Akademik Gelişim Aşamaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Akademik Gelişim Aşamaları – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

22 Kasım 2022 Akademik Ne Demek Sosyal gelişim Nedir Sosyal gelişim Nedir ? 0
Mantıksal ve Fiziksel Veri Modelleri

Akademik Gelişim Aşamaları

Gerçekten de, her bir akademik gelişim alt grubu içinde çok yüksek düzeyde bir anlaşmanın aralarındaki yaratıcılığı ve alışverişi engelleyebileceğini ve verimli “ticaret bölgelerinin” ortaya çıkmasını engelleyebileceğini öne sürüyoruz.

Örneğin, 1996 ile 2015 yılları arasında incelenen makalelerin üçte birinin daha az baskın, sosyo-politik (4), yönetim (4), felsefi (4) ve tarihsel konuları benimseyen yazarlardan geldiğini belirtmekte fayda var. (1) disiplin mercekleri. Bu yeni alt grupların çalışmalarının, daha geniş akademik gelişim topluluğunun bilgi tabanını daha da zenginleştirdiği iddia edilebilir.

Bu yeni katkılar özellikle önemlidir, çünkü akademik geliştiriciler teoriyi kullanırken eleştirel olmamakla ve geliştirme faaliyetlerini olumlu değişim açısından çerçeveleme eğilimlerinde modernist olmakla suçlanmıştır.

İncelediğimiz makalelerin çoğu bu duruşu benimsiyor gibi görünüyordu, ancak sosyolojik ve felsefi kümeden daha yeni araştırmalar, akademik gelişim projesi ve akademik gelişim tarihi gibi akademik geliştirici rolleriyle ilgili olarak daha eleştirel bir duruş sergiledi.

Bununla birlikte, bu tür eleştirel çalışmalar yaklaşımlarında çoğunlukla kavramsaldı, bu nedenle ampirik bir çalışmayı teorik eleştiriyle birleştiren araştırmalar, var olmasına rağmen nadirdi.

Akademik gelişim araştırmalarını ve uygulamalarını zenginleştirmek için çeşitli yaklaşımlara duyulan ihtiyaç, mesleğin kendisinin bir yan ürünü olarak da görülebilir.

Öğretme ve öğrenme araştırmalarının en geniş, mesleki öğrenim ve burs kümesinde yazan yazarlar, meslektaşlarıyla akademik gelişim çalışmalarında çoklu yaklaşımların gerekliliğini ve kurumsal, disipliner ve kişiler arası bağlamın önceliğini vurgularlar.

Akademik gelişim, zorunlu olarak, çeşitli disiplin merceklerinden ve teorik bakış açılarından yararlanmalıdır.

1996’dan günümüze, araştırmacıların temel suçlamaları, akademik gelişim alanının teorik olmadığı ve eleştirel olmadığı yönünde olmuştur. Çalışmamız öncekine güçlü bir şekilde itiraz etmese de, akademik geliştiricilerin kendi uygulamalarına gömülü epistemolojileri eleştirel bir şekilde incelemeye başladıkları önermesini doğrulayacak kanıtlar bulduk.

Literatürdeki belirli disipliner, gelişmekte olan, daha az baskın grupların akademik gelişim üzerinde daha eleştirel bir duruşa katkısı göz önüne alındığında, köken ve yönelim çeşitliliğinin akademik geliştiriciler için bir nimet olduğu kadar bir nimet olabileceğini öne sürdük. 

İncelediğimiz akademik gelişim literatürünün çoğunda güçlü bir öğrenci odağının bulunmadığına kısaca dikkat çektik. Bu, akademik gelişim uygulamalarının öğrenciler, öğrenci öğrenimi ve öğrenci çıktıları üzerindeki etkisi veya etkileri hakkındaki her türlü tartışmayı içerir.

Bunu daha fazla araştırmak daha ileri bir çalışmanın konusu olmalıdır, ancak öğrencileri ve öğrenmeyi etkileyen akademik gelişim uygulamalarının faktörlerinin ‘ne’ olduğunun keşfedilmesi ve anlaşılmasının, nicel veya karma yöntemlerin daha fazla kullanılmasıyla daha etkili bir şekilde ortaya çıkarılabileceğini öneriyoruz. Araştırma Yöntemleri.

Araştırmamızın bir başka kısıtlılığı da, yalnızca belirli ülkelerden uygulayıcılar tarafından yayınlanan hakemli makaleleri seçmesi ve monografiler gibi diğer araştırma formatlarını içermemesidir.


Akademik Gelişim nedir
Sosyal gelişim Nedir
Akademik Ne Demek
Sosyal gelişim Nedir
Akademik


Ayrıca, akademik gelişimin, üniversitelerde öğretilen konular veya üniteler biçiminde alanın kurumsal bir tezahürünün olduğu “müfredat olarak disiplin” bakış açısıyla incelenmesi de bizim analizimizde eksiktir. Özellikle Güney Afrika’da, akademik gelişimin aday akademik geliştiricilere öğretilecek bir konu olarak resmileştirilmesine yönelik hareketler var.

Araştırmamızdan, akademik gelişimin bu noktada bir disiplin olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardık. Bunun yerine akademik gelişim “çalışmaları” olarak temsil etmenin daha uygun olabileceğini öne sürdük.

En iyi ihtimalle, “araştırma olarak disiplin” başlığı verilebilir: bir disiplin topluluğunun bir bilgi bütünü geliştirmede aktif olduğu yer.

Akademik gelişim içinde çeşitli disiplin yönelimlerinin ve gruplamalarının iç içe geçmesinin daha bütünleşik bir bilgi bütünüyle mi, yoksa etki arayışının karma yöntemlerin ve nicel yaklaşımların daha fazla kullanılmasıyla mı sonuçlandığını yalnızca zaman gösterecek.

İncelemeden de anlaşılan bir şey de, bilginin parçalanmasının kaçınılması mümkün olmayan daha geniş bir olgu olduğudur. Disiplin sınırları, yeni bilgi, gelişmekte olan iletişim teknolojileri, artan uluslararasılaşma seviyeleri ve üniversiteler, toplum ve ulus devlet arasındaki değişen ilişkiler tarafından taviz verilmeye devam ediyor.

Disiplinler arası ve hatta disiplin sonrasına doğru ilerleyen bir yüksek öğretim ortamında kapsayıcı bir paradigmanın, büyük birleştirici teorinin veya epistemolojinin mümkün olduğu varsayımı artık verili olmayabilir.

Akademik, sosyal ve politik alanlarda bilgi parçalanmasının etkisi, bir araştırma alanı olarak akademik gelişimin uluslararası yüksek öğretim sektörüne olan katkısını ve etkisini koruyabileceğini ve hatta iyileştirebileceğini güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, akademik gelişim araştırmasının kalitesi disiplin statüsüne ulaşıp ulaşmadığından çok daha önemlidir.

YÜKSEKÖĞRETİM ARAŞTIRMASI

“İki boyutlu katılımcı adalet” teorisinin araştırmaya nasıl uygulanabileceğine dair eleştirel bir tartışma sunmaktadır. Yüksek öğrenimdeki sosyal adalet konularıyla ilgilidir. Bölüm dört ana bölümden oluşacaktır.

İlk olarak, en aşina olduğum yüksek öğretim sistemiyle, Birleşik Krallık’la ilgili bazı eşitsizliklere atıfta bulunarak, yüksek öğretimle ilgili eleştirel bir sosyal adalet teorisine olan ihtiyacı savunacağım. Tartışmama, yüksek öğretime erişim ve yüksek öğretime katılım kalıplarıyla ilgili sosyal eşitsizliklerin kanıtlarını kısaca tartışarak başlıyorum.

Bunu takiben, bu eşitsizlik kalıplarının daha sonra mezuniyet sonrası işgücü piyasası fırsatlarında ve sonuçlarında nasıl yeniden üretildiğini göstereceğim. İkinci bölümde, teorilerini tartışacağız ve eşitsizlik ve adaletsizlik alanındaki araştırma araçları olarak özgünlükleri ve değerleri hakkında bir tartışma yapacağız.

Bölüm daha sonra Fraser’ın kavramlarının yüksek öğretimdeki adaletsizlik konularını incelemek için Birleşik Krallık merkezli bir yüksek öğretim bağlamında nasıl uygulandığını göstermek için yakın tarihli bir ampirik çalışmadan yararlanacaktır.

Çalışma, lisans öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulmanın önündeki potansiyel engellere ilişkin algılarına yönelik küçük ölçekli nitel bir araştırmaydı. Veriler, bireylerin sosyal adaletsizlik algılarının (ve bunlara eşlik eden adalet taleplerinin), normalde kültürel süreçler olarak kabul edilen ekonomik boyutları ve bunun tersini nasıl kapsadığını göstermek için kullanılacaktır.

Son olarak bölüm, Fraser’ın teorilerinin yüksek öğretim araştırmalarına ilişkin güçlü yanlarının bir incelemesiyle ve sektördeki araştırmalarda kavramlarının daha fazla uygulanması için bazı önerilerle sona erecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir