için 20.000 kelime iken sanat, sosyal bilimler ve eğitimde kelime sınırı 80.000’e ve Sırasıyla 40.000.

Sonuçlar/tavsiyeler

İncelediğiniz kurum için belirli bir yüksek dereceden ne beklendiği konusunda kılavuzların yayınlanmasının yanı sıra, size bir dizi olası “sonuç” da sunulacaktır. Bunlar, ‘Derhal Geçti’den tam bir ‘Başarısız’a kadar değişecektir ancak aradaki olasılıklar, kurumdan kuruma, gerçekten de, sınav görevlilerinin bunun (alıntı) ‘imkansız’ olduğunu söyledikleri biliniyorsa, büyük ölçüde değişir. 

Bu bariz eşitsizlik, HEFCE ve genel olarak kalite güvencesi için büyük bir endişe kaynağıdır, ancak bu, bir gecede düzeltilmesini bekleyebileceğimiz bir şey değildir. Bu nedenle, bu bölüm, mevcut değişken aralığının hala yerinde olduğu varsayılarak yazılmıştır ve – bir noktaya değinmek gerekirse – Lancaster, Birmingham, Durham ve Sheffield Hallam’daki sınav görevlilerine sunulan ‘olası tavsiyelerin’ örnekleriyle açılır.


Tezde ekler kısmı nasıl yazılır
Lisans dereceleri
Lisansüstü dereceleri
Tez Yazım Kuralları Word
Tez Yazım kuralları Word sayfa düzeni
YÖK yüksek lisans YÖNETMELİĞİ 2020
Lisans Tez Yazım Kuralları
Üniversite dereceleri


Lancaster University: Doktora derecesi: sınav görevlisinin nihai tavsiyesinin özeti

(1) Doktora derecesi verilmelidir. Lütfen aşağıdan a, b veya c’yi işaretleyin:
(a) Derhal
(b) Yapılan düzeltmelere tabi olarak (yazım hataları,
üslup veya dilbilgisi kusurları, referanslarda düzeltmeler, vb.) Düzeltmeler, karar sonucunun tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Düzeltmeler gerekliyse, bunların yalnızca dahili inceleme görevlisi tarafından doğrulanması konusunda kurum dışı istekli mi? [Evet Hayır]
(c) Yapılan değişikliklere tabidir (küçük eksiklikler, bazı metinsel revizyonlar gerektirir). Değişiklikler, karar sonucunun tebliğinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. Değişikliklerin gerekli olması halinde, bunların yalnızca dahili inceleme görevlisi tarafından doğrulanması konusunda kurum dışı istekli mi? [Evet Hayır]

(2) Doktora derecesi verilmemelidir. Lütfen aşağıdan a, b veya c’yi işaretleyin:
(a) Doktora derecesi için tezin 12 ay içinde revize edilerek yeniden sunulmasına izin verilmelidir. Yeniden gönderme tavsiye edilirse, lütfen raporunuza tezde yapılacak değişikliklerle ilgili tavsiyeleri ayrı bir sayfaya ekleyin. Bunlar, viva voce sınavından itibaren 1 ay içinde öğrenciye gönderilecektir.
(b) M.Phil derecesi verilir.
(c) Tezin revize edilmesi için izin verilmeli ve
M.Phil derecesi için 12 ay içinde yeniden gönderilir. Yeniden gönderilmesi tavsiye edilirse, lütfen raporunuza, ayrı bir kağıda, adaya sözlü sınavdan sonraki 1 ay içinde gönderilecek olan değişikliklerle ilgili tavsiyeyi ekleyin.

Birmingham Üniversitesi: sınav görevlileri için öneriler

(1) Derecenin Verilmesi: Derecenin tüm gereksinimleri karşılanmıştır ve tezde yazım hatası yoktur.

(2) Küçük Düzeltmeler: Tezin sonuçlarını ve/veya sonuçlarını hiçbir şekilde değiştirmeyen hususlardır. Bunlar, yazı işleri mahiyetindeki hatalar ve eksiklikler veya deyimlerdeki küçük değişiklikler veya açıklamalar veya açıklamalardaki küçük iyileştirmeler veya ikincil argümanlardaki hataların düzeltilmesi olabilir. Adayların, normal olarak, sınav görevlileri tarafından daha fazla süreye izin verilmediği sürece, sonuçları bildiren mektubun Araştırma Ekibi tarafından verildiği tarihten itibaren bir ay içinde düzeltmeleri tamamlamaları gerekecektir. Küçük düzeltmeler, dahili denetçinin onayına tabi olacaktır.

(3) Büyük Düzeltmeler: Küçük düzeltmeleri aşan, ancak sınav görevlilerinin görüşüne göre tezin gözden geçirilmesini ve yeniden sunulmasını gerektirecek kadar yeterli olmayan hususlardır. Bu tür düzeltmeler, bölümlerin yeniden yazılmasını, hesaplamaların düzeltilmesini veya argümanların açıklığa kavuşturulmasını ve değiştirilmesini içerebilir. Derecenin verilmesi, sınav görevlileri tarafından tüm düzeltmelerin tamamlandığını onaylayan bir sertifika sağlanana kadar alıkonulur.

Bununla birlikte, büyük düzeltmeler yapıldıktan sonra adayın derece için gerekli standarda ulaşması beklenmektedir. Sınav görevlileri tarafından daha fazla süreye izin verilmediği sürece, adaylardan normal olarak, sonucu bildiren yazının Araştırma Ekibi tarafından verildiği tarihten itibaren altı ay içinde düzeltmeleri tamamlamaları istenecektir. Büyük düzeltmeler, hem dahili hem de harici inceleme görevlilerinin onayına tabi olacaktır.

(4) Aynı veya daha düşük bir nitelik için gözden geçirin ve yeniden gönderin: örneğin bölümlerin yeniden yazılması veya önemli yeni materyallerin veya daha ileri deneylerin, hesaplamaların veya araştırmaların veya kapsamlı düzeltmelerin dahil edilmesi gibi, tezde önemli revizyonların gerekli olduğunu yansıtın. bir argümanın. Gözden geçirilmiş tezin, derecenin verilmesi için gerekli standarda ulaşacağının garantisi yoktur.

Rapor formunun hazırlanması ve doktora için yeniden tez gönderen adaylar için zorunlu sözlü sınav da dahil olmak üzere tezin tam bir yeniden incelemesi gerekecektir. Adaylar, yalnızca istisnai durumlarda ve Araştırma Yüksek Lisans Komitesinin onayı ile sözlü sınavdan muaf tutulabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir