YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM LABORATUVARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM LABORATUVARI – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Kasım 2022 Gelişim tıp laboratuvarı bursa Gelişim Tıp laboratuvarı sahibi Gelişim Tıp Laboratuvarı Tahlil sonuçları 0
Data Element

YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM LABORATUVARI

Değişim Laboratuvarı, insanların kuruluşlarında yeni faaliyetler tasarlamak için yapılandırılmış ve döngüsel bir şekilde birlikte çalıştıkları bir müdahale-araştırma metodolojisidir. Yerel katılımcılar, amacı başka faaliyetler üretmek olan bir faaliyette araştırmacı-müdahalecilerle birlikte çalışırlar.

Metodoloji, geleneksel bilgeliğe meydan okumaya ve faaliyeti yeniden kavramsallaştırmaya öncelik verir. Teknoloji şirketlerinde, ağır sanayide, hastanelerde ve okullarda kullanılan Değişim Laboratuvarı örnekleri, yüksek öğrenim araştırmalarında embriyonik ama umut vericidir.

Değişim Laboratuvarı’nın, şimdiye kadar olduğundan çok daha çeşitli yüksek öğretim araştırma nesnelerine uygulanabileceği ve uygulanması gereken yaygın olarak uygulanabilir bir müdahale-araştırma metodolojisi olduğunu savunuyoruz.

Değişim Laboratuvarı, aktivite teorisi ile yakından bağlantılıdır. Kuram-yöntem ilişkilerini anlamak çok önemlidir ve bu kitabın amaçlarıyla çok iyi örtüşür.

Değişim Laboratuvarı, Engestro tarafından geliştirilen ve insanların faaliyetlerinin nesnesini yeniden hayal etmek için birlikte çalıştıkları bir kavram olan, kapsamlı öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik doğrudan bir girişimdir. Buna karşılık, kapsamlı öğrenme, açıkça, Karl Marx’ın soyuttan somuta yükselme dediği şeyin bir örneğidir.

Soyuttan somuta yükselmek, kategorilerin niteliksel hareketine dayanan, kavramsal ve ampirik gelişimi iç içe geçiren döngüsel bir süreç anlamına gelir. Değişim Laboratuvarı katılımcıları, kurumsal bir pilot birimde konseptler geliştirir ve bunların organizasyonda adım adım uygulanmasını hedefler.

Örgütsel değişim, yükseköğretim araştırmalarında önemli bir konudur ve literatürde öne çıkan kavramlar ile Değişim Laboratuvarı arasında benzerlikler vardır. Örneğin, ‘değişim dersleri’ çerçevesi, kuruluşları çatışma ve çeşitliliği yöneterek çığır açan canlı sistemler olarak görmeyi içerir.

Buna karşılık Değişim Laboratuvarı, sistemik çelişkilerin üstesinden gelen insanların bir sonucu olarak gelişen aktivite sistemlerini inceleyen bir aktivite teorisi varyantı tarafından desteklenmektedir. Fullan, kuruluşlar içinde hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya inisiyatif ihtiyacını vurgularken, Değişim Laboratuvarı aynı müdahale içindeki her bir an arasında bir salınımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yine de benzerliğin kapsamı sınırlıdır. Fullan’ın çatışma kavramı kişisel olanı vurgularken, Değişim Laboratuvarı daha geniş sistemik uyumsuzluğun göstergesi olarak alınan yerel uygulamadaki sorunlara odaklanır. Ayrıca, yüksek öğretim araştırmaları, örneğin ‘yeni yönetimcilik’ gibi sektör çapında söylemi sıklıkla vurgularken, Değişim Laboratuvarı kurumsal biçimlerin gerçekte yerel olarak nasıl ortaya çıktığına odaklanır.

Değişim Laboratuvarı’nın, organizasyonel değişimden daha geniş bir alanda uygulanabilirlik potansiyeline sahip olduğunu vurgulamak önemlidir. İlgili yüksek öğretim araştırma konularına genel bakış.

Değişim Laboratuvarı araştırma müdahaleleri, ders, müfredat ve sistem politikası tasarımı için gelecekteki olasılıkları hayal etmeye yardımcı olabilir; öğrenci deneyimi ve akademik çalışmaları araştırmak için kavramlar geliştirmek; kurumların değişen misyonuna ilişkin tarihsel analizler yapmak ve yüksek öğrenimde marjinal seslerin dönüştürücü aracılığını geliştirmek. Bunu yaparken, Değişim Laboratuvarı gelişimsel müdahaleye odaklanacaktır. Bu nedenle Değişim Laboratuvarını müdahaleciliğin farklı bir biçimi olarak anlamak, onun potansiyelini anlamak için önemlidir.


Gelişim Tıp Laboratuvarı Tahlil sonuçları
Gelişim tıp laboratuvarı bursa
Gelişim Laboratuvarı Kızıltoprak
Gelişim tıbbi laboratuvar bursa
Gelişim Tıp Laboratuvarı ekşi
Gelişim Tıp laboratuvarı sahibi
Gelişim laboratuvarı şubeleri
Gelişim tıp laboratuvarı doktorları


Eğitim araştırmalarında popüler olan diğer müdahaleci metodolojilerle karşılaştırıldığında, Değişim Laboratuvarı nispeten kuralcıdır. Değişim Laboratuvarının “esnek olan ancak duruma göre doğaçlama olmayan belirli metodolojik adımları izlediğini” vurgulayın. Bunun nedenleri teorik olarak yönlendirilir. Birkaç metodolojik fay hattı vardır.

Değişim Laboratuvarı ve eylem araştırması, süreç modellerini ve söylemi farklı şekilde görür. Eylem araştırması uygulayıcısı, geniş kapsamlı öğrenme modelinin Değişim Laboratuvarı içinde hegemonik olduğunu ve bu nedenle müdahalelerin önceden belirlenmiş olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan, Değişim Laboratuvarı geliştiricileri, eylem araştırmasının temelini oluşturan modellerin çok genel olduğundan endişe duyuyorlar; çözme-hareket etme-dondurma dizisinin görevli kullanımını tartışırken, bir model çok genel ve spesifik olmadığında, onu test etmenin ve eleştirel olarak geliştirmenin pratik olarak imkansız olduğu yorumunu yapar; neredeyse her süreç buna uyacaktır.

Darwin, Değişim Laboratuvarı içindeki söylemin “tartışmacı, kışkırtıcı ve aktif olarak yönlendirilen bir deney” atmosferine sahip olduğunu öne sürüyor. Eylem araştırmasının kişi kişi söylemini ön plana çıkardığı durumlarda, Değişim Laboratuvarı eylemin belirli eserler tarafından nasıl aracılık edildiğine odaklanır.

Değişim Laboratuvarı ve tasarım tabanlı araştırma, müdahaleler içinde farklı düzeylerde teoriler uygular. Değişim Laboratuvarı’nda, aktivite teorisi ve kapsamlı öğrenme, müdahalenin tasarımına rehberlik eder; Katılımcıların geliştirdiği bu kavramlar, uygulayıcılar tarafından yerel aktivite sistemlerinin yenilenmesi için değerli olarak anlaşılmaktadır.

Tasarıma dayalı araştırma, aksine, pragmatist felsefe tarafından desteklenen, varsayımları bir görev tasarımına yerleştirerek belirli bir teorinin doğruluk değerini test etmeyi amaçlayan gerçek ortamlarda tasarım deneylerini içerir. Düşük seviyeli görev tasarımı ve varsayımları bu nedenle nispeten katı bir şekilde belirtilmiştir.

Tersine, tasarım deneyinin kendisi tarafından alınan biçim nispeten olumsaldır; tasarım temelli araştırma eklektiktir ve uygulayıcıları yapboz ustasıdır. Buna ek olarak, tasarım temelli araştırmaların eski eserlerin arabulucu rolünü ve yeniliğin kurumlar aracılığıyla nasıl yayıldığını yeterince kuramsallaştırmadığını ve bireysellikleri tarafından kısıtlanan faillik kavramlarına dayandığını öne sürün.

Değişim Laboratuvarı içinde analiz eylemi, tarihsel gelişmeleri ve güncel örnekleri incelemek anlamına gelir. Benzer şekilde, bu bölümde teorik temellerin gelişiminin izini sürüyoruz, bunları Değişim Laboratuvarı metodolojisinin tasarımıyla ilişkilendiriyoruz ve yüksek öğretimdeki gerçek örnekleri inceliyoruz.

TEORİ

Etkinlik kavramı, insan aklının kökenine ilişkin Aydınlanma tartışmaları içinde gelişti. Tartışılan konu, “dış” olanın rasyonalitesi ve duyusal deneyiminin aynı ontolojik kökene sahip olup olamayacağıydı.

Hegel gibi düşünürler, bu alanların uzlaşmaz biçimde ayrı olduğunu savunan Kant gibi düalistlere yanıt olarak, “etkinliği” öznel ve nesnel alanlar arasındaki bir ilişki olarak konumlandırdılar.

Daha sonra, insan bilincinin belirli maddi koşullar altındaki etkinlik içinde ortaya çıktığını savundu. Marx’ın çalışması, etkinlik teorisinin birçok temel pozisyonunun kaynağıdır. Üç Marksist pozisyon, argümanımız için doğrudan sonuç olacaktır: soyuttan somuta yükselen diyalektik materyalizm ve değişimin önemidir.

Marx’ın diyalektik-materyalist konumu, maddi dünyanın insan bilincinden önce var olduğu (materyalizm) ve dünya hakkındaki bilgimizi artırmanın, görünüşte birbirinden farklı fenomenlerin aslında ne kadar derinden bağlantılı ve sürekli gelişmekte olduğunu anlamak anlamına geldiğidir.

Marx’a göre insanlar, maddi olarak karşılarına çıkan bu sorunlar ve koşullar nedeniyle hareket etmeyi üstlenirler. Bunu yaparken, yaratıcılık veya değişim anları da dahil olmak üzere kültürel eserlerden yararlanırlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir